2016-08-24

Politik – folkets, frihetens och demokratins fiende


Politiker drivs som regel varken av allmänintresse eller ideologi, utan av egenintresse.

De vill ha makt. För utomstående kan det vara svårt att förstå. Men det är som i Sagan om ringen. När en människa inser att hon har makt över andra – och vad det innebär – då händer något inom henne.

Makt korrumperar människor. Och människor som vill ha makt söker sig till politiken.

Politiska beslut bygger ytterst på tvång och kan – om så krävs – upprätthållas med våld.

Politik är frihetens motpol. Det är att tvinga en idé, modell eller lösning på alla – istället för att låta människor göra sina egna olika val, efter eget huvud.

Syftet med vårt demokratiska system bör rimligen vara att ett fåtal frågor av gemensam natur hanteras gemensamt, av de representanter folket väljer. Inte att vissa skall styra och ställa över andra i stort och smått. Att ge vissa makt över alla andra står i strid med de djupare demokratiska värden som våra politiska ledare inte tycks bry sig om. (Eller kanske inte förstår.)

För att en demokrati skall vara levande och vital krävs att man betraktar och behandlar medborgarna som fria individer. Inte som undersåtar. Vill man ha ett lyckligt och stabilt samhälle – då skall man betro folket med frihet, ansvar och respektera människors personliga val.

Sluta flytta makt från folket till politikerna – och ge istället mer makt till folket, det vill säga till de enskilda människorna.

I dagens politiska landskap är detta en oerhört radikal idé.

3 kommentarer:

 1. Om man skall behandla medborgarna som fria individer och inte som undersåtar, innebär det väl full secessionsrätt? Ned till individnivå.

  SvaraRadera
 2. Lösningen är förstås att ta in mer islamister i europa och låta dem breda ut sig i det offentliga rummet, finansierade av svenska skattebetalare. All vet ju att liberalismen har sin vagga i Koranen och det islamiserade Mellanöstern?

  Eller?

  SvaraRadera
 3. Välformulerad realism! Begreppet demokrati måste moderniseras lik många andra begrepp. Ett nytt ord för FOLKSTYRE.
  Ett ord som inbegriper SAMARBETE. Makt kontra opposition kostar mer än det smakar.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.