2014-11-25

Datalagringen: Miljöpartiets sista chans


Efter att "IT-minister" Mehmet Kaplan (MP) i dag har skjutit frågan om datalagringen på framtiden är gröningarnas förtroende i övervakningsfrågor i stort sett förbrukat.

Om (MP) vill rädda sitt anseende, då finns det en sak de skall göra – omedelbart:

Miljöpartisterna i Europaparlamentet bör använda sig av prioriterade skriftliga frågor till EU-kommissionen – för att driva på vad gäller internetoperatören Bahnhofs och 5 Juli-stiftelsens begäran om att kommissionen skall agera mot Sverige.

Bahnhof och 5 Juli-stiftelsen har begärt att EU-kommissionen tar Sverige i örat och ser till att vårt land efterlever EU-domstolens dom som ogiltigförklarar datalagringen. Och att Sverige skall följa EU:s människorättsstadga (som är en del av EU:s fördrag) – vilken enligt EU-domstolen landar i att datalagringen strider mot de mänskliga rättigheterna. [Länk »]

Ligg på! Följ upp! Tjata!

Och man kan göra mer än att sända in frågor: Kontakta ansvariga kommissionstjänstemän direkt. Förfölj kommissionärerna med frågor om detta när de råkar vara i Europaparlamentet. Försök få till stånd något gruppinitiativ.

Även om (MP) har sålt ut sig till (S) i regeringen, så finns det inget som hindrar att de agerar i EU.

Om viljan finns, vill säga.

Länk: Anmälan om fördragsbrott av Sverige (PDF) »

IT-minister Kaplan (MP): Datalagringen fortsätter. Tills vidare.

"IT-minister" Mehmet Kaplan (MP) har just talat på Internetdagarna.

Vad gäller datalagringen var beskedet att det inte blir något besked. Man väntar på att utredare Sten Heckscher skall bli klar någon gång i mars nästa år. Till dess fortsätter datalagringen.

Således inget ställningstagande från (MP) mot massövervakningen den här gången heller.

Det blir allt mer uppenbart att (MP) tycker det är viktigare med makt än att använda den för att värna människors rätt till privatliv.

Sossesverige reloaded


Tillväxten sviktar. Och regeringen tänker höja skatterna.

Till vardags bekänner sig sossarna till keynesianismen. De menar att om staten gör offentliga investeringar, då sipprar dessa pengar ner i samhället – varpå vårt land förväntas få fart på hjulen igen.

Det absurda i sammanhanget är att regeringen med sina skattehöjningar tar pengar från det samhälle vars hjul man vill skall snurra fortare.

Sedan slösas en del av de pengar man tar in bort på byråkrati, projekthantering och finansiering av den härskande politiska klassen. Det som är kvar investeras sedan i projekt där en del (det som inte behålls av det företag eller den offentliga institution som genomför projektet) av de pengar som satsas går till de anställda som genomför projektet. Sedan skall det dras sociala avgifter och skatt på pengarna. Använder folk sedan sina pengar, då går dessutom en femtedel bort i moms.

Nu är jag inte på något sätt skatte- eller ekonomiexpert. Men låt oss måla med mycket bred pensel och följa näringskedjan ner till den vanliga människan:

Säg att staten tar in 100 kr i skatt. Uppskattningsvis en femtedel går bort i administration och planering. 80 spänn kvar. Säg att 20 spänn stannar hos utföraren av de projekt man satsar på (vilket nog är lågt räknat). 60 spänn kvar. Om dessa pengar oavkortat skulle gå till lön, då försvinner först en tredjedel i sociala avgifter. 40 spänn kvar till löner. Efter skatt blir det, låt säga 25 spänn kvar. Om löntagaren sedan använder dessa pengar, då går en femma bort i moms. Kvar är 20 spänn – med vilka den arbetande medborgaren förväntas leva loppan och sätta fart på hjulen i vårt samhälle.

Man tar alltså 100 spänn, som folk hade kunnat använda – stoppar in dem i systemet och ut kommer i bästa fall 20 spänn att använda, vilket förväntas stimulera ekonomin. Det känns inte helt genomtänkt.

Visst, det skapas jobb i byråkratin. Den offentliga sektorn göds. Men vad man i slutändan åstadkommer är bara att tynga ner ekonomin med icke-produktiv verksamhet. Möjligen får de som bygger broar (eller något) och deras underleverantörer en del tidsbegränsade uppdrag.

Naturligtvis hade vi fått mer fart på hjulen om staten låtit folk behålla sina pengar från början. Vilket med säkerhet hade skapat fler riktiga jobb. (Vilket så småningom dessutom hade givit större skatteinkomster, till broar eller vad man nu vill använda dem till.)

Men sossarna saknar tyvärr helt förmåga till dynamiskt tänkande. De har ingen fantasi. De kör på i gamla hjulspår, hur tokigt dessa än leder.

Sverige har fortfarande världens högsta marginalskatter. Vi har världens femte högsta skattetryck. Och nu skall det alltså bli värre.

Vad kan väl möjligen gå fel..?

Dagens nyheter med Radio Bubb.laYoutube »

2014-11-24

En dag kan Bitcoins komma att rädda världen


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur Bitcoins, Blockchanins och kryptovaluta kan rädda världen – när politiker, byråkrater och svågerkapitalismen hotar vår egendom och den fria ekonomin.

Cory Doctorow på Internetdagarna 2014För oss som inte kan vara där – Keynote: Cory Doctorow - Internetdagarna 2014 [Youtube»]

Rekommenderas varmt!

Politisk kåranda stoppar Palme-utredningen


Den borgerliga alliansregeringen belade i början av sin tid vid makten de så kallade tsunami-banden med sekretess. (Backup av regeringskansliets raderade e-posttrafik under debaklet efter tsunami-katastrofen.)

På så sätt hjälpte de sossarna att inte förlora ansiktet ytterligare – kan man anta. Den politiska striden i offentlighetens ljus är en sak. Men när det verkligen gäller då har även politiken en kollegialitet, en kåranda.

Och så, i slutet av alliansregeringens tid vid makten avslog förra justitieministern Beatrice Ask en begäran från två Säpo-anställda om att få bli befriade från sin tystnadsplikt. Vad det handlar om är att de vill kunna berätta för polisens Palme-grupp om olaglig avlyssning av en sovjetisk diplomat. Av innehållet i denna avlyssning sägs det framgå att Sovjetunionen i förväg kände till mordet på statsminister Olof Palme. [Länk»]

Oaktat vad man tror om uppgifterna som sådana – så är hemlighetsmakeriet märkligt. Det handlar om en teori som är allmänt känd. Det handlar om en olaglig avlyssning som alla redan känner till (av diplomater från ett land som inte längre existerar). Uppgifterna är inte tänkta att offentliggöras, utan bara överlämnas till polisen. Och det rör en polisutredning av ett mord som fortfarande är ett öppet sår i vårt land.

Men Beatrice Ask (M) har sagt nej. Man kan fråga sig vem hon vill skydda och vad det är som inte får komma fram.

För något skäl finns det. Det behöver inte nödvändigtvis ha med Palme-mordet att göra – utan kan lika gärna handla om att skydda sossarna från pinsamma avslöjanden om vad de låter Säpo syssla med. (Möjligen även på grund av att alla regeringar gör samma sak.) Politisk kåranda, åter igen.

Detta är helt åt helvete. Representativ demokrati kräver transparens för att vara meningsfull, eller ens kunna sägas existera.

Uppdatering: Även (S) deltog i mörkläggningen »

Politik är att vilja. Miljöpartiet vill inte.

Datalagringsbråket mellan mig och (MP) fortsätter på SVT Debatt...
"Miljöpartiet kan kräva att ett vägbygge idiotstoppas. De kan kräva att en flygplats läggs ner utan konsekvensanalys. Men de kan uppenbarligen inte kräva att datalagringen stoppas – trots att de har stöd av EU:s högsta domstol."
Länk »

2014-11-23

Miljöpartiet slirar. Datalagringen fortsätter.


Ser man på! Äntligen ett svar om datalagringen från (MP), på SVT Debatt. Länk »

Eller svar och svar... "Det är en utmaning för varje regering att ständigt se till att följa den tekniska utvecklingen, så att juridiken inte blir omsprungen av tekniken." (...) "Vi ser detta som djupt problematiskt, eftersom det innebär massövervakning av alla människor, inte bara dem som misstänks för allvarliga brott." (...) "Vår bild är att lagen i sin nuvarande form är problematisk. Därför har vi också inlett en översyn av lagen med syftet att stärka den personliga integriteten."

Detta innehåller faktiskt inget nytt.

Att det skall ske en "översyn" är ett lika vagt besked i dag som när det lämnades i regeringsförklaringen. Ingen har förklarat hur eller när denna översyn skall ske.

Jag är ledsen – men detta är bara varm luft. Det är bara ett sätt att vinna tid.

Däremot är inrikesminister Ygeman (S) tydlig. Han säger att datalagringen skall fortsätta. Detta är regeringens politik. Och i den regeringen sitter (MP).

Det behövs för övrigt ingen "översyn" av datalagringen. EU-domstolen har upphävt EU:s datalagringsdirektiv, på grund av att det strider mot de mänskliga rättigheterna. Juristerna vid EU:s ministerråd säger att datalagringen är död. Det gör även till exempel Tysklands justitieminister och Österrikes högsta domstol. Så - lägg ner!

Lagringen av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner fortsätter dock. Detta är ett svek och en besvikelse.

Jag betvivlar inte att artikelförfattarna tycker illa om massövervakningen. Men det betyder ingenting om den regering (MP) sitter i driver en rakt motsatt politik.

Det enda som är relevant är frågan om datalagringen kommer att upphöra eller om den fortsätter tills vidare. Uppenbarligen fortsätter den.

Söndagspredikan med Earl NightingaleEtt meddelande från generationen som tycker att man bör klippa sig och skaffa ett jobb. Väl värd att lägga en stund på. [Youtube»]

2014-11-22

Helgens Radio Bubb.laYoutube »

Tystnaden bekräftar Miljöpartiets svek om massövervakningen


Människor som sysslar med politik missar i princip aldrig ett tillfälle att få en debattartikel publicerad.

Det enklaste sättet att få in en debattare i media är som en replik, om någon annan hoppar på en. Det är en bonuskula i politikens flipperspel.

Därför blir jag lite betänksam när Miljöpartiet fullständigt struntar i den debattare jag hade inne på SVT Opinion i början av veckan: Miljöpartiet sviker om massövervakningen »

Jag tror knappast att de har missat den. (Jag har trakasserat dem i sociala media flera dagar nu, för att provocera fram ett svar.)

Så... det börjar bli uppenbart att Miljöpartiet duckar vad gäller datalagring och massövervakning.

Miljöpartiet har helt enkelt vikt ner sig för sossarna, som ju gillar övervakning skarpt.

Vilket är en bild som bekräftas av inrikesminister Anders Ygeman (S) – som säger att regeringens politik är att datalagringen behövs och skall vara kvar. Och i regeringen sitter (MP).

Att få makt är tydligen viktigare för gröningarna än vad de gör med den. Jag önskar att jag kunde säga att jag är förvånad.

2014-11-21

Filmtips - Neurons to NirvanaHär är en film som rekommenderas – Neurons to Nirvana. Ovan filmens trailer från Youtube.

Ämnet är droger. Men det handlar inte bara om det misslyckade kriget mot drogerna, utan även om hur substanser som i dag är förbjudna kan vara till nytta för människor.

Tyvärr ligger inte hela filmen fri på Youtube, men... Den finns på svenska Netflix. Den finns även som betalfilm på Youtube. Sedan finns den säkert även på TPB och på en del andra platser.

Med anledning av vårt samhälles förestående sammanbrott...


Jag är uppvuxen under kalla kriget. Jag kämpade mot öststatskommunismen. Jag litar inte en sekund på ryssen. Och när den ryska björnen nu åter visar tänderna reagerar jag närmast reflexmässigt. Det är mycket som känns igen i ton, beteende och attityd.

Jag är även uppvuxen med bilden av att USA är på vår sida och att vi är på USA:s sida. Med den amerikanska korporativismen, massövervakningen och USA:s förvandling till en polisstat är jag inte så säker längre. Men jag verkligen vill att USA skall vara våra vänner (men inte våra herrar).

Jag börjar dessutom få en bild av att så väl USA:s som Rysslands ledare är en smula labila. Obama får om möjligt allt mindre markkontakt och skulle mycket väl kunna göra något riktigt, riktigt illa genomtänkt. Putin lider möjligen av storhetsvansinne och har uppenbart en vision om att återupprätta något slags ryskt imperium.

Europa skulle kunna vara ett föredöme, den öppna och liberala kontinenten. Men EU driver utvecklingen åt andra hållet. Centralstyrning och megalomaniska projekt stryper ekonomin – vilket i sin tur gör det öppna, demokratiska och toleranta samhället till ett allt mer svårsålt koncept.

Samtidigt är problembilden fragmentiserad. Det handlar inte om en galen ledare, inte om en militär konflikt, inte om ett systemfel. (Och då har jag ändå inte berört hur vi är på väg att dras in i arabvärldens problem.) Om något går åt helvete på ett område, då kan sammanbrottet sprida sig till de mest oväntade (samhälleliga eller geografiska) områden. Vår värld har blivit metastabil, vilket är ett oerhört känsligt läge. Nu kan det räcka med en (möjligen till synes obetydlig eller irrelevant) händelse för att starta raset.

Situationen är förfärande. Krig är plötsligt en reell risk. Och tonläget inbjuder för tillfället inte till konstruktiv debatt. Varken internationellt eller nationellt.

• För att stabilisera Europa måste vi börja decentralisera. På så många sätt. På så många plan.

• För att kyla ner problemen i öst skulle vi behöva få igång ett samtal. Inte vika en tum vad gäller territoriell och politisk integritet. Men samtala, försöka ta reda på vad det är Putin egentligen vill. Och – om så krävs – ge honom en möjlighet att tagga ner utan att förlora ansiktet på hemmaplan. Att inte måla in honom i ett hörn. (Vilket inte är så lätt när han för tillfället tycks bete sig allt mer oförutsägbart och irrationellt. Vilket i sin tur kan vara ett tecken på att han redan har målat in sig i sitt hörn.) Men för att det skall lyckas måste Västeuropa samtidigt vara militärt starkt.

• Vad gäller USA, så måste europeiska politiker (och byråkrater) förstå och göra klart att vi i vart fall måste behandla varandra som jämbördiga parter. Vi behöver och skall inte med automatik ta efter USA i allt från massövervakning till svågerkapitalism. Vi är Europa och våra valda ledare representerar dess folk och dess intressen – i ett ömsesidigt, öppet och konstruktivt transatlantiskt samarbete.

Men på samtliga dessa punkter tycker jag mig se hur vi rör oss åt fel håll.

Låt oss hoppas på ett skifte till det bättre. Låt oss kämpa för frihet, fred och förnuft så länge det går. Men vi gör nog klokt i att samtidigt vara mentalt förberedda på ett sammanbrott, i en eller annan form. Och på att det kan finnas ett liv efter sammanbrottet.

Ha en bra dag.

2014-11-20

Hatar staten mig mer än den hatar Assange?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om Assange, den trilskande åklagaren och om hur staten visar större intresse för att bråka med mig än att få Assange-fallet ur världen.

Brainstorming: Morgondagens nyheter?


Efter åren med Piratpartiet i Europaparlamentet håller jag på att fundera på vad jag skall bli när jag blir stor. På en mental Postit-lapp har jag noteringen att jag skall syssla med något som är kul och som verkligen engagerar mig.

Jag har min basverksamhet (bloggande här och på HAX.5July.org). Men det vore ju bra med något mer, som går att gå runt på ekonomiskt. Så jag funderar på ett antal olika add-ons: Kanske crowdfunda en EU-bok. Skönlitteratur, vilket verkligen är en balansankt på slak lina. Dra igång en pan-europeisk kampanj för att legalisera cannabis. Ge mig in i den mördande konkurrensen på konstfotomarknaden. Frilansande copywriter. Eller... nyheter.

Låt oss grupparbeta lite om det där med nyheter.

Gammelmedia befinner sig i en nedåtgående spiral, vilket tvingar dem att banta sina organisationer, vilket i sin tur gör deras problem ännu värre. På andra flanken har vi nya kanaler som bubb.la – som plockar upp nyheter från så väl internationell media som bloggar och sociala media och som sedan sprider dem vidare i sociala kanaler. Det är inte heller lönsamt, men fungerar ändå eftersom det bygger på crowdsourcing och entusiastiska frivilliga medarbetare.

Frågan jag ställer mig är om man skulle kunna ta ytterligare något nytt grepp på det här med nyheter, i vid mening. Något nytt. Något disruptivt. Något spännande. Något som påverkar samhällsdebatten. Och som går att försörja sig på.

Verktygen finns ju. Text, bild, ljud, video... Allt kan i dag produceras och distribueras till nästan ingen kostnad alls. Och idéer för innehåll saknas verkligen inte.

Då är frågan: Kan man starta något nytt, begåvat och slagkraftigt från scratch (med minimala overheadkostnader)? I så fall vad?

Där befinner jag mig i mina funderingar. Det finns en del idéer. Men jag vill ha input. Just nu har jag nämligen en lucka i mitt liv, när jag kan välja att ge mig in på något nytt som gör skillnad.

Åsikter?

Dagens Radio BubblaYoutube »

2014-11-19

Vinterkränksjukan hotar vårt öppna samhälle


Man skall respektera andra människor och deras rättigheter. Gränsen för min frihet går där jag kränker någon annans frihet, rättigheter, säkerhet eller egendom. Om inte annat, så är detta en listig approach för den som själv vill leva i ett civiliserat och anständigt samhälle.

Men, det är inte en rättighet att slippa bli kränkt genom sin egen tolkning av någon annans åsikter och yttranden.

Själv skulle jag kunna gå omkring och känna mig kränkt hela dagarna, om jag ville. Det sägs så djävla mycket dumt. Våra samhällsdebattörer är inskränkta och har en olidlig von oben-attityd. Folk som gör anspråk på att veta bättre förnekar inte sällan så väl fakta som logik. Vänstern degraderar mig för att jag är vit. Feministerna degraderar mig för att jag är man. Den politiska klassen förnekar mig makten över mitt eget liv. Man kan bli galen för mindre.

Vad som är kränkande ligger som regel i betraktarens öga. Men i den rådande samhällsdebatten definieras kränkningar som regel bara ur ett visst perspektiv. Inte sällan förklaras något helt plötsligt som kränkande av den tjattrande klassens överstepräster – som gärna vill bestämma vad andra förväntas uppleva som kränkande. Inte sällan ur något slags marxistisk, feministisk, ekologisk eller metafysisk analys.

Däremot är det knäpp tyst om saker som objektivt sett kan betraktas som kränkningar...

Massövervakningen av svenska folket till exempel. Självaste EU-domstolen har kommit fram till att den strider mot de mänskliga rättigheterna.

Vi har morallagstiftning som gör oss till brottslingar, bara för att våra politiker råkar ogilla något vi gör – inte för att vi skadar någon annan. Man skapar brott utan offer. Man straffar folk bara för att man kan, som en markering.

Vi spärrar in människor som luftar vissa åsikter (eller på grund av deras deras konst).

Detta är verkliga kränkningar – av våra mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

Men i dessa frågor råder största möjliga tystnad. Istället ägnar sig "åsiktspolisen" entusiastiskt åt trams och prinsessan på ärten-poserande.

Hela denna situation hotar vårt öppna och demokratiska samhälle. Debatten stryps och en åsiktshegemoni etableras. Det fria ordet beskärs och människor tystnar.

Onsdag: Liberöl i Malmö

I kväll samlas frihetsfrontare, frihetsvänner och goda liberaler i Sydsverige till Liberöl i Malmö. (Inte Lund, som uppgivits tidigare.)

Plats: Bishops Arms Norra, Vallgatan mittemot Malmö Centralstation.

Tid: Onsdag 19 november från 18-tiden.

Välkommen!

2014-11-18

Internet slår tillbaka!


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur Storebror börjar få problem när han gjort sig till gemensam fiende för både IT-industrin och internets aktivister.

Veckans FalkvingeYoutube »

På SVT Opinion - Miljöpartiet sviker om massövervakningen


Jag skriver om datalagringen, regeringen, Miljöpartiet, Bahnhof och 5 Juli-stiftelsen på SVT Opinion:

Miljöpartiet sviker om massövervakningen »

Jag hoppas på svar, men håller inte andan medan jag väntar...

Ut med metafysiken ur politiken!


Man kan oroa sig för att religion (vilken religion det än handlar om) får inflytande över de regelverk som styr vårt samhälle.

Men i Sverige skiljer vi på politik och religion. Våra mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter är och skall vara okränkbara. (Till och med mot politiska majoritetsbeslut, fattade i "god demokratisk ordning". Det är därför vi till exempel har anslutit oss till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.)

Därför är det oerhört allvarligt när våra politiker stiftar morallagar, skapar brott utan offer och lägger sig i hur vi lever våra liv. Sådant skiljer sig nämligen inte i art från att ge religionen makt över politiken. För i båda fallen handlar det om tro, hangups, metafysik och tyckande.

Då blir det genast mycket svårare att freda politiken från religionen.

Vårt land bör ha få men tydliga lagar. De bör fokusera på att skydda människor från rättighetskränningar och att ge tydliga regler för förhållandet mellan individ och stat.

Hur människor skall leva sina liv är upp till dem själva.

2014-11-17

Dags för (MP) att förhandla om övervakningen?

Uppenbarligen är en del saker på väg att spricka i det rödgröna samarbetet.

Massivt Brommastöd i S »

Miljöpartiet kommer att få se sig nedröstade i Bromma-frågan. Eftersom detta är en tämligen förutsägbar utveckling, så bör de genast fundera på vad de skall kräva som plåster på såren.

Ett uppenbart förslag är att damma av övervakningsfrågorna: Kräv ett stopp för datalagringen. Och riv upp FRA-lagen.

För 25 år sedan, i Tjeckoslovakien

En feministisk utrikespolitik - att vara rädd?


Det är fortfarande rätt oklart vad den rödgröna svenska regeringen menar med att den tänker föra en feministisk utrikespolitik.

I en SvD-intervju förklarar utrikesminister Margot Wallström (S) att det handlar om smart makt...
Det innebär att utrikespolitikens verktyg kan vara såväl hårda som mjuka i varierande grad – den aktuella situationen avgör. Den halva av befolkningen som historiskt har glömts – kvinnor – ska inkluderas.
Vilket inte säger speciellt mycket.

Då återstår att se till vad regeringen gör – vilken politik som förs och vilka signaler som sänds.

Utrikesministern igen...
"Här är svenskar, för första gången, på allvar rädda. Rädda för Ryssland, för vad de ska ta sig till, och tycker att de är oförutsägbara och oberäkneliga och gör saker som är folkrättsvidriga."
Inte vrede, inte beslutsamhet, inte trotsighet – utan rädsla.

Putins spin doctors kan vara nöjda. Enligt utrikesminister Wallström har Ryssland lyckats ingjuta skräck i vårt land. Vilket rimligen är en del av den ryska planen...

Hemskt ledsen, men jag skulle nog föredra en mer maskulin utrikespolitik.

Konsten att solka ner svensk industris anseende

"Svenska företag har länge förknippats med kvalitetsprodukter som kullager och skiftnycklar. Nu börjar svenska exportföretag istället förknippas med censur och övervakning. Det finns goda anledningar för alla svenska företag att oroa sig för den här nya associationen, för om några svenska företag solkar de andras rykte, blir det dåligt för alla företag."
Erik Lakomaa på MR-dagarna i Umeå förra veckan.

Läs mer:
Sverige tar matchen? Dataskydd.NET om censurexport på MR-dagarna »

2014-11-16

MP väljer makten framför att stoppa datalagringen


Miljöpartiet är bortspelade av (S) när det gäller datalagringen.

(MP) säger visserligen att de är emot denna massövervakning av svenska folket. Men att bara tycka saker räcker inte. De sitter i regeringen. Det är deras ansvar nu.

Men (MP) har i praktiken vikt ner sig vad gäller datalagringen. Att få sitta i regeringsställning – makten – är nämligen viktigare för dem än hur denna makt används. Vilket man kunde räkna ut i förväg.

Möjligen har (MP) fått något i utbyte av (S). Ett par extra månaders försening av Förbifart Stockholm, kanske...

I sosseriet har justitieminister Morgan Johansson (S) droppat frågan i knät på inrikesminister Anders Ygeman (S) – som är en förutsägbar och fyrkantig betongsosse. Än så länge har han inte uttalat sig i frågan ur något som helst integritets- eller människorättsperspektiv. Han nöjer sig med att säga att datalagringen är bra – eftersom polisen säger att den behövs.

I övrigt verkar sosseriets linje vara att det inte finns något problem, eftersom den specielle utredare som tillsattes av förra regeringen påstår att allt är lugnt. Vilket är en åsikt som går stick i stäv med vad bland andra juristerna vid EU:s ministerråd, den tyske justitieministern och den österrikiska konstitutionsdomstolen kommit fram till.

Men regeringen lyssnar bara på utredare Heckscher – en (S)-märkt politisk torped med nära kopplingar till sosseadeln, som tidigare varit så väl rikspolischef som överrock åt Ebbe Carlsson (när denne ägnade sig åt olagliga privatspaningar efter Palme-mordet).

Att EU-domstolen upphävt EU:s datalagringsdirektiv – bland annat på grund av att urskiljningslös övervakning av alla strider mot de mänskliga rättigheterna – är i ett argument som  i stort sett förbigås med tystnad i den svenska politiska debatten.

Vad borgerligheten tycker i opposition går kanske ännu inte att säga helt säkert, men det skulle förvåna mig om de plötsligt skulle byta linje (igen). Och (SD) är ett parti som okritiskt stöder massövervakningen (utan att riktigt inse att de själva är bland dess mål).

Nu återstår att se vad som kommer ut ur den rättsliga prövning som vissa nätoperatörer driver för att slippa datalagra. Men det kan gå ända upp till EU-domstolen, vilket kan ta åratal.

Sedan har vi Bahnhofs anmälan av Sverige till EU-kommissionen, vilken möjligen kan komma att behandlas snabbare. Men med en nytillträdd (grekisk) kommissionär med ansvar för inre säkerhet skall man kanske inte ha allt för höga förhoppningar.

Utöver denna juridiska aktivism finns det bara en sak kvar att göra: Att väcka folkopinionen. Vilket är lättare sagt än gjort.

Under tiden kommer de flesta internetoperatörer och telebolag att fortsätta lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Och polisens olika grenar kommer att fortsätta lobba för att få direkt och automatiserad tillgång till dessa data.

SR Kaliber:
Regeringen splittrad i frågan om datalagring »
Så kommer Bahnhof runt direktivet om datalagring »
Brottsbekämpning eller skydd för privatlivet - den infekterade debatten om datalagring lever vidare »

2014-11-15

Radio Bubbla - lördag den 15 novemberLördagens Radio Bubbla från Twang med Martin Eriksson, Boris Benulic och Rick Falkvinge. [Youtube»]

"Why we need to end the War on Drugs"Den här måste du se... Kraftfullt.

Youtube »

2014-11-14

Sverige - neutralt mellan... vad? Och sedan?

Baltutlämningen

Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. Så lyder den svenska doktrinen.

Vilket på något sätt känns som en antites till Dante Alighieris berömda devis: De varmaste platserna i helvetet är reserverade för de som i tider av stora moraliska kriser behåller sin neutralitet.

- o -

Ett sätt att se den svenska neutraliteten under andra världskriget är att Sverige fegt ställde sig neutralt mellan den onda nazismen och den goda liberala västerländska demokratin. Vilket är en tolkning man som svensk ofta blir påmind om i internationella sammanhang.

Ett annat, mer pragmatiskt synsätt är att vi genom att vara neutrala lyckades förskona svenska folket från krigets lidande, död och förödelse.

Man skall också komma ihåg att Sverige och Tyskland fram till kriget hade mycket nära band – ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Om Sverige i krigets början hade tvingats ta ställning, då är det inte alls omöjligt att vi (under vissa förutsättningar) hade tagit parti med Tyskland. (Fast utan någon militär förmåga att tillföra, då.)

- o -

Under kalla kriget stod Sverige neutralt igen, mellan öststatskommunismen och den liberala västerländska demokratin. Vilket så här i efterhand framstår som direkt motbjudande.

Samtidigt var det världens sämst bevarade hemlighet att vårt land hade nära band till USA, Storbritannien och Nato. Västmakterna såg Sverige som ett relativt vänligt sinnat buffertland mot Sovjet. Ett land att hålla sig väl med och att samarbeta med i smyg.

Och vårt land var rustat till tänderna.

På den internationella politiska scenen var det dock lätt att uppfatta Sverige som undfallande mot öst. Vilket var ett intressant dubbelspel.

- o -

För att gå till dagens situation: Sverige är nu med i EU och bör därmed ses som rimligt väl förankrat bland de västerländska liberala demokratierna. Men vårt lands militära försvar är så gott som obefintligt.

Västvärldens fasad börjar dock krackelera. Till synes ändlösa militära konflikter med delar av arabvärlden tär på resurser och tålamod. Massövervakningen får oss att undra vilka värderingar våra politiska ledare egentligen har. Och inom politiken undergrävs demokratin av korporativism, byråkratvälde och principlös pragmatism.

Sverige valde väst. Fast kanske för sent, när festen börjat lida mot sitt slut.

I detta läge visar den ryska björnen klorna: Expansion i vårt närområde, kränkningar av vårt luftrum och u-båtande i vår skärgård. Öppna hot mot våra grannländer. Psykologisk krigföring.

Formellt sett håller Sverige fast vid sin alliansfrihet. Speciellt nu, under en socialdemokratisk regering.

Alliansfrihetens syfte är (enligt doktrinen) neutralitet i krig. Vi får verkligen hoppas att det är en bra plan – eftersom vi, i händelse av krig, saknar i princip all förmåga att försvara oss.

Själv hade jag föredragit att möta vårt lands yttre fiender (oavsett vilka de är) med ett starkt och modernt försvar.

Nato? Den frågan borde vi hanterat för 15-20 år sedan. Då fanns det förutsättningar. I dag är frågan om Nato över huvud taget vill ha oss, ens om vi ber om att få gå med.

U-båten: Sverige måste ständigt ha ett starkt försvar mot yttre fiender


Det var en u-båt. Det politiska Sverige uppvisar ett klädsamt allvar.

Men vad förändras egentligen?

Det kommer fortfarande att ta sisådär tio år innan det svenska försvaret ens liknar ett fungerande försvar. (Om inte försvarsanslagen äts upp av ökade arbetsgivaravgifter för unga och försvarets havererade IT-upphandlingar, vill säga.)

Sverige är ett säkerhetspolitiskt vakuum – i en orolig värld och med ett allt stökigare närområde.

Frågan är vad man kan göra åt saken. Sverige klarar sig kanske inte utan Nato. Men ett svenskt Nato-medlemskap skulle samtidigt innebära att ryssen skärper tonen (och sina handlingar) mot oss.

Om man har en stat, då är skyddet mot yttre fiender en av denna stats kärnuppgifter. På den punkten har hela det politiska Sverige misslyckats.

Med Sveriges geopolitiska läge (och neutralitet) måste vi ständigt ha ett starkt försvar. Det duger inte att försöka rusta upp i panik när det bränner till och redan är för sent.

Att slåss mot mörkrets krafter


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur våra politiker är i händerna på byråkrater och experter – vilket är ett perspektiv vi måste ha med oss när vi slåss för internets frihet och ett öppet samhälle.