2022-06-02

Inför nolltolerans mot inkompetens


Passkaos och megaköer till flygets säkerhetskontroller. Civilutredare hos polisen som utreder mord, men som inte behärskar svenska språket. Det är bara ett par nedslag i den senaste tidens rubriker. Och det finns massor av andra exempel på uppseendeväckande inkompetens i offentlig verksamhet. Många på systemnivå.

Hur blev det så här?

En del av svaret kan vara att politik och byråkrati har prioriterat annat före kompetens och effektivitet.

Och så skall det ju inte vara. Vår grundlag (Regeringsformen 12:5) säger:

»Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.«

Inte partibok. Inte åsikter. Utan förtjänst och skicklighet. Vilket implicerar att det överordnade målet är att saker och ting skall fungera.

Regeringsformen 1:9 säger vidare:

»Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.«

Saklighet och opartiskhet. Inte ideologiska experiment och aktivism. Inte någon agenda utöver allmänintresset och lagen.

Om inte den härskande politiska klassen skärper sig och byter fokus - då kommer folket att få nog. Makt utan vettig funktion framstår lätt som stötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.