2013-05-08

Rättssäkerheten måste tas på allvar


Det är lätt att bli upprörd över fallet där två unga män dömdes för våldtäkt – men sedan friades när de lyckades rädda en raderad film från en mobiltelefon, vilken bevisade motsatsen.

Skälet till att filmen aldrig kom till användning vid en första rättslig prövning var att polisen hävdade att den gått förlorad och inte kunde återskapas – vilket alltså visade sig vara helt fel.

Här finns mycket att säga mycket om inkompetenta poliser, målkåta åklagare och drevmentalitet. Och man kan konstatera att tingsrätten kom till en helt felaktig slutsats.

Men jag har en otäck känsla av av att det finns något större här. Något som är värre än enskilda aktörers inkompetens eller missriktade ambition. Ett systemomfattande problem.

Det är som om systemet är tillåtande – eller i vart fall ursäktande – inför misstag och missgrepp mot enskilda medborgare. OK, misstag kommer alltid att förekomma, i alla system. Men man skulle kunna vara mycket tydligare med att de är oacceptabla. Man borde kunna utkräva ett tydligare ansvar, när det handlar om uppenbar inkompetens och bristande rättskänsla. Man borde tydligt be de drabbade om ursäkt.

Men så är det inte i Sverige. Vi rycker på axlarna; vi avfärdar människor som faktiskt har drabbats på riktigt som rättshaverister; vi låter myndighetspersoner komma undan med både det ena och det andra eftersom vi inte vill skapa dålig stämning; vi ställer inte tydliga krav och vi utkräver inte ansvar.

Vi tar helt enkelt inte rättssäkerhet, rättsstaten och statens våldsmonopol på det allvar vi borde.

Läs även: Aftonbladet Brott & Straff – Mobilfilm friade våldtäktsdömda »

50 kommentarer:

 1. Detta fall är beklämmande. JK borde utreda varför polisen/åklagaren var oförmögen att faktiskt säkra bevisning i ett brottmål av särdeles allvarlig art (misstänkt våldtäkt).

  Del två i detta är den svenska principen att hålla kvar privat egendom (bevis) som av polis har utvärderats och klassats som inte av vikt för målet (värdelöst). Mobiltelefonerna i detta fall hade om de lämnats tillbaka till de två männen redan efter det att åtal hade väckts, så hade de kunnat rentvå sig själva redan i tingsrätten och därmed sannolikt besparat rättsväsendet tre prövningar i högre instans.

  Inkompetensen kostar faktiskt inte bara i mänskligt lidande det kostar samhället och oss skattebetalare ansenliga summor pengar i bortslösad tid som borde spenderats på att jaga riktiga brottslingar!?

  Undrar om det är denna vinkling man måste köra för att få Svensken att reagera, vi tänker ju med plånboken (i bästa fall)...

  SvaraRadera
  Svar
  1. JK kommer säkert få anledning att hantera ärendet, eftersom de som nu friats med all säkerhet kommer att begära skadestånd från staten.

   Radera
  2. Vad kommer hända ifall JK tar tag i den här.. affären?

   Inte så värst mycket fruktar jag.

   Själv undrarjag om inte NPM även slagit igenom inom rättsvårdande myndigheter, hu!

   Radera
  3. Jo, som sagt, om man söker skadestånd måste ju JK ta ställning till hur allvarlig skada som staten orsakat.

   Och JK kan rikta kritik mot polisen i fall JK finner att polisen orsakat en större skada än nödvändigt.

   Radera
 2. Det här exemplet är besvärande ur så många perspektiv att jag inte vet var jag ska börja, men för mig är nästan det allvarligaste i historien att domstolarna kan döma människor för ett av de allvarligaste brotten mer eller mindre utan bevis, och att rättssystemet lägger en negativ bevisbörda på de anklagade. Av alla skandaler i det här fallet borde den saken verkligen få fler människor att hoppa till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det gör inte rättsväsendet heller. Det fanns bevisning i form av skador.

   Radera
  2. Det är inte ett bevis mot den anklagade om man inte kan visa att det är just denne som har orsakat skadorna. Speciellt inte i det här fallet när det verkar ha framgått att tjejen har haft sex med flera killar på samma kväll.

   Även om en sådan skada som hon fick skulle kunna bevisa våldtäkt (vilket jag har svårt att se) är inte det på något sätt ett bevis för att det är han som har orsakat skadan.

   Om man anser att samma grad av bevisning ska gälla åt båda hållen så ska inte denna typ av "bevisning" kunna fälla honom. Du skriver själv (med rätta) att man inte kan bevisa att inte killarna kan ha våldtagit tjejerna i alla fall, vid ett senare tillfälle. Det är sant. Men på samma sätt kan man inte bevisa att inte tjejen fått sin skada vid ett annat tillfälle heller.

   Radera
  3. Jo, man kan döma om kvinnan ger en alltigenom trovärdig utsaga, som det heter, och det styrks av övriga omständigheter som framkommer i målet.

   Kvinnas berättelse styrks genom de vittnen som observerat hennes känslotillstånd direkt efter och som hävdar att hon har berättat om detta redan dagen efter. Det finns också vittnen som gjort gällande att minst en av gärningsmännen betett sig aggressivt. Och det är fråga om två kvinnor som påstår sig blivit utsatta för våldtäkter på en och samma fest, och i vart fall målsägande B - som hon kallas i domen - har dokumenterade skador.

   Radera
  4. Det enda som du nämner av substans som faktiskt kopplar killarna till våldtäkten är att två tjejkompisar som har hunnit snacka ihop sig, i efterhand påstår att det har hänt. Men finns det något av värde som jag har missat får du gärna berätta det.

   I annat fall faller det helt och hållet tillbaka på ord mot ord och tjejernas trovärdighet.

   Jag blir även oerhört misstänkt på att polis, åklagare och hela domstolar lyckas få det till att dels killarna är skyldiga bortom rimligt tvivel och dels att tjejernas trovärdighet är hög även efter att de har haft tid på sig att göra grundläggande förhör. Om de haft någon form av kompetens bör de ha frågat tjejerna om de någon gång under kvällen haft frivilligt sex med killarna. Antingen har då tjejerna ljugit rakt ut om vad som hänt och i så fall hamnar vi i falsk anklagelse om våldtäkt eller så har samtliga representanter för rättsväsendet i historien visat upp en fullständig brist på kompetens och omdöme, och i så fall är det nästan ännu mer skrämmande, då deras personliga bedömningar och förmodligen magkänsla som är det enda som krävs för att få människor dömda.

   Om detta krävs för bedömningen bortom rimligt tvivel och att tjejernas trovärdighet är hög så måste man ju direkt fråga sig hur det har sett ut i andra fall där poliser och hela domstolar har gjort bedömningen att de är helt säkra på att den ena sidan har haft rätt när ord stått mot ord.

   Radera
  5. Det är i så fall din värdering av "substans".

   Rätten har att ta hänsyn till trovärdiga vittnesuppgifter om kvinnornas sinnestillstånd och vad de uppgett i nära anslutning till händelsen.

   Ditt senare resonemang är felaktigt. Det är oväsentligt för bedömningen om det begåtts våldtäkt att det förekommit frivilligt sex innan den aktuella händelsen. Den stora bristen här är att polis och åklagare inte tycks ha varit tydliga med hur viktigt det är att vara öppen och rakt igenom ärlig även när det gäller pinsamma detaljer om en själv.

   "Helt säker" är inte heller något begrepp som rätten behöver förhålla sig till.

   Radera
  6. Ja, det är min åsikt att man inte kan anta att en person har våldtagit en annan utifrån att vittnen har sett olika personers sinnesstämningar (detta kan ju bero på vad som helst), eller att en skada i underlivet på en tjej talar starkt för att en specifik annan person har våldtagit henne. Speciellt inte om hon har haft sex med flera killar på samma kväll. Men som sagt, finns det något annat av substans som kopplar killarna till en våldtäkt så får du gärna berätta det. I annat fall håller jag fast vid att allt faller tillbaka på ord mot ord och att poliserna och domstolarna dömt dem i princip enbart utifrån tjejernas anklagelse.

   Hur kan det inte vara relevant att vid en våldtäkt fråga om tjejerna har haft frivilligt sex med killarna i anslutning till den påstådda våldtäkten? Det är ju en av de mest grundläggande frågor du öht kan ställa i ett sånt sammanhang. Polisen och domstolarna sitter här med ett par människors liv i sina händer och de enda de har att gå efter är några personers vittnesmål. De måste då om de är kompetenta fråga så utförligt som möjligt om vad som har hänt under kvällen och i tjejernas interaktioner med killarna, för att kunna se om berättelserna håller och på så sätt avgöra trovärdigheten hos personerna. Att de missade att ställa frågan till dem om de haft frivilligt sex med killarna (speciellt om killarna själva påstått det), är i så fall ett sådant grovt tjänstefel att det inte ska finnas på kartan. Då har man slarvat något otroligt när man har samlat in vittnesuppgifterna.

   Här kan jag bara se två scenarier. Antingen har tjejerna fått den frågan, och i så fall har de kommit överens om att ljuga i förhören för att sätta dit killarna för våldtäkt. Det innebär i så fall dels att tjejerna begår ett enormt allvarligt brott och dels utgör det ett bevis för att svenska poliser och domstolar inte är kompetenta att göra en ordentligt bedömning om vem som är trovärdig när ord står mot ord i såna här sammanhang.

   Det andra scenariot är att ingen ens har ställt frågan till tjejerna om de har haft frivilligt sex med killarna. Man har då dömt två killar för våldtäkt mer eller mindre enbart utifrån några människors vittnesmål, samtidigt som man har slarvat något ohyggligt med att få fram en detaljerad version av samma vittnen i förhören. Ett sådant scenario är nästan ännu allvarligare.

   Oavsett vilket av dessa scenarior som är sant visar det att rättssäkerheten inte gäller för våldtäktsanklagade i Sverige. Frågan är då hur många andra oskyldiga män som har dömts för våldtäkt i våra domstolar för att ord står mot ord och polisen och juryn ansåg att ett par slarvigt utförda förhör eller en bristande trovärdighetsbedömning hos ett vittne räckte för att få någon dömd.

   Radera
  7. Uppenbarligen har du en annan uppfattning om bevisvärdering i sexualbrottsmål än vad Högsta domstolen har. Om det fanns någon fråga som var relevant för de tilltalades försvar må försvaret ställa den.

   Tidigare frivilligt sex är inte någon ursäkt för våldtäkt. Man kan ju förstås argumentera för att det borde vara det - är det det du försöker göra?

   Radera
  8. ja, det är möjligt att jag har en annan bevisvärdering än vad högsta domstolen har. jag menar att man är oskyldig tills motsatsen har bevisats. I sexualbrottsfrågor får jag en känsla att det motsatta gäller i svenska domstolar, dvs en omvänd bevisbörda där den anklagade måste bevisa att han är oskyldig, vilket är mycket rättsosäkert och det jag vänder mig mot.

   Det jag skriver om relevans har ingenting att göra med ursäkter för våldtäkt. Det handlar om ifall polisen och domstolarna har gjort ett ordentligt jobb när de har förhört vittnena detaljerna om vad som hände under kvällen. Om det enda som domstolarna i praktiken har att gå efter när de tar såna här beslut är vittnesuppgifter, är det av största vikt att man förhör vittnena så noga av detaljerat som möjligt. Det är den enda chansen man har att hitta luckor i vittnesmålen och göra en sund bedömning av vittnenas trovärdighet.

   Om polisen och domstolarna har missat att ställa så fullständigt grundläggande frågor så visar det att de har gjort ett extremt dåligt jobb när de har förhört vittnena för att bedöma deras trovärdighet, vilket är rätt allvarligt när vittnesuppgifterna och domstolarnas uppfattning av deras trovärdighet är det enda som behövs för att få killarna fällda.

   Och jag utesluter inte att även killarnas försvarare kan ha klantat sig här. Min poäng är att killarna höll på att fällas för våldtäkt dels på grund av att det krävdes mycket lite bevisning för en fällande dom och för att ett uppenbart inkompetent rättsväsende gjorde ett mycket dåligt jobb när de skulle samla in och värdera information, och det finns därför anledning att tro att fler oskyldiga har blivit fällda av samma skäl.

   Radera
 3. Domarna var rättsstatligt felaktiga redan innan mobilfilmer återskapades, men så är läget i Sverige i sexmål (och i viss mån i narkotikamål).

  SvaraRadera
 4. Mycket bra skrivet.
  Det konstiga är att fler (MSM) inte verkar vara speciellt upprörda...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lilla Saltsjöbadsavtalet, remember?

   Radera
 5. SKL är svårt överbelastat (och åtminstone tidigare underfinansierat), vilket bland annat lett till att häktade misstänkta fått släppas lösa och kunnat begå nya brott under utredningstiden.

  Undrar om inte problemet ligger hos SKL:s brister. Det går ju heller inte att vända en supertanker bums, så det lär ta ett tag med tekniskt undermåliga/oändligt långsamma utredningar.

  SvaraRadera
 6. Åklagare och rikspolisstyrelse borde vara folkvalda, och domare borde tillsättas demokratiskt av folkvalda politiker. Idag är vi begränsade till att skriva önskelistor om hur "någon borde" göra si och "någon borde" göra så. Problemet är att det inte finns några som helst möjligheter för folket - de vars vilja skall styra vilka regler som gäller i en demokratisk rättsstat - att tvinga dessa "någon" till att åtgärda några som helst problem.

  När rättsväsen och ordningsmakt vägrar följa lagar och regler, och det enda debatten handlar om är att förändra lagarna och reglerna de inte följer, vet man inte riktigt om man skall skratta eller gråta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kan väl rannsaka folk inför tinget också då, som man gjorde på medeltiden. Varför hålla på med lagfarna domare och domstolar och fjams i en demokrati?

   Radera
  2. Så hur hade du tänkt utkräva ansvar från korrupta tjänstemän?

   Radera
  3. Korruption är allvarligt och svårt att komma åt. Inget att leka med.

   Men man ska ju inte tro att folkviljan på något sätt är rättssäker - och om åklagare och poliser ska vara folkvalda (vilket är fallet lite varstans i USA) så finns det ju en alldeles uppenbar risk för att de agerar i eget intresse.

   Radera
 7. Det är att dra för stora växlar att hävda att mobilfilmen "bevisar motsatsen". Det gör den inte. Filmen är knappt 20 sekunder lång och visar alltså bara en detalj i skeendet som innefattar flera olika händelser under den aktuella kvällen.

  Men det filmen visar är att den aktuella målsägaren utelämnat viktiga detaljer som gör att hennes trovärdighet kan ifrågasättas. Därigenom väcks det rimligt tvivel om de uppgifter som hon i övrigt lämnat i målet och då ska man ju förstås fria. Samtidigt kan man förstå att hon inte berättar, eftersom det i sammanhanget inte är särskilt smickrande uppgifter. Polis och åklagare kan möjligen också har missat att upplysa om hur viktigt det är att vara detaljerad och korrekt i sådana här mål, ur känslomässigt svårt det än kan vara att berätta.

  Men det finns absolut ingenting som säger att de båda männen hade friats om hon redan från början berättat det som nu framkommit i mobilfilmen, eller ens om filmen hade funnits tillhanda. Det är nämligen inte ovanligt att det som är frivilligt sex från början kan övergå till våldtäkt sedan.

  Både tingsrätt och hovrätt (i första vändan) bedömde de båda kvinnornas berättelser som trovärdiga och det finns vittnen som kan berätta om kvinnornas sinnestillstånd direkt efter händelserna.


  När det gäller polisen och SKL så finns det förstås mycket kvar att göra i området IT-forensik. De som gör apparater och system gör det sällan med någon avsikt att det ska vara lätt att få ut material med någon form av bevisvärde. Man får ha respekt för att detta är ett område som dessutom utvecklas mycket fort. Om polisen lärt sig att återskapa SMS ur en Nokia 6210 så har det ju kanske inte så mycket relevans. Staten har nog underskattat mängden resurser som det krävs.


  Så ja, lite allmänt är det dåligt att inte filmen kunde återskapas. Hade polisen redan i första läget kunnat göra det hade det nog inte blivit någon resning, utan männen hade dömts och det är ju en väsentlig skillnad jämfört med hur det nu slutade.

  (Hovrättsdomen är iofs inte lagakraftvunnen, men HD torde ändå inte ta upp frågan eftersom den inte är prejudicerande på något sätt.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Johan

   "Hade polisen redan i första läget kunnat göra det hade det nog inte blivit någon resning, utan männen hade dömts"

   Så om de fakta som gjorde att männen friades hade varit kända tidigare så hade de dömts!? Jag hänger inte med i din "logik"...

   Radera
  2. @JohJoh

   Det är inte så märkvärdigt. Filmen visar att kvinnan farit med osanning och tigit om att hon befunnit sig tillsammans med den anklagade på toaletten - naken - och utfört oralsex på ett sätt som framstår som frivilligt. Eftersom hon inte hade berättat det och snarare sagt att hon var påklädd och tvingad så väcker det tvivel kring hennes berättelse nu när filmen är känd.

   Men om filmen varit känd från början och ingått i förundersökningen finns det all anledning att tro att kvinnan hade vidgått att det var så det förhöll sig. Eftersom det är inte är den epsioden som föranlett hela det här målet, utan vad som sägs ha förekommit efter dessa 20 sekunder som är dokumenterade, så hade filmen - enligt min bedömning - inte haft någon avgörande roll för målet. Den hade bara visat något som är ganska vanligt, nämligen att sexet är frivilligt i början.

   Radera
 8. "You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in court" som de säger i England.

  Det gäller för målsägande också åtminstone när teknisk bevisning saknas.

  SvaraRadera
 9. Rationalitetspartiet09 maj, 2013 21:16

  Det är skandal att inte försvaret får tillgång till bevismaterial för att göra egna utredningar.

  Men den riktigt stora skandalen är den svenska manshatande statsfeminismen som riggat regelverket så att våldtäktsanklagde män har ett enormt underläge i rätten samtidigt som hela statsapparaten nästan uppmanar kvinnor att anmäla sex de av något skäl inte gillade som våldtäkt. Oscar Swartzs bok om Swedish Sex är en skrämmande läsning. En kvinna kan långt i efterhand ändra sig om vad som hände i ett förhållande eller one-night-stand och anmäla för våldtäkt. Boken tar upp ett antal fall av påhittande anmälningar och rena omrimligheter, Exempelvis en kvinna som ställde upp på omfattande gruppsex med tre män och sen långt i efterhand anmälde en av männen (men inte de andra två) för att hon kände sig obehaglig med just det sexet i orgien.

  I princip är inte ens filmen grund för frikännande enligt den svenska åklagarfeminismen. Kvinnan kanske hade massor av sex hela natten men ansåg i efterhand att ett av momenten var en våldtäkt. Pang. Fällande dom.

  Falska våldtäktsanklagelser är så vanligt i Sverige att de till och med förekommit i svenska biofilmer som en bihändelse (den urusla filmen Apflickorna). Snacka om härskartekniker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den riktigt stora skandalen är att det fortfarande på 2010-talet begås våldtäkter runt om i världen, även i Sverige, och att det är en lång väg kvar att gå.

   Jag är den förste att försvara höga beviskrav och oskuldspresumtion i brottmål - men man måste också inse att rättsväsendet såsom det är konstruerat har svårt att hantera sexualbrotten. Så det är att gå mycket långt att påstå att statsapparaten är riggat mot våldtäktsanklagade män, när det i själva verket är så att den har svårt att hantera våldtäktsutsatta kvinnor.

   Radera
  2. @Johan Tjäder.
   Samtidigt måste man välja, skall man ha en rättsstat eller ej?
   Hur stort är problemet egentligen? vill få proportion på det hela. Om jag förstått det rätt så var våldtäkt inom en relation per definition omöjligt förr i tiden. Människor lyckades ju leva då också. Om man räknar bort sådana, hur stort är problemet då? Har du någon sådan statistik, gärna releterat till annan brottslighet.
   Det går till slut inte att leva i ett land där staten lägger sig i allting och agerar utan att veta fakta. Ingen som har minsta anlag för mörkräddhet och rättskänsla vill exempelvis veta vad som pågår inom det "sociala". Staten kan inte hålla på som en blind björn och slå med sina ramar utifrån hur det luktar. Exempel: Anklagelse från kvinna. Det luktar man. Arbetslös. Statsbjörnen: Ingen rök utan eld! Jag slår till! Ett rejält slag med ramen. Han behöver inte fällas i domstol ens.

   Radera
  3. Om ni vill fårstå bättre vad jag är ute efter, så beskrivs det bra i Kafkas Processen, hur en oskyldigt utpekad bestraffas utan att det ens går till rättegång.

   Radera
  4. Det beror sig på alldeles hur man ser det. Själva gärningen är ju alltid varit den samma, men bedömningen av vad som är ursäktliga avsteg har förändrats med tiden.

   Så har också synen på misshandel och barnaga också förändrats utan att själva misshandelsbrotten har definierats om.

   Det är ett ruskigt farligt argument att hänvisa till historien. Det är massor som kan motiveras med att "folk överlevde då också". Det du hyllar som rättsstaten är ju till exempel något som folk har kunnat leva utan i hundratusentals år.

   Radera
  5. "staten är ju till exempel något som folk har kunnat leva utan i hundratusentals år."

   Sant. Det är empiriskt bevisat att människor klarat sig utan den.

   För att göra det tydligt jämför jag staten med en björn, statsbjörnen. Den makten är alltså ganska ny i människans historia. Om den omedvetet vevar vilt omkring sig är den mycket obehaglig.

   Radera
 10. Kvinnor som efter ett samlag blivit besvikna över att ingen fortsättning lovats och därefter anmäler för våldtäkt har alla chanser i världen att få partnern åtalad och fälld för våldtäkt.
  Så killar, knulla bara tjejer som är ute efter samma sak som ni.
  Undvik gifta som behöver en ursäkt för sitt snedsteg och two-bag-coyotes som vill bli fruar..
  Definitionen av en two-bag-coyote ges på begäran.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok, vad är definitionen av en two-bag-coyote?

   Radera
 11. Och vi har inte ens börjat diskutera hur man finner rättssäkerhet när skattemyndigheten påstår saker. Du måste betala och sedan visa i rätten att myndigheten haft fel. Och inte ens då är det säkert att man får återbetalning.

  SvaraRadera
 12. Problemet med det här målet är det uppenbarligen fanns rimliga tvivel om de åtalades skuld och när sådana föreligger ska de frikännas. Åklagarens sak var alltså inte vattentät men domstolarna genomskådade inte detta. Hur ofta händer inte detta? Åklagaren har en skyldighet att inte åtala om denne inte bedömer att det finns goda skäl att tro på fällande dom. Alltså behöver rätten inte göra den bedömningen (om den är lat, och det är den ofta). Då får vi sådana här händelser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En fråga:
   Om åklagaren ändå åtalar utan att det fanns skäl att tro på fällande dom, kan denne då ställas till svars? Vad händer honom/henne?

   Radera
 13. Coyoten är ett frihetsälskande djur som hellre gnager av ett ben än sitter kvar i den fälla som den fastnat i.
  En two-bag-coyote är en kvinna som är så ful att man måste ha en påse över sitt eget huvud och en över hennes för att sätta på henne. När man sedan vaknar på morgonen efter med sin arm under hennes huvud gnager man hellre av den än väcker henne.
  Det finns också one-bags och two-bags.

  SvaraRadera
 14. En annan aktuell rättsskandal., "Barnläkaren".
  Intressant att höra hennes idéer om hur vi borde reformera rättssystemet.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/187571?programid=3071

  SvaraRadera
 15. Åklargaren är alltid skyldig att ta upp allt som kan leda till att den åtalade frias

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst, men det är ju en uppenbar jävssituation där.
   Andra länder har löst detta med att separera förundersökningsåklagare från åklagaren i rättegången.

   Radera
 16. Verkar inte gå att kommentera med Ipaden? Besynnerligt.

  SvaraRadera
 17. I detta fall kan det inte handla om inkompetens. Polisen har resurser att återskapa mycket av sådant som har raderats eller blivit skadat på digitala media. Troligtvis har polisen avstått från att återskapa filmen eftersom en fällande dom ger bättre statistik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle i så fall innebära att polisen ljugit om möjligheten att återskapa filmen. Det är i så fall mer anmärkningsvärt än om det bara rör sig om inkompetens.

   Radera
 18. Rationalitetspartiet11 maj, 2013 22:45

  Huvudinvändningen är att svensk lag definierar våldtäkt på ett helt annat sätt än den allmänt accepterade definitionen av termen och det allmänna rättsmedvetandet.

  Exempel:

  *All sex med 14-åringar där den andra parten är äldre än ca 17 år klassas som våldtäkt mot minderåring, även om sexet varit helt frivilligt och 14-åringen absolut inte vill anmäla.

  *En man med ett stadigt förhållande som vid ett tillfälle stoppar in sin penis i sin sovande flickväns mun några sekunder. Hon vaknar till och vänder bort huvudet och somnar sen om. Därefter fortgår förhållandet som vanligt i flera veckor. Efter att förhållandet tagit slut berättade kvinnan detta för en socialsekreterare som går i taket och uppmanar kvinnan att polisanmäla (bl.a. genom att utlova möjligheten till stora skadestånd). Mannnen blev fälld för VÅLDTÄKT och är idag klassad som sexualförbrytare. (källa: Oscar Swartz bok: Swedish Sex).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan nog inte ta för givet att de av dig nämnda exemplen skulle vara allmänt accepterade.

   Tvärtom framstår de som rätt anmärkningsvärda.

   Radera
 19. Vilka andra våldsbrott bör man inte ha rätt att anmäla en vecka efter att man blivit utsatt för dom i den rationella världen?

  Vilken ska vara den nedre gränsen för när 47 åringar får komma överens om att bli avsugna av barn?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rationalitetspartiet12 maj, 2013 00:28

   Min poäng är att dessa brott inte är VÅLDTÄKT enligt varje vettig definition. Brott ett är möjligen sexuellt ofredande (men att kvinnan fortsatte att ha ett förhållande med mannen i flera veckor efteråt borde leda till frikännande). Brott två kallades förut för sexuellt utnyttjande av minderårig.

   Mord är mord, rån är rån, missshandel är misshandel, våldtäkt är våldtäkt, stöld är stöld, osv. Politiker med moralpanik ska inte ändra definitionen av dessa brott för sina egna syften.

   Radera
  2. Varför påstår du att folk inte anmäls för andra våldsbrott utan grund?

   Radera
 20. DN: Och polisen slarvar vidare...

  Dagens ledare i DN knyter an till temat för denna bloggpost, nämligen att polisens och åklagarnas dåliga utredningar hindrar rättvisan och att vi medborgare borde kunna förvänta oss mer av en professionell organisation.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet är stängt, medan jag är offline augusti 2017 och ett år framöver.

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.