2020-07-07

Istället för identitetspolitik


Människor är olika, på så många sätt.

Det enda som verkligen definierar en individ i förhållande till andra är hennes handlingar.

Beter man sig hyggligt, respektfullt och ansvarsfullt - då är det inga problem. Oavsett vem det handlar om.

Om man däremot kränker andra människors frihet, säkerhet eller egendom - då har vi ett problem. Oavsett vem det handlar om.

Det är inte vem eller vad du är - utan vad du gör.

Alla skall vara lika inför lagen. Alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter inför det offentliga. Alla skall omfattas av de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna.

Sedan får folk vara hur konstiga eller egensinniga de vill.

Svårare än så behöver det inte vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.