2016-08-09

Vad händer när våra politiker varken vill eller kan?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Våra politiska ledare saknar så väl viljan som kompetensen. Jag tror att de flesta av dem inte ens förstår problembilden. Däremot lägger de mycket tid och stor energi på rent trams.

Så våra ledare kommer att göra det enda de kan göra. De kommer att försöka stärka sitt grepp med de medel som för tillfället står till buds. På bekostnad av medborgarnas frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.