2014-11-14

Att slåss mot mörkrets krafter


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur våra politiker är i händerna på byråkrater och experter – vilket är ett perspektiv vi måste ha med oss när vi slåss för internets frihet och ett öppet samhälle.

2 kommentarer:

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.