2014-05-06

Den härskande klassens krig mot sanningen


Chelsea Manning gav oss i västvärlden den verkliga bilden om vad som sker i de krig som förs i vårt namn. Hon gav oss sanningen om det politiska och diplomatiska dubbelspel som pågår när makthavarna tror att folket inte ser dem. Detta bestraffades med 35 år i fängelse.

Wikileaks spred denna information över världen. Den amerikanska administrationen reagerade med ursinne mot att sanningen kom ut. Amerikanska politiker har hotat Wikileaks chefredaktör Julian Assange med dödsstraff och det är oklart vad som skulle hända om USA lyckas sätta klorna i honom.

När USA saknade lagliga möjligheter att klämma åt Wikileaks, då övertalade administrationen sina kompisar i Big Business att strypa dess betalningskanaler. Kreditkortsbolagen, bankerna, finansbolagen och PayPal blev ett vapen för makten, när makten ville gå längre än lagen tillåter.

NSA-whistleblowern Edward Snowden är en av jordens mest jagade människor, för att han berättat sanningen om den globala massövervakning som bland andra NSA, GCHQ och FRA bygger upp. Han har stämplats som en förrädare för att han berättat för folket vad den härskande politiska och byråkratiska klassen sysslar med.

Nu får vi veta att europeiska politiker, diplomater och journalister riskerar åtal i USA om de gräver för djupt i Snowdens avslöjanden. Om de tar reda på för mycket om vad som sker. Om de söker sanningen.

I Sverige ägnar sig de borgerliga partierna och sossarna åt ett närmast maniskt försvar av FRA och dess verksamhet. Detta trots att det framkommit att FRA ägnar sig åt saker som saknar demokratiskt mandat och vars lagliga grund är högst oklar. Själv är jag fortfarande misstänkt för brott mot rikets säkerhet, efter att här på bloggen år 2008 avslöjat att FRA ägnar sig åt saker vars nytta och syfte är högst dunkla.

EU-domstolen har kommit fram till att EU:s datalagringsdirektiv (lagring av data om alla medborgares alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner) är olagligt och att det strider mot de mänskliga rättigheterna. Detta meddelar (M) och (S) att de inte tänker bry sig om. De vill fortsätta den svenska massövervakningen av vanligt, hederligt folk.

Samtidigt vet vi att NSA:s massövervakning och FRA:s automatiserade massavlyssning inte lett till att en enda terrorist fällts i domstol. Vi vet att datalagringen givit ett mycket magert resultat, om något alls.

Staten för krig mot sanningen. Staten kräver kontroll över medborgarna och deras kommunikationer. Staten drar sig inte för att förfölja och fängsla människor som berättar vad som sker och som försvarar de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Det finns skäl att vara orolig.

Och det finns en möjlighet att rösta mot detta vansinne, nu i Europavalet.(This blog post in English @ Falkvinge.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.