2013-01-14

Euron och demokratin

EU har demokratiska problem. Makt centraliseras och flyttas från demokratiska organ till icke-valda byråkrater. Avståndet mellan medborgarna och EU:s institutioner är gigantiskt och beslutsprocessen är ogenomtränglig för de flesta. EU:s ledare går i otakt med folket. Korporativismen breder ut sig. Systemet saknar demokratisk legitimitet och folklig förankring.

Så långt är allt som vanligt. Få reagerar. Ingen reagerar på allvar.

Men jag vill ändå peka på ännu ett demokratiskt problem: EU:s gemensamma valuta, euron.

Bortsett från att det finns skäl att tro att en stor del av EU:s medborgare inte vill ha euron, så finns det en del principiella frågor att titta närmare på.

För det första ödelade euro-samarbetet alla former av politisk verklighetsförankring och ekonomiskt förnuft. När länder plötsligt kunde låna till en ränta som låg långt under vad respektive land egentligen borde kunna låna till på en fri marknad – då öppnades alla dammluckor. De politiker som lovade mest till flest kunde glida fram på en räkmacka. Hela länder och dess konsumenter föll ner i Underlandet. Sedan kom räkningen, krisen, de demokratiska påfrestningarna och de samhälleliga strukturernas sammanbrott. Grekland visar vägen.

För det andra berövade valutasamarbetet väljarna en viktig mätare på sina respektive länders ekonomiska politik – de nationella valutakurserna. Innan euron höll medborgarna ett öga på hur kursen för francen, drachmen och liran utvecklades. Det var en enkel, rationell och förhållandevis uppriktig mätare på hur landet sköttes. Med euron försvann detta. Plötsligt famlade både styrande och styrda i mörker.

Sammanfattningvis:

Euron är ett demokratiskt tveksamt projekt i sig. I princip alla euro-länder har gått bakvägen in i systemet, via synnerligen indirekta beslut som har fattats utan något egentligt folkligt mandat. Euron har lockat politiska ledare att göra oerhört oansvariga och korkade saker. När notan skall betalas blir påfrestningarna orimligt stora på samhällets grundläggande strukturer. Och valutaunionen har gjort det mycket svårare att benchmarka det ekonomisk-politiska tillståndet i respektive medlemsstat.

Nu kommer nästa steg. Eftersom EU:s ledare inte under några som helst omständigheter kan tänka sig att montera ner euro-samarbetet – då finns det bara en sak kvar att göra: Att införa något slags ekonomiskt undantagstillstånd, där ännu mer makt koncentreras till Bryssel. Ett läge där centralstyrning och kommandoekonomi tillåts breda ut sig. Och vi vet ju hur sådant brukar sluta...

Läs även: Arbetslöshetsgap mellan euroländer och andra ökar

37 kommentarer:

 1. Suck! Det spelar tydligen ingen roll hur många gånger jag ber dig att försöka skilja mellan Euron och EMU?

  Euron är det bästa som hänt sedan Nixon övergav guldmyntfoten. EMU är precis ett sådant stolleprov som du anklagar Euron för att vara.

  De enda som önskar att Europas länder skall överge Euron är bankerna och växlingskontoren, som tjänar omkring 10% netto på varje växlad peng.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Euron är omöjlig att skilja från EMU. Det ena ger, obönhörligt, det andra.

   Och därmed blir Euron ett rent vansinne. Du kan inte ha en gemensam valuta för Europas olika länder om du inte har en centralstyrd finanspolitik, lika litet som USA's dollar skulle kunna överleva om staterna hade var sin finanspolitik.

   Men en centralstyrd finanspolitik blir mycket riktigt en kommandoekonomi, för att Europa då slutligt federaliseras.

   Då blir det även som i Tyskland och USA att de stater som bär sig får bära de som inte gör det. Detta går inget av välfärdsländerna i EU med på.

   Så med förlov sagt, om du vill ha Euro utan EMU så får vi riva hela det nuvarande bygget och börja om från början. De förutsättningarna finns ej.

   Radera
 2. Problemet med Euron är ECB. Nominell BNP har bara ökat med 2.47% sen andra kvartalet 2008. Det är katastrofalt mycket långsammare är normalt. Inte konstigt att många stater/företag har problem att betala tillbaka lån (som nästan alltid är nominella).

  http://www.themoneyillusion.com/?p=18161

  Men varför fick Grekland låna till så låg ränta bara för att de var med i Euron? De som lånar ut pengar har ju rätt att ta ut risktillägg. Jag antar att de inte hade räknat med att ECB skulle få spelet och sänka NGDP jämfört med den historiska trenden så extremt mycket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är det som säger att BNP måste öka hela tiden? Och hur länge skall den behöva öka?

   Det där är en gammal kapitalistisk myt, som förbiser det faktum att den mängd som produceras av vare sig tjänster eller produkter inte kan överstiga vad som efterfrågas om man förväntar sig att få betalt för det.

   I dagens samhälle har vi ett antal tjänster som vi alla är beredda att betala för. I takt med utvecklingen så tarvas det allt mindre arbetstid för att utföra detta.

   Men lik förbannat så envisas vi med att alla skall jobba åtta timmar om dagen (i Sverige nio timmar, eftersom vi inte räknar in lunchrasten). Samma tid som 1970 -- långt innan datorer eller ens transistorer var vanligt förekommande.

   Tablå!

   Radera
  2. Jag pratar om nominell BNP, inte reell BNP. Det har alltså ingenting att göra med hur många varor eller tjänster som produceras.

   Radera
  3. @Björn felten

   "Vad är det som säger att BNP måste öka hela tiden? Och hur länge skall den behöva öka?"

   Som vårt nuvarande system är byggt kollapsar hela ekonomin den dagen BNP slutar öka. Svaret blir alltså: I Evighet.

   Den utgångspunkten ger i sig självt, milt talat, problem. Men det är så systemet fungerar i praktiken och de flesta väljer att blunda och hoppas på att kollapsen inte sker under deras egen livstid.

   "Det där är en gammal kapitalistisk myt, som förbiser det faktum att den mängd som produceras av vare sig tjänster eller produkter inte kan överstiga vad som efterfrågas om man förväntar sig att få betalt för det."

   Stämmer fullständigt. Men det spelar i sak ingen roll om det så vore ett system drivet av en debatt om hur många enhörningar som för tillfället vallar månen runt jorden. Modern ekonomi är mer eller mindre en religion med väldigt liten återkoppling till några som helst fasta värden. Det är det som en fiat-valuta innebär.

   Att ändra på den saken är idag lika dödfött som det var att under 1400-talet hävda att Jorden snurrar runt solen - när det låg i intresset hos alla med resurser att bibehålla dåvarande paradigm.

   Det kommer att krävas ett fullständigt paradigmskifte och en total ombyggnad av nuvarande strukturer innan vi slipper undan det nuvarande ekorrhjulet. Och de senaste experimenten i den andan har inte utfallit väl. Om några århundraden kanske det har ändrats, men idag finns inte många gångbara alternativ.

   @Peter

   Problemet med euron är hela EMU. ECB gör det de måste för att tillse att inte hela bygget rasar i morgon. Det innebär varma sedelpressar och den kommandoekonomi EU's ledarskap förordar.

   Vilket kan sammanfattas med att Eurons problem är att den är politiskt styrd på samma sätt som när politburon i Sovjet fick för sig att sätta fasta värden på rubeln.

   "Men varför fick Grekland låna till så låg ränta bara för att de var med i Euron? De som lånar ut pengar har ju rätt att ta ut risktillägg."

   Det gjorde även lånegivarna. Grekland kommer till ECB och ber om en miljard. Detta säger ECB är tveksamt givet tidigare lånehistorik. Frankrike och Tyskland erbjuder sig köra över ECB om Grekland förbinder sig låna ytterligare två miljarder för att köpa pansarvagn och korvetter från respektive länder.

   Grekland lånar då en miljard för egen del till gynnsam ränta - och sedan ytterligare fyra miljarder att köpa in militärmateriel från Tyskland och Frankrike med. Där har du "risktillägget".

   Så har de gjort även innan euron men då drabbade efterverkningarna enbart Drachman.
   Det finns kort sagt både en anledning till att Greklands militär tillhör den mest överutrustade i europa och att Grekland har fördelaktiga lån.

   Gissa vilka materielinköp Grekland förbinder sig till för att få ut "stödpaketen" som erbjuds just nu? Spelet fortsätter alltså att drivas, även medan Rom brinner.

   Radera
  4. "Som vårt nuvarande system är byggt kollapsar hela ekonomin den dagen BNP slutar öka. Svaret blir alltså: I Evighet.

   Den utgångspunkten ger i sig självt, milt talat, problem. Men det är så systemet fungerar i praktiken och de flesta väljer att blunda och hoppas på att kollapsen inte sker under deras egen livstid."

   -------

   - Vad vi lider av är att vi konstant skjuter utvärderingen av vårt samhällssystem framför oss.

   Radera
  5. Grekland fick låna pengar för att bankdirektörerna som lånade ut pengarna var idioter som inte visste bättre. Och den största sorgen med hela den här krisen är att man inte passade på att göra rent hus med dessa galningar.

   Det är klart att banker som lånade ut till greker och den grekiska staten borde haft bättre koll på den grekiska ekonomin.

   Radera
 3. Det var politiskt lättare att införa en monetär union framför en politisk union.Men hys inga tvivel den politiska unionen kommer att smygas på oss vilket vi vill eller ej.
  Demokratibegreppet håller på att skrivas om och detta utan medborgarnas deltagande.

  SvaraRadera
 4. Utbredningen av centralmaktsmodellen med nationalsocialistisk ekonomistyrning (korporativism; saltsjöbadsanda) i världen borde vara föremål för större patologisk studie för att utröna vad som måste göras för att bli av med sjukdomen ... för allas vårt bästa, givetvis.

  SvaraRadera
 5. Ingen människa, än mindre några korrupta politiker, kan avgöra hur mycket pengar det skall finnas på en marknad vid alla givna tillfällen, oavsett hur fina datorer de har som spottar ut profetiska kalkyler om hur BIS, ECB och Fed skall göra i varje givet läge. Detta klarar endast den natruligt inneboende prissättningsmekanismen på en fri marknad (anarkokapitalism). Makthavarnas polare i den ekonomiska sektorn försöker förhindra Boom-Bust-cykeln (eviga skiftningar mellan hög- och lågkonjunktur) men inser inte att det är deras nationalsocialistiska fingrande i nationens ekonomi som orsakar alla hög- och lågkonjunkturer. Ju förr den demokratiska, omutbara folkmassan (icke-socialister) inser detta desto snabbare kan vi ordna upp de problem den ekonomiska makteliten ställer till för oss. Staten och Kapitalet sitter verkligen i samma båt. De har dessutom lyckats slå i en tillräckligt stor del av världens medborgare att det är för medborgarnas skull allt detta sker, att det är därför vi har Välfärdsstaten. Om de hånlog mot oss när de sa detta skulle ännu fler inse hur lurade vi är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Välfärdsstaten, är en välfärd för politiker och dess allierade. Som diar tills det är alldeles torrt och kräver fetare mjölk varje gång. Att samhället i övrigt rustats ner är väl märkbart för alla som har mer än två hjärnceller som jobbar i hyfsad symbios. Att medborgarna finns till för att fylla pengapåsen så att politiker och den nya adelsklassen kan grotta ner sig i sin livsstil är väl något man insett mer o mer. Lurade är vi, men de verkligt lurade är politikerna när de till slut skall försörja sig själva. För den dagen kommer, och förr än man anar. Ett mer handfallet släkte vilse i pannkakan får man nog leta efter. Det kommer att bli den nya tidens cirkus attraktioner. Politiker som skall försöka sig på olika saker. Sy, hugga ved, laga mat, eller helt enkelt konversera en vanlig människa. En show som kommer att dra publik från när o fjärran. Så på sitt vis försörjer de sig själva. Insåg just den saken. men de har ju en manager som skall ha sitt, så svinhugg går igen.

   Radera
  2. har inte mamma sagt god natt en gång redan?

   Radera
 6. Jag saknar ord för vad jag känner inför Aaron Swartz död. Men en sak är säker hans död visar klart och tydligt vilken enorm press regeringen satte på honom för att han var en fri själ som trodde på fri information

  Aaron Swartz, freedom fighter
  http://www.salon.com/2013/01/14/aaron_swartz_freedom_fighter/

  Aaron Swartz, Freedom Fighter & Innovator, Found Dead .
  https://www.youtube.com/watch?v=SoPgFA5AkUY

  SvaraRadera
 7. Man kan ju hoppas att UK folkomröstar sig ut ur EU och då kommer korthuset snabbt att rasa. Chansen finns då att något bättre kan byggas upp igen.

  /A

  SvaraRadera
 8. .Why Did Aaron Swartz Face More Prison Time Than Killers?
  https://www.youtube.com/watch?v=a91WYyhnCP0&list=UU1yBKRuGpC1tSM73A0ZjYjQ

  SvaraRadera
 9. http://www.svtplay.se/video/956528/lobbyisterna?type=embed&position=1983

  Dokument utifrån Handlar om EU och lobbysterna och var sevärd

  SvaraRadera
 10. På tal om något annat.

  HOPPSAN!

  Bruno Tillander hade monopol på skivförsäljningsrapporteringen. Hoppsan, hoppsan!

  SvaraRadera

 11. AARON SWARTZ WAS MURDERED by corporate interest
  https://www.youtube.com/watch?v=eYTq6FaM3OM

  SvaraRadera
 12. nu kanske fettot hax bryr sig

  Falkvinge: Aaron Swartz was a prodigy going up against powers .
  https://www.youtube.com/watch?v=GTEGVN4m9ZA

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bortsett från första raden så var det ett konstruktivt inlägg tycker jag. Varför hacka på Hax? Han gör ju något i alla fall. Antagligen så mycket han kan och vågar. Om du kan mer, delge gärna oss på forumet här om framstegen.

   Radera
  2. hax borde ha lagt upp info om Aaron Swartz död för länge sen. hans tystnad visar hur oseriös han är. Och ni som känner Hax vet hur barnslig han är. För om någon kritiserar Hax för att han inte tagit upp något så skiter han i att ta upp det. Hax eget ego är viktigare för honom än att förmedla viktiga nyheter, därför kan jag inte ta Hax seriöst. Han är endast libertarian för att skapa sig en identitet likt en hårdrockare, så ytlig är han.

   Radera
  3. Hax ego är viktigare att tilfredställa för Hax än att förmedla den viktiga informationen om Aaron Swartz död. Så störd är Hax. För om en en person som inte har någonting med nyheten att göra, men väljer att förmedla nyheten före Hax och samtidigt kritisera honom för att vara tyst om det. Ja då väljer Hax av egoistiska skäl att fortsätta vara tyst om saken.

   Det bästa politiker kan göra för att få Hax att vara tyst om något, är att förolämpa Hax och säga att han ska ta upp ett visst ämne. Det är det säkraste sättet att få Hax att inte tala om något. Så sjuk i huvudet är Hax och hans politiska motståndare vet om det och på så sätt har de fått denna tokstolle att hålla tyst om en hel del obekväma nyheter.

   Det är fullkomligt vansinnigt, men pröva själva så får ni se. Det är absurt att en person med Hax ställning har denna inkosekventa svaghet. Det finns ingen mer lättmanipulerad idiot än Hax. Och detta inlägg förstärker bara Hax beteende ytterligare. Han kan inte hjälpa det, han är i princip programerad till att reagera så här.

   Radera
  4. I och med detta forums existens fick jag nu reda informationen i alla fall, då någon (antagligen du) lade upp den i kommentarsfältet. Säkert har Hax i likhet med de flesta (alla?) andra svagheter, inget konstigt med det tycker jag. Om man vill något skall tas upp, lägg upp info om det som kommentar, så kanske Hax tar upp det om han känner för det, annars får väl intresserade läsa om det på annat ställe. Det är ju inte så kul kanske att få skrivet på näsan vad man skall göra, särskilt inte när man gör det ideellt.

   Radera
  5. din förståelse för att en persons sårade ego ska gå före en ung mans död är minst sagt vansinne. Hax svaghet visar att han är komplett tokig, det är ett stort problem. Att inte kunna se det är sorgligt.

   Radera
 13. Alla stolleprov utgår från riksbankssystemet och den verksamheten. Utvärdera hur den fungerar i grunden.

  SvaraRadera
 14. Hax fortfarande tyst trots att Rick Falkvinge och Lawrence Lessig har uttalat sig om Aaron Swartz's död. Den här bloggen är drivs av ett ego som saknar gränser. Hax sök psykriatisk hjälp

  Lawrence Lessig Prosecutor as Bully
  http://www.huffingtonpost.com/lawrence-lessig/aaron-swartz-suicide_b_2467079.html

  Aaron Swartz was 'killed by the government,' father tells mourners
  http://www.latimes.com/news/nation/nationnow/la-na-nn-aaron-swartz-funeral-eulogy-father-20130115,0,648108.story

  SvaraRadera
 15. Hax kan utan vidare få sina kritiker att tystna och få dem att skämmas genom att tala om Aaron Swartz död. Men tyvärr är nog Hax ego som tidigare påpekats inte förmöget att klara av det. Det är synd om HAx han måste vara mentalt störd

  SvaraRadera
 16. Varför måste HAX vara mentalt störd för att han ännu inte uttalat sig om Aaron Swartz död? Det är först nu som jag har läst igenom huvuddelen av informationen om hans död, och jag har suttit med det här en dag. Hax är en upptagen människa, och jag ger honom lite tid innan jag börjar fråga var inlägget om Aaron Swartz är.

  Men märk väl, att Aaron Swartz var en frihetskämpe för Internet, och han pressades till självmord av den amerikanska staten för att han var en dissident. När Jstor själva inte ville driva stämningsmålet så pressade MiT och staten ändå på för maximalt fängelsestraff och böter på upp till en miljon dollar. Han är en modern martyr.

  https://www.youtube.com/watch?v=SoPgFA5AkUY

  Ta upp detta för i helvete Hax! Det är stora grejer.

  SvaraRadera
 17. Aaron Swartz död är extremt stor nyhet och man kan tycka att Hax kunde lagt upp ett kort inlägg om att det skett och sedan återkomma med en längre analys om han ville. Men även jag har uppmärksammat Hax känslighet att inte vilja uttala sig om hans läsare blir för krävande, då tappar han lusten. Man kan ju tycka att han kunde vara lite större som människa, undrar om inte ovanstående inlägg just är till för att Hax ska va tyst. Och det är ju faktiskt absurt om den taktiken funkar.

  SvaraRadera
 18. Få saker som var så tydliga i 1992 års EU-fördrag som valutaunionen. Man ska ha varit väldigt ointresserad för att missa det då.
  Att det inte blev folkomröstning överallt det är inte i sig tecken på demokratiskt underskott.

  Slöseri och korruption och stel arbetsmarknad uppstod före 1999. Men ja, det blev lättare att fortsätta att hålla på med alltför villiga långivare.

  Och den som nu minns de massiva valutaspekulationerna under tidigt 90-tal tycker jag borde ha svårt för att tro att valutakursen är någon bra indikator.

  SvaraRadera
 19. ha, ha, det funka, tjocksmocken och ego idioten Hax vägrar att tala om Aron Swartz död bara för att han blir förolämpad av en budbärare som förmedlar nyheten på hans blogg. Detta innebär att vem som helst kan få dumskallen Hax att ignorera en nyhet genom att ta upp den och sedan förolämpa Hax. Man måste vara väldigt ointelligent om man fungerar som hax gör. Ja menar Hax fungerar ju som en utvecklingstörd orangutang.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt inlägg har kvalitetsnivå som tyder på att den blivit skriven av en "utvecklingsstörd orangutang".

   Radera
  2. duktig ponke som luras in i fällan och skiter i aaron swartz död

   Radera
 20. Vad är ditt problem din tokstolle ... sluta spamma kommentarsfältet med dina invektiv om Hax. Han skriver väl när han vill, hur han vill, var han vill och om vad han vill utan att du skall bry dig om det, din spammande galenpanna.

  /noone

  SvaraRadera
  Svar
  1. bra, då vet makthavarna att denna lilla trams libertarianrörelse inte har något att komma med när det hettar till. Tack för det.

   Radera
 21. Jag tror bestämt att någon håller på att tala med sig själv här.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet är stängt, medan jag är offline augusti 2017 och ett år framöver.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.