2017-06-22

Kollektivism eller individualism?


"In this lecture we examine collectivism and individualism from the perspective of the 20th century economist and philosopher Ludwig von Mises."

Youtube »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.