2013-11-09

Albert Camus om Europa

"Europa har levt på sin motsägelsefullhet, blomstrat på grund av sina skillnader, och därigenom konstant förändrat sig självt och skapat en civilisation som hela världen är beroende av även när den förkastar den. Därför tror jag inte på ett Europa enat under tyngden av en ideologi eller under en teknokrati som bortser från dessa skillnader."
Albert Camus, intervjuad i Demain, Paris 24 oktober 1957.

1 kommentar:

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.