2017-06-22

Kollektivism eller individualism?


"In this lecture we examine collectivism and individualism from the perspective of the 20th century economist and philosopher Ludwig von Mises."

Youtube »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.