2017-07-05

Därför avskyr politikerna marknaden

En fri marknad är överlägsen politiken vad gäller att tillhandahålla varor, tjänster och service som folket efterfrågar. Den är även överlägsen vad gäller att använda befintliga resurser på ett effektivt och optimalt sätt. Och den driver utvecklingen framåt – även på »mjuka« områden som miljö, vård, omsorg och utbildning.

En fri marknad bygger på frivilliga överenskommelser, samarbete och utveckling – medan politiken står för fyrkantig och tondöv centralstyrning. Den fria ekonomin drivs framåt av människors intresse av att skapa välstånd – till skillnad från den politiska och byråkratiska kultur som effektivt dödar initiativkraft, ödelägger incitamentsstrukturer och stryper personligt ansvar. Marknaden erbjuder människor frihet att välja mellan många olika alternativ – till skillnad från politikens »one size fits all«-approach.

En fri marknad är dynamisk, ledarlös och närmast organisk – i vilken vi alla är marknadskrafter som styr utbudet genom vår efterfrågan och våra fria val. Den decentraliserar beslutsfattandet och skapar spontan ordning, baserad på verkligheten och människors skiftande önskemål.

Det är därför politiker i allmänhet och vänsterpolitiker i synnerhet avskyr marknaden. De ser den som ett hot mot deras makt över folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.