2013-11-01

Piratpartiet: Rapport från frontlinjen

Piratpartiets ledamot Christian Engström i möte med Wikileaks legal team, i samband med att (pp) fick Europaparlamentet att reagera på att kreditkortsbolagen högg av organisationens ekonomiska livlina.

I Europaparlamentet tas en stor del av piratpartisternas vardag upp av The Red Queen Effect: It takes all the running you can do, to keep in the same place.

Samtidigt som det finns mycket som kan och måste reformeras – så gäller det att möta alla de förslag som kan komma att göra dagens regleringar värre. Kommer ISP:arnas budbärarimmunitet att upphävas om man omarbetar EU:s e-handelsdirektiv? Riskerar den nya dataskyddsregleringen att bli en tom kuliss, som i själva verket försämrar skyddet för persondata? Vad gör vi för att hindra att översynen av datalagringsdirektivet inte leder till att våra teledata kommer att lagras längre tid än i dag?

Inför Europaparlamentets sessioner i Strasbourg kollar vi även upp så många "andra" ärenden vi hinner, för att se om de kan innehålla något piratrelaterat. (Det finns inga gränser för i vilka krystade sammanhang till exempel upphovsrättsfrågan kan dyka upp i.)

Då gäller det att ändå lägga in en högre växel. Positionerna i piratfrågorna måste ju trots allt flyttas fram. Vi får aldrig tappa fokus vad gäller att leverera.

Det där är jätteviktigt arbete, som Piratpartiets ledamot Christian Engström berättar mer om här. »

Sedan har vi allt det där andra, som inte alltid finns på någon speciell dagordning. Piratpartiets andra front.

Vi sitter just nu mitt i den storm som Edward Snowdens avslöjanden om massavlyssningen har rört upp. Intresset från pressen är stort, speciellt från utländsk media. Jag satt senast i dag och hade en genomgång av parlamentets utskottsförhör om avlyssningen med en tv-journalist från ett grannland. Vi pirater har inte bara åsikter att komma med, vi hjälper även de media som hakar på att förstå och att hänga med. Och rätt vad det är får man skicka iväg Christian till någon tv-studio för att vara med i utländska tv-nyheter.

Nu stiger temperaturen i och med att en granskning av FRA rycker allt närmare. FRA är inbjudna att komma och presentera sitt case och att svara på frågor i Europaparlamentets utskott för mänskliga rättigheter. De har meddelat att de inte är intresserade av att medverka. Då är det Piratpartiets uppgift att kritisera. »

Ibland är det en presskonferens om situationen för Bradley Manning. Nästa gång handlar det om att bygga en bro mellan till exempel de gröna och UKIP för att få dem att rösta på samma sätt i en viktig votering. Någon vecka var kontorsnöjet att följa dramat när den franske kulturministerns rådgivare slogs internt med frågan om det skulle vara "hippt" eller "farligt" om ministern skulle komma på besök här på kontoret, hos Christian... Vi har sällan tråkigt.

I detta arbete är det viktigt att ta in massor av information från en mängd olika källor, sålla ut vad som är viktigt – och bestämma vad som går in i vår växande kunskapsbank och vad vi skall försöka hugga på omedelbart. Är man snabb kan man rent av sätta agendan. Kontorets begrepp "en digital järnridå" kletade till exempel fast på det förslag om en europeisk brandvägg som någon (jag tror det var Polen) råkade komma upp med i ministerrådet. Och det finns tecken på att EU-kommissionen (i allmänhet och Cecilia Malmström i synnerhet) upplever Piratpartiet som jävligt jobbiga – inte minst eftersom vi ofta vet mer än Berlaymont. Ministerrådet avskyr oss för att vi står upp för de medborgerliga fri- och rättigheterna, som till exempel i striden om telekompaketet.

För att flytta fram positionerna gäller det att sprida kunskap. Engströms och Falkvinges bok om en reformerad upphovsrätt mötte stort intresse i Europaparlamentet. (Den distribuerades till alla ledamöter – och till alla svenska riksdagsmän). I dag delar parlamentets gröna grupp piraternas syn på upphovsrätt. När det gäller sossarna är de långsamt på väg. En och annan borgerlig ledamot som insett vad som är på gång i världen visar också aktivt intresse för många av piratfrågorna. Men detta arbete kräver uthållighet och konsekvens i många år till.

Som en del i kunskapsspridningen medverkar Christian även i flera av de tidskrifter som sprids i EU-sfären. Tidskrifter som alla som vill vara något i vart fall bläddrar igenom, för att se vad som är på gång. Amelia Andersdotters kontor ordnar allt från event till filmvisningar i parlamentet och sköter båda kontorens kvot för besöksgrupper. Och bloggarna fungerar både för våra egna minnesanteckningar som för att ge till exempel aktivister och media information om vad som är på gång. Även om vi har små resurser försöker vi se till att informationen i vart fall finns där för dem som söker den – som till exempel nu senast med utfrågningarna om massavlyssningen. »

Och nu blir det EU-val igen. Det vore bra om vi kunde få fortsätta med det vi har påbörjat.

3 kommentarer:

 1. Jättebra text, mer sånt! En kortfattad rapport om vad som uppnåtts hittills och strategin framöver kanske är användbar i valrörelsen. Som komplement till kampanjmaterial av reklamkaraktär, som jag inte tror gör så stor nytta bland våra potentiella väljare.

  SvaraRadera
 2. Rationalitetspartiet01 november, 2013 13:24

  Och allt detta viktiga är PP hemma i Sverige på väg att klanta bort genom Troberg och Nipes svassande för extremvänstern. (Om dessa två nu inte är smygextremvänster själva?)

  SvaraRadera
 3. Tar fasta på frasen "inte minst eftersom vi ofta vet mer än Berlaymont" (kommissionens huvudkontor).

  Det är skrämmande men naturligt på samma gång, för den är nog faktiskt så att mycket tossigheter kommer till endast för att ansvariga helt enkelt inte har koll.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.