2019-09-09

Problemet med politik i allmänhet - och socialism i synnerhet


Problemet med politik är att politikerna bestämmer hur allt skall vara. Även när de har fel och är inkompetenta. Och även när alla andra vet bättre.

Politik handlar till sin natur om att styra och ställa över hur saker och ting skall fungera och hur människor skall bete sig. Ibland är det nödvändigt. Till exempel behövs lagar för att skydda människors säkerhet och egendom. Men mycket skulle fungera betydligt bättre om politikerna inte lägger sig i.

Alla politiska partier har sina idéer om hur vi skall leva våra liv. Uppnår de politisk majoritet kan de stifta lagar och upprätthålla dessa idéer med tvång. Samtidigt uppstår ett antal frågor: Hur kan vi veta att dessa politiska lösningar är de rätta eller de bästa? Hur skall politikerna kunna fatta beslut när de inte har tillgång till den gigantiska och totala mängd information som i så fall krävs? Och måste allting alltid vara likadant?

Politik i allmänhet och socialism i synnerhet går ut på att forma människor och vårt samhälle utifrån en viss idé - som aldrig kan passa alla och som ofta saknar kontakt med verkligheten.

Men det är ju inte så ett stabilt och framåtsträvande samhälle fungerar. Ett samhälle är en evolutionär process utan slutmål - inte något som kan fixeras och låsas vid vissa mer eller mindre genomtänkta politiska idéer och projekt. Detta oavsett hur goda intentioner de styrande än har.

Ett stabilt, fungerande samhälle bygger på erfarenhet, best practice, spontan utveckling, frivilligt samarbete, ett livskraftigt civilsamhälle, en fri marknad med fri konkurrens, olika idéer som möts i en fri debatt och mänsklig kreativitet. Det är ur mångfalden som det bästa kan vaskas fram. Vilket är den raka motsatsen till politisk toppstyrning.

För varje beslut som fattas politiskt, centralt och uppifrån - så förbjuds, stryps eller hindras andra sätt att göra saker och ting. Andra sätt som vanligtvis fungerar bättre.

Därför är politiken en förstelnande och hindrande kraft som blockerar samhällets naturliga utveckling och framåtskridande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.