2021-04-23

Vänstern saknar svar och verklighetskontakt


Inte sällan presenteras politiska förslag som är helt verklighetsfrånvända vad gäller den demokratiska rättsstatens principer, den mänskliga naturen och ekonomins, matematikens och fysikens grundläggande regler och funktionssätt.

Ta det där med socialismen till exempel. En av dess inneboende knäckfrågor är vad man skall göra med de medborgare som inte vill ha socialism. Det brukar sluta med att ändamålet helgar medlen - och att människor tvingas till lydnad, övervakas och förtrycks. Eller dödas.

Vänstern är bra på att kritisera det kapitalistiska systemet. Men ber man om en förklaring av hur det klasslösa samhället skall kunna införas med bibehållen respekt för alla människors lika, grundläggande rättigheter - då blir det tyst.

Saken är att människans »naturliga« rättigheter - allas lika rätt till liv, säkerhet och egendom - är en liberal, borgerlig konvention. Socialismens idé är en annan - nämligen flertalets oinskränkta makt över individen och den politiska minoriteten. Detta är icke förenliga utgångspunkter. Man måste välja den ena eller den andra.

Rent allmänt tycker jag att de rödgröna är dåliga på att tänka igenom saker. De bortser från verkliga förhållanden. De undervärderar dynamiken i komplexa system. De tycks inte förstå den mänskliga naturen. Deras förslag leder ständigt till oväntade och oönskade konsekvenser.

Vänstern lever helt enkelt i en fantasivärld. Den förmår inte hålla isär hur den tycker att saker borde vara och hur de i verkligheten är. Vilket ständigt leder till verklighetsfrånvända förslag som inte fungerar i praktiken - och som ofta är direkt kontraproduktiva, så väl i allmänhet som i relation till de mål de var tänkta att uppnå.

Politik bör vara verklighetsförankrad, lärande och praktiskt inriktad - inte utopisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.