2016-05-17

Domstol censurerar Böhmermanns Erdogan-dikt


Nybloggat på HAX.5July.org:


Fallet med tv-mannen Jan Böhmermanns niddikt om den turkiske presidenten Erdogan prövas just nu på flera håll i det tyska rättsväsendet. En domstol har redan beslutat att Böhmermann inte får framföra delar av dikten. Detta blir en intressant prövning för tysk demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.