2019-01-23

För att skapa ordning krävs frihet

Min ideologiska plattform är enkel:

  • Människor skall ha så stor frihet som möjligt.
  • Gränsen för en individs frihet går där hon inkräktar på, hotar eller skadar någon annans frihet, säkerhet eller egendom.
  • Alla skall ha lika rättigheter (och skyldigheter) inför staten.

Det lustiga är att de flesta spontant tycks hålla med om dessa intuitivt rimliga principer - samtidigt som politiken ständigt rör sig i rakt motsatt riktning.

I en svensk politisk kontext är frihetens idéer oerhört radikala. De utmanar överheten, de för tillbaka makt till individen, de implicerar personligt ansvar, de sätter den enskilda människan i centrum - och de sätter upp en mycket tydlig ram, ett slags minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge.

För att citera idéfilosofen Robert Nozick »En uppsättning principer så självklara att de kan accepteras av alla människor med god vilja, exakta nog för att ge otvetydig ledning i speciella situationer, tydliga nog för att alla skall förstå vad de innebär och fullständiga nog för att täcka alla problem som uppträder.«

Frihetens principer är inte minst en fråga om ett tryggt och stabilt samhälle. Som har få regler, men mycket ordning. Där individen har okränkbara rättigheter inför överheten. Ett samhälle med ömsesidig respekt människor emellan. Här finns en kod för att upprätthålla grundläggande sociala normer - som bidrar till ordning, genom att göra människor förutsägbara för varandra och uppmuntra till samarbete.

Dessutom är ett samhälle som fungerar enligt principen leva och låta leva ett trevligare samhälle.

1 kommentar:

  1. Den sista raden är viktig. Jag tror man kan argumentera för ett fritt samhälle (negativa rättigheter) utifrån utilitarism (den senare fungerar inte som handlingsprincip).

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.