2017-08-02

Låt folk göra som de vill!


Att den politiska och byråkratiska klassen är galen och inkompetent är ett problem i sig.

Men i grunden är hela systemet galet. Det respekterar inte individen, hennes frihet och hennes egenart. Enkelt uttryckt: Alla människor är olika – men systemet försöker tvinga alla att vara lika.

Det ligger liksom i sakens natur. Om man sätter upp en massa onödiga regler, då begränsar man människors fria val och egenmakt.

Låt mig ta ett exempel, i det lilla. Här i Berlin har jag på maximalt ett kvarters avstånd minst sex kioskbutiker som är öppna hela eller nästan hela dygnet, Spätis. Om jag vill kan jag köpa en öl klockan fem på morgonen. Eller en flaska whiskey. Eller en kopp kaffe.

I Sverige lägger man ribban så högt att ingen får eller kan ta eget ansvar. Överheten litar inte på att vi kan ta vara på oss själva. Man behandlar oss som barnungar, vilket är förnedrande – och i längden förmodligen även förödande för människors karaktär.

I Tyskland är det tvärt om. Du har ansvar för ditt eget liv och ansvarar för dina egna handlingar. Du får göra det mesta, så länge du inte stör andra människor. Var och en får vara salig på sin tro. Lev och låt leva. Så mycket trevligare det är.

I grunden är det väl enkel psykologi. Den som får makt över andra människor kommer också att vilja utöva sin makt över andra människor. Maktens berusning – att få bestämma över andra. Även om det så kräver att man måste använda tvång. Alla skall med.

Och i Sverige har vi överfört mer makt till den härskande politiska klassen än de flesta andra länder.

Det är den trenden som måste vändas. Kollektivt beslutsfattande skall bara användas när det är helt nödvändigt. I övrigt måste folk få göra som de vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.