2016-05-27

Systemkollaps eller samhällsupplösning?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Flyktingkrisen exponerade den svenska samhällsapparatens förfall. "Ju hårdare politikerna försöker koppla greppet om något, ju snabbare rinner sanden mellan deras fingrar. Ju mer makt politikerna och deras funktionärer ger sig själva, ju mer upplöses samhällets spontana strukturer och funktioner."

Radio Bubb.la - från GreklandSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"Dagens sändning av radio bubb.la från Grekland avhandlade bland annat att Amnesty förespråkar avkriminaliserad sexhandel, HBTQ-certifierat badhus i Gävle, neadertalare och stalagmiter, Hanif Bali går emot partilinjen och förlorar uppdrag, Skåne är egentligen del av Danmark, tullchef på flygplats i Bryssel gift med kokainsmugglare och Donald Trump säkrar Republikanernas presidentkandidatsnominering."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2016-05-26

Är USA:s Patriot Act viktigare än EU:s persondataskydd?


Nybloggat på HAX.5July.org:


I dag har Europaparlamentet röstat om en icke-bindande resolution om "EU-USA Privacy Shield" – som handlar om skydd av europeisk persondata som överförs till USA. Ömsom vin, ömsom vatten.

En liten film om terrorism och övervakningYoutube »

EU inför kontroversiellt direktiv mot terrorism – under radarn

"Next year, when your Member State starts blocking websites, without quite knowing why, when it starts imposing restrictions on Tor and proxy servers, without quite knowing why, when unaccountable, unclear legislation leads to arbitrary and discriminatory enforcement, and your government says that it is “EU law that it is obliged to implement” and you wonder why the press never reported on it, when you search in vain for who is accountable for a weak and dangerous text, come back and read this again."

EDRi: Next year, you’ll complain about the Terrorism Directive »

Torsdag: Frihetsfrontens talarkväll


I kväll, torsdag, är det dags för vårens sista talarkväll med Frihetsfronten.

Talare: Björn Elfvin – om mikronationen Liberland

Tid: Torsdag 26 maj, kl 19

Plats: Twang, Katarina Bangata 25, Södermalm, Stockholm

(Notera att det pågår flera arrangemang på Twang denna kväll – och att vi kommer att hålla till i källaren.)

På Twang finns god öl på fat och på flaska och lättare förtäring, så kom gärna tidigare och ät och drick!

Välkommen!

2016-05-25

Ännu en förlorad dag i svensk politik


Statsminister Stefan Löfven (S) har ombildat sin regering. Det blev en gäspning.

Så väl gammelmedia som sociala media kämpar för att hitta något begåvat att säga om de inblandade ministrarna – och något av politisk substans är svårt att finna. Möjligen kan man konstatera att ett antal ansvarsområden nu delas upp på olika ministerportföljer, vilket mest bara ökar förvirringen.

"Jag har valt att förändra och förstärka, det gör att vi bättre kan ta oss an vårt arbete" sa Stefan Löfven.

"Vi måste ta oss an utmaningarna på ett samlat sätt" sa Isabella Lövin.

"Jag blev jätteglad" sa Ann Linde.

Och Kristina Persson fick lämna posten som framtidsminister, eftersom framtiden nu sägs vara färdigutredd.

Jaha. So what?

Starta ett eget parti istället, Hanif Bali!


Moderaterna har petat riksdagsledamoten Hanif Bali som integrationspolitisk talesman. Skälet är att han röstade för att riksdagen skall erkänna IS folkmord i Mellanöstern som just folkmord.

Bali är begåvad, modig och uppkäftig. Men sådant uppskattas inte i Nya Moderaterna.

Min uppmaning är att Hanif bör bli politisk vilde i riksdagen, bilda ett nytt frihetligt parti och leda det i nästa valrörelse. Med en riksdagsplats som plattform är en sådan manöver möjlig. Kanske skulle han kunna få med sig fler borgerliga riksdagsledamöter.

Det är för övrigt intressant att studera Moderaternas inre liv. Bali är inte bara en populär riksdagsledamot. Han är dessutom ledamot av Moderaternas partistyrelse. Vilket gör petningen av honom extra anmärkningsvärd. Uppenbarligen finns det inre spänningar inom Moderaterna.

Moderaterna är sedan länge förlorade som frihetsparti. Skall friheten försvaras är det enklaste att starta ett nytt parti. Hanif Bali skulle kunna göra det.

Onsdag: Liberöl i Malmö

I kväll samlas frihetsvänner i Sydsverige för att umgås och diskutera över en bägare eller fler.

Onsdag 25 maj från 18-tiden.

The Bishops Arms Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö.

Välkommen!

2016-05-24

Demokrati måste vara mer än tomma ord


Demokrati är ett missförstått och missbrukat ord.

Fria och allmänna val är en i princip nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för en verklig, levande demokrati.

Renodlat och i stora doser kan det parlamentariska systemet vara direkt skadligt för demokratin. Systemet ger 51% av folket rätt att bestämma över 49%, med tvång och om så krävs med våld. Systemet kan användas för att inskränka eller avskaffa demokratin, i "god demokratisk ordning". Systemet kan lägga det mesta av mänsklig verksamhet under sig – även sådant som det vore mycket bättre om enskilda människor fick bestämma själva.

För att leva upp till demokratins djupare intentioner måste den innehålla ett starkt minoritetsskydd. Det är inte rätt att tvinga en minoritet av folket till det ena eller andra bara för att man kan. Det måste finnas synnerligen starka skäl (som att skydda liv, säkerhet och egendom). Principen måste vara att leva och låta leva – med ett stort mått av respekt för den enskilda individen, försiktighet och ödmjukhet.

En stabil demokrati respekterar de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Skälet till att dessa kallas grundläggande är att de skall vara okränkbara. De är en minsta gemensam nämnare för civiliserat mänskligt umgänge. Därför är det inte OK att inskränka dessa fri- och rättigheter. Sådana inskränkningar är per definition en inskränkning av demokratins djupare värde.

Detta är värt att understryka: Det går inte att göra "avvägningar" mellan till exempel säkerhet och grundläggande fri- och rättigheter. Sådana blir med nödvändighet en inskränkning av principer som skall vara okränkbara.

I en demokrati skall makten utövas öppet, med möjlighet för folket att följa processen och att påverka den genom argument, debatt och opinionsbildning. Transparens är också en förutsättning för att fria, allmänna val alls skall vara meningsfulla. Medborgarna måste kunna utvärdera och ta ställning till vad som gjorts, för att kunna bestämma vem de vill rösta på.

I en demokrati skall alla vara lika inför lagen. Alla skall ha lika rättigheter – och skyldigheter. Inga individer eller grupper skall gynnas eller missgynnas jämfört med några andra. Vilket, om man tänker efter, är en oerhört radikal idé som står långt ifrån hur svenska staten fungerar i dag.

I en demokrati betraktas medborgarna som fria, självständiga individer – inte som kollektiv eller undersåtar. Därför är det till exempel inte är OK med massövervakning av hela folket. Svenskarna är inget ansiktslöst kollektiv av potentiella brottslingar eller terrorister. Grundinställningen skall vara att man kan lita på folk – till dess det finns konkreta skäl att ompröva detta i enskilda fall.

Det kan vara svårsmält för vissa, men ju mindre den politiska makten över allt och alla är – ju starkare blir demokratin. Less is more. Och om man betror folket med att få välja sina ledare, då bör man rimligen också betro samma folk med makten över sina egna liv. I en levande demokrati lämnar staten i så stor utsträckning som möjligt medborgarna i fred.

Det är ett problem att de politiker vi valt ägnar det mesta av sin tid åt att missbruka och undergräva demokratin. Verklig demokrati ligger uppenbarligen inte i deras intresse.

EU: Nya krav på censur av internet


Nybloggat på HAX.5July.org:


Ständigt dessa utspel om att inskränka yttandefriheten på internet. Just nu handlar det om islamism och anti-islamism. I morgon kan det vara dig de vill tysta.

Radio Bubb.la - 24 majSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"Dagens avsnitt av radio bubb.la avhandlade att Kinas dominans i Afrika beror på annan människosyn, Hyresnämnden motsätter sig vräkning trots kontraktbrott, opastöriserad mjölk tillåts säljas och aktivist föreslår expropriering av hälften av alla villor i Bromma.:

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Skall vi verkligen dra på oss en energikris också?


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Om den rödgröna regeringens energipolitik, som stänger dörren för framtidens rena och säkra kärnkraft.

2016-05-23

Europaparlamentet vill se en "task force" för att koppla greppet om digitala valutor


Nybloggat på HAX.5July.org:


Europaparlamentet behandlar denna vecka en rapport om virtuella valutor (som Bitcoin) och Blockchain.

Det är ömsom vin och ömsom vatten. Men det är uppenbart att man anser sig ha hittat ett nytt område att reglera. Oroväckande. Frågan är dock om det alls är möjligt – även om parlamentet vill se en "task force" för att ta tag i saken.

Så får vi ordning på buset


Det är märkligt att det alltid efterfrågas fler, nya lagar – när det verkliga problemet är att ordningsmakt och rättsväsende inte upprätthåller de lagar som redan finns. Så är det på många områden och frågan har åter aktualiserats med anledning av att polisen har problem med ordningen i så kallade utanförskapsområden.

Låt oss se vad Brottsbalkens 16:de kapitel har att säga om brott mot allmän ordning.
1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år. 
Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år. 
2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år. 
3 § Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.
Det handlar med andra ord "bara" om att tillämpa den lagstiftning som riksdagen har fastställt. Detta kan och bör polisen och domstolarna göra med omedelbar verkan. Speciellt bör paragraf tre vara användbar.

Detta är det verktyg riksdagen har givit ordningsmakt och rättsväsende för att kunna skydda liv, säkerhet och egendom i stökiga situationer. Att stifta fler, nya lagar för att hantera samma problem kommer knappast att göra något bättre.


Vill man lagstifta – då bör man istället vara lite smart och lägga sin energi på att avkriminalisera innehav av droger för personligt bruk.

Mycket av konflikterna mellan polis och unga i problemområden beror nämligen på att polisen punktmarkerar de unga för att se om de har några droger på sig. Som regel handlar det i så fall bara om små mängder cannabis eller andra lättare droger. Man kan tycka att polisen har viktigare saker att ägna sig åt.

(Eller varför inte legalisera narkotikan helt – så att vi blir av med de kriminella nätverk och gäng som i dag sköter hanteringen och som utsätter allmänheten för fara i samband med sina droguppgörelser?)


Tillämpa Brottsbalkens 16:de kapitel – och ersätt snarast den repressiva drogpolitiken med harm reduction. Då kommer många problem att lösas.