2014-10-10

All makt går ut över folket


Det finns något slags allmänt utbredd uppfattning om att vanligt folk inte är tillräckligt begåvat, kunnigt och ansvarsfullt. Därför måste andra människor bestämma över oss. Politiker. Och byråkrater.

Då infinner sig genast frågan: Vad är det som gör politiker och byråkrater lämpade att bestämma över oss?

Den härskande politiska klassen i vårt land är knappast bättre utbildad än folk i allmänhet. (Titta bara på regeringen.) Ständigt avslöjas att dessa människor inte alls har bättre moral än vi andra. De saknar som regel goda karaktärsdrag – som till exempel ödmjukhet, lyhördhet och ett öppet sinne.

I själva verket är vårt parlamentariska, demokratiska system så konstruerat att det lockar till sig just de människor som är beredda att trampa på andra för att få makt. De armbågar sig fram för att få bestämma och för personlig vinning. I den mån de drivs av något annat än egoism – då är det grupptänk och närstående särintressens snäva krav.

Väl vid maktens köttgrytor blir dessa människor medlemmar av en exklusiv klubb, som svävar ovanför de människor på vars skattepengar de lever. Ofta tar detta sig uttryck i att de själva inte är beredda att leva efter de regler som de tvingar alla andra att följa. De bollar med andra människors liv, pengar och frihet – utan att vara beredda att ta ansvar för de beslut de fattar.

Den enkla sanningen är att den härskande politiska klassen inte alls är speciellt lämpad att styra och ställa över oss andra. Snarare är dessa människor direkt olämpliga som makthavare.

Det finns vissa beslut i ett samhälle som kanske måste fattas gemensamt. Men den politiska makten bör vara så liten som möjligt och lämna så mycket frihet som möjligt till människorna själva.

Parlamentarisk demokrati ger folkets valda representanter rätt att tvinga människor att bete sig på det ena eller andra sättet. Sådan makt måste alltid utövas med försiktighet, ödmjukhet och med respekt för att människor är olika. Och med en medvetenhet om att man som makthavare inte är ett dugg bättre, finare eller överlägsen de människor vars liv man har makt över.

Vi befinner oss i dag långt, långt från ett sådant idealtillstånd. Den härskande politiska klassen ser inte längre folket som individer, utan som undersåtar – som skall styras, kontrolleras och övervakas.

Så kan vi inte ha det.

22 kommentarer:

 1. Kan vi också få höra vilket samhälle i världen du anser vara närmast det idealtillstånd du strävar efter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. <Menar du att om det är lika illa i andra länder, så kan vi sluta
   kämpa för ett bättre sakernas tillstånd.
   Är det så du menar.
   Mvh
   Bo Bengtsson/Johanneshov

   Radera
  2. Det finns många länder med mindre, rentav mycket mindre, stat. Om dessa nu inte är bättre kanske det är dags att ta sig en funderare på tesen att staten alltid är fel och att det alltid är bättre ju mer folk får sköta sig själva. En fras som " så liten som möjligt " är ju helt innehållslös.

   Visst kan man diskutera olika sakfrågor om vad som är rätt och fel, men ett sådant här onyanserat generalangrepp på politiker tillför inget.

   Radera
  3. Jo.

   Folk måste inse att politik inte är lösningen på saker och ting. Politik är problemet.

   Vårt samhälle byggs av dess människor, deras spontana samarbete, ömsesidig respekt och varje enskild människas drömmar och fria val.

   Ett stabilt samhälle med öppenhet, mångfald och välstånd byggs underifrån - inte ovanifrån.

   Radera
  4. Henrik, var är då din drömstat där dina vackra teorier omsatts i verkligheten? Hur ser det ut om du skrotar alla politiker i verkligheten. Politik är nödvändigt för ett fungerande samhälle.

   Radera
  5. Thomas.
   Ett stort steg åt rätt håll vore att avskaffa alla dessa "moral-lagar" som verkar vara på frammarsch. Vad tycker du själv om dessa? Ska en majoritet få förbjuda saker som de själva inte gillar/tycker är motbjudande, även om dessa saker inte skadar andra?

   Radera
  6. JohJoh, nu börjar du komma in på något mer konstruktivt: om en viss lag är bra eller dålig. Det var Henriks generalangrepp på politiker och staten i allmänhet jag reagerade mot. Lustigt nog brukar libertarianer vara mycket mindre skeptiska mot t ex företagare som kan ha väl så stor makt, mer makt ju mindre stat vi har.

   Radera
 2. Ja all makt inklusive den mest omfattande.Den man kan köpa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo vi vet att du är lättsåld, hur mycket fick du av sd för att vara deras bästa rekryterare?

   Radera
 3. Thomas, du frågar efter vilken som är drömstaten. Den finns inte av den enklka anledningen att i drömsamhället behövs ingen stat. Det räcker med ett samhälle där människor tillsammans skapar de gemensamma nyttigheter som de behöver. och det räcker med ett rättsväsende, brandkår och eventuellt någon typ av försvar. Så levde man i gångna tider ganska framgångsrikt och även idag i mindre byar. Det fungerar där alla känner varandra men anonymiteten i stora städer sätter till viss del detta ur spel. Men i stora städer lever var och en sitt eget liv ändå och principen om att ha gemensamma nyttigheter i form av VA, Elförsörjning, Rättsväsende mm kunde räcka utan en massa politisk styrning.

  Med marknadsmässiga friheter skulle det fungera ändå och mycket bättre än nu. Med frihet blir individen stark.

  SvaraRadera
 4. Jan, världen är uppdelad i stater. Du kan roa dig med att tala om en statslös stat, ett samhälle eller vad du nu vill, men kan du ge ett exempel på det geografiska område där era anarkistiska drömmar förverkligats bäst? Tills ni anarkister kan ge ett praktiskt exempel kommer jag fortsätta kalla er drömmare.

  SvaraRadera
 5. "What civilization is is 6 billion people trying to make themselves happy by standing on each others shoulders and kicking each others teeth in. It's not a pleasant situation. And yet you can stand back and look at this planet and see that we have the money, the power, the medical understanding, the scientific know-how, the Love and the community to produce a kind of human paradise. But we are led by the least amongst us, the least intelligent, the least noble, the least visionary, we're led by the least amongst us, and we do not fight back against the dehumanizing values that are handed down as control icons.

  This is something, and I really don't want to get off on this because it is a lecture in itself but...

  Culture is not your friend! Culture is for other people's convenience and the convenience of various institutions, churches, companies, tax collection schemes, what have you. It is not your friend, it insults you, it desempowers you, it uses and abuses you. Non of us are well treated by culture. And yet we glorify the creative potential of the individual, the rights of the individual, we understand the felt presence of experience as what is most important. But the culture is a perversion. It fetichises objects, creates consumer mania, it preaches endless forms of false happiness, endless forms of false understanding in the form of squirly religions and silly cults, it invites people to diminish themselves and dehumanization themselves by behaving like machines."

  -Terence McKenna

  http://youtu.be/Bw_lS6IuLeQ

  SvaraRadera
  Svar
  1. Whistleblower Dr Udo Ulfkotte:

   http://youtu.be/lm4OUcfiM-8

   Radera
 6. Amnexis, den där McKenna tycks ju varit en kul snubbe, men eftersom jorden i motsats till vad han påstod inte gick under 2012 får vi nog konstatera att han som auktoritet var av begränsat värde.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han påstod INTE att världen skulle gå under 2012, han var intresserad av det datumet då han dels fick fram det ur den kinesiska king wen sekvensen, senare fick han reda på att Maya-folket satt det datumet som slutdatum på sin galaktiska kalender. Men kalendern börjar bara om från början. En lång cykel. MckKenna själv sa vid ett annat tillfälle att de flesta människor kommer inte att märka ett skvatt 2012. Han har aldrig förkunnat att jorden skulle gå under, han har intresserat sig för datumet mest som en kul grej, inget mer.

   Han såg snarare det datumet som en slags "turning point" för mänskligheten, det är också början till övergången från fiskarnas tidsålder in i vattumannens. Hans huvudsakliga gärning var dock inte teorier kring 2012 (endast ett litet stickspår), utan hans arbete med bevarandet av psykedeliska växter och hans böcker om hur sådana växter kan ha påverkat utvecklingen av människans medvetande. Han såg sig dessutom aldrig som en auktoritet. Däremot var han en stor fritänkare och filosof.

   http://youtu.be/NfTYa_suhDk

   https://www.youtube.com/user/TerenceMcKennaTube

   Radera
 7. Kom att tänka på denna satir på temat från "löken" när jag läste ditt inlägg.
  http://www.theonion.com/articles/humanity-surprised-it-still-hasnt-figured-out-bett,36361/

  SvaraRadera
 8. Den schweiziska modellen med beslutande folkomröstningar är det närmaste jag finner, när man skall hitta en s k demokratisk styrelseform.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det förhindrar inte problematiken med "morallagar" (snarare kanske det förvärras). Då kan 51% besluta att homosex/porr/alkohol/rökning/islam etc är förbjudet.

   Jag tycker tanken är bra men endast tillsammans med en stark och bra grundlag och tillsammans med en författningsdomstol så inte folket kan besluta vad som helst utan en längre process. Annars är risken att kortsiktiga/ogenomtänkta beslut tas t.ex. efter en terrorattack.

   Radera
 9. Platon skrev för sådär 2500 år sedan:

  Är det nu inte så, att dylika människor som enskilda personer — innan de kommo till makten — ha följande karaktär: antingen vilja de vara tillsammans med smickrare, som äro beredda att lyda dem i allt, eller också, om de själva ha behov av något, ödmjuka de sig och tveka ej att spela vilken roll som helst för att markera sin förtrolighet, men när de väl ha fått, vad de ville, stå de där som främlingar?

  I högsta grad.

  I hela sitt liv äro de således aldrig vänner till någon, utan äro alltid antingen en annans herrar eller en annans slavar. Men sann frihet och sann vänskap får den tyranniska naturen aldrig smaka.

  Förvisso.

  Kunna vi ej ha rätt att kalla dylika personer för opålitliga?

  Jo visst.

  Och även i högsta möjliga grad orättrådiga, om vi eljest i det föregående ha kommit till riktiga slutsatser om rättrådighetens väsen?

  Dessa slutsatser voro riktiga.

  Låt oss således nu sammanfatta i huvuddrag, hurudan den sämsta människa är beskaffad. Hon är väl den, som i vaket tillstånd är sådan, som vi nyss framställde en person i drömmen.

  Alldeles.

  Så beskaffad är således en person, som har en utpräglat tyrannisk natur, och som beklädes med en självhärskares värdighet. Och ju längre tid han lever som självhärskare, i desto högre grad blir han så beskaffad.

  Det är nödvändigt, inföll nu Glavkon.

  SvaraRadera
 10. Ett annat citat av Platon:

  Pengar eller ära kunna således ej förmå goda människor att regera, fortsatte jag. Ty de vilja ej öppet kräva lön för att regera och därigenom få namn av legohjon, ej heller vilja de i hemlighet skaffa sig vinning av sitt ämbete och därigenom bli tjuvar. Ej heller lockar dem äran; ty de äro ej ärelystna. Så måste man alltså tvinga dem, och de måste förmås att regera genom hotelse om straff. Detta tycks vara anledningen, varför det anses som en skam att gärna och villigt åtaga sig regeringen i stället för att tvingas till det. Och det svåraste straff, som kan drabba dem — det är, att de annars komma att själva regeras av sämre folk, om de ej vilja ta regeringen i egen hand. Det är av fruktan för detta, som de goda åtaga sig regeringen.

  --steelneck

  SvaraRadera
 11. Så vad göra? Revolution i flathetens högborg är inte att tänka på. Eller hur?

  SvaraRadera
 12. Varför ska man ha en regering när det finns företag som kan göra jobbet?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.