2021-09-23

Vår verklighetsfrånvända regering


Vi är på väg mot en elkris, som är konsekvensen av politiskt fattade beslut.

Vi har en cement-kris, som är konsekvensen av politiskt fattade beslut.

Vi har bostadsbrist, som är konsekvensen av politiskt fattade beslut.

Det räcker med skissartade insikter om grundläggande ekonomiska realiteter för att förstå varför.

Det räcker med en smula rimligt, logiskt tänkande för att förstå varför.

Det räcker med att man ser verkligheten för vad den är - istället för hur man tycker att den borde vara - för att förstå varför.

Med en regering som sätter ideologiska och utopiska mål framför verkliga förhållanden kommer i slutändan hela vårt välstånd att riskeras.

Politiker i allmänhet och rödgröna politiker i synnerhet är bundna av dogmer som förvränger deras varseblivning - och som tränger undan rationella argument med emotionella låsningar.

På så sätt blockeras deras beslutsförmåga. Och då går det som det går.

1 kommentar:

  1. Vi rör oss alltså mot ett fundamentalt annorlunda samhälle där det är brist på de viktigaste resurserna, där den politiska makten ligger långt bort i händerna på anonyma byråkrater, där samhället är djupt splittrat och kriminella klaner hotar och styr, där insektspulver, GMO-produkter o dyl från internationella storföretag är det som finns och får ätas, där vi injiceras regelbundet med genmanipulerande vätskor med okänt innehåll, där allt vi gör registreras och "vaccinpass" samlar poäng som används för att straffa och belöna oss, dvs ett liv i rädsla, okunnighet, maktlöshet, egendomlöshet, historielöshet, identitetslöshet. All makt till de redan superrika och det politiska etablissemanget. Vi andra ska leva i ständig rädsla och maktlöshet som slavar. Det är inte en oavsiktlig konsekvens. Det är målet. Vad kallas det när den politiska och ekonomiska eliten gör gemensam sak och skapar en regim där de är allsmäktiga och resten är maktlösa? Fascism...

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.