2018-07-25

En tanke om problemförorter och ordning


Jag är orolig för att vår bild av våra problemförorter och (i vart fall en del av) de människor som bor och verkar i dem är förenklad. Låt mig fundera högt en stund...

Den rådande bilden är att våld, skadegörelse och annan brottslighet främst är en »kulturell« fråga.

På flera sätt kan det nog vara så. Om man flyttar från ett havererat, våldsamt, odemokratiskt skitland med teokratiskt förtryck till en av världens mest sekulariserade, individualistiska liberala demokratier - då finns det mycket att ta in och anpassa sig till.

Ta bara en sådan sak som att det i många av dessa länder är släkten eller klanen som är den grundläggande skyddssammanslutningen. Då kan det vara lätt att uppfatta polisen som »svenne-klanens« väpnade gren.

Om det är den rådande uppfattningen, då krävs ett stort mått av tilltro för att våga lägga sin säkerhet och rättsskipningen i det fjärran, ansiktslösa, statliga våldsmonopolets händer.

Här har vi ett av de största problemen med en otillräcklig, icke fungerande polis och ett dysfunktionellt rättsväsende: De människor som vi vill skall lämna klantänkandet (etc.) och istället omfamna våldsmonopolet kan helt enkelt inte lita på att det senare håller sådan kvalitet att de tryggt kan ta ett sådant steg.

Annorlunda uttryckt: Kan man inte lite på att polisen sköter sitt jobb, då vågar man inte heller förlita sig på den. Då väljer man att stanna i alternativa och/eller parallella strukturer och lösningar för sin säkerhet.

Fungerande och närvarande polis - och ett rimligt rättsväsende - är en förutsättning för att man över huvud taget skall kunna intressera människor från andra kulturer för den liberala, demokratiska rättsstatens ordning och principer.

Vi måste helt enkelt erbjuda våra nya svenskar något bättre än vad de är vana vid. Något begripligt, som de kan känna sig trygga med. I detta perspektiv är det mycket möjligt att den svenska polisens kris är ett större problem än att människor har skiftande kulturell bakgrund.

P.S.
Jag kandiderar till riksdagen för Klassiskt Liberala Partiet »
Stöd denna blogg på Patreon »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.