2021-04-27

Ett rimligare Sverige!


För att göra en våldsam förenkling verkar många på vänsterkanten drivas av en något naiv medkänsla, medan många på högerkanten är lite kantiga och  lägger större vikt vid logik och det rationella.

Även om det finns en hel del invändningar när det kommer till praktisk politik skulle jag vilja påstå att båda grupperna vill att andra människor skall ha det bra. Men metoderna skiljer sig åt. Vänstern vill omfördela pengar och resurser till dem som inte har så mycket. Högern vill öka allas vårt välstånd genom en fri ekonomi, frihandel och på så sätt öka hela kakans storlek.

Eftersom vi måste leva med varandra borde det vara en god idé om de två grupperna kunde finna något slags gemensam mark, istället för att bara gräla med varandra. Att i möjligaste mån samarbeta istället för att motarbeta varandra. Man kan ha kvar sina principer, som ledstjärnor. Men om man vill skapa ett framgångsrikt samhälle med utveckling och välstånd, då är konfrontation en dålig plan.

Demokratins centrala funktion är inte att bestämma vem som skall ha makt över någon annan - utan fredlig samexistens utan våld.

De rödgröna skulle må bra av att inse att det är marknaden och det fria företagandet som skapar de ekonomiska resurser som man sedan kan fördela. Får man slut på andra människors pengar, då är det game over. Vilket i så fall kommer att drabba de svagaste allra hårdast. Därför borde sossarna hylla den fria ekonomin - istället för att försöka döda gåsen som lägger guldägg.

På den borgerliga sidan skulle man vinna på att vara lite mer empatisk - och inte bara kämpa för ekonomisk frihet, utan även för en långtgående livstils-liberalism enligt principen leva och låta leva. Är man för frihet, då bör man vara konsekvent. Jag skulle dessutom vilja påstå att borgerligheten redan har insett att en allt för stor ekonomisk ojämlikhet kan skapa strömningar som orsakar samhällelig instabilitet, som i sin tur stör ordningen och är dålig för affärerna.

De flesta vanliga människor vill ha ett samhälle som fungerar. Trygghet och ordning, pålitlig infrastruktur, forskning och utbildning i av hög klass, vård och omsorg som sätter människan i centrum, utrymme för människor att bestämma över sina egna liv och att vi får valuta för skattepengarna. Utan ideologiska experiment och utan förmynderi - men med ett stort mått av kompetens och ansvarstagande.

Sverige är ett säreget land, jämfört med de flesta andra länder. Jämställdheten mellan könen är långt utvecklad och kommer med tiden säkert att öka ytterligare. Homosexuella har idag i princip samma frihet och rättigheter som andra. Vi är ett förhållandevis tolerant folk. Den liberala demokratin är, trots en del brister, bland de mest utvecklade i världen. Detta och mycket annat kan bli ännu bättre genom fri debatt, konstruktivt samarbete och en del nödvändiga kompromisser. Vilket är mer än man kan säga om konflikter som bygger på att man hetsar grupper i samhället mot varandra.

Allmänintresset måste sättas framför kampen om makten. Vi behöver ett lärande samhälle som utvecklas istället för dagens skyttegravskrig. Politiken måste vårda sin trädgård istället för att fastna i modeller som bevisligen inte fungerar eller fungerar illa. Fredlig samexistens med respekt för människans värdighet och rättigheter måste vara ett överordnat mål.

Därmed inte sagt att alla måste ge upp sina idéer. Men vi måste inse att vi lever i en stor kompromiss och att ett civiliserat samhälle måste ge utrymme för alla - istället för att sträva efter X totala makt över Y. Om inte annat borde historien lära oss att det senare är ett katastrofalt förhållningssätt.

Vägen till det goda samhället går genom ett konstruktivt samtal och en evolutionär process - inte genom fanatism och konflikt.

Vårt samhälle är i ständig utveckling. De val vi gör idag skapar vår verklighet i morgon. Vägen framåt måste bygga på samarbete, respekt för individen, så mycket god vilja och så mycket frivillighet som möjligt - istället för att med tvång utöva makt över andra.

Med detta sagt kommer jag att fortsätta kämpa för frihetens idéer mot övermakt, våld och tvång. Detta i ett fritt och öppet samtal - väl medveten om att jag inte kommer att få helt och hållet som jag vill. Jag skulle önska att fler hade samma förhållningssätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.