2008-07-25

Den demokratiska polisstaten


Sommarens viktigaste blogginlägg kommer utan tvekan från Emma på Opassande. Det är hennes sammanställning över genomförd och planerad övervakningslagstiftning. Länk»

Polisen tillåts avlyssna människor som inte är misstänkta för brott. Det är fritt fram för myndigheterna att använda överskottsinformation från övervakning – även felaktig övervakning. Människor får bevakas bara för att polisen fått för sig att de kanske kan komma att begå brott. Information från svensk övervakning får lämnas till andra länder och utländsk polis skall få spana i Sverige. Till och med tidningsredaktioner skall få buggas.

Sedan har vi FRA:s automatiserade massavlyssning av hela svenska folket. Snart får myndigheterna rätt att smyga in spionprogram i våra datorer. Teledatalagringen kommer att ge myndigheterna tillgång till data om all vår elektroniska kommunikation och alla våra uppkopplingar.

Lägg sedan till allt det som planeras: Att ge polisen tillträde till PKU-registret. Att tullen skall få söka igenom alla datorer, MP3-spelare, digitalkameror m.m. i jakt på piratkopierade filer. EU:s reglering av bloggarna. Elektronisk spårning av alla brev. Och så vidare...

Hur blev det så här?

Jo, på grund av beslut som fattats "i god demokratisk" ordning – och som därför anses vara helt i sin ordning.

Vår grundlag är sällsynt svag i skyddet av vår integritet och i sitt försvar av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Det finns ingen konstitutionsdomstol att klaga hos. Rättsväsendet är politiserat och maktdelningen i vårt land är så gott som obefintlig. Rättssäkerheten är i gungning. Lagstiftningen fokuserar allt mindre på rättighetskränkningar och allt mer på smak- och morallagar. Myndigheterna tycker att det är roligare att tala om för folket vad det förväntas tycka än att sköta sina förvaltningsuppdrag.

Sverige uppvisar allt fler av de kännetecken som utmärker en totalitär polisstat. Och vägen är kantad av goda föresatser och formellt sett korrekt fattade demokratiska beslut.

Vi är inte där ännu. Det är inte för sent att säga stopp och att börja rulla tillbaka Storebrorsstaten. Men det börjar bli bråttom.

Motståndet måste rimligen ske inom den demokratiska apparaten, med demokratiska medel. Problemet är bara att det finns väldigt få politiska partier, om ens något, som ser problemet i sin helhet. Alltid är det någon del av Storebrorsstaten som försvaras, även av de partier som säger sig vara motståndare till den. Och allt oftare kommer besluten uppifrån, från EU – vilket gör dem ännu svårare att stoppa.

Frågan är därför hur vi – med fair play – kan påverka det politiska Sverige från vår position utanför parlamentet. Är det över huvud taget möjligt? Kan folket pressa tillbaka Storebror? Eller måste man starta ett politiskt parti? Eller emigrera? Eller göra något annat?

46 kommentarer:

 1. Det finns ett politiskt parti bildat redan. Det heter Piratpartiet.

  SvaraRadera
 2. Jag gillar PP på många sätt.

  Men jag vill veta innan valet hur man ställer sig till t.ex. politiseringen av våra domstolar, grundlagsfrågorna, EU etc.

  Börja med att ge svar på de frågorna, vetja.

  SvaraRadera
 3. Det finns en hel del svar i våra principer på just det där. Men precisera gärna dina frågor -- vi kommer att göra en större revision av principerna under hösten, och ju mer som är oklart, desto bättre att vi har möjlighet att precisera.

  Det betyder inte att vi ska börja ta ställning kring maxtaxa på dagis, men att vi blir tydligare kring medborgarrätt och demokratifrågor.

  SvaraRadera
 4. Det är bra.

  Vad jag inte får ihop är om ni skulle bli vågmästare och stödja vänsterblocket - för att det ger er det ni vill ha i fildelningsfrågan.

  Då uppstår problem med att (s) inte vill ha ökad maktdelning, konstitutionsdomstol m.m.

  Skulle ni då kunna vara regeringsunderlag åt dem?

  SvaraRadera
 5. Piratpartiet ser jag som ett enfrågeparti grundat med fildelningen som viktigaste fråga - känns inte seriöst, inte namnet heller.

  Jag är optimist men i denna fråga en aning pessimistisk om fortsättningen.
  Kanske kan ett nytt enfrågeparti som fokuserar på att motarbeta FRA-lagen, teledatalagringen och allsköns andra storebrorsfasoner få tillräckligt många sympatisörer för att skaka de redan etablerade partierna i grunden? (det gick oförskämt bra för Juni-listan i deras första val)

  Istället för att blankrösta 2010 kan jag absolut tänka mig att stödja ett sådant initiativ, under förutsättning att det inte leds av fildelarfanatiker, drogliberaler eller andra (i mina ögon) stollar.

  /JohanH

  SvaraRadera
 6. Många piratparti medlemmar har säkert principiellt stringenta resonemang och åsikter kring rättssäkerhet och andra viktiga liberala frågor, men jag misstänker kraftigt att med tanke på namnet och profilen som enfrågeparti är den grunden nog inte så stabil.
  Det finns säkert en stor mängd sympatisörer och medlemmar som snarare än principiellt stringenta tillhör "gratis allt till alla"-skolan och bara är för piratpartiet eftersom de får "gratis film och musik då" (och ja, det finns en del logik i kritiken till upphovsrätten, men att alla skulle ha tänkt till så mycket och så djupt tvivlar jag på kraftigt).

  En-frågepartier är nog extremt opålitliga i dessa sammanhang, eftersom de drar till sig flyktigt folk från alla hörn på den politiska skalan och därmed lätt säljer sig till högstbjudande.

  SvaraRadera
 7. "Människor får bevakas bara för att polisen fått för sig att de kanske kan komma att begå brott."

  eller som min morbrors morfar lär ha sagt:
  Pojkar skall alltid ha stryk för har de inte gjort något så kommer de att göra det!

  SvaraRadera
 8. Det som känns angeläget är att någon försöker ta ett helhetsgrepp...

  För jag misstänker att det är så att alla sitter på sin lilla kammare och kommer på den ena piffigheten efter den andra. Men det sys inte ihop, utom möjligen på våra bloggar då.

  SvaraRadera
 9. Jag tycker att PP ar ett valdigt bra namn och kommer fortsatta rosta pa dem. Vad ar ett namn?

  SvaraRadera
 10. Ända sedan Bosse Ringholm manövrerade ut Jan Freese från datainspektionen samt Inga-Britt Ahlenius från Riksrevisionen, har politiker tagit sig större och större friheter med vår demokrati.

  Utmärkande för dessa två var att dom var väldigt starka personer som inte gav efter för div. politiska nycker utan stod på sig och kämpade för sin sak.

  Mao. dagens system för tillsättning av topptjänstemän är helt styrt av politiker!

  Det skulle vara intressant om en statsvetare kunde göra en genomgång av politiseringen av våra statliga instutitioner map. demokratifrågor.

  Kan en Propotionalitetsnämnd med oberoende aktiva jurister hjälpa upp situationen?

  En nämnd vars uppgift är att bedöma lagförslag i relation med övriga lagda/föreslagna lagar samt med hänsyn till integritets samt resursfrågor.

  Bara en teori.

  SvaraRadera
 11. @Johan
  Piratpartiet är ett trefrågeparti med den personliga integriteten som viktigaste fråga.

  Och namnet... är "folkpartiet" bara till för folk (till skillnad från fä) och "centerpartiet" bara till för människor som äter runda chokladpraliner? Piratpartiet är ett tyket namn som visar att vi vågar sticka upp och ta strid. Arrh!

  SvaraRadera
 12. Motståndet finns nog. Det syns ju bl a i motståndet mot FRA-lagen. Man kan stå ut med mycket i detta konsensusland, men det finns en gräns. Det gäller nog EU också. Det finns en gräns då folk i olika länder börjar kräva utträde. Jag tycker EUs framtid ser ganska mörk ut.

  Jag ser gärna ett smärre kaosval 2010 med både sd och pp i riksdagen, för att 2014, eller tidigare, återställa ordningen med en stor del av dagens alliansledamöter utbytta mot mer liberala och ideologiskt inriktade personer.

  SvaraRadera
 13. Ni alla drömmer, inte ett skit kommer att ske och vi vet var borgarna står för. I vart fall inte borgerliga värderingar. Samma eländiga sörja som under sossar.
  Finansiering i statsbudgeten är det övergripande målet för socialstaten. Inget politiskt parti vågar göra ens en minimal sanering av stats- och kommunalförvaltningen. Det är allt för många politikers sittfläsk vid köttgrytan som måste skyddas.

  Visst behövs ett nytt parti, alternativen PP och SD är för tunna och inget reellt alternativ.

  Ett utbrytargäng från borgarsidans etablerade politiker är den enda realistiska möjligheten. Men det stannar vid en dröm.

  SvaraRadera
 14. Det finns en liten diskrepans i ditt ursprungliga resonemang. Om det är så att problemet är primärt svenskt, därför att Sverige har svag maktdelning, ingen författningsdomstol osv, så är det en sak. Men då kan du ju inte samtidigt hävda att mycket kommer från EU, för många EU-länder har ju just starka författningsdomstolar, riktig konstitution och starkare integritetsskydd än Sverige.
  Samtidigt är ju tendensen till ökad övervakning global, den är inte svensk och inte ens europeisk. Den ökar därför att tekniken som gör den möjlig blir billigare och mer avancerad, helt enkelt. Sen skyller man på terrorister eller vadsomhelst, men det är naturligtvis bara svepskäl.
  Så om storebror kommer till för att den är möjlig, då kommer inte en författningsdomstol kunna stoppa den heller. För annars (om det nu kommer via EU) skulle ju t ex den tyska författningsdomstolen stoppa det. OK, i Tyskland skulle inte FRA-lagen vara möjlig i sin svenska form (se diskussionen om "der grosse Lauschangriff" för några år sedan.) Men det finns ju samtidigt andra storebrorlagar som inte stoppas där heller.
  Jag är nog rädd att det krävs ett helt annat tillvägagångssätt för att stoppa storebror. Nämligen en internationell rörelse (på EU-nivå är en början, men gärna större än så) som säger att nu sätter vi stopp. Först politiskt och genom PR.
  Men om det inte hjälper kan det krävas att en sådan rörelse gör aktioner som ger den själv emot, dvs "bestrejkar" den teknik de så älskar.
  T ex att helt enkelt väga deklarera via Internet. Eller göra bankärenden. En manifestation där man VÄGRAR använda den teknik som gör övervakningen möjlig (och som man ju så älskar...).
  För samhället skulle ju braka ihop om allt plötsligt skulle behöva göras manuellt igen. Igen använder Internet. Ingen flyger. Ingen ringer. Folk stannar helt enkelt hemma, en generalstrejk mot tekniken.

  Tyvärr kommer det aldrig att hända för folk är för bekväma och internet är ju så kul...

  SvaraRadera
 15. Jenku närmar sig mina tankebanor.

  En europeisk medborgarrättsorganisation. Eller kanske en think-tank, för att göra det hela mer hanterligt.

  Något sådant skulle jag kunna vara med och bygga. Jag finns redan i Bryssel - och jag börjar lära mig spelet.

  SvaraRadera
 16. Den representativa demokratin visar ibland att man röstar efter block, taktik, "groupthink", partipiska, kohandel, prestigé, dold agenda, karriär etc.

  Med direktdemokrati däremot kan vi medborgare direkt påverka politiken! Vi kan rösta i sakfrågor varje gång och inte bara vart 4:e år på ett parti. I stora frågor vill majoriteten rösta, i små frågor vill de som är berörda (minoriteterna) rösta. De politiska partierna, media och bloggar argumenterar för ja- och nej-sida. Men i slutändan är det du som röstar, om frågan är viktig för dig, annars avstår du.

  Aktiv Demokrati är ett direktdemokratiskt parti som kan fungera i rådande riksdagssystem. AD:s riksdagsledamöter röstar enligt medborgarnas resultat i webbomröstningar. Säkerheten i ett sådant system kan hållas med samma säkerhet som vi deklarerar eller genomför banktransaktioner på internet.

  http://www.aktivdemokrati.se
  http://aktivdemokrati.wordpress.com

  SvaraRadera
 17. Fridolf: Blir inte det, med viss automatik, allt godis till alla på alla andras bekostnad?

  SvaraRadera
 18. Jenkus tankar om en generalstrejk emot tekniken är mycket intressanta.

  Det är troligen tillåtet att INTE ha ett bankkonto och det är mig veterligen tillåtet att deklarera manuellt.

  Det är troligen också tillåtet att INTE ha Internet, INTE ha telefon, INTE ha TV och så vidare.

  Jag har i princip slutat köra bil och har definitivt slutat åka flygplan. Det är en början.

  Hur många vågar avsluta sina egna lönekonton men ändå jobba vidare?

  När arbetsgivaren börjar bråka om att det inte finns något lönekonto att betala ut lönen till så säger man:

  "du får ta upp det med din riksdagsledamot, det är deras beslut som ligger till grund för detta - nej, jag har inget bankkonto längre, deal with it".

  Den typen av aktioner tror jag skulle kunna få viss effekt.

  SvaraRadera
 19. Henrik: Det är lätt att tro så, men jag tror inte det blir så. Människor röstar ju på partier som vill höja skatterna också. (Själv hade jag t ex röstat nej till "pig-avdraget".) Och till att börja med så blir ju Aktiv Demokrati bara ett vågmästarparti. Vad kan då gå fel mer än att det t ex hade kunnat stoppa FRA-lagen? Jag är inte medlem i Aktiv Demokrati, men jag tror på idén.

  SvaraRadera
 20. Det är synd att HAX envisas med att krama demokratin så förbaskat mycket. Det är ju bevisligen den som skapat alla dessa totalitära lagar.

  Demokrati har väldigt litet att göra med individuell frihet.

  SvaraRadera
 21. Jag tror inte heller på direktdemokrati, den ökar risken för ännu fler ogenomtänkta amatörbeslut. Det är ändå väldigt krävande om alla hela tiden ska behöva sätta sig in i alla frågor.

  Vad gäller europeisk lobbyorganisation för integritet borde det definitivt skapas en sån.

  Att bestrejka tekniken bör nog vara en allra sista utväg, dels för att det krävs ganska mycket innan folk är beredda att göra något sådant, dels för att vi ju faktiskt gillar tekniken och delvis också är beroende av den.

  Själv ska jag däremot snart ge mig ut i Skärgården på tre veckor utan vare sig internet eller TV, det ska bli skönt att slippa teknikberoendet ett tag!

  SvaraRadera
 22. jenku: "ogenomtänkta amatörbeslut"

  Du får gärna utveckla lite på vilket sätt det är mindre ogenomtänkt och amatörigt i dagsläget?

  SvaraRadera
 23. Mikael: Det är fullt möjligt att integritet ligger högt upp på PP's prioriteringslista. Men mina föreställningar och fördomar säger mig att det har en orsak. Att motståndet mot diverse övervakningsåtgärder kan ha sin grund i att "fildelningsverksamheten" riskerar att störas, ett egenintresse alltså? Jag befarar att man ständigt kommer få lägga ner merparten av energin på att bestrida ovanstående istället för att arbeta med sakfrågor och man blir ett lätt byte för fra-kramarna. Partinamnet känns även lite väl pubertalt.

  Då skulle ett Integritetsparti, med fullständigt och enda fokus på att motverka repressiv lagstiftning, vara mer effektivt.
  Jag är en vanlig heterosexuell mainstreamsnubbe strax över 40 med liberala grundvärderingar och skulle absolut tilltalas av ett sådant initiativ, idén känns väldigt fräsch. Om jag känner så, hur många andra finns det inte där ute som upplever samma sak?

  (Piratpartister och sympatisörer behöver inte känna sig påhoppade och förolämpade av det jag skriver här ovan. Jag luftar bara tankar och associationer - vi står på samma sida i sakfrågan.)

  /JohanH

  SvaraRadera
 24. Jenku:
  För det första, vad har du för stöd för din uppfattning att kompetensen inte räcker till hos oss medborgare som orkar lyfta arslet och göra en aktiv handling i form av att delta i en omröstning?
  Tvärtom visar alla genomförda studier att folk som kan besluta direktdemokratiskt i en fråga till mkt stor del ta sitt uppdrag på största allvar och ser till att endast rösta på saker de begriper något om. Om nu DD var så väldigt dåligt, hur kan det komma sig att det fungerar i både Schweiz och en del amerikanska stater?
  Och gällande AD så har vi ett flertal olika metoder för att göra kvaliten och medbestämmandet ÄNNU bättre än någonsin tidigare i den politiska historien.
  1.
  HAX oroade sig för "allt till alla"-problemet. Detta finns inte i AD då det enligt reglerna endast får framläggas förslag som har finansiering. Vi vill jobba med budgeten på ett i Sverige helt nytt sätt, med sammanställingar där alla får lägga sina nivåer på resp område. Det hela sammanräknas sedan till ett genomsnitt. Jämför det med dagens kattrakande i nattliga korridoruppgörelser och vuxenmobbing i resp parti där en hjärtefråga så lätt ställs mot en annan.
  2.
  De ogenomtänkta besluten måste givetvis elimineras, det har vi ju sett bevis på de senaste månaderna (Även om t.ex David Icke ser sig ha fog för påståendet att de är MKT genomtänkta)
  AD löser detta effektivt genom att ha ett röstningsförfarande som bygger på antalet röstande + hur lång tid en fråga har haft en viss övervikt åt något håll. Beroende på den sk demokratikonstanten så kan man inte säga exakt när en omöstning är över, opinionsbildning i frågor som håller på att gå snett kan vända trenden och man kan givetvis ändra sin röst hur många ggr som helst.
  De uppenbart galna förslagen som ingen tar på allvar kommer genom demokratikonstanten att kunna filtreras bort av folk som har annat för sig än att sitta vid datorn hela dagarna.
  De bra och intressanta frågorna blir på samma sätt enkla för både media och medborgare att hitta och driva opinion för/ emot.
  Läs mer om detta i vårt partiprogram:
  http://aktivdemokrati.se/ads%20websida/partiprogram.html
  3.
  Troligen kommer även den mest hängivne demokraten dock att ha behov av semester eller längre bortovaro ifrån politiken och då har AD ett system för delegering till personer eller organistioner i en, flera eller alla typer av frågor. (skola, omsorg, försvar, integritet), som kan samla rösträtter och sedan använda i AD:s demokratisystem.
  Det liknar dagens representativa system med den avgörande skillnaden att en delegant alltid måst redovisa i för hur rösten kommer att läggas i resp fråga så att det finns tid för folk som tycker deleganten fått allt om bakfoten, att dra tillbaka sin delegering och ge den till ngn annan, eller rösta själv i just denna frågan.

  MVH/ Magnusgus@AD

  SvaraRadera
 25. @Johan
  Jag kan kanske inte göra så mycket åt dina föreställningar och fördomar, men jag kan försäkra dig om att du spänner vagnen framför oxen. Vår ståndpunkt i fildelningsfrågan är ett resultat av vår ståndpunkt i integritetsfrågan.
  För att tillgodose de starka intressen som finns (IFPI, MPA, BSA, etc), krävs en omfattande kontrollapparat. Då anser vi att deras intressen får ge vika, dvs. upphovsrätten måste reformeras. Enkelt som 2+2=4.
  Min profil liknar ju dessutom din (förutom att jag är strax över 50), och jag känner inget pubertalt i dessa enkla slutsatser eller ens i vårt namn. Tyket, ja, men även efter 50 kan man väl få vara tyken (för att prata gôtteboshka).

  SvaraRadera
 26. Direktdemokrati kommer troligen att utvecklas så att det kommer att finnas "rådgivare", dvs bloggare som man litar på och ger råd i hur man bör rösta och som man litar på. Dvs kommer att fungera precis som i riksdagen nu med den skillnaden att vi blir många fler beslutsfattare, besluten blir bättre förankrade och beroenden till partitoppen minskar. Dvs vi avlägsnar oss från diktatur-hållet så mycket som det går. Besluten handlar om och berör ju i slutändan oss.

  SvaraRadera
 27. Mikael: Jag ser ett trovärdighetsproblem i att integritetsvurmen skulle kommit före fildelningsfrågan i kombination med partinamnet.

  Men det är ett sidospår och jag konstaterar glatt att vi har ett gemensamt mål vilket jag finner vara gott nog :)

  Undrar fortfarande var regeringen håller hus, den och regeringschefen har aldrig semester. Inbillar han sig fortfarande att det här kommer lägga sig?

  /JohanH

  SvaraRadera
 28. 281 riksdagsledamöter röstade när FRA-lagen antogs. De flesta följde sina partivänner. Vore det då inte bättre med fler röster direkt från svenska folket via Aktiv Demokrati? Kanske vi skulle ha fått 20.000 röster om FRA-lagen?

  SvaraRadera
 29. Apropå bildande av en europeisk medborgarrättsorganisation så finns ju EFF Europe (Electronic Frontier Foundation).

  SvaraRadera
 30. Lite mer angående direktdemokrati:
  Jag säger inte att det inte fungerar, men jag tror inte att det blir bättre än vad det är idag. Visst, vissa frågor orkar folk sätta sig in i, men knappast alla. Heltidspolitiker tror jag ändå sätter sig in i fler frågor (även om de såklart heller inte begriper allting). Och om de inte gör det tillräckligt bra så kan de bytas ut.
  Direktdemokratins "politiker" kan aldrig bytas ut när de bestämt något galet, bara besluten kan ändras. Det är det största felet. Direktdemokrati omöjliggör ansvarsutkrävande av de som beslutar: det går ju inte att få folket att avgå!!

  För övrigt är Schweiz snarare ett exempel på varför direktdemokrati är dåligt. När fick kvinnor rösträtt där på 1970-talet? Schweiz är ett av världens mest konservativa länder, och det är inte konstigt. Direktdemokrati tenderar till att bevara befintliga strukturer istället för att satsa på något nytt.

  SvaraRadera
 31. jenku: Vitsen vore väl om man kunde rösta bort de personer som inte borde vara politiker med direktdemokratin. Lite kategoriskt att dissa en lösning för att den inte fungerat i ett annat sammanhang. Exempel. Trä brinner så det är dåligt byggmaterial. Bygg inte hus eller möbler i trä.

  Egentligen är det inte så stora fel med representativ demokrati. Men det kräver ärligare och mer självrannsakande folkvalda än de vi har idag eftersom ingen granskande motpart finns. Tvärtom har vi en antoinettetsk politisk adel som tycker folk utanför infrastrukturen ska åka kollektivt när de inte har råd med bil.

  SvaraRadera
 32. Jenku: där har jag en annan uppfattning. Jag tror att direktdemokratin kommer att fungera i Sverige med datorteknikens hjälp, med rådgivare (bloggare) och att man kan delegera sin röst till en politisk aktiv person som man har förtroende för. Det finns många fler duktiga och pålitliga personer än det finns partier att välja på! Kom också ihåg att direktdemokratin inslag i riksdagen kommer att vara svag till att börja med. Direktdemokratins makt kommer också att justeras var 4:e år. Var den gyllende procentandelen går vet jag inte men det kan som vågmästarparti vara en säkerhetsventil mot att beslut fattas som t ex 70% av befolkningen direkt motsätter sig. Kanske är det FRA-lagen, vägtullar eller pig-avdrag? Dessa lagar är (antar jag) viktigare för den politiska adeln att införa än vad medborgaren i allmänhet tycker.

  SvaraRadera
 33. Jenku:
  Det är inget krav att säg 80% eller vad du nu tycker är lämpligt skall sätta sig in i varje fråga. De flesta kommer troligen att antingen bara rösta i frågor de bryr sig om, vilket ger fältet fritt för de andra som bryr som om andra frågor och borde veta bäst där.
  Eller så kommer de att ha en eller flera olika default-delegeringar för frågor eller områden de inte vill bestämma själva direkt i.
  Heltidspolitikerna följer ju oftast bara vad utskott och partistyrelser kommit fram till, och dessa i sin tur litar ju mkt till utredningar och experter. Givetvis skall AD:s medlemmar har tillgång til precis samma eller bättre info. Så man kommer att kunna vara beydligt mer påläst än via gammelmedia idag. (som ju mest upprepar vad olika politiska representanter säger, mer sällan gräver fram egna relevanta fakta.) Media kommer fö att ändra skepnad per automatik från att granska beslutsfattare, till att granska fakta, vilket i sig höjer debattnivån avsevärt.
  Ditt behov av ansvarsutkrävande förstår jag inte, vad har du för nytta av at kunna byta Reinfeldt 2010, om du nu tycker han gjort bort sig? Det kommer ju bara en annan med liknande uppfattning i hans ställe. Historien upprepar ju sig gång på gång.
  Precis som folket kan välja fel representanter, t.ex Hitler, så kan de förstås även fatta fel sakfrågebeslut. Men vilket är värst, och svårast att rätta till?
  Schweiz kanske är konserverande i sitt statsskick, men visa mig hur många fler små länder som fungerar sammantaget så bra idag? Lite sund konservatism kanske vore på sin plats i ett land som Sverige där politikerna testar allt till hö- o vä hela tiden. Och blir protesterna för stora så backar man en 5:edel.
  Man får givetvis mer effektiva beslut om de verkligen jobbas igenom ordentligt med full insyn.
  Satsa på nåt nytt, tja inte om det satsas som idag, då hade jag hellre låtit bli...(Och där har även Schweiz en bit kvar, deras politiker styr en hel del i bakgrunden)
  Och dina exempel på dåliga saker i Schweiz är ju rätt beklämmande, skulle vi fattat fler vettiga beslut här i landet då eller?

  SvaraRadera
 34. Jenku tar upp haken med direktdemokrati: "Direktdemokrati omöjliggör ansvarsutkrävande av de som beslutar: det går ju inte att få folket att avgå!!"
  Å andra sidan; när såg vi en politiker få ta fullt ansvar för sina (o)gärningar? Jag kan inte minnas att det någonsin hänt.
  Om man dessutom "delegerar sin röst till en politisk aktiv person som man har förtroende för..." så är man ju tillbaka på ruta ett.

  Jag tillämpar hellre ruta ett-alternativet så att jag får möjlighet att rösta bort de som inte uppträtt som förväntat. Det är (tyvärr) det vi kommer få se 2010, borgerliga regeringar har en tendens att bli parenteser i det socialdemokratiska styret.
  Jag har medverkat till att tillsätta den nuvarande regeringen vilket jag inte kommer upprepa när det blir dags igen (blankröst). Den har återigen, genom en räcka av beslut och icke-beslut med fra-lagen som grädde på moset, visat sig omogen uppgiften. Då är det bättre med en s-regering, en sådan har jag inga förväntningar på och kan således inte bli besviken.

  /JohanH

  SvaraRadera
 35. JohanH
  Att återgå till repr. demokrati i frågor man själv önskar och att bstämma själv när man vill, det är väl inte ruta ett? Det är ju en naturlig utveckling av demokratin.
  Vad har du för nytta av att rösta ut amatörpolitiker mer än ren hämnd?
  Det är väl inte speciellt produktivt egentligen?
  Det är väl tom anledningen till att det ser ut som det gör i världen idag. Man röster MOT ngt och struntar i vad som kommmer istället.
  Mkt orationellt som jag ser det.
  Mest besvikna borde vi väljare vara på våra egna val historiskt, inte på folk vi anställt.

  SvaraRadera
 36. aktivdemokrati: Det finns en mängd anledningar till att folk röstar på något annat än sittande regeringar varav en kan vara hämnd. Just det skälet kan för den enskilde individen vara högst rationellt, själv har jag dock alltid röstat för något.
  Med all sannolikhet blir det annorlunda 2010 då jag varken röstar för eller emot något alternativ.

  /JohanH

  SvaraRadera
 37. Å andra sidan är det *antalet* politiska beslut som är problemet. Politiken borde bestämma över färre saker, oavsett om det sker genom Mona & Fredrik eller direktdemokratiska mandat.

  SvaraRadera
 38. Att inte rösta alls är en starkare markering än att blankrösta.

  Politiker gillar inte låga valdeltaganden, det ser inte snyggt ut ur internationell synpunkt.

  SvaraRadera
 39. "Å andra sidan är det *antalet* politiska beslut som är problemet."
  Så är det HAX, och med transparens blir de där manövrarna omöjliga eftersom man då måste förklara nyttan med allt som föreslås.

  Johan och Ron:
  "Med all sannolikhet blir det annorlunda 2010 då jag varken röstar för eller emot något alternativ."

  Oavsett denna strategi eller att rösta blankt så lämnar man ju över mer makt till skitpartierna man inte gillar.
  Helt irrationellt.
  Även om lägre valdeltagande ser dåligt ut så kan ner mot 50-60% accepteras ju i t.ex USA. 99% eller mer ser egentligen värre ut, de hade de ju bakom järnridån...

  SvaraRadera
 40. aktivdemokrati: Irrationellt blir det om man röstar på något alternativ ("skitpartierna" i riksdagen) bara för röstandets skull. Om det alternativ man röstat på vinner så kan man verkligen börja tala om att man lämnat över makt till någon/något man inte gillar.
  Men jag antar att du menar att man kan rösta på något annat än riksdagspartierna istället? Jag kan dessvärre inte se något alternativ utanför riksdagen som tilltalar mig.

  Röstskolk säger ingenting, eller kanske för mycket. En icke avgiven röst kan ha en mängd orsaker; sjukdom, semester, dåligt minne, lathet, tidsbrist, hade annat att göra, inget parti som passar mm mm.
  Blankrösten däremot är, enligt mitt sätt att se det, ett klart besked om att det inte fanns något parti värdigt att rösta på.

  /JohanH

  SvaraRadera
 41. JohanH:
  Blanka röster syns inte längre i redovisningen utan räkns som ogiltiga. Och tidigare led de av samma problem som småpartier, risken att man kastar bort sin röst pga få andra likatänkande skrämmer.
  Och skulle man någon gång vara flera, så kastar man ju bort rösten till de man vill få bort iaf...
  Du borde se detta föredrag:
  http://aktivdemokrati.wordpress.com/2008/07/24/at-the-very-everest-of-ignorance/
  Ja, jag vet att det är nästan 3 timmar, men det kan bli dina bäst investerade 3 timmar politiskt nånsin.
  Det finns nämligen en dold agenda, det står samma folk bakom Busch och Clinton, eller Reinfeldt och Sahlin.
  Tycker inte det är så svårt att se det numera.

  SvaraRadera
 42. Tackar för länken, skall titta på den vid nästa åskväder för nu bär det ut i solen ...

  Har för mig att det är tvärtom, dvs att förr redovisades inte de blanka men att de idag redovisas separat?

  /JohanH

  SvaraRadera
 43. Tillägg från valmyndighetens web:

  "Om man röstar med en blank valsedel utan att skriva någon partibeteckning är valsedeln ogiltig. Antalet valsedlar som är ogiltiga för att de saknar partibeteckning (blanka) och antalet valsedlar som är ogiltiga av annan anledning redovisas i valresultatet. De allra flesta ogiltiga valsedlarna är blanka."

  Den blanka redovisas alltså, som du sa, som ogiltig. Jag tänkte nog på EMU-omröstningen där de blanka redovisades separat.

  /JohanH

  SvaraRadera
 44. David Icke-filmen finns även som bit-torrent:
  http://isohunt.com/download/47223414/big+brother+david+icke&.torrent

  -vilket är lite bekvämare om man vill slippa titta vid ett o samma tillfälle, och vill "säkra" materialet!

  SvaraRadera
 45. Men man kan väl fortfarande skriva en påhittad partibetäckning? Typ, Partiet mot övervakningssamhället eller liknande. Det hade jag gjort om jag hade tänkt rösta blankt.

  SvaraRadera
 46. Jo, men vad ger det för resultat?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.