2019-04-14

EU är ett socialistiskt projekt


När svenska folket röstade ja till medlemskap i EU, då var det i princip till ett mellanstatligt samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men det visade sig tyvärr mest vara reklam. Istället fick vi ett EU med överstatlighet, centralstyrning och kommandoekonomi.

Makt överförs ständigt från individen till politiken, från EU:s medlemsstater till Bryssel och från de demokratiska institutionerna till icke-valda byråkrater. Det demokratiska underskottet växer, korporativismen breder ut sig och allt fler beslut fattas bakom stängda dörrar. Detta är en farlig utveckling.

Överstatlighet innebär att den lokala identitet som ger människor referensramar och trygghet allt mer suddas ut. Lokala förutsättningar, behov och spontant framvuxna strukturer ersätts med tondöv toppstyrning. Besluten flyttar allt längre från den enskilda individen. En härskande politisk klass växer fram som saknar kontakt med verkligheten och med medborgarna. Vi får mer byråkrati, krångel och den politiska klåfingrigheten ökar.

Centralstyrning är som regel en dålig idé. Istället för ett samhälle som skapar stabilitet genom mångfald och decentraliserat beslutsfattande - så får vi »single points of failure«, där det räcker med ett dåligt beslut eller att en byråkrat har en dålig dag på jobbet för att en halv miljard människor skall drabbas. Centralplanering tränger undan marknadens spontana ordning. Politiska beslut ignorerar konsumenternas önskemål och behov. Och all historisk erfarenhet visar att centralstyrning är dåligt för ekonomin, inskränker vår politiska frihet och leder till sämre utnyttjande av våra resurser.

Kommandoekonomi är ännu värre än centralstyrning. En gemensam valuta, en ränta och samma pris på pengar i Grekland som i Tyskland sätter ekonomins självbalanserande krafter ur spel. Det ger vissa länder möjlighet att vara ekonomiskt oansvariga - och lämnar andra med notan för detta. Det skapar ständiga kriser som drabbar så väl det fria företagandet som individen. Det gör olönsamma företag bidragsberoende. Och det öppnar dörrarna för svågerpolitik.

Det är precis samma centralistiska tendenser och mekanismer som ödelade det forna, kommunistiska Östeuropa - som idag hotar utveckling, frihet och välstånd i EU.

EU måste rullas tillbaka till ett mellanstatligt samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Till det som svenska folket trodde sig rösta för i folkomröstningen. Annars måste vi lämna den långsamt sjunkande EU-skutan.

- o -

Jag kandiderar till Europaparlamentet. Rösta på mig genom att ta en blank valsedel och skriv »Klassiskt liberala partiet« på den. Tack på förhand!

2 kommentarer:

  1. Så EU är inte liberalt enligt klassiskt liberala partiet?

    SvaraRadera
  2. Och icke att förglömma de här tendenserna som beskrivs i texten, de fortsätter och blir allt starkare. Det EU vi har idag är obehagligt, men hur kommer det att se ut imorgon?

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.