2018-10-02

Demokratin kräver att vi ständigt är uppmärksamma


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Vi hör ständigt politiker tala om behovet av att »skapa en balans« mellan medborgerliga rättigheter (som till exempel rätten till privatliv eller yttrandefriheten) och än det ena, än det andra. Ordet »balans« betyder här – med nödvändighet – att de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna i någon grad kommer att inskränkas eller urholkas. Vilket är precis vad som inte får hända."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.