2014-09-30

EU: Malmström kan komma att offras, för att inte riskera den nya EU-kommissionen


Uppgifterna om att Cecilia Malmström under sin tid som EU-kommissionär hjälpt USA att vattna ur EU:s nya dataskyddslagstiftning [ länk » ] har faktiskt tagit skruv.

Detta har resulterat i att Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) nu ifrågasätter hennes kandidatur till att bli EU:s nästa handelskommissionär. Man kommer att rösta om saken under tisdagen. [ SR » | Expressen » ]

Cecilia Malmström förnekade kategoriskt dessa uppgifter under måndagens utfrågning i Europaparlamentet. Men hon kommer ändå att tvingas lämna en skriftlig redogörelse. [Uppdatering: Den skriftliga redogörelsen skall vara inlämnad senast kl 12 på tisdagen.]

Även om Malmström inte vill kännas vid de amerikanska uppgifterna måste man ställa sig frågan vad som skett. Det är uppenbart att USA anser sig ha fått underhandsinformation, som underlättat de amerikanska lobbyinsatserna för att motarbeta ett stärkt europeiskt persondataskydd.

Mycket tyder på att läckan har funnits i Malmströms stab. Men ansvaret ligger i så fall ändå ytterst hos henne, som kommissionär. (Såvida man inte kan rikta mer eller mindre regelrätta spionerianklagelser mot någon enskild tjänsteman. Vilket knappast kommer att ske. En spionskandal i EU med udden riktad mot USA vore nämligen ett större problem för maktapparaten än att offra en kommissionär.)

Vi skall hålla i minnet att Malmström under den gångna mandatperioden varit en stark förespråkare för nära samarbete mellan EU och den amerikanska säkerhets- och underrättelsebyråkratin. Nu söker hon mandat för uppdraget som EU:s handelskommissionär. På den posten är den stora frågan frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Detta avtal innehåller bland annat delar som rör hur persondata skall hanteras. Helt uppenbart finns här överlappande intressen och agendor – där man kan ifrågasätta Malmströms track record vad gäller att försvara europeiska intressen.

Detta är allvarligare än vad svenska politiker och media ännu har insett.

Om Europaparlamentets handelsutskott säger nej till Malmström – då måste EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, ta sig en allvarlig funderare kring hur han skall spela sina kort.

Han kan välja att köra på som om inget har hänt – och hoppas att parlamentet senare, i plenum ändå godkänner den nya kommissionen i sin helhet. Men det är ett högt spel.

Dessutom skulle det innebära att man får en handelskommissionär som inte har det ansvariga parlamentsutskottets förtroende.

Så Juncker kan mycket väl välja att ta det säkra före det osäkra och lyfta bort Malmström.

I så fall måste Sverige föreslå en ny EU-kommissionär, illa kvickt.

Detta kommer att bli en mycket intressant omröstning.

Uppdatering: Läs mer hos Christian Engström (PP) »

2014-09-29

Sluta jiddra med (SD)!


Då har det varit talmansval i riksdagen.

Ännu en gång har det politiska etablissemanget ställt till med cirkus kring Sverigedemokraterna. Påhejat av media.

Resultatet är att (SD) får ännu mer medieutrymme. Partiet kan fortsätta odla bilden av sitt eget martyrskap. Och dess sympatisörer stärks i sin trotsighet.

Om man istället behandlar (SD) som vilket politiskt parti som helst, då kommer det inte att få en massa gratis publicitet. Då kommer dess väljare att bli uttråkade och tröttna. Då kommer vardagens politiska arbete att lägga sin blöta filt över partiet.

I de flesta sakfrågor har (SD) nämligen en rätt medioker socialkonservativ agenda, som inte är speciellt upphetsande. Och absolut inte engagerande eller framåtblickande.

Be happy!

(S) & (MP): Mer tvång i skolan


Även om (S) gjorde ett av sina sämsta val och även om den tillträdande (S)&(MP)-regeringen inte har mer än en knapp tredjedel av riksdagen bakom sig – så märks det att sossarna är tillbaka i sadeln igen.

Nu tänker man börja köra med folk igen. Ändra på dem. Tvinga dem.

Tioårig obligatorisk grundskola och obligatoriskt gymnasium. En storlek förutsätts passa alla. Ramverket sätts före utbildningens syfte, mål och innehåll.

För egentligen är det fullständigt ointressant hur länge någon studerar. Det är också ointressant när och var det sker.

Det enda som är intressant är att ungarna lär sig vad de behöver för att fungera i samhället, för att kunna bygga sig ett vettigt liv och för att kunna sträva mot sina livsmål. Vilket kan ske på många olika sätt.

Nu gör man tvärt om. Nu sätter man inte elevens behov i främsta rummet – utan statens.

Genom att tvinga en massa unga som fullständigt saknar motivation in i gymnasiet (utan att så mycket som kunna ta ett sabbatsår först) – så kommer man att göra alla en otjänst. Stöket och vantrivseln kommer att öka.

Och vårt samhälle kommer att missa att ta tillvara de icke studiemotiverade elevernas talanger för annat.

Sedan kan man ju undra hur det där med obligatorisk gymnasieskola är tänkt att gå till – när allt fler elever inte ens lyckas gå ur grundskolan med de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier.

Läs även Cornucopia: Dödsstöten för svenska skolan - (mp) och (s) överens efter två veckor »

2014-09-28

På vems sida står egentligen EU-kommissionär Malmström?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om nya dokument som sägs visa att den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström givit USA information – som underlättat för dem att underminera EU:s nya lagstiftning om persondataskydd.

EU sätter rättssäkerheten ur spel


Efterspelet till det direkt skandalösa kokainmålet i Stockholm fortsätter. Efter att Jonas Falk frikänts av hovrätten har man ändå utlämnat honom till Spanien, misstänkt för penningtvätt kopplad till det knarkmål där han just har friats. Och nu visar det sig att Spanien bryter överenskommelsen med det svenska rättsväsendet – och utreder honom för annat än det utlämningen bygger på. [Länk»]

Här finns ett underliggande problem: I EU har man beslutat sig för att respektera varandras rättsystem och utgå från att de är rimliga, rättssäkra och fria från korruption. Vilket är att utgå från för mycket.

Dessutom blir det märkligt när detta tillämpas selektivt, som i fallet Falk. Spanien köper inte det svenska rättsväsendets syn, det vill säga att han inte är inblandad i kokainsmuggling. Men Sverige förväntas finna sig i en spansk begäran om utlämning. Som vanligt när det gäller "principer" i EU-samarbetet tillämpas de bara när man känner för det och de slår alltid nedåt.

Den europeiska arresteringsordern, EAW, är som sagt ett uttryck för EU-staternas ömsesidiga erkännande av varandras rätts- och ordningsväsenden. Den tillkom efter 9-11 i syfte att man snabbt skulle kunna skicka terrormisstänkta mellan länderna, utan att behöva ödsla tid på rättslig prövning och rättssäkerhet.

Sedan dess har den överutnyttjats och missbrukas. Vid (minst) ett tillfälle har man använt detta mycket dyrbara tvångsmedel för att lämna ut en cykeltjuv. I Polen är det olagligt att övertrassera sitt bankkonto, vilket har använts som grund för utlämnande enligt EAW. Och i EU:s sydöstra delar finns fall där man uppenbart använt EAW för att klämma åt politiskt obekväma individer i exil. Detta för att nu bara ta några exempel.

Naturligtvis skall riktiga brottslingar inte kunna hålla sig undan genom att åka till ett annat EU-land. Men det måste finnas något slags rimlighet i det hela.

Ett EU-land skall inte kunna tvinga en annan medlemsstat att lämna ut någon. Det måste göras en rimlig rättslig prövning om utlämning först.

2014-09-26

EU: Vad kan väl möjligen gå fel?


Man överväger på fullt allvar att göra Pierre Moscovici till EU-kommissionär med ansvar för de ekonomiska frågorna.

En fransk, socialdemokratisk före detta finansminister.

Ringer det några varningsklockor någonstans..?

Även om Moscovici skulle hänga av sig den franska arrogansen, den franska slappa inställningen till ekonomi och sin socialistiska grundsyn är han ett problematiskt val.

EU:s ekonomikommissionär måste kunna ta medlemsstater som missköter sig i örat. Frankrike är – till synes ständigt – ett sådant land. Då duger det inte att lägga ansvaret för att hålla ordning hos en person som är djupt insyltad i den franska politiska maktens frimureri.

I Sverige är tanken inte fri


I Sverige finns lagar som förbjuder att vissa åsikter framförs offentligt. Nu talar vi inte om stämpling till brott mot någons säkerhet eller egendom – utan om åsikter.

Det är rätt oerhört.

2014-09-25

Nu skapas nästa euro-kris


De flesta av euro-zonens krisländer kan nu åter låna pengar till tämligen låg ränta.

Det finns de som menar att detta är ett tecken på att euro-krisen är över.

I själva verket är det tvärt om. Man smetar ut lånerisken över hela euro-zonen. Med de relativt starka ekonomierna som "borgensmän" kan länder som har en oansvarig och/eller inkompetent ekonomisk ledning låna pengar till konstlat låga räntor. Igen.

Vilket kommer att göra nästa kris för euron värre och mer dramatisk än den förra.

Just sayin'.

Snart får vi veta: Har (MP) stått pall eller har de sålt ut sig i övervakningsfrågorna?


Nästa vecka får vi se om det blir någon regering. Och vad den i så fall vill.

En fråga att hålla ögonen på är naturligtvis massövervakningen. Min gissning är att (MP) har sålt ut sig vad gäller FRA och datalagringen – för att få sitta i regering.

Jag kan ha fel. Jag hoppas att jag har fel. Men...

Nu vill vi dessutom veta vem som blir justitieminister och vem som blir försvarsminister – så att det i vart fall finns ansvariga politiker att ställa frågor till och att bråka med.

En annan fråga är om de borgerliga partierna kommer att vara mindre tjurskalliga i övervakningsfrågorna, nu när de sitter i opposition. Om viljan finns – då skulle Alliansen, (MP) och (V) kunna köra över (S) och (SD).

Det är knappast troligt. Men vi skall komma ihåg att (S) röstade mot FRA 2008, trots att de egentligen var för – bara för att djävlas med den borgerliga regeringen. Så inget är hugget i sten.

I kväll: Liberöl i Stockholm

Då är det åter dags för frihetsfrontare, äkta liberaler, anarkokapitalister och andra frihetsvänner att konspirera kring stort och smått över en bägare.

Tid: I kväll, torsdag 25 september från 18-tiden.

Plats: Pub Mowitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan, Stockholm.

Välkommen!

2014-09-24

IT-säkerhet: De verkliga bovarna


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om dålig datasäkerhet och persondataskydd i upphandling av offentliga IT-system. Mycket mer spännande än det låter - med koppling till aktuella rättsfall.

Sverige - landet där rättvisan har partibok


Det gick bra för (SD) även i de kommunala valen. Som effekt av detta kommer vi att få fler sverigedemokrater som nämndemän – det vill säga politiskt utsedda amatördomare, som är med och dömer i våra tingsrätter. Detta har väckt reaktioner och skapat oro.

Och naturligtvis – det är ett problem om de som skall döma i våra domstolar kan antas ha förutfattade meningar om vissa av de åtalade. Men det är ju inget som är unikt med nämndemän från (SD). Det finns gott om tänkbara rättsfall där det kan vara problematiskt om en moderat, vänsterpartistisk, folkpartistisk eller socialdemokratisk nämndeman dömer helt eller delvis utifrån partiboken. (För att inte tala om de nämndemän från (Fi) som nu kommer att inta Stockholms Tingsrätt.) Eller att en domare över huvud taget kommer ur den politiska sfären.

Enligt en akademisk undersökning (Rundkvist, Stockholms Universitet, 1995) säger sig hälften av nämndemännen vilja döma utifrån sina politiska åsikter. En tredjedel säger sig göra det. Och detta var alltså redan långt innan (SD) hade så mycket som en enda nämndeman.

Så det är så dags att bli upprörd nu...

Problemet har varit känt länge. Systemet väcker förvåning och förfäran när man berättar om det för människor som arbetar med juridik i andra länder. Men våra politiska partier håller envist fast vid att de skall fortsätta utse lekmannadomarna i de lägre rätterna.

Med risk för att vara tjatig: I en demokratisk rättsstat skiljer man på den lagstiftande och den dömande makten. Detta är en grundläggande rättsprincip som är till för att undvika maktövergrepp, politiska domar eller för den delen politisk nepotism. Men den insikten har aldrig slagit igenom i Sverige.

Själv bråkar jag, som många redan vet, just nu med makterna i ett surrealistiskt skattemål – och ser en rättegång närma sig i expressfart. En rättegång där nämndemän utsedda av de politiska partier som jag dagligen häcklar, kritiserar och hånar på denna blogg (och på andra håll) skall sitta till doms över mig. I ett mål som i grunden handlar om den politiska klassens finansiering av sin egen makt. Det lär bli... intressant.

Well. Vi kör en film i repris för att åskådliggöra detta (och en del andra) problem med våra tingsrätter. Här är Rätten och rättvisan – en grej jag gjorde för TV8 för en del år sedan. Enjoy!


Rätten och rättvisan from Henrik Alexandersson on Vimeo.

Om kreativitet

2014-09-23

Offrar vi vårt privatliv för bekvämlighet?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Se Tom Scotts anförande på dConstruct 2014. Detta är en intressant titt i kristallkulan – om en uppkopplad värld och vår rätt (eller möjlighet) till privatliv och framtiden.

I riksdagen kommer inget att bli som (S) och (MP) har tänkt sig


Sossarna och miljöpartier förhandlar vidare för att sy ihop en regering.

I media får man lätt intrycket att detta spelar någon roll.

Men nu är det ju trots allt så att dessa två partier inte har någon majoritet i riksdagen bakom sig.

Vad (S) och (MP) kommer fram till är alltså inte vad som kommer att ske i Konungariket Sverige – utan bara vad en eventuell rödgrön regering skall vara överens om att den skall tycka.

I riksdagen har en sådan regering sedan två alternativ. Det ena är att göra upp med (V) och (SD) – samtidigt. Det andra är att göra upp med de borgerliga partierna.

Annars blir det inte något. Och då kan regeringen tycka vad den vill.

Det enda som går att säga med någorlunda säkerhet – det är att nästan inget kommer att bli som det (S) och (MP) kommer överens om i sina förhandlingar.

Note to self...

2014-09-22

Jobbar Researchgruppen åt polisen?


Samarbetar polisen med den ökända Researchgruppen? I så fall under vilka former?

Detta är frågor som måste ställas, även om det underliggande påståendet inte vilar på helt stabil grund. Så om vi håller huvudet kallt, tar på de kritiskt granskande glasögonen och försöker låta bli att överreagera...

Så här:

Jan Sjunnesson driver den (SD)-märkta web-publikationen Samtiden. Att (SD) och Researchgruppen inte gillar varandra är rätt uppenbart, efter att RG hjälpt Expressen att bland annat hänga ut nättroll som har rasistiska och främlingsfientliga förtecken.

Det senaste stuntet från RG:s sida är att man påstår sig ha kommit över Flashbacks databas. Vilket väckt en hel del uppmärksamhet och kritik.

Nu bloggar jan Sjunnesson om bland annat RG i en lång och bitvis snårig post på sin privata blogg, som slår åt alla möjliga håll. Till exempel påstås att Sveriges Radio erbjudit folk pengar för information om (SD)-ledaren Jimmie Åkessons spelvanor. Det är naturligtvis omöjligt att veta, men blotta anklagelsen om att SR Ekot skulle jobba på samma sätt som tabloiderna är i sig en smula pikant.

Det jag studsar till över är dock följande passage i bloggposten...
Så onsdag 17 september fick jag ett twitter meddelande som verkligen satte igång funderingar om vilka som ligger bakom hemliga aktivistnätverk och staten. Mathias Wåg som arbetar på Researchgruppen, skriver angående deras arbetsmetoder: ”Dessutom har ju vid flera tillfällen polisen vänt sig till oss och bett oss identifiera hatare som de gått bet på ; ) ”
Se skärmdumpen ovan.

Om polisen ber om tips som kan hjälpa till att lösa brott är det förvisso helt i sin ordning om de frågar vem som helst – RG, Hells Angels, en Konsum-kassörska, dig eller mig.

Men det är ju faktiskt inte vad som står att läsa i RG:s tweet. Påståendet är att polisen bett RG identifiera näthatare. Detta innebär rimligen (om det stämmer) att polisen måste tillhandahålla information från pågående utredningar, vilka rimligen omfattas av förundersökningssekretess.

Det är i så fall helt utanför regelboken.

Nu skall vi inte dra några förhastade slutsatser. I detta informationskrig ligger dimman tät på slagfältet. Men RG:s eget påstående påkallar med nödvändighet ett par frågor till polisen: Stämmer uppgiften att man bett RG om hjälp med att identifiera näthatare? Vilka former har i så fall detta samarbete haft?

Detta är frågor som måste ställas – av omtanke om rättsstaten. Och om polisen inte svarar måste frågorna gå vidare till ansvariga politiker.

Ny vecka. Nya insatser.

2014-09-21

Dagens flyktingmottagande gör mer skada än nytta


I går meddelade en bekant via Facebook att han behövde flytt- och bärhjälp, omgående. Som alla andra duckade jag frågan av ren bekvämlighet.

Senare, i går kväll, kom ett nytt meddelande. Min vän hade frågat en tiggare utanför en butik, som blev överlycklig över att få jobba och tjäna en hacka – och som verkligen tog i för att göra ett bra jobb.

Det finns flera saker att säga om detta – till exempel att de flesta som kommer till Sverige faktiskt vill arbeta och tjäna pengar.

Man bör också fundera över vad kollektivavtal, LAS, höga skatter och byråkrati ställer till med. Min inte speciellt vågade gissning är att sådant hindrar människor som har få eller inga kvalifikationer från att komma in på arbetsmarknaden, trots att de har en plats att fylla.

Vilket även får mig att fundera över vad Migrationsverket håller på med. Till att börja med tvingar man asylsökande in i byråkrati, bidragsberoende och själsdödande offentligt omhändertagande. Den som kommer till Sverige får lära sig att detta är normen. Det verkar ogenomtänkt.

Och det där med att låsa in flyktingar på förläggningar... Genom historien har migranter alltid bildat spontana etniska kluster ute i verkligheten. Ur dessa har företagsamhet vuxit fram. De har byggt civila samhällen som givit människor så väl jobb viss social trygghet. Allt sådant blir omöjligt med dagens bakvända sossesystem.

Vi har helt enkelt skapat ett flyktingmottagande som gör saker och ting värre. Så väl för flyktingarna som för skattebetalarna. Dessutom förnedrar man människor när man daltar med dem.

Lägg ner Migrationsverket. Låt de flyktingar som kommer hit klara sig på egen hand istället. Det är trots allt den snabbaste vägen för att komma in i samhället, för att bli en del av den produktiva ekonomin och för att lära sig språket.

En quick fix för att få bättre utväxling för skattepengarna


Sverige dras med en del problem. Politiska beslut är ofta verklighetsfrånvända och följs sällan eller aldrig upp. Ingen tar ansvar för hur saker och ting faller ut. Offentlig verksamhet trängs ut av byråkrati. Och vi har en uppfuckad incitamentsstruktur.

Om vi nu skall ha en massa skattefinansierad verksamhet och – då måste vi i vart fall kräva att få lite mer bang for the buck.
  • Oavsett vem som driver en skola – betala bara för det antal elever som går ut med godkänt resultat och grundskole- alternativt gymnasiekompetens.
  • Om Arbetsförmedlingen skall ha jobbcoacher – ge dem då bara betalt för de klienter som fått ett fast jobb och lyckats behålla det i minst sex månader.
  • Låt studieförbunden eller i princip vem som helst lära invandrare svenska – och betala bara för de elever som klarar en examination.
  • När man handlar upp kollektivtrafik – betala då bara för de turer som i princip går i tid.
...och så vidare. Betalning sker efter att en vara eller tjänst har levererats. Du förstår principen. Och den kan tillämpas på massor av områden.

Då skall ni få se att många av dagens problem försvinner som genom ett trollslag. Då tvingas alla skärpa till sig. Då tvingas man trimma den byråkrati som ofta äter upp de pengar som borde ha använts för att leverera verksamhet. Då kan vi få lite ordning på bitarna.

Dessutom måste alla politiska verksamhetsbeslut ha tydliga mål och följas upp inom en given tid. De skall utvärderas mot sina mål och kunna omprövas. Det skall tydligt framgå vem som har det administrativa respektive politiska ansvaret. Skattebetalarna skall kunna ställa de ansvariga till svars.

Detta är inte raketforskning.

2014-09-20

Så skapades övervakningsstaten

Dags för lördagsbio: Här är den amerikanska PBS Frontline-serien United States of Secrets. Den har visats i SVT, men det jag lägger upp här är originalet (som förhoppningsvis kommer att finnas kvar på nätet, vilket SVT Plays utländska dokumentärer inte gör).

Dessa dokumentärer handlar bara delvis om Snowden-läckorna och de senaste årets avslöjanden om massövervakningen. Istället ligger tonvikten vid berättelsen om vägen dit.

Det som visas är rätt oerhört. Den amerikanska administrationen visste exakt vad den gjorde. Och den var fullt medveten om att den passerade både lagliga och konstitutionella gränser. På samma sätt fortsätter allt i dag, under en ny administration.

Detta är en kuslig studie i politiskt maktspel, minst lika mycket som en berättelse om en paranoid övervakningsstat.

Del 1 – The Program:

[Direktlänk»]

Del 2 – Privacy Lost:

[Direktlänk»]

Om livet vore enklare?

2014-09-19

Sluta använda handelsavtal för att krossa internets frihet!


Nytt på HAX.5July.org:


Om hur immaterialrätt i internationella handelsavtal ofta hotar ett fritt och öppet internet. Nyss i ACTA-avtalet och snart förmodligen i TTIP.

Finland ger FRA fingret

Finland planerar att bygga en undervattenskabel för internet- och teletrafik direkt till kontinenten.

Ett av skälen är att man på så sätt slipper få sin nättrafik övervakad av svenska FRA (och därmed även amerikanska NSA och brittiska GCHQ).

Nu återstår att se om den ryska trafiken också kommer att gå den vägen, eller om den kommer att fortsätta gå genom Sverige.

Om Sverige inte längre har ryss-trafiken – då är det inte alls säkert att amerikanerna och britterna låter Sverige och FRA vara med i stugvärmen i den anglosaxiska världens underrättelsekretsar, på samma sätt som i dag.

Då får svenska politiker ingen "belöning" för att kränka svenska folkets privatliv längre. Däremot skall de fortfarande ställas till ansvar för vad de gjort.

Detta kommer att bli intressant. Fortsättning följer...

Länk»