2015-02-23

Morgan Johansson (S) vill behålla den politiska makten över domstolarna


En av socialdemokratins mest obehagliga sidor är dess arroganta förakt för rättsstaten. Lidbomeriet, som det har uppkallats efter före detta statsrådet Carl Lidbom.

Socialdemokraterna är direkt fientligt inställda till en av den demokratiska rättsstatens grundpelare – åtskillnaden mellan den lagstiftande och den dömande makten.

För sossarna är lagstiftningen inte främst ett regelverk för fungerande samlevnad människor emellan i ett samhälle, utan ett politiskt verktyg. Därför vill de också ha kontrollen över domstolarna, så att lagarna tillämpas på ett politiskt korrekt sätt.

Åtskillnaden mellan den lagstiftande och den dömande makten är central. Den är till för att förhindra maktmissbruk, korruption och totalitära tendenser. Den är en del av läran om maktdelning – vars syfte är att ingen enskild institution i samhället skall kunna använda sin makt för egna, lömska syften. Den är en demokratisk säkerhetsventil.

Denna princip ogillas intensivt av socialdemokraterna.

Frågan har åter blivit aktuell i och med att justitieminister Morgan Johansson (S) låtit meddela att den politiska makten över utnämningen av nämndemän (lekmannadomare) i våra domstolar skall vara kvar. [Länk»]

Själva tanken på att politiker skall sitta och döma i våra lägre domstolar är vidrig. I en undersökning (Rundkvist, Stockholms Universitet, 1995) säger sig hälften av alla nämndemän vilja döma utifrån sina politiska sympatier. En tredjedel säger sig faktiskt göra det.

Dessutom är många nämndemän farligt inkompetenta. De är inte utbildade i juridik. I kunskapstest svarar drygt 60 procent av dem fel på viktiga juridiska frågor av samma typ som de möter i sina uppdrag i tingsrätten. (Diesen: Lekmän som domare) Ibland blir det rent hårresande. En av fyra nämndemän anser att om bevisningen är för svag – då kan man ändå fälla, men ge ett mildare straff. (Diesen: Lekmän som domare) Först och främst måste man ju avgöra om en person är skyldig eller oskyldig – och den som anses vara oskyldig skall naturligtvis inte straffas över huvud taget.

Se mer i senare delen av dokumentärreportaget nedan, som jag gjorde för TV8 år 2006.


Rätten och rättvisan from Henrik Alexandersson on Vimeo.

Vimeo »

1 kommentar:

  1. Ingen av de system som finns i världen idag är perfekt. Om inte våra politiker skall tillsätta nämdemännen, vilka skall göra det då?

    De som är rikast, de som är smartast o.s.v?

    Eller skall vi ha riktig rättvisa och låta en dator stå för dömandet, som i Robocop? https://www.youtube.com/watch?v=J0feR28LSHA

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.