2012-03-18

Demokratin skall utvecklas, inte avvecklas.


Ur ett demokratiskt perspektiv är Sverige ändå ett rätt anständigt land att leva i. De demokratiska fri- och rättigheterna respekteras i allt väsentligt. Rättsväsendet fungerar hyggligt. Formellt sett fungerar de demokratiska institutionerna.

Just därför är det viktigt att fortsätta kämpa för frihet och demokrati. Sverige skall vara en öppen, demokratisk rättsstat. Även i morgon.

Just därför måste vi reagera när övervakningsstaten rullas ut. Vi skall inte ge staten och morgondagens ledare verktyg som lätt kan missbrukas.

Just därför måste vi värna rättsstaten. Oskuldspresumtionen måste försvaras mot en ignorant justitieminister. Politiseringen av rättsväsendet är ett problem som måste diskuteras. De rättsövergrepp som ändå sker måste korrigeras.

Just därför måste vi försvara yttrandefriheten och rätten till fri och öppen kommunikation. Även människor med avvikande och stötande åsikter har rätt att säga sitt. Internets frihet måste försvaras mot säkerhetsneurotiker och särintressen som vill inskränka, reglera och låsa in.

Just därför måste debatten om våra fri- och rättigheter hållas levande. Det räcker inte med att känna till dem – så väl medborgare som politiker och samhällets funktionärer måste förstå varför de är viktiga.

Just därför måste man kämpa emot när makt flyttas från medborgarna till politiker och från politiker till byråkrater. Både i Sverige och i EU.

Just därför måste man förstå att demokrati är något större och djupare än majoritetens rätt att bestämma över allt och alla.

Demokratin, friheten och våra rättigheter är alltid under angrepp. Är det inte i namn av war on terror – så är det på grund av makthavarnas egenintresse, till följd av en allt mer utbredd korporativism eller av något annat skäl. Nya hot dyker upp hela tiden.

Demokratin är ömtålig. Anständighetens fernissa är tunn. Frihetens fiender är många. Därför måste det finnas röster som vågar ifrågasätta, engagerade medborgare som sätter sig på tvären, besvärliga rättshaverister som håller myndigheterna på halster, kritiska samhällsdebattörer, granskande journalister och politisk aktivism utanför de etablerade politiska partierna.

Sverige skall inte bara vara ett rätt anständigt land att leva i, sett ur ett demokratiskt perspektiv. Sverige skall och kan bli bättre.

Det är det striden handlar om. Och den står här och nu.

3 kommentarer:

 1. "Just därför måste man kämpa emot när makt flyttas från medborgarna till politiker"

  Hur många svenskar förstår vikten av det egentligen? Senaste gången jag bodde i Sverige (strax innan jag bestämde mig för att lämna landet för gott) hörde jag en hel del "staten är ju vi", "staten är ju folket" och liknande.

  SvaraRadera
 2. Var hittar jag Piratpartiet i den pågående debatten i SvD om yttrandefriheten ?
  SvD:s kulturchef Kaj Schueler har nämligen de senaste dagarna hoppat på det nybildade Tryckfrihetssällskapets företrädare Ingrid Carlqvist. Nätdebatten är livlig.
  http://www.svd.se/kultur/ord-ar-inte-oskyldiga_6916675.svd

  SvaraRadera
 3. Frederick Federley kommer att rösta nej till DLD på onsdag. Detta deklarerade han nyss i Studio Ett. Centerns riksdagsgrupp träffas i morgon.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.