2013-11-09

Albert Camus om Europa

"Europa har levt på sin motsägelsefullhet, blomstrat på grund av sina skillnader, och därigenom konstant förändrat sig självt och skapat en civilisation som hela världen är beroende av även när den förkastar den. Därför tror jag inte på ett Europa enat under tyngden av en ideologi eller under en teknokrati som bortser från dessa skillnader."
Albert Camus, intervjuad i Demain, Paris 24 oktober 1957.

1 kommentar:

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.