2016-03-31

Förbudssverige näst värst i EU


Enligt tankesmedjan European Policy Information Center är Sverige näst värst i EU vad gäller förmynderi på områdena e-cigaretter, tobak, alkohol och mat. Endast Finland är värre.

The Nanny State Index 2016 »

I Sverige skall människor uppenbarligen styras, kontrolleras och förmanas. Vi behandlas som barn eller idioter. Vi berövas vårt personliga ansvar och vaggas in i inlärd hjälplöshet, där makten över våra egna liv läggs i statens händer.

Detta är förnedrande.

Bland de "friaste" länderna i förmynderi-indexet återfinns Österrike, Slovakien, Nederländerna, Luxembourg, Tyskland och Tjeckien. Det är länder som inte markant skiljer sig från resten av EU när det gäller folkhälsa – men där livskvalitén i flera avseenden är bättre.

Antingen är medborgarna fria individer med makt över sina egna liv och livsval. Eller så är de undersåtar som skall styras, övervakas och kontrolleras. I Sverige tycks så gott som alla politiska partier välja det senare synsättet.

Men varför skall vi lita på politiker och byråkrater – om de inte litar på oss?

Reclaim your life!


Läs även: Är Förbuds-Sverige här igen, Wikström? »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.