2013-12-16

Konsten att döda en valfråga


Dataskydd hade varit en alldeles utmärkt valfråga för EU-valet. Förmodligen är det just därför så många nu gör allt vad de kan för att döda den.

EU:s nya dataskydd är en fråga som innehåller mycket intressant. Till exempel om din personliga information tillhör dig, staten eller Google & Co. Och frågan om huruvida det skall krävas att du lämnar ditt medgivande eller ej, innan personlig information om dig registreras.

Detta är en debatt som batong- och betongpartierna verkligen inte vill ha i valrörelsen. Eftersom de står på fel sida.

För att döda dataskyddsfrågan har man frångått Europaparlamentets klassiska beslutsmodell – och kastat in ärendet i ett så kallat first reading agreement. Det vill säga att frågan har sänts direkt ifrån utskottet (LIBE) till hemliga förhandlingar bakom slutna dörrar mellan representanter för parlamentet, ministerrådet och kommissionen. Syftet med detta är vanligtvis att binda upp alla parter så hårt att det inte skall finnas utrymme för mer debatt innan Europaparlamentet ställs inför fullbordat faktum.

Nu kan i och för sig parlamentet säga nej ändå. (Det ses dock som mycket ofint att bryta ett first reading agreement.) Så även den dörren stängs nu, till efter EU-valet. Det sker genom att ministerrådet börjar konstra och påstår att detta är en allt för komplicerad fråga med allt för mycket ny information för att man skall hinna ta tag i den före valet. (Man har ju bara haft några år på sig...)

Med detta hoppas ministerrådet, den svenska regeringen och nätets storföretag att frågan om medborgarnas rätt till privatliv på nätet kan oskadliggöras till efter vårens EU-val.

CS: Stopp för ny dataskyddsförordning i EU »

1 kommentar:

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.