2016-05-23

Så får vi ordning på buset


Det är märkligt att det alltid efterfrågas fler, nya lagar – när det verkliga problemet är att ordningsmakt och rättsväsende inte upprätthåller de lagar som redan finns. Så är det på många områden och frågan har åter aktualiserats med anledning av att polisen har problem med ordningen i så kallade utanförskapsområden.

Låt oss se vad Brottsbalkens 16:de kapitel har att säga om brott mot allmän ordning.
1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år. 
Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år. 
2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år. 
3 § Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.
Det handlar med andra ord "bara" om att tillämpa den lagstiftning som riksdagen har fastställt. Detta kan och bör polisen och domstolarna göra med omedelbar verkan. Speciellt bör paragraf tre vara användbar.

Detta är det verktyg riksdagen har givit ordningsmakt och rättsväsende för att kunna skydda liv, säkerhet och egendom i stökiga situationer. Att stifta fler, nya lagar för att hantera samma problem kommer knappast att göra något bättre.


Vill man lagstifta – då bör man istället vara lite smart och lägga sin energi på att avkriminalisera innehav av droger för personligt bruk.

Mycket av konflikterna mellan polis och unga i problemområden beror nämligen på att polisen punktmarkerar de unga för att se om de har några droger på sig. Som regel handlar det i så fall bara om små mängder cannabis eller andra lättare droger. Man kan tycka att polisen har viktigare saker att ägna sig åt.

(Eller varför inte legalisera narkotikan helt – så att vi blir av med de kriminella nätverk och gäng som i dag sköter hanteringen och som utsätter allmänheten för fara i samband med sina droguppgörelser?)


Tillämpa Brottsbalkens 16:de kapitel – och ersätt snarast den repressiva drogpolitiken med harm reduction. Då kommer många problem att lösas.

5 kommentarer:

 1. Varför blir man inte förvånad över att lagstiftning redan finns på plats och som redan idag kan tillämpas? Mot bakgrund av att Annie Lööf själv är jurist så är det mest märkliga att Centerpartiet ropade högst för att få nya lagar på plats för att stävja problemen.

  De övriga partierna i den lagstiftande församlingen tycks heller inte veta vilka lagar de själva varit med om att stifta.

  SvaraRadera
 2. Det skulle vara intressant med en någorlunda exakt siffra på narkotikapolitikens kostnader, uppskattningsvis hälften av rättsväsendet är en gissning - lägg därtill kostnader för personer som väljer kriminell yrkesbana efter ha diskvalificerats på den ordinarie arbetsmarknaden pga eget narkotikabruk (lexbase)-kostnader för brott som ytterst kan kopplas till narkotikapolitiken och till sist uteblivna skatteintäkter på drogförsäljning. Det måste röra sig om hundratals miljarder vare år..

  SvaraRadera
 3. Om det - mot förmodan - skulle bli en dom? Vad anser HAX att man kan åstadkomma med att tillämpa paragraf tre? "För ohörsamhet mot ordningsmakten [dömes] till böter eller fängelse i högst sex månader."

  Det blir förmodligen böter, som 1. socialtjänsten (dvs skattebetalarna) får betala och 2. som minskas enl. följande:


  "Den som är 15 år får straffet minskat till en femtedel.
  Den som är 16 år får straffet minskat till en fjärdedel.
  Den som är 17 år får straffet minskat till en tredjedel.
  Den som är 18 år får straffet minskat till hälften."

  Tror HAX verkligen, att det är en avskräckande påföljd för den unge ligisten, att skattebetalarna får betala hans böter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är inte insatt men brukar inte polisen skjuta om det uppstår fara för egen säkerhet? I så fall är det väl bara peppra de som kastar? Förståndshandikappade/psyksjuka som vållar fara skjuter man ju gladeligen.. (Sen kan man ju diskutera huruvida polisen skall ha skott som i 75% av fallen leder till döden..)

   Radera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.