2014-11-14

Att slåss mot mörkrets krafter


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur våra politiker är i händerna på byråkrater och experter – vilket är ett perspektiv vi måste ha med oss när vi slåss för internets frihet och ett öppet samhälle.

2 kommentarer:

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.