2016-07-20

Vill vi verkligen ha automatiserad, outsourcad censur av internet?


Alla sökresultat är individuella, så man kan aldrig riktigt veta. Men det hände sig att jag råkade få se två googlingar av en tysk, terror-relaterad händelse. Dels med VPN till Sverige, till Googles svenska site. Dels på tyskt nät, till Google.de. Resultaten skiljer sig åt mer än de borde.

Det förefaller som att det ligger något i uppgifterna om tysk nätcensur. Vilket vi ju redan visste. Merkel-Zuckerberg-pakten är rent av omskriven.

Men det är en annan sak att se det. Det tar en stund för upplevelsen att sjunka in. Rätt absurt, på så många sätt. En verklighet här, en delvis annan verklighet där...

Demokratiskt är det en härdsmälta.


Men vem är det som sköter censuren, egentligen? Sanningsdepartementet?

Det är mycket listigare än så. Och detta är på väg att även drabba Sverige.

Politikerna säger åt Facebook, Twitter och Youtube att det ligger i deras eget intresse att hålla internet rent från extremism och näthat. Exakt en sådan överenskommelse ingick EU-kommissionen nyligen med de tre sociala jättarna.

Så, vad skall censureras och av vem? Svaret är att detta till stor del kommer att skötas automatiskt. Det finns algoritmer för sådant. I vart fall på en nivå där man snabbt och effektivt kan hindra vidare spridning av oönskat material.


För att måla med bred pensel: I kärnan finns den EU-anknutna NGO:n Counter Extremism Project som med hjälp av en variant av ett tidigare använt barnporrfilter (!) avser att bekämpa extremism och extremistgrupper. Spaning efter olämpligt material sker hos Europols Internet Referral Unit, som även tycks ha någon form av ansvar för samordningen. Sedan går allt över till aktörerna i EU:s Joint Referral Platform (det ovan nämnda samarbetet mellan EU och de sociala jättarna).

Allt du laddar upp på de större sociala medieplattformarna kommer att genomgå systemets granskningsprocess.

Sedan utförs själva censuren hos Facebook, Twitter och Youtube. Frågan om medborgarnas yttrandefrihet har således – i vart fall i vissa stycken – outsourcats från lagstiftning och rättsstat till sociala medias algoritmer och abuse-avdelningar. Någon rättssäkerhet eller möjlighet att överklaga föreligger icke.

Dessa sociala media kan göra precis som de vill. Du har redan godkänt användarvillkoren. Och tro mig när jag påstår att de vill hålla sig på den säkra sidan och hellre censurerar lite för mycket än för lite.

Så har plötsligt den politiska makten råkat inskränka yttrandefriheten, på ett sätt som passar dess syften – utan att behöva blanda in de demokratiska institutionerna, domstolarna eller smutsa ner sina egna händer.

Ur ett demokratiskt perspektiv är detta naturligtvis totalt oacceptabelt. Men få tycks reagera.


För mer detaljerad information, läs: Algorithms – censorship à la carte? »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.