2014-09-07

Skolan, dagens ungdom och samhället

Visst, det finns problem i skolan.

På sina håll verkar studiemiljön vara omöjlig. Systemet är uppbyggt kring en genomsnittlig elev som bara existerar i teorin, vilket gör att många elever inte hänger med och att andra tråkas ut.

Betygssystemet borde uteslutande fokusera på vad eleverna lärt sig, inte var, när och hur. Skolplikten borde ersättas med en läroplikt.

Nu är det valtider och alla tycks kräva fler lärare, trots att forskningen tycks visa att det är lärarnas kvalitet som är det viktiga, snarare än deras antal. Och sossarna vill sända in en armé av okvalificerade arbetslösa i skolan, som förmodligen bara kommer att vara i vägen.

Men, det kan även finnas goda skäl att titta på samhället utanför skolan – om man vill ha en förklaring till de allt sämre studieresultaten.

I dagens postmodernistiska samhälle relativiseras allt från historia till forskning, rättigheter och fakta. Detta sänder naturligtvis signaler till de unga. Varför skall man lära sig en massa saker som ändå bara ifrågasätts och kritiseras? (Detta gör det även svårare att identifiera de områden där det faktiskt är motiverat att lära om, på grund av teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.)

Detta är även ett samhälle som har slutat förmedla värden som respekt för andra människor, deras frihet, säkerhet och egendom till den unga generationen. Vilket skapar onödiga konflikter och förvirring.

Många lagar handlar inte om att skydda människor från varandra, utan från sig själva. Man stiftar morallagar och skapar brott utan offer.  Förmynderiet är omfattande. Även detta sänder ut olyckliga signaler – till exempel att det är OK att styra och ställa över andra människor bara för att man har en viss åsikt eller fix idé.

En allt mer urvattnad demokrati, politiskt hemlighetsmakeri, en försvagad rättsstat, massövervakning och centralstyrning får också konsekvenser. Känslan för fair play undergrävs och dagens unga formas till undersåtar snarare än fria, ansvarstagande medborgare.

Allt detta påverkar utbildningens kvalitet – genom att det påverkar ungdomens tankar, attityder och handlingar.

Så en stor del av skolans problem kanske är att dagens unga helt enkelt gör som de vuxna gör...

3 kommentarer:

  1. "Betygssystemet borde uteslutande fokusera på vad eleverna lärt sig, inte var, när och hur. " Men det är exakt det det gör.
    Dock är det så att läran INTE följer det utan tillämpar något eget oftast. SÅ mindre men bättre lärare..

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.