2008-12-08

IPRED 1 – den långa och grundliga bloggposten


Den nya lag som regeringen har lagt fram för att försöka stoppa fildelning – "IPRED-lagen" – proposition 2008/09:67 – är orimlig och oacceptabel ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Man kan tycka vad man vill om fildelning. Man kan ha vilka politiska preferenser man vill. Men om integritet, rättssäkerhet och rättsstaten är värden som man alls bryr sig om – då måste man säga nej till lagen!

Jag är själv för upphovsrätten. Jag ser olovlig fildelning som en problematisk fråga. Jag tycker att den som skapar ett verk skall ha rätt och möjlighet att tjäna pengar på det. Och jag anser att man inte skall ta något utan att fråga om lov först.

Ett problem är dock att dagens affärsmodeller för musik- och filmindustrin är föråldrade. Och att branschen skriker efter speciallagar istället för att försöka följa med sin tid. Mycket talar för att vårt lands artister och kulturproducenter skulle kunna tjäna mer pengar om de började tänka i nya banor istället för att ägna sig åt att putsa matsilvret på ett sjunkande skepp.

Ett annat problem är begreppsförvirringen. Jag har lite svårt att förstå de som säger att fildelning är stöld. För man berövar ju inte någon annan deras egendom. Man gör en kopia. Originalet finns kvar. Man kan visserligen hävda att fildelning inskränker upphovsrättsinnehavarnas möjligheter att tjäna pengar. Det är ett problem. Men det är inte stöld, i strikt mening – det är något annat.

(Det är också vanskligt att uppskatta värdet av de uteblivna intäkterna, eftersom det inte går att bevisa eller ens anta att alla filer som delas ut motsvarar ett sålt verk. Minst lika troligt är att de ofta representerar ett verk som aldrig hade blivit sålt över huvud taget.)

Alla som kallar kopiering för stöld, de devalverar också innebörden av verklig stöld på ett dumt och farligt sätt. Det är, i ordets verkliga bemärkelse, en kränkning mot dem som drabbats av stöld på riktigt.

Men, åter till rättssäkerheten.

IPRED-lagen är en lag som ger en part ett övertag i civilrättsliga tvister. Den ger inte alla likhet inför lagen och rättsväsendet. Och den är en speciallagstiftning som är ett beställningsjobb från en viss bransch. Allt detta borde få varningsklockorna att börja ringa – för alla som anser att alla människor skall ha lika rättigheter och att rättssäkerheten är viktig. Länk»

Lagen ger upphovsrättsinnehavaren rätt att begära ut personuppgifter om någon som misstänks för fildelning utan att denna person får veta det. Ja, det talas till och med om att den misstänkte tidigast skall meddelas om att det pågår en undersökning en månad efter att den har inletts. Detta ger den ena parten ett övertag och minskar därmed möjligheten till en rättvis rättslig prövning. Länk»

Denna lag ger underhållningsbranschens advokater större befogenheter än vad polisen normalt har för att utreda betydligt allvarligare brott. Länk»

Processen kan sättas igång på rätt lösa grunder. Det räcker med "sannolika skäl" och den kan påbörjas redan vid misstanke om förberedelse till fildelning.

De skadestånd som döms ut kan komma att bli högre än vad vårt land, enligt gällande rättspraxis, beviljar till människor som blivit misshandlade eller våldtagna. Eller till efterlevande till någon som har blivit mördad. Länk»

För att säkra detta skadestånd kan skivbolagen se till att ditt bankkonto blir fryst på ett tidigt skede i processen. Det innebär att du varken kommer att ha pengar till hyra, mat, busskort eller något annat. Länk»

Under utredningen får musik- och filmbolagens advokater genomföra en privat husrannsakan hos den misstänkte. Länk»

"Bokbålsparagrafen" slår fast att alla illigala verk och kopior skall förstöras. Det gäller även de "hjälpmedel" man haft för kopieringen eller förberedelse till sådan. (Byggnader får dock ej förstöras.) Länk»

Inte ens den som vill bygga på andra verk för att skapa satir kommer undan. Vilket kanske mer är ett avsteg från vår kulturtradition än från vår rättsstradition. Länk»

Att försöka försvara sig från anklagelser om olaglig fildelning kan bli dyrt och vara riskabelt – även för den som är helt oskyldig. Utöver att nöjesindustrins advokater kan genomföra en privat husrannsakan hos dig kan alltså dina pengar på banken komma att frysas. Dessutom riskerar du att få betala alla rättegångskostnader om du förlorar. Plus den IT-forensiska utredningen (minst 75.000 kr per dator) och andra kostnader för intrångsutredningen. Därtill kommer dina egna advokatkostnader och själva skadeståndet om du förlorar. Länk»

Det är alltså ingen överdrift att påstå att även den som är oskyldig kommer att tänka sig för både en och två gånger innan han eller hon tar strid för sin oskuld. Då är det kanske enklare och inte lika riskfyllt att "bara" betala det ursprungliga skadeståndskravet utan att gå till domstol – och att svälja förtreten. Länk»

Och oskyldiga kommer att drabbas. Det har skett i andra länder som har denna lagstiftning. Det kommer att ske här. Länk»

En del borgerliga politiker påstår att det är ett EU-direktiv som tvingar oss att införa denna lag. Det är verkligen att medvetet dribbla med sanningen. Just den del som gäller att lämna ut människors identitet till nöjesindustrins advokater har underkänts av EG-domstolen. Domstolen säger att medlemsstaterna kan införa sådana lagar, men att de inte måste. Domstolen slår visserligen också fast att EU-länderna måste vidta åtgärder mot illegal fildelning. Men det är uppseendeväckande att Sverige har valt exakt den lösning som EG-domstolen har bedömt vara en allt för stor integritetskränkning. Länk»

Det är orimligt att behandla medborgarna så här i en rättsstat. Och det blir matchstraff när en borgerlig regering gör ett sådant övertramp.

Man kan, som sagt, tycka vad man vill om fildelning och om upphovsrättsfrågorna. Men integriteten måste försvaras och rättssäkerheten upprätthållas. Det är centralt. Om vi inte har en rättsstat, då kan i förlängningen inte heller den äganderätt man säger sig vilja upprätthålla försvaras.

Vill man bekämpa fildelning, då får man göra det på andra sätt och med sinne för proportioner.

49 kommentarer:

 1. Hur många skulle anse att detta vore ett rimligt beteende för t ex snatteri av en chokladkaka?
  Efter detta har jag bestämt mig för att aldrig mer köpa en ny film eller CD. Får jag en i present komemr jag att begära kvittot och sedan lämna tillbaka det.
  Frågan är om ens Johan Hedin kan försvara detta.

  SvaraRadera
 2. Ett mycket välskrivet och grundligt analyserande inlägg, som borde vara förståeligt t o m för våra folkvalda i riksdagen.

  Tack HAX, och trevligt med länk!

  SvaraRadera
 3. Tack för analysen. Om tio år är den legala "scenen" död.

  SvaraRadera
 4. "Och jag anser att man inte skall ta något utan att fråga om lov först."

  Det tycker inte pirater heller, som du vet. De tycker bara det är okej att reproducera något vars förlaga ursprungligen skapades av någon annan.

  SvaraRadera
 5. Folkpartiets seminarium om IPRED1 i torsdags (4/12) går tydligen på SVT24 imorgon tisdag 9 december klockan 09:30. Här ett kortreferat.

  Är det nån som kan spela in och lägga upp på webben?

  SvaraRadera
 6. Knivskarp analys och kommentar som vanligt. Tack för det!

  SvaraRadera
 7. Jag har skrivit i frågan på opassande.se och menat att man ska prata analogt med bibliotekslån - och ett förslag från någon var att skapa nån form av nedladdningslicens och då kan man ju tänka sig att det fungerar ungefär som ett lånekort - att man samlar digitala media på nån form av digitala mediotek - servrar, där man har ett licensnummer eller liknande och går in och väljer vilket specifikt medium man vill ha, vilken film, vilket dataspel el likn. I jämförelse kan man resonera som så, att det är ju ingen som kontrollerar om man under tiden man lånar en bok låter nån annan läsa boken, och man skulle ju heller aldrig frysa någons tillgångar eller göra husrannsakan hos någon för att denne lånat en bok på biblioteket. Det gäller bara att hitta nån slags system i analogi med lånebokssystemet.

  Tyvärr är nog inte problemet isolerat - utan IPRED kanske måste ses i kontext med den övriga antiterrorterrorn; FRA, europeisk arresteringsorder m fl (jämför t ex USA patriot act). Och då blir det ju svårare för då är ju det politiska motivet övervakning och repression mot medborgarna på en mängd olika sätt.

  Och det konstiga är ju då också att detta är en slags eftersläpande effekt av den på många sätt extrema bushadministrationen och dess reaktion på 9/11 (eller i alla fall påstådda reaktion).

  SvaraRadera
 8. Ja, och som tillägg då till ovanstående kommentar - den här filen som man då laddar ner är bara aktiv under en viss tid, sen släcks den och då går det inte att se filmen, spela dataspelet osv.
  Då har man 'lämnat tillbaka' mediet till medioteket. Så är filen aktiv en viss tid - lånetiden - sen kan man gå in och 'låna om den' genom sin licens - 'lånekortet' - om man vill.
  Övriga kan ställa sig på kö osv ifall boken är utlånad. Fast det är klart den kanske aldrig skulle kunna vara det för en kopia skulle ju alltid finnas - men då är det väl inte värre än att det aldrig är kö, utan man har alltid tillgång att ladda ner - och ingen skulle behöva fildela i större utsträckning än att folk lånar varandras biblioteksböcker - för de skulle själva kunna gå in och 'låna' vad de ville ha under en begränsad tid.

  Vore inte det en idé?

  Istället för att man förvandlar vetgiriga och kulturhungrande människor till återfallsförbrytare.

  SvaraRadera
 9. Nemokrati: Problemet med liknande lösningar är att regeringen är så otroligt förälskad i idén att kontrollera vad folk läser och vill nog heller inte sanktionera vissa verk.

  Så bibliotek i jämförelse med ett fritt när är ett dött lopp. Staten är inte en bra tillhandahållare utav kultur och kunskap eftersom den oftast står i kontrast till viss kultur och kunskap.

  Om staten håller i något, bered er på tung censur.

  SvaraRadera
 10. Förresten så finns det redan möjlighet att låna böcker digitalt i Sverige (jag gjorde iallafall det redan 2005). Det var ganska enkelt att behålla boken efter att utlåningstiden gått ut också.

  SvaraRadera
 11. Jag instämmer i att det här var ett väldigt bra och informativt - och skrämmande - inlägg om riskerna för rättsosäkerhet -för att inte säga rättsröta.

  Jag tillhör väl en förlorad generation; vad gäller internet; eftersom jag ju passerat 30; men efter att själv ha arbetat inom gammelmedierna i hela mitt liv; så förskräcks jag över den totala brist på kunskap - och även ointresse för att skaffa kunskap - som många kollegor i min generation har om bloggvärlden.


  Tanken med att byta grejor med varann; utan kapitalisering, som någon skrev tidigare, är sympatisk.

  Och bloggandet kommer mest troligt att påverka mediernas villkor; och kanske också upphovsrättens villkor; helt enkelt därför att de yngre helt enkelt har skapat sig en egen kanal; och inte köper att det finns en maktmedieelit; som gör anspråk på att äga rätten att tolka samhället.

  Men lik förbaskat; upphovsrätten utgör en inkomstkälla; inom gammelmedierna pågår det på vissa håll som bäst ganska tuffa konflikter; när medarbetare - mot ledningens önskan - vill hävda sin rätt till upphovsrätt; och inte minst ersättning för sitt arbete.

  Vad gäller bloggvärlden; där är jag ju ganska ny; men jag kan ibland inte låta bli att fundera över hur demokratisk och okapitalistisk den egentligen är?

  Det är ju inte så att vem som helst får tusentals besökare, vet hur man sökoptimerar; eller vet att det är vissa ämnen som ska kommenteras; för att komma högt upp på sökmototerna.

  Finns det inte stora risker för stor trendifiering och ytlighet även i bloggvärlden?

  SvaraRadera
 12. Dessutom kanske det skulle bli lättare med ett sånt system för många vanliga människor vet inte hur man gör när man fildelar, det tar jättelång tid osv och därför skulle aldrig komma på tanken.

  Det skulle ju medföra att utbudet skulle öka - man skulle ha skyldighet att hålla kvalitet och bredd i utbudet, man skulle få 'fjärrlåna' smala och spännande filmer som aldrig kommer upp på biografer eller går att få tag i annars, man skulle ha cineastavdelning, avdelningar för olika länders filmer, filmer från filmfestivaler - likadant med musik efter hela den nya genreflora som nu finns.
  Det vore väl bra.

  /en samhällsservice som kunde vara licensfinansierat till viss del, sponsrat till viss del, kanske till och med reklamfinansierat till viss del, miljardärer kunde skänka pengar till projektet som till det nerbrunna men nu återuppståndna, ikoniserade och digitaliserade Alexandria typ/

  SvaraRadera
 13. Det skulle helt enkelt bli en folkbildningsinsats.

  Förresten är det nog nödvändigt för biblioteken har börjat utarmas betänkligt, så informationstillgång är begränsad på många sätt genom att biblioteken precis lika lite som bokhandlarna håller i lager.

  Förresten kommer nog boken snart att digitaliseras - och då är det ju farligt om man kriminaliserat lån av övriga media, för då kan det ju bli kriminaliserat att låna böcker också - när de övergått i digital form.

  SvaraRadera
 14. Är det nån som kört en diff mellan första förslaget som kom 9 juli 2007 och det som kom nu förra veckan 4 december 2008?

  Första sidan verkar identisk...

  SvaraRadera
 15. Så här skriver regeringen själv i proposition 2008/09:67 om EG-domstolens dom (mål nr C-275/06):

  "Såsom närmare beskrivits i avsnitt 8.2.3 innebär detta bl.a. att det är upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra om en rättighetshavare exempelvis bör kunna få information från en Internetleverantör om vem som har haft en viss IP-adress när den har använts för att begå ett intrång via Internet. Bestämmelserna måste utformas så att det uppnås en korrekt balans mellan de olika grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning."

  "Sammantaget innebär detta att den föreslagna regleringen innehåller ett antal rättssäkerhetsgarantier. Den är därmed enligt regeringens bedömning förenlig med grundläggande fri- och rättigheter, inklusive Europakonventionen, och allmänna principer för gemenskapsrätten."


  Verkar inte som om så många håller med...

  SvaraRadera
 16. Till Erik Josefsson:

  Är det inte så de alltid gör - först kör de ett förslag en gång - sen kör de det en gång till osv tills det går igenom.

  Eventuellt i nyspråkig variant.

  SvaraRadera
 17. Angående citatet i föregående inlägg:
  "Såsom närmare beskrivits i avsnitt 8.2.3 innebär detta bl.a. att det är upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra om en rättighetshavare exempelvis bör kunna få information från en Internetleverantör om vem som har haft en viss IP-adress när den har använts för att begå ett intrång via Internet. Bestämmelserna måste utformas så att det uppnås en korrekt balans mellan de olika grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning."

  "Sammantaget innebär detta att den föreslagna regleringen innehåller ett antal rättssäkerhetsgarantier. Den är därmed enligt regeringens bedömning förenlig med grundläggande fri- och rättigheter, inklusive Europakonventionen, och allmänna principer för gemenskapsrätten."


  Bakom den typen av formuleringar i lagböcker dväljs orsaken till många tragedier.

  Inte förrän vid de tillfällen lagen verkligen prövas i domstolen visar det sig hur förödande den kan vara, och hur många liv den krossat, för som nån bluessångare sjöng att advokaten är den ende som kan få floden att strömma uppåt

  SvaraRadera
 18. HAX, "Jag tycker att den som skapar ett verk skall ha rätt och möjlighet att tjäna pengar på det."

  Lite väl slätstruken formulering, med tanke på att tekniken finns och man har rätten att tjäna på det man skapar, således både rätt och möjlighet existerar.

  Diverse formuleringar likt kreatörerna måste kunna leva på sitt skapande, ä'r bara BS trots allt. Däremot tordes kreatören ha rätt att få ersättning, om kreatören så vill, då en konsument tar del av innehållet av det kreatören skapade. Nu har ju en del blåögda och naiva kreatörer rätten att tro att dom inte erhåller ersättning pga en massa hemska pirater, trots att det faktiskt alltid varit upp till de företag kreatörerna oftast sålt halva sin själ till, att leverera det konsumenterna efterfrågar. Således, den som skapar ett verk har alltid haft rätt och möjlighet att tjäna pengar, men om kreatören tror att dom ska tjäna pengar via det företag som köpt distributionsrättigheterna som fått för sig att endast distribuerar "stenkakor", så finns fortfarande rätten och möjligheten att faktiskt tjäna pengar då konsumenterna vill ha, lagligt, men inte i form av "stenkakor".


  "Ett annat problem är begreppsförvirringen. Jag har lite svårt att förstå de som säger att fildelning är stöld."

  Men jisses. Det handlar ju om politisk debatt teknik.

  Det där med äpplen och päron. Ordet stöld kan används korrekt i detta sammanhang så länge man avhåller sig från att likställa det med den juridiska betydelsen av stöld, då det i juridisk mening handlar om intrång i upphovsrätten. Men visst det blir ju inte bättre att personer som, t ex, Herr Sauk, Gessle, etc, inte fattat skillnaden, eller fattat varför IFPI och APB, precis som RIAA och MPAA, använder sig av demagogisk retorik i sin propaganda, eller propaganda överhuvudtaget. (Dessa organisationer använder sig ju av denna strategi näst intill uteslutande när det gäller för dom att propagera för lagändringar, till fördel för dom dom faktiskt representerar, sig själva, dvs i praktiken dom tio största bolagen (fyra på musik sidan och sex på film sidan). Dessa intresseorganisationer/bolag har aldrig representerat de faktiska skaparna/kreatörerna, om det inte har gagnat dom själva i första hand. Det syns ju högst uppenbart varje gång det är strejk i Hollywood för vilken sida intresseorganisationerna egentligen arbetar för.)

  ***

  När RIAA och MPAA började använda ordet så hade det ett specifikt syfte, vilket all propaganda, helst baserat på demagogisk retorik, har. När organisationer som RIAA, MPAA, och senare IFPI och APB, tog sig tid att tänka efter så var dom ju inte dummare än att använda ett laddat ord till deras fördel. När "anti-piraten" använder ordet stöld i en debatt, så vet dom att "piraten" spenderar tid och resurser till självexaltera sig själv tills självantändning uppstår, vilket resulterar i en mindre trovärdig person, enkelt uttryckt.

  Det är kreatören som själva måste ställa krav på distributionsbolagen att göra det dom tar betalt för, distribuera. (Det är bolagen som styr intresseorganisationerna trots allt, och det är intresseorganisationerna som sätter reglementet.) Personligen tror jag inte någon skapare tycker att t ex kopieringsskydd (som dom som använders sig av det måste betala licensavgit för varav en viss procent går ett fåtal organisationer) är bra så länge majoriteten av konsumenterna inte efterfrågar det. Kreatören vill ju trots allt att det denne skapar kan andra ta del av.

  ***

  Resten är ju i det hela klockrent. Fast tilläggas bör att det är först "artisten" som får betala intresseorganisationernas/bolagens juridiska kalas nota, samt att även om dom avkunnas (eller kossing inkommer på annat sätt t ex direkt via kravbreven)så lär det nog bli mest som i USA, England, etc, dvs "artisten" får inte ens ett sketet öre. (Får dom ens någonting så får dom inte mer än kontraktet speciferar ... Exakt!. Finns ett skäl till varför bolagen, eller t om intresseorganisationerna, går back. [Intresseorganisationernas omsättning ökar den med, likaså deras "vinst". Samtidigt som dom inte kunnat skydda kreatörernas rättigheter ens via det mest simpla metodiken att tillmötesgå det som efterfrågas, ty skulle dom göra så så skulle dom ju behöva ändra på de lagar och regler som dom själva skapat ... till fördel för ja vem?])


  //ST

  SvaraRadera
 19. Urk, suck, skulle vara varför t om intresseorganisationerna INTE går back.

  //ST

  SvaraRadera
 20. Hur ska man kunna betala ut de skadestånden man blir skyldig vid en förlorad rättegång om ens bankkonto är fruset?

  SvaraRadera
 21. Hmm, fick nog inte med ena poängen. Att likställa illegal kopiering med stöld som att sno någon annans plasma, är självklar fel. Illegal kopiering kan bara med lite tur likställas som att gå in i någons annans hyresrättsbostad och utnyttja hyresrättsinnehavarens plasma. (Eftersom du då inkräktar på denna någon annans rättigheter, dvs denne någons nyttjande rättigheter, vilket inkluderar vem som får lagligen inträda i bostaden och självklart vem som får nyttja rättighetsinnehavarens privata egendom i bostaden, typ.)

  Snor någon plasman så lossar ju ägaren plasman, men om du (för privat bruk :p ) går in och nyttjar plasman, olagligt, så har ju inte ägaren förlorat några pengar, endast diverse ("ägande")rättigheter.

  //ST

  SvaraRadera
 22. Efter att ha sett Beatrice i söndagens Agenda(var det väl) så änger jag upp mig på att hon sa att en utredning av lagen skulle tillsättas samtidigt som lagen träder i kraft, för att se så att den inte missbrukas. Är sådant vanligt? Durkslag är outstanding vad gäller pasta, men lagboken borde väl vara tät från början, eller iallafall tät nog för att man inte ska överväga att sila pastan i den i brist på bättre redskap.

  /Smen

  SvaraRadera
 23. Möjligheten att spärra bankkonton för misstänkta fildelare gör också att det blir svårt att kunna betala en advokat till sitt försvar!

  SvaraRadera
 24. Påståendet att kopiering inte är stöld lider av stora logiska brister. Är kinesernas ohämmade kopiering av märkeskläder acceptabelt? Är kopiering av böcker OK? Varför en viss teknikutveckling plötsligt ska upphäva en inarbetad och av folk omfattad moral om mitt och ditt förblir oförklarat av fildelarkramarna. Dessutom, alla de hemskheter som HAX radar upp kan lätt undvikas; sluta att girigt och parasitiskt ladda hem andras alster utan att göra rätt för dig!

  SvaraRadera
 25. Är det nån som kan spela in seminariet? Det går om 20 minuter på SVT24 - 24 Direkt.

  http://www.tv-tabla.com/tvpaminnelser/?id=svt24.svt.se__200812090930

  SvaraRadera
 26. Mycket bra formulerat inlägg. Får in de centrala punkterna på ett minimum av utrymme. Man ser i ett svep orimligheten med IPRED. Det är en lag som aldrig borde ha föreslagits, och som under normala omständigheter, heller aldrig blivit föreslagen.

  Särintressenas makt är riktigt, riktigt skrämmande. Lagförslagets existens är uteslutande ett resultat av deras dominerande inflytande över de flesta politiker, men också över många statsbyråkrater. De som är satta att tillvarata våra intressen - medborgarnas intressen - har under åratal blivit preparerade av mängder av advokater och pr-människor, med nästan obegränsade ekonomiska resurser bakom sig.

  Detta är korruption - en smygande, obeveklig korruption som inte slutar förrän den fått fullständig kontroll.

  Oerhört viktig att en politisk motrörelse skapas. Piratpartiet är en bra början och har redan påverkat debatten positivt.

  SvaraRadera
 27. Den här sista kommentaren Anonym:

  Bibliotekslån är inte stöld, det här är ju bara nya media och tillgänglighetsmöjlighet via nätet, då kan man ju skapa ett system som liknar biblioteken.

  Det handlar också om kvalitet - för att få tillgång till varierat högkvalitativt utbud så ska man betala väldigt mycket pengar för det.

  Det är ju fördummande. Människor behöver få tillgång till högkvalitativa media - det finns ju videos och dvd att låna på biblioteket och där är ju utbudet varierande. Med nätet kan det säkert bli oändligt mycket större och det vore väldigt bra om allmänheten kan få tillgång till det på ett systematiskt ordnat sätt - med en alfabetisk katalog och en systemtiskt ordnad katalog, för det ökar kunskapsnivån i samhället, något som verkligen behövs för att förbättra på alla nivåer, yrkesmässigt, öka tolerans och motverka fördomar, bejaka pluralism och mångfald, kontakter mellan människor etc

  Den ensidiga kommersialiseringen av allt leder till utarmning - enfald. Genom nätet kan man möjligen skapa möjligheter för alternativ att nå ut - förbi stora bolags enorma dominans på den s k marknaden.

  Och det behöver inte betyda sämre möjligheter för upphovsmän att få betalt för sitt arbete - tvärtom kanske underlätta.

  Man kan göra det i form av nätlicens på olika sätt - eller direkt till upphovsmännen genom inloggning på deras hemsidor eller liknande.

  SvaraRadera
 28. upphovsrätt ja, i ngn mån. men dagens läge är ju bissart.

  läs:
  http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/12/utveckling-eller-tillbaka-till.html

  SvaraRadera
 29. Mycket bra och klargörande! Jag håller fullständigt med om de juridiska/politiska delarna. Men detta...

  "Alla som kallar kopiering för stöld, de devalverar också innebörden av verklig stöld på ett dumt och farligt sätt. Det är, i ordets verkliga bemärkelse, en kränkning mot dem som drabbats av stöld på riktigt."

  Detta är löjligt. Att snatta tuggummin är lika mycket stöld som ett lägenhetsinbrott där man kommer undan med hela bohaget. Men det är enorm skillnad på offrets lidande. Bör vi sluta kalla små stölder för stöld för att undertrycka gradskillnaden? Är det en kränkning mot dem som drabbas av lägenhetsinbrott att säga att snatteri av tuggummin är stöld? Att kalla även små stölder för stöld devalverar inte innebörden av verklig stöld på något sätt. Stöld är stöld oavsett storlek och grad av lidande som åsamkas.

  Vad som verkligen devalverar innebörden av begreppet 'stöld' är att försöka ge en massa specialbeskrivningar av brott som i moralisk mening kan ses som typer av stöld. Skatt är t.ex. en form av stöld. Men säger man det så blir man närmast utskrattad. Detta för att politiken har lyckats få in i det allmänna medvetandet att skatt är en avgift som man har en plikt att betala. När i själva verket varje vettig definition av vad en stöld är faktiskt ganska tydligt innefattar skatt.

  Huruvida även fuldelning meningsfullt kan sägas vara en typ av stöld är öppet för debatt. (jag har fortfarande inte fått något svar på: http://fritzson.wordpress.com/2008/11/13/vad-ar-problemet-med-fildelning-egentligen/)

  /Fritz- Anton

  SvaraRadera
 30. Om jag har köpt en vara har jag rätt att göra vad jag vill med den - inklusive att förstöra den.

  Och om jag köpt en fin lammstek har jag rätt att bjuda grannen på söndagmiddag utan att bli förföljd av kompensationskrav från ICA-handlarna, som (med viss rätt!) kan hävda att deras marknad minskat genom min generositet!

  SvaraRadera
 31. mkt bra analys =D

  SvaraRadera
 32. Att påstå att detta inte är att stjäla är bara dravvel på sin höjd värdigt stenkastarvänster.

  Hur kan konceptet "ta betalt" bli en föråldrad affärsmodell? Går det tänket även att applicera på hyror, mat, bilar etc?

  I och med det digitala samhället så är det jättelätt att exempelvis plundra banken, förolämpa eller såra människor, sprida känsliga uppgifter - och kopiera upphovsrättsskyddade verk. Men att det är lätt betyder inte att det är rätt!

  Med den typen av argumentation så blir det skitlätt att avfärda alla som är oroliga för integritetsaspekterna av IPRED - alla som protesterar mot IPRED är ju bara ett gäng kvasifilosoferande film- och musiktjuvar.

  SvaraRadera
 33. Men om jag räknar ut 3*3=9, inte tillhör väl 9:an mig då. Måste alla som använder siffran 9 betala royalty till mig då det är min tankeverksamhet som kommit fram till siffran 9. Eller är det bara större och mer slumpartade nummer som går att copyrightskydda typ; 011000101110001110101010001101001

  Det finns även en tant som gift sig med en bro, en bro skulle man i praktiken kunna stjäla, men kan du gifta dig med siffran 5?

  Växer det svamp i skogen?
  Hur vått är vattnet?


  Svaret på alla dessa frågor är naturligtvis fem kilo flax!

  SvaraRadera
 34. Instämmer med Jonas V.

  Låt 2009 bli ett år när vi inte göder upphovsrättsindustrin.

  SvaraRadera
 35. Anna Hedborg (s) menade ju att det var skattfusk att baka hemma.

  SvaraRadera
 36. Nemokrati: jo, bibliotekslån vore stöld, om biblioteket inte betalade en avgift till författaren, vilket man gör. Sätt att betala finns redan, men så länge man även har möjlighet att ladda hem utan att betala för sig, kommer de giriga/snåla att göra det istället.
  Håller helt med Sam; att kalla nerladdning för annat än stöld är endast försök att hålla ifrån sig det faktum som de flesta innerst inne vet. Bara för att det är möjligt, behöver det ju inte vara rätt.

  SvaraRadera
 37. Fritzanton: bra genomgång av stöldbegreppet, som om jag förstår det rätt landar i att fildelning är stöld av rätten att lyssna på en låt som kompositören/ägaren av lyssnarrätten inte släppt fri att utnyttja utan ersättning.

  SvaraRadera
 38. Hur kan konceptet "ta betalt" bli en föråldrad affärsmodell?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Rent-seeking

  SvaraRadera
 39. På tal om stöld så kanske man måste komma på lämpliga termer för det system som nu ska bevaras, typ kopieringsmonopol och skivbolagskartell &c.

  Alla kanske inte uppfattar monopol och kartell som fula ord förstås, men kom på något bättre då.

  SvaraRadera
 40. Jag tror att man visst kan ha samma system som med bibliotek - där en del av avgiften går till upphovsmännen på samma sätt. De kan ansluta sig frivilligt och de som inte ansluter sig kan erbjuda människor att ta del av deras verk via egna hemsidor som man får betala till - det kan säkert bli mycket billigare för konsumenten och mer över till upphovsmännen dessutom. De får väl inte mycket per såld skiva eller film heller som det nu är eller? Där gäller det väl att det är engångsersättningar som de tjänar på en gång för alla. Så jag tror inte upphovsmännen skulle motsätta sig om man kom upp med en betydligt bättre och rättssäker idé.

  Som det ser ut nu med de här förslagen, så verkar det ju som makthavarna bara tagit det här tillfället i akt för att demonstrera nån slags monstruös övermakt.

  Det är ju också framför allt ungdomar som det gäller.
  Och där känns det nästan som att allt detta är utslag av den skräck för ungdomar och deras destruktiva förslagenhet som verkar vara utbredd. Man är tydligen rädd för att de horder av ungdomar - som man genom sin fyrtiotalistegoism gjort både arbets- och bostadslösa, många dessutom rentav permanent utslagna, eller även förtidspensionerade - ska ta ut sin hämnd (se bränder i Athen typ).

  För fyrtiotalistgenerationen, och de som smittats av dennas fyrtiotalistegoism, har det ju inte varit att ha ett jobb som räknas, eller en bostad, utan typ ett fast heltidsjobb som man är mer eller mindre permanent tjl från, och ändå har kvar åtminstone tills man får gottejobb numero uno där lönen åkt upp till tresiffrigt tal i månaden, och så en massa lukrativa uppdrag vid sidan av plus en lgh i Stockholm som man skaffat sig på den gamla goda tiden, och så ett par hus i landsbygden och nån utlandsbostad kan också förekomma, eller andelslägenhet i Spanien eller mark och hus i Thailand el liknande, plus även små övernattningslägenheter här och där.

  Jag vill inte underblåsa generationsmotsättningar, men faktum är att det etablerade samhället totalt har svikit de ungdomar som idag är i övre tonåren och lite till.

  Massor som inte gått ut gymnasiet med godkända betyg, de bor hemma tills de är 35 orsak; det finns inga bostäder att få tag i , och ingen som tänker bygga dem heller.

  Några fasta jobb finns inte - såna anställningsförhållanden har mer eller mindre upphört att existera åtminstone för ungdomar, ändå är det det som är villkoret för att ens kunna få ett förstahandskontrakt på en av de hyresrätter som inte längre existerar, eller kunna få lån och köpa sig en bostad, det enda alternativet till hyresrätt som finns, men alltså då endast för de med föräldrar som betalar en.

  Det pågår alltså en europeisering av USA och en amerikanisering av Europa.

  Ett identitetsbyte.

  Osv.

  SvaraRadera
 41. Den dagen jag går med på deras synsett att det är stöld att ladda ner eller ladda upp, det är den dagen jag får inkomsterna för låten eller filmen och den som gjort låten/filmen inte får en krona.

  SvaraRadera
 42. Jag tror inte det blir så många tvistemålsrättegångar av den här lagen. Det finns nämligen ett problem med det.

  Hur värderar man egentligen en skada som uppkommit p.g.a. fildelning? 54 § upphovsrättslagen talar om "skäligt vederlag".

  Jag har utan vidare framgång sökt finna vad praxis är när det gäller tolkning av 54 § URL i fråga om fildelning. Avgjorda brottmål finns det och där talas om 40-80 dagsböter - men jag har inte hört talas om skadestånd i samband med dessa fall.

  Hur ska skivbolagskartellerna visa skada när det gäller fildelning? Jag, som inte är expert, tycker att skivbolagskartellerna måste kunna visa visa (1) vem som gjort filen tillgänglig för nerladdning (2) att filen har laddats ner och hur många gånger (3) att den som laddade hem filen egentligen hade tänkt betala för innehållet, för att man ska kunna hävda att man förlorat pengar på fildelningen?

  Detta är givetvis ogörligt. Alltså torde rätten få bestämma ett "skäligt belopp" enl. 35 kap 5 § Rättegångsbalken.

  Men om man inte kan visa att någon tjänat pengar eller förlorat pengar, vad ska man då grunda ett skadestånd på?

  Det kan bli knepigt att vinna tvistemål. Men hota går ju alltid.

  SvaraRadera
 43. Till Johan Tjäder:

  Jag tror du kan bli förvånad där. Var det inte här på denna bloggen som en post länkade till artikel om en familj i Danmark där jag tror man infört lagen, och den familjen hade blivit skyldiga 200 000 i skadestånd för fildelning som varken de eller någon av deras barn gjort sig skyldig till.

  Och upphovsindustrin är ju internationell och de flesta upphovsmän bor inte i Sverige - de har nog alla möjligheter att implementera lagen från sitt hemland och då är Sverige tvunget att samarbeta enligt Lissabonfördraget, och särskilt om brottet är så allvarligt att det kan ge fängelse.

  Och HAX informerade ju här att man just nu diskuterar fängelsestraff för fildelare, så det kan snart bli ett direktiv om det.

  Man diskuterar ju också registrering av alla bloggägare och att dessa skall gälla för ansvariga utgivare.

  Det är ju säkert ett mycket verksamt sätt att få tyst på bloggarna.

  Har man inget stort tidningsföretag i ryggen utan är ensam bloggare, då är det nog mycket lättare att bli kritiserad för olämpligt material, eller personkränkning och liknande även om man till och med använt sig av god publicistisk sed.

  Bloggarna lär bli mer livlösa också, kan man tänka sig.

  De kanske åläggs ekonomiska skyldigheter också och vad vet jag.

  SvaraRadera
 44. Det jag inte förstår är vad som är upphovrättsskyddat? Filen kan det inte vara eftersom den ändras beroende på format, bitrate mm.

  Filen i sig är också värdelös och betyder inget om det inte finns ett program som kan spela upp den.

  Musikerna har gjort den filen som finns på CD och den kan de hänvda rätt till. Låtar som är omgjorda till MP3 ser helt annorlunda ut.

  Filen i sig är inte det som är upphovsrätts skyddat det är väl musiken som uppstår vid spelning. Mao borde själva lyssnandet vara det som skall skyddas.

  Jag har gjort en sekvens i HEX och hittat samma sekvens i en fil från Eva Dahgrens skiva (lagligt köpt). Om jag hävdar upphovsrätten till den sekvensen. Vad gör Eva då? Det jag vill komma fram till är att filen är en sak musiken vi hör en annan.

  SvaraRadera
 45. vad gäller intrångsundersökning så finns det redan bestämmelser om detta i exv upphovsrättslagen, 56a-g §§ (

  http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600729.HTM

  Reglerna är m.a.o. ingen nyhet i och med IPRED och förslagen i innebär såvitt jag sett endast en modernisering av språket. Det som däremot förändras är att det införs uttryckliga bestämmelser om att en intrångsundersökning även kan utföras hos den som medverkar till en olaglig åtgärd. I övrigt anförs att regeringens bedömning är att:
  “Några andra ändringar av bestämmelserna om intrångsundersökning krävs inte till följd av direktivet och bör inte heller göras av andra skäl.”

  Frågan är om dessa förändringar tillsammans med de de galenskaperna som ska införas i fråga om exv informationsföreläggande kommer leda till en ökning av verkställanden.

  SvaraRadera
 46. Nemokrati:

  Danmarksfallet speglades i SVT Agenda i söndags. Jag fick inte intrycket att fallet hade avgjorts. Finns det en dom?

  Det är klart att skivkartellerna hotar med stora skadestånd. Det gör den amerikanska skivkartellen också.

  SvaraRadera
 47. Massa spännande skrivet här. Någon som menar att 3x3 = 9 inte går att ta patent på och att en skiva bara är några bitar i en viss ordning.

  Snarare riktigt många bitar, och rätt mycket lägre risk än att en stenkastare med skrivmaskin skulle råka knacka ihop Hamlet, Telefonkatalogen, eller varför inte Till Världskapitalismens Försvar.

  En enorm del av vår ekonomi idag baseras på underhållning och mediala upplevelser. Allt från teve, radio och tidningar till filmer, musik, spel, internetsiter och communities. Andelen ökar dramatiskt. Och allt är eller kan enkelt digitaliseras.

  Ritningar, recept, stats- och företagshemligheter, känsliga personuppgifter, privata dokument, kärleksbrev och dagböcker - eller varför inte förtal - kan också digitaliseras enkelt.

  Innebär digitalisering att vem som helst får sprida allt detta fritt?

  När blev upphovsrätt ett hot mot frihet, såvida vi inte menar den "frihet" som propagerades för av "egendom är stöld"-generationen?

  Eller var det inte snarare tvärtom?

  SvaraRadera
 48. > Anna Hedborg (s) menade ju att det var
  > skattfusk att baka hemma.


  Inte nog med det. Det är olagligt också.

  SvaraRadera
 49. Om man blir tagen ska man så klart anlita den bästa advokaten etc så att rättskostnaderna blir så dyra att antingen är du i skuld för livet eller så ligger APB (eller liknande) back i budgeten det är ju "förloraren" som ska betala för kalaset.

  Ska "förloraren" betala för alla samtal man har med sin advokat också eller? för om den ska det så ska man maska igenom allt så att notan blir 200 lax och högre. Tror inte APB budgeterar för sånna utgifter på ett mål

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.