2016-04-30

Vad lär vi oss av fiaskot kring bröderna Abdesalam?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Paris-terroristerna var kända av belgisk polis, åratal i förväg. De misstänktes även för att ha något stort på gång. Men polisen ägnade sig åt annat. Därmed kan Paris-attantaten knappast motivera mer massövervakning av vanligt folk.

Rekommenderad helgläsning


Lena Andersson i Dagens Nyheter...
"Om individen inte äger sig själv ägs hon av någon annan. Äger alla sig själva kan ingen äga någon annan. Det finns bara dessa två. 
Detsamma gäller ägodelar och pengar. Ifall staten eller kollektivet under hot om våld får ta pengar från dig får den i princip också använda dig till annat där du anses behövas; till reservdelar, slavarbete eller som soldat."
Länk: Votering begärd, verkställ »

En tanke för den nostalgiska samtidenYoutube »

2016-04-29

Den lilla röda hönanEn sedelärande historia om politik, ekonomi och incitament. | Youtube »

Radio Bubb.la - 29 aprilSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades Whole Foods övergång till långsamväxande kycklingar och varför de inte etablerar sig i Sverige, nya regleringar leder till tomma snuskylar, Stockholmspolisen får förstärkningsvapen, SVT talar varmt om annekteringen av Krim, Kamal al-Rifai (MP) bjuder in Usama bin Ladins favoritsalafist till Malmöföreläsning, universitetens jobbiga krav på ansvarstagande och ett brev om nyhetsflödeshygien från en premiummänniska."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Det är något skumt med sossarna


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Varför är det vanligare att sossar håller sig med dubbelmoral och orsakar affärer än politiker från andra partier?

2016-04-28

Postmodernismen är död. Leve friheten.


Postmodernismen har gått vilse. Den blev ett träsk av grälsjuk identitetspolitik, relativism och begreppsupplösning.

Det hade kunnat bli annorlunda. Att ifrågasätta, ompröva och ha ett öppet sinne är absolut inte fel. Tvärt om. Men att för den sakens skull kategoriskt förneka verklighet, logiskt tänkande och utveckling blir bara nipprigt.

Frågan är vad som kommer efter postmodernismen. Finns det något förhållningssätt till samhället som leder framåt och bygger upp istället för att bara obstruera?

Mitt svar är ja.

Till att börja med måste samhällsdebatten sluta fred med fakta och logik. Om man över huvud taget skall kunna föra vårt samhälle framåt, då måste man verka i verkligheten.

Pendeln får inte heller slå tillbaka mot konservativ auktoritet, konformism eller nymoralism.

Mångfald är positivt. Men den måste bygga på individen, inte på kollektiv. Alla är olika, har olika förutsättningar, olika krav på livet, olika önskemål, olika preferenser, olika livssyn och vill göra olika val i livet.

Vad som behövs är frihet, där människor bedöms efter och har ansvar för sina egna handlingar.

Politiken bör i största möjliga utsträckning lämna människor i fred. Den bör syssla med så lite som möjligt – men å andra sidan sköta dessa saker bra. Vi skall ha få lagar men mycket ordning. De grundläggande fri- och rättigheterna skall respekteras. Folket skall betraktas som individer, som fria medborgare – inte som ansiktslösa undersåtar. Alla skall ha lika rättigheter (och skyldigheter).

Människor måste betros med frihet, vars gräns naturligt går där man kränker någon annans frihet eller rättigheter.

Denna frihet är en förutsättning för individens lycka och samhällets framåtskridande. Den måste komma från folket – som därför måste ta strid med alla de krafter som vill styra och ställa över andra människor.

Detta kräver mod. Här kan det vara värt att reflektera över att motsatsen till mod inte nödvändigtvis är feghet, utan snarare konformism och underkastelse. Det är de bojor vi måste kasta av oss.

Om sexarbete

Uppsnappat från Twitter

2016-04-27

Radio Bubb.la - 27 aprilSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades amerikanskt krigsbudgettrixande, syskonen Mehdis försäljning av Ingeborgs Bageri, barnyoga på skola i Rydaholm, kvoteringsmål på BBC, tatueringar, statliga bidrag till muslimska organisationer i Sverige, enkelriktad normkritik, pro-turkisk propaganda och Miljöpartiet, myrkottens plats i maten och modet samt amerikanska flygvapnets maglevrekord."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

MP krisar, S får betala priset


En intressant sak med dagens opinionsmätning från DN/IPSOS är att det är sossarna som förlorar på MP:s kris.

Väljarna tycks med andra ord straffa Löfven för att han är svag och inte förmår att hålla ordning i leden. Nu får han betala priset för att ha gröningarna i regeringen.

Eftersom Allianspartierna inte vill regera och de flesta partier vill undvika nyval borde det vara dags för en ordentlig regeringsombildning. Ut med MP, helt och hållet.

De borgerliga partierna skulle med all sannolikhet släppa fram en ren S-regering.

En sådan skulle sedan ha stor frihet att förhandla och finna nya majoriteter i riksdagen. På så sätt skulle Löfven till exempel kunna rädda kärnkraften och skrota det dyra och illa genomtänkta snabbtågsprojektet. (Finns det pengar, lägg då dem på att se till att de järnvägar vi redan har fungerar.) Med en del breda uppgörelser skulle sossarna rent av kunna framstå som ansvarstagande.

Men det kommer knappast att ske. MP sitter kvar i regeringen. Sakpolitiken kommer att utvecklas på ett sätt som inte ens sossarna kan vara nöjda med. Och identitetspolitiken kommer att fortsätta hålla sitt grepp om den svenska debatten.

Sedan blir det riksdagsval igen. Vilket ännu en gång kommer att landa i att inget block får egen majoritet. SD är den propp som får alla andra att tappa koncepten och förlora sin regeringsduglighet.

I kväll: Talarkväll i Stockholm och Liberöl i Lund


Stockholm: Frihetsfrontens talarkväll

Christian Engström, tidigare Europaparlamentsledamot för Piratpartiet, talar om basinkomst

Onsdag 27 april kl 19

Twang, Katarina Bangata 25, Stockholm

Detta kan bli intressant. Är basinkomst / medborgarlön ett sätt att bli av med alla andra bidragssystem och att skrota en massa byråkrati – eller en idé som bara kommer att leda till att folk slår dank på andras bekostnad?

På Twang finns god öl på fat och på flaska och lättare förtäring, så kom gärna tidigare och ät och drick!

Lund: Liberöl

Frihetsvänner i Sydsverige samlas för att umgås och konspirera över en pilsner. Eller ett par.

Onsdag 27 april från 18-tiden

The Bishops Arms, S:t Petri Kyrkogata 7, Lund

Välkommen!

2016-04-26

Donald Trump - en gåva till demokratin?Sevärt om Trump, media, medielandskapet, opinionen, folket och demokratin. Det leder tankarna till hur svenska media har skapat SD. | Youtube »

Vad gör vi när polisen inte följer lagen?

Polisen har en otacksam uppgift. Man sliter med svåra uppgifter, har dålig ledning och dåligt betalt.

Inte desto mindre måste man ställa mycket höga krav på polisen. Det handlar om samhällets våldsmonopol – som har mycket långtgående befogenheter och där varje insats kan få stora konsekvenser för enskilda människor.

Under lång tid har polisen fått allt mer utökade befogenheter vad gäller övervakning och avlyssning. (I dag behöver du inte ens vara misstänkt för ett brott för att bli utsatt för avlyssning.) Oavsett om man anser att det har gått för långt eller ej – så måste polisen noga följa de regler som gäller för denna övervakning.

Men det gör man uppenbarligen inte. Polisen bryter mot lagen, gång på gång trots att överträdelserna har uppmärksammats. Man kan konstatera att det brister i noggrannhet, aktsamhet och kompetens.

De tvångsmedel polisen har till sit förfogande inskränker per definition människors fri- och rättigheter, till exempel rätten till privatliv. Det handlar om verktyg som måste användas med försiktighet, omdöme och enligt de demokratiskt fastställda regelverken. Utrymmet för nonchalans och slarv är noll.

Frågan är hur samhället skall reagera när polisen trots detta gör sig skyldig till upprepade övertramp.

• "Anmärkningsvärt" att polisen bryter mot samma lag om och om igen - trots återkommande kritik »
• "Förstört" material från avlyssning fanns kvar - trots skriftligt intyg från polisen »

Konsten att regera ihjäl sig

Bagdad Bob – ett språkrör

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Politik är i sig en märklig verksamhet, där man måste veta vad man gör och varför. Att sitta i regeringsställning innebär ofta att man helt tappar koncepten. Vilket Miljöpartiet bara är ett exempel på.