2017-07-15

Friheten är social, till skillnad från socialismen


En sak som stör mig...

Socialister hävdar ofta att socialismen är det samhällssystem som bäst gynnar samarbete människor emellan.

Vilket är dumheter.

Oavsett hur mycket socialister hävdar att socialismen styrs av folket eller någon annan diffus kollektiv entitet – så landar det alltid i att en liten klick styr och ställer över alla andra.

Och det slutar alltid med misshushållning, vanstyre och förtryck – oavsett om det gäller Sovjetunionen, Kambodja, Kuba, Venezuela eller Nordkorea.


Samarbete är bra och för vårt samhälle framåt. Men det har inget med socialism att göra. Samarbete kan inte kommenderas fram. Samarbete kan inte styras uppifrån.

Men det finns en modell som verkligen bygger på samarbete: Personlig och ekonomisk frihet.

I grunden finns ett slags rationell egoism. Det är bara att acceptera att alla människor i varierande grad värnar sitt egenintresse. Men ingen kan leva isolerad från andra. För att ett samhälle skall fungera och för att individen skall kunna skapa välstånd för sig och de sina krävs samarbete människor emellan. Vilket är till stor nytta för oss alla.

Där socialismen centralstyr och försöker tvinga folk till det ena eller andra – där är den fria ekonomin överlägsen eftersom den bygger på ömsesidig respekt, frivilligt samarbete och spontan ordning. Ingen behöver tvingas till något – saker och ting fungerar ändå. Ingen central ordergivning krävs – samhället organiserar sig ändå. Ingen överbyråkrati behöver styra och ställa – alla finner ändå sin roll.

Tvång eller frivillighet? Jag vet i vart fall vad jag förväntar mig i ett öppet, demokratiskt och kärleksfullt samhälle.

Centralstyrning eller decentralisering? Jag satsar på det senare – för ett stabilt samhälle där människor kan ägna sig åt sitt istället för att ständigt behöva oroa sig över nya och ofta motstridiga påhitt från överheten.

Dessutom har vi den enkla observationen att människor är olika. Vi har alla olika önskemål, förutsättningar, krav, behov, smak, preferenser, föreställningar och intressen. Därför måste vi få välja mellan många olika alternativ, på en fri marknad – istället för att bli intvingade i politiskt fastslagna, enhetliga standardmodeller utan utrymme för individuella avvikelser.

När är förutsättningarna för människors lycka som störst? När vi får göra våra egna fria val eller när vi ständigt blir tillsagda vad och hur vi skall göra?

När växer människor? När vi får göra våra egna fria val och ta ansvar eller när vi blir behandlade som en gigantisk flock skattebetalande boskap?


Socialismen skapar ett samhälle av undersåtar – snarare än ett som består av fria individer. Vilket passar all sorts politiska makthavare utmärkt, då det ger dem mer makt på folkets bekostnad.

Vad socialismen gör är att slå politiskt mynt av avundsjuka och håglöshet. Socialismen (som i dag omfattas av samtliga riksdagspartier) bygger på att människor ser en chans att leva på andras bekostnad (det vill säga av andras egendom och arbete), slippa ta egna initiativ och undvika personligt ansvar.

Vilket förklarar att en dålig, moraliskt tveksam och auktoritär idé som socialismen ständigt vinner över friheten – i allmänna val och i de demokratiska församlingarna.

Resultatet av detta är de allt fler mörka moln som nu börjar synas vid horisonten. Socialismen är helt enkelt inte hållbar i längden. Den är som ett pyramidspel. Till sist får man slut på andra människors pengar.

Varför inte pröva med frihet istället?

2 kommentarer:

  1. Jag är inte 100 på att det är vad Göran Greider skulle säga.
    Framför allt har man en större frihet att köpa vapen, kanske någon mina och en gård där man stänger ute de flesta, i en frihet.

    SvaraRadera
  2. Tack för denna enkla men sanna text!
    Du glömde ett land i uppräkningen: Sverige.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.