2014-05-28

Lexbase prövar den svenska rättsstaten


Något måste och kommer att göras åt Lexbase.

Vi lever i en rättsstat där människor skall anses ha sonat sina brott när en dom har verkställts. Vi skall inte ha skamstraff. Och det är inte acceptabelt när människor felaktigt pekas ut som brottslingar.

Det som måste göras måste göras snabbt. Visserligen har svenska staten stämts inför Europadomstolen, för att inte ha hanterat saken ännu. Men det där kan ta åratal.

Till och med vår olycka till justitieminister (som själv inte brukar vara främmande för skamstraff, i form av gredelina kuvert) tycks ha uppfattat att ett akut problem föreligger.

Frågan är bara vad våra politiker kan göra. Det finns ett antal alternativ.

1) Man kan stänga ner registreringen av folk. Avskaffa systemet med personnummer. Men det kommer politikerna och byråkraterna aldrig att göra. Då skulle de nämligen tappa kontrollen över folket. Och skadan är hur som helst redan skedd.

2) Ett annat alternativ är att ge sig på informationskanalen. Att bara blockera Lexbase fungerar helt enkelt inte. Vill man vara säker får man i princip börja stänga ner internet. Det kommer naturligtvis inte att ske. Men tro inte annat än att det finns makthavare som i vart fall har snuddat vid tanken.

3) Det tredje alternativet är att inskränka offentlighetsprincipen. (Ett arbete som regeringspartierna, sossarna och Sverigedemokraterna redan påbörjat, på order av EU.) Det vore katastrofalt i sig.

Ur en praktisk aspekt vore det livsfarligt. Vi kan inte ha hemliga domar. I så fall skulle vi möjligen även behöva ha hemliga rättegångar. Rättvisan måste kunna granskas.

Men justitieminister Ask (M) har ändå givit den sittande yttrandefrihetsutredningen i uppdrag att titta på frågan.

4) Man kan också tänka sig att regeringen lutar sig mot EU-domstolens mycket generösa tolkning av ”rätten att bli glömd”. Men det är också vanskligt, eftersom den domen öppnar för regelrätt historierevisionism. Och den handlade uttryckligen om Googles länkar – inte om den underliggande information som ändå ligger ute.

5) En nödlösning kan vara att i framtiden bara lämna ut domar i fysisk form, istället för digital, Mot en viss avgift. Men inte heller det kommer till rätta med att Lexbase ligger ute nu.

Det är möjligt att det finns fler alternativ. Låt oss hoppas det. Alternativ två, tre och fyra är direkt dåliga. Förutom alternativ två och möjligen fyra kan inget ändra på situationen som den ser ut nu.

Och även om den skulle vilja, så kan regeringen inte stänga ner Lexbase om verksamheten inte bryter mot lagen. Det vore i så fall ett synnerligen olyckligt prejudikat. Det vore att upphäva rättssäkerheten.

Detta är komplicerat och samtidigt mycket viktigt, på flera sätt.

Varför känner jag mig inte trygg med att frågan ligger på Beatrice Asks bord?

 Se även: Aftonbladet Brottscentralen med Beatrice Ask om Lexbase »

27 kommentarer:

 1. Lexbase måste stoppas till varje pris. Här om något vore det bra om Paypal, Mastercard etc. blockerade betalningar till Lexbase.

  Om inte svenska staten klarar av att stifa en lag "Lex Lexbase" som är skräddarsydd för att göra Lexbase olaglig lär gravt kriminellt belastade personer i registret som vill dölja sin bakgrund se till att användá Sopranos-metoder för att "övertyga" grundarna av Lexbase att de bör lägga av.

  Om inte - så får väl Lexbase bli ett varnande exempel till andra länder om hur oerhört farligt det är med massregistrering av alla medborgare i kombination med ett offentligt tillgängligt personnummersystem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har redan lagar som säger att Lexbase är olaglig... Problemet är att utgivningsbeviset gör att JK måste driva fallet och JK känner för att bedriva beskyddarverksamhet istället för att upprätthålla lagen...

   och nej, några penninginstitut ska inte ge sig in i "leken"... Lexbase ska prövas enligt gällande lagstiftning och inte av enskilda personer eller företag...

   Radera
  2. Bra. Sverige är en förtryckarstat som inte respekterar mänskliga rättigheter. Nu går vi mot svenska exportföretag och svenska intressen utomlands. Sänk detta land med ekonomiska påtryckningar. Jas Gripen-misslyckandet i Schweiz är ett exempel där en framgångsrik svartmålningskampanj mot Lexbase, Schweizarna börjar tycka Sverige är ett osympatiskt, äckligt land och det var meningen. Det är f.ö. hur lätt som helst för utlänningar att ta reda på detta på egen hand, Lexbase har en engelsk Wikipedia-sida och är tillgängligt globalt såvitt jag vet.

   Radera
 2. Problemet i ditt resonemang grundar sig i antagandet att sajten faktiskt är laglig... Vi har förtalsbrott av en anledning, om JK bara inte skyddat Lexbase från detta så hade vi dessutom kunnat få en ordentlig prövning av den saken, vilket de med all sannolikhet också skulle bli fällda för... Jag har personligen inga problem med att tidningar får vissa undantag från PUL (även om jag anser undantagen som de ser ut idag är allt för långtgående), men däremot ser jag ingen som helst anledning till varför tidningar skulle vara skyddade mot prövningar om förtal... JKs tolkning att det inte är allvarligt nog att peka ut folk helt felaktigt som brottslingar (tänker på de där indexet på sidan tog upp en person, men aldrig var nämnd i domen som länkas), vilket är det allvarligaste som någon blivit dömd för förtal och som gett maxstraff... Dvs det är den allvarligaste typen av förtal man kan begå i juridisk mening, och när JK då anser att det inte är allvarligt nog för att ens pröva rättsligt... Ja då säger man att där helt enkelt inte finns några förtalsbrott att begå som innehavare av utgivningsbevis kan förtala precis vem man vill för hur grova anklagelser som helst, för förtal är inte applicerbart på dem... Det är inte ett hållbart synsätt och där finns inga regler som JK förhåller sig till för att göra den tolkningen heller... Reglerna i fråga är bara att det är JK som ska pröva och driva frågan... Ingenting om att brottet på något vis måste vara allvarligare än för någon annan... Dvs lösningen på hela Lexbase problematiken, är helt enkelt att JK helt enkelt börjar sköta sitt jobb...

  SvaraRadera
 3. Som jag ser det så finns det redan en lag mot Lexbase. PUL. Jag förstår inte varför man inte kikar på möjligheterna via den? Lagen är ju nästan skräddarsydd för just denna form av missbruk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. PUL har tidningar med utgivningsbevis ett kategoriskt undantag för för att kunna göra dels en del efterforskning och dels vissa typer av artiklar som är rätt populära. Däremot är de inte undantagna från brottet förtal, men för det är JK som måste pröva det i så fall vilket JK vägrar göra med hänvisning att Lexbase verksamhet inte är extrem nog... Trots att varken förtalsbrott eller reglerna för att det är JK som ska pröva det över huvudtaget inte tar någon hänsyn till hur extremt det är...

   Radera
  2. Rationalitetspartiet28 maj, 2014 10:22

   Då får väl regeringen ta JK i örat ocxh vrida om armen på honom. Hårt.

   Radera
  3. PUL 7§: Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

   Visst är det så att TF & YGL gör att du får trycka och sprida nästan vilka uppgifter som helst - men det står vad jag vet inget i de lagarna om att du får skapa sökbara register med uppgifterna. Det är inte så att TF & YGL gör att PUL inte existerar, utan de negerar bara de delar av PUL som står i konflikt med PUL. Om PUL förbjuder sökbara register måste det alltså finnas ett uttryckligt stöd för sökbara register i TF/YGL för att de ska negera den delen av PUL. Alternativt så måste man argumentera att man MÅSTE ha ett sökbart register för att kunna utnyttja sina rättigheter i TF/YGL, och det ser jag inte hur det skulle kunna göras.

   Radera
  4. Angående Lexbase utgivningsbevis måste ju det gå att återkalla det då de inte utgiver något? Eller räknas publicering av redan publika domar som utgivning? Låter långsökt...

   Ta ifrån dem deras utgivningsbevis måste ju vara första prioritet, lyckas man med det måste de ju stänga ner, eller?

   Radera
  5. Det beror lite på... Det finns nämligen två former av utgivningsbevis... PRV kan ge ett utgivningsbevis under tryckfrihetsförordningen, och det kräver att man publicerar... Detta bevis kan också tas ifrån en ifall man inte längre uppfyller kraven, så som att man inte längre kommer med periodvis tryckt information, minst 4 gånger per år eller exakt vad det nu är... Nått sånt har jag för mig iaf... Där finns dock även utgivningsbevis under yttrandefrihetsgrundlagen också, och detta kan inte fråntas när det väl getts ut... Ett sådant skyddar dock enbart en specifik databas i en specifik utformning... Då Lexbase gjort om sidan ett par gånger är det inte ens säkert att deras utgivningsbevis fortfarande gäller idag...

   Radera
 4. Eh? Om verksamheten bryter mot lagen?

  PUL 21§: Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

  Det finns naturligtvis undantag för tryckfrihet, yttrandefrihet och journalistiska ändamål - men det känns ju inte svårt att argumentera för att Lexbase hållande av ett register över hela folket varken har med yttrandefrihet, tryckfrihet eller journalistik att göra. De får skriva vad de vill, de får inhämta information om vem de vill, men de får inte ha ett sökbart register. Ska det vara så svårt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, om Lexbase hävdar att de bedriver "journalism". Fällande domar och rättsmål är i huvudsak offentliga ärenden och måste så förbli.

   Det Lexbase däremot faller på är antingen förtalslagen eller PUL när det gäller samkörning av register. Oundvikligen.

   Jag kan i och för sig förstå varför man tvekar. Ett fällande förslag gentemot lexbase öppnar porten för en avsevärd mängd dylika fall riktade mot diverse myndigheter som har gjort bruk av registrerad information i gråzonen.

   Radera
 5. Just det ja, insåg att det finns en hel del mer ammunition i PUL mot den här formen av dumheter:

  PUL 9§: Den personuppgiftsansvarige skall se till att
  ...
  c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,
  ...
  f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,
  g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,

  PUL 24§: Om personuppgifterna har samlats in från någon annan källa än den registrerade, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den registrerade information om behandlingen av uppgifterna när de registreras. Är uppgifterna avsedda att lämnas ut till tredje man, behöver informationen dock inte ges förrän uppgifterna lämnas ut för första gången.
  (Har alla som registrerats i Lexbase fått information om det? Inte? Då är det bara att döma till brott mot den här paragrafen.)

  Som jag ser det så finns det en hel del ammunition för att ifrågasätta Lexbase - men eftersom vi har passiva och patetiska instutitioner som ska tillvarata våra rättigheter så fungerar det inte i praktiken. Det som behövs är att DI & JK sköter sina jobb, och för att de ska ske så måste troligen den politiska viljan till det finnas. Jag misstänker att de idag är passiva med regeringens goda minne; våra nuvarande politiker vurmar ju inte speciellt mycket för integritet, om vi säger så.

  SvaraRadera
 6. Kanon att Lexbase finns.Så att jag kan skydda min familj genom att inte flytta till områden med en massa kriminaldårar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men iom att Lexbase info inte alltid stämmer så kanske pedofilen flyttat till ett hus nära ditt nyköpta hus, men på Lexbase-sidan sitter pricken på pedofilens gamla bostad ca 70mil bort, i en annan stad...

   Vore trevligt om folk kunde tänka proaktivt och i fler steg en ett... mupphelveten!

   Radera
  2. Du gör antagandet att du genom att spåra alla krimella kan göra valet att flytta till "säkrare" områden.

   Du undviker dock att beröra vad som är det faktiska problemet med situationen. Dvs inte att vi kan spåra kriminella, utan att kriminella får svårare att integrera sig i samhället igen och bli produktiva.

   All statistik jag sett visar iaf att liknande system i USA leder till ökad brottslighet, fler återfall och ett mycket mindre säkert samhälle.

   Radera
  3. "Så att jag kan skydda min familj genom att inte flytta till områden med en massa kriminaldårar."

   Du menar att du vägrar flytta till ett område där en person som en gång varit inblandad i ett brott har bott en gång i tiden.

   Eller missade du helt att åtskilliga helt oskyldiga personer utpekats som våldsmän för att de nu bor på samma adress som en aktuell gärningsman en gång bodde på?

   Folk som dig skrämmer mig. Det slår mig att det största hotet mot din familjs trygghet lär vara du själv.

   Radera
 7. Jag kan inte låta bli att att undra om vi inte gör Lexbase till ett större problem än det verkligen är. Som konstaterat så har myndigheter och tidnnigar redan haft den här möjligheten. De känns väldigt mycket som de slåss för sina privilegier. Jag kan inte få det till mycket annat än att detta är något teknikutvecklingen lett fram till och som vi får acceptera då alternativen som är listade i inläggen är betydligt sämre.

  SvaraRadera
 8. Hax: varför bemöter du inte (den högst relevanta kritiken) mot din och din Chefs roll i valkatastrofen? Dags att medge att Carl-Johan och Torbjörn har rätt annars!

  SvaraRadera
 9. Som jag ser det är det skillnad på domarnas substans och personuppgifterna. Både bilregistret och skattemyndigheten klarar att separera ut informationen, så varför skulle inte rättsväsendet klara av detta? Bilregistrets model, i kombination med en metod liknande skatteverkets sekretessstrykningar, bör med små justeringar kunna användas: domarna med strukna personuppgifter bör kunna hanteras fritt, medan personuppgifterna inte kan det, man måste då gå till domstolen och begära ut domen.

  Som jag ser det har vi en mer grundläggande anomali, nämligen att PUL är för svepande och därför utgivningsbevis används som kryphål för att gå runt den både för legitima och icke legitima syften.

  SvaraRadera
 10. Märkligt att liberaler vill förneka folk att på ett enkelt sätt ta del om information om faktiska omständigheter. Ni förespråkar ju just nu den censur ni själva motarbetar.

  SvaraRadera
 11. Tycker nog att Lexbase borde adda de 349 riksdagsledamöter som röstade igenom lagen som bryter mot de mänskliga rättigheterna enligt europadomstolen - då kan det börja bli intressant på riktigt...

  SvaraRadera
 12. Ett förslag är att det införs en begränsning på hur många domar man kan begära ut per månad. Det skulle i praktiken förhindra företag som Lexbase.

  SvaraRadera
 13. Om man skall försöka fixa problemet istället, tänk er scenariot att lexbase drivs av ett amerikanskt företag från USA. Eller Kinesiskt företag från Kina.

  Att vifta med PUL är inte lösningen.

  SvaraRadera
 14. Bra skrivet, men jag tycker och tror att det fortfarande är angeläget att stoppa Lexbase, stor skada är visserligen skedd men den kan repareras. När din chef eller granne eller kollega kollar upp dig i Lexbase och ser att du finns med där, tänker den kanske: "Det här kan jag leva med", men nästa tanke är kanske: "Den här informationen kan ju en annan arbetsgivare, kollega eller vän kolla upp, nån som kanske inte är lika tolerant som jag, eftersom den ligger där så lättillgänglig" Det här skapar en andra rangens medborgare, med begränsade möjligheter. Inte på sikt, utan i dag, redan nu.

  SvaraRadera
 15. Jag ser två andra idéer, om något långsökta (som om inte dina var det... fast hellre långsökta idéer än inga!):

  1. Brottsligt förflutet som grund för diskriminering. Det är inte helt omöjligt med tanke på att vissa stater i USA redan tillämpar detta, och med tanke på att allt fler grunder för diskriminering tillkommer i lagen så vore detta inte alls så otippat. Svårigheten ligger dock i att påvisa att t ex arbetsgivaren diskriminerat just på grund av det, särskilt om hen bara gått bakom din rygg för att få ut dessa uppgifter.

  2. Nytt namn och personnummer för alla som t ex hängs ut där trots att de sedan länge är raderade från belastningsregistret. Det vore rimligt tycker jag. Om man inte ens i statens ögon längre är "skyldig", hur kan staten "rättfärdiga" att man tvingas vara det i enskilda människors ögon, brännmärkt för livet? Jag vet att man är ofantligt sparsam med att byta ut personnummer, men om man nu vägrar göra något åt offentlighetsprincipen kan man väl för guds skull tumma på något annat? Uppenbarligen kan inte typ 7%, mer än en miljon, få fingerade uppgifter, men om vi antar att en stor del av de som förekommer i lexbase antingen inte bryr sig märkvärt, eller är återfallsförbrytare, så är den siffran mycket lägre. (Dock tveksam om tillräckligt få för att få fingerade personuppgifter... med tanke på hur jävla restriktiva de är med den saken + skyddad indentitet...)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant Lexbase och liknande sidor är olagliga genom förtal och bryta sekretessenöver folks liv etc:
   https://www.facebook.com/Peoples-privacy-breached-490292331153948/?fref=nf

   Radera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.