2021-06-02

Justitieministern har fel - att köpa sex är i objektiv mening inget brott


En oenig utredning föreslår - i linje med instruktionerna från regeringen - att minimistraffet för köp av sexuella tjänster skall höjas från böter till fängelse.

Låt mig till att börja med vara tydlig: Våld, hot och tvång är oacceptabelt. Punkt. Ingen försvarar människohandel, våldtäkt, sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning, utnyttjande av barn etc.

Men prostitution som sådan förutsätter varken våld eller tvång. Så länge det handlar om samtyckande vuxna människor som frivilligt ägnar sig åt sexuella aktiviteter - med eller utan ekonomisk ersättning - föreligger i objektiv mening inget brott.

Ingen har skadats. Ingen har tvingats. Samtycke råder.

Att sexköp över huvud taget är olagligt är att skapa brott utan offer. Det handlar om morallagstiftning - där det inte är kränkningar utan löst tyckande som avgör vad människor skall få ägna sig åt.

Och nu vill man alltså höja minimistraffet från böter till fängelse.

»Tre experter i utredningen ifrågasätter behovet av straffskärpningar. Skälen för att införa de är inte tillräckligt starka, enligt dem.«
Invändningar fungerar dock inte. Utredningen har fått klara instruktioner om vad den skall komma fram till. Vilket får en att undra vad det alls är för idé med utredningar om deras slutsatser är bestämda redan på förhand.
»– I grunden handlar det mer om politik än juridik. Vi ser strängt på de här brotten och det ska lagstiftningen ge uttryck för, säger Morgan Johansson.«
Där har vi det, från justitieministerns egen mun. Detta handlar inte om att skydda människor från våld, tvång, hot eller liknande övergrepp - utan om subjektiva åsikter, om tyckande som upprätthålls med tvång och med hjälp av statens våldsmonopol.

En demokratisk rättsstat bör, längst möjligt, avhålla sig från morallagstiftning. Och politiker måste inse att det är övervåld att förbjuda saker bara för att man själv ogillar dem.

Samtidigt driver sexköpslagen även sexarbetarna under jorden - vilket gör deras arbetssituation onödigt osäker och utsatt. Istället bör sexköpslagen helt avskaffas.

Prostitution - i sin renodlade form - bör betraktas och regleras på samma sätt som andra jobb. Inkomst av rörelse, typ.

Länkar:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.