2019-07-03

Morgan Johanssons demokratiska ignorans

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill förbjuda rasistiska organisationer.


På Socialdemokraternas hemsida skriver man:
»Rasistiska organisationer sprider hat och hot via medier och på internet och skapar otrygghet för många. De rasistiska organisationerna utgör ett särskilt hot mot vårt samhälle. Vi tar det på största allvar och vill därför förbjuda rasistiska organisationer.«
I sin iver att bekämpa icke-demokratiska organisationer tycks justitieministern vara beredd att offra några av den demokratiska rättsstatens grundläggande principer.

Lagstiftning skall vara spelregler som är lika för alla - inte politiska verktyg. Och lagarna skall upprätthålla generella principer - inte särbehandla individer eller grupper. Det bör vi, om inte annat, ha lärt av historien.

om man skall ha ett förbud - då måste det omfatta alla organisationer som uppfyller vissa kriterier. Som att de till exempel är anti-demokratiska eller våldsbejakande. Detta oavsett vilken politisk, religiös eller idémässig grund de vilar på. Det är ett demokratiskt hygienkrav.

Sedan har vi frågan om föreningsfriheten. Börjar man förbjuda organisationer som man ogillar, då kan man aldrig veta var det slutar. Om inte annat, så för att vi inte kan veta vilka makthavare vi kommer att ha i morgon.

Är justitieministern verkligen beredd att ge framtida makthavare - hur auktoritära, totalitära eller demokratiskt tvivelaktiga de än må vara - ett verktyg som kan användas för att upphäva föreningsfriheten? Eller bör den dörren hållas stängd?

För att citera Olof Palme: Demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel.

Vore det inte bättre att se till att existerande lagar - som förbjuder våld och hot, oavsett vem som utövar det - verkligen upprätthålls?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.