2013-01-04

Brott och straff


Människor som skadar, hotar och ibland till och med dödar andra människor får ofta uppseendeväckande lindriga straff. Om detta kan man till exempel läsa på ledarsidan i dagens Expressen

Man behöver inte vara batong-kramare för att störas av detta.

Det allmänna, primitiva lås-in-och-släng-bort-nyckeln ägnar sig så många andra åt – så jag skall försöka ge ett par andra vinklar.

För det första riskerar slapphet mot våldsbrottslingar att skapa en lynch-mentalitet i vårt samhälle. Vilket kommer att gå ut över rättssäkerheten. Reaktionen mot dagens slapphet kan med andra ord få pendeln att svänga långt ut åt andra hållet. Vilket vore förfärligt.

För det andra ägnar staten och lagstiftarna i dag för mycket kraft åt att skydda oss mot oss själva – och för lite åt att skydda oss mot andra. Morallagstiftning, pekpinnar och brott utan offer klarar vi oss utan, tack så mycket. Lägg istället de resurser som satsas för att upprätthålla sådana lagar på de områden där människor känner sig otrygga på riktigt.

För det tredje behöver vi färre lagar men mer ordning. Istället för att bygga lappverk till lagstiftning som ingen människa kan ha överblick över, så borde lagstiftningen vila på ett fåtal mycket tydliga och begripliga principer. Enkla regler är starka regler.

Vi behöver dessutom en moraldebatt. Men inte den vanliga panikslagna, dammiga politiska moraldebatten. Istället behöver vi en debatt om vad som är vårt samhälles minsta gemensamma nämnare – om de regler som i princip alla som bor i vårt land bör kunna enas om. Ett modernt moraliskt ramverk som samtidigt är öppet och tillåtande inför människors skillnader vad gäller behov, livsstil, kultur och fria val.

Och en sådan idé ligger sedan länge på bordet, även om våra politiker inte vill kännas vid den: Alla människor skall ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för en människas frihet går där hon kränker någon annans frihet eller grundläggande rättigheter. Alla människor skall ha lika rättigheter.

I ett sådant samhälle skulle ingen som har misshandlat, ägnat sig åt våldtäkt eller dödat komma undan med ett fånigt flin. Men det det skulle vara ett bra och mänskligt samhälle för vanligt, hederligt folk.

27 kommentarer:

 1. Och hur var det nu med de fyra TPB-förövarna? Vilka dömdes för ett brott som inte ens har några offer.

  Blev det inte ett års fängelse och ett ofattbart stort skadestånd till slut?

  Kanske något av ovanstående, verkliga brottsoffer hade kunnat känna en viss rättvisa i ett års fängelse och 47 miljoner i skadestånd utdömt?

  SvaraRadera
 2. Jo, vi ser ju nu i Indien till exempel hur oförmåga att beivra sexbrott har lett till sådan lynchstämning och dessutom att rättssäkerheten hotas för de män som påstås ha begått de uppmärksammade senaste brottet.

  Å andra sidan måste man påminna sig om att samhällets förmåga att hålla nere brottsligheten genom polisinsatser och bestraffning är tämligen begränsad. Vi vill ju inte heller ha en nattväktarstat eller poliser överallt (läs kameror) som övervakar oss i det offentliga rummet. Inte heller vill vi ha drakoniska straff för vardagsbrottslighet (typ piratkopiering).


  Vardagsbrottsligheten styrs tämligen lite av huruvida det är förbjudet med sexköp, eller innehav av barnövergreppsbilder - men desto mer av bruket av alkohol och droger som sänker omdömet.


  Enkla regler är tyvärr väldigt ofta rättsosäkra regler, av det skälet att de är så allmänt formulerade att det inte går att från regeln bedöma om en given gärning är straffbar. Så kan inte en lagstiftning få vara konstruerad. Man ska veta om man gör fel.


  Det här visar sig ju genast i ditt exempel. Vad menas med "kränker"? Det är väl den senaste tidens mest missbrukade ord. Jag kan tänka mig en och annan miljöpartist som skulle totalförbjuda bilar som går på fossila bränslen på den formuleringen. Är det rätt och rimligt?


  SvaraRadera
 3. Dela in fängelset, för konsekvenser behövs (inte straff), i olika nivåer. Små brott nivå ett med liten rörelseinskränkning, nivå två för lite grövre osv. För att komma ut och bli fri måste man visa att konsekvens haft avsedd effekt och komma till nästa lägre nivå och även där visa att man vill ut och har insett konsekvenserna. För vissa brott skall man kanske inte komma ut och för återfall i grova brott är tre-gångersregeln kanske lämplig.

  Men grundtanken är att jobba sig mot frigiving på mer och mer öppna och mindre belastade nivåer.

  SvaraRadera
 4. Tjäder.

  Varför är du och alla andra så fixerade vid höger-vänster-sosse-liberal-moderat? Alla dessa imaginära skiljelinjer som inte fyller någon annan funktion än söndra härska. På ett vis är det bättre i enpartistater. Där är man åtminstone inne på att sakfrågor är det väsentliga. På ett generellt plan.
  Att det sedan finns saker i vissa enpartistater som kan diskuteras är en annan fråga.

  Huvudpoängen är att indelningen i intrigerande smågrupper är en stor black om foten om man önskar en vettig representation.

  Personval mot underskrivet kontrakt om vallöften. Inget kontrakt inga röster. Brutet kontrakt och du åker ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad får dig att tro att jag är fixerad?

   Radera
  2. Fixerad var kanske lite starkt, men så fort man generaliser i form av "miljöpartist" hit och "moderat" dit bidrar man till en söndra härska stämning och avledande från sakfrågan.

   Alla påhittade skiljelinjer är av ondo. Att se verkligheten bakom slöjan är högst vitalt.

   Radera
 5. Tjäder.

  Om moralen och värderingarna i samhället är goda är nattväktarstat det enda vi behöver.

  Men det finns flera saker som motsäger den lösningen i dagsläget.

  SvaraRadera
 6. AHX

  Det finns flera faktorer som är avgörande och som inte är omhändertagna i dagens samhälle.
  Illegal vapenhandel
  Droghandel
  Misshandel o våldtäkt
  Moralen måste dessutom upprätthållas av de som förväntas visa omdöme och föregå med gott exempel. Laglöshet frodas när man i praktiken belönas för ekonomiskt tvivelaktiga affärer, representationer.
  Kan de så kan jag.....
  Moraldebatten behövs och speciellt i media. Att P3 kan komma undan med att sända Ligga med P3 är för mig en fullständig gåta. Finns det inga gränser för sedeslösa/moralsänkande propaganda som inte har någon uppbygglig funktion?

  SvaraRadera
 7. Bra disskussion! Finns två knäckfrågor här, dvs om vi på allvar vill fokusera på moral.

  Många anser att straff hör till medeltiden och är fel, dvs påföljder för brott handlar dels om rehabilitering och dels om att skydda andra om stor risk för fortsatt brottlighet föreligger - men det är aldrig fråga om straff. Andra anser att just straff är det viktigaste, och att ev. rehabilitering endast skall ses som en bonus om det förekommer.

  Andra knäckfrågan. Skall man dömas för sin avsikt eller för sin handling? Idag är det en förmildrande omständighet om man dödar någon när man är påverkad av droger, eftersom dådet inte var fullt avsiktligt. (Skulle man börja döma för handlingen och strunta i avsikten skulle det underlätta avkriminalisering av droger.)

  /Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är aldrig fråga om straff utan konsekvens. Och förebyggande av konsekvenser.

   Radera
  2. Den första "knäckfrågan" är ingen fråga. Dessutom bör det finnas dem som, precis som det nuvarande svenska straffsystemet, föredrar en kombination av absolut och relativ straffteori.

   Vidare; det är i allmänhet inte en förmildrande omständighet att vara påverkad av droger då ett brott begås. 1:2 BrB talar om att handlingen ska ses som brott även under självförvållat rus (vilket förmodas vara det du menar). 29:3 BrB tar upp förmildrande omständigheter vid straffmätningen och drogpåverkan är inte upptagen där.

   Radera
  3. Den första frågan finns det mycket riktigt tre alternativa svar på. Antingen döms en brottsling till i första hand ett straff, eller i första hand till vård (rehabilitering) eller till en mer jämn kombination av dessa.

   Vad gäller andra knäckfrågan kvarstår den, och kanske skulle jag skrivit "uppsåt" istället för "avsikt". Skulle man välja att i högre grad bara döma efter handlingen så skulle det möjliggöra en förenkling av lagar etc (vilket HAX efterlyser). Det är mer komplicerat att bevisa uppsåt än att bara behöva bevisa själva handlingen.

   Min avsikt är inte att hävda en viss position här, bara att visa att detta är avgörande frågor i en moraldisskussion om lagar. Det faktum att du för din del vet svaret på dessa frågor bevisar inte att frågorna är enkla eller obetydliga.

   /Johan

   Radera
 8. "Men det det skulle vara ett bra och mänskligt samhälle för vanligt, hederligt folk."

  Jag är rädd att det tåget redan har gått.

  SvaraRadera
 9. "Skydda oss från oss själva"? I landet där allting händer är det väl det antivapenlobbyn strävar mot nu efter Gifford, Aurora och Sandy Hook. Vilkas planer gynnar det att "sänka" amerika för att kunna slå ihop landet med Mexico? Vem tjänar på att ha en befolkning som inte kan försvara sig mot Statliga övergrepp? Vilka intressen?

  /noone

  SvaraRadera
 10. Johan.

  Droger i kroppen tyder på dåligt omdöme och vårdslöshet. Så i likhet med trafikreglerna så kan jag bara se en utväg. Att konsekvensen blir hårdare.
  Inte straff, inte rehabilitering utan konsekvens.

  För övrigt:
  För de som havererat fårt samhälle.
  Skapa fem egen samhällen bestående av bara dessa samhällsparasiter och hägna in området. Gör en Truman show av hela grejen. Under tiden kan dessa individer på insidan få jobba med källsortering av sopor och farligt avfall. Sätt de mest råbarkade i toppen av samhällena på insidan och luta er tillbaka i TV-soffan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dödsstraff för allt, så upphör all brottslighet?

   Radera
  2. läs inlägg 4 jan 21:28

   Att jag vill skapa ett särskilt utstuderat konsekvenshus för de som idag bestämmer har inget med min generella rättsuppfattning att göra. Det är bara det att de förtjänar samma medicin som de ordinerar.

   Radera
 11. noone.

  Precis som i USA borde vi i Sverige ha motsvarande andra tillägget samt att kontanter (pengar) skall vara under kontroll av staten. På ett vettigt sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Livet blir inte säkrare med en massa skjutvapen i cirkulation. Det finns alltid någon som har en större puffra. Var slutar det? Med små portföljatombomber för absolut terrorbalans i vardagslivet?

   Radera
  2. Tjäder.

   Om du tittar lite mer noggrannt på statistiken i USA så ser du att brotten minskar när ordinära medborgare får beväpna sig. En avskräckande ffekt är uppenbar. Och det är inte vapen som dödar det är i huvudsak människor som har psykofarmaka som begår brott. Medicinerna kan, man mellan raderna utläsa, är den utlösande faktorn i huvuddelen av fallen. Det sägs aldrig officiellt men nästan varje "shooter" står under psykiatrisk behandling, dvs är medicinerad.

   ERGO. Det är inte vapnen som är problemet. Det är att fel sorts människor har vapen. Tor du på fullt allvar att brottslingar inte får tag på vapen. Situationen idag är att brottslingar kan få tag på vapen men inte vanliga medborgare, vilket leder till en varuhus-mentalitet hos de som begår brott. Det finns inga risker, bara att ta för sig......

   Radera
  3. Kolla FBI:s brottsstatistik, blunt force trauma är den största mord- och dråporsaken i USA. Den överstiger vida de mord som begås med skjutvapen. Och de mord som begås med skjutvapen begås heller knappast till av den medelklass som har vapenlicens utan det är brottslingar. Det är enbart politisk vänsteropportunism som ser det som enklare att ge sig på medelklassen i vapenfrågan.

   Makten är skiträdd för en beväpnad befolkning som hyser misstro mot Makt och överhet och socialister. Antivapenlobbyns samhällsstrategiska pussel är inte svårt att lägga

   /noone

   Radera
  4. I Sverige har vi ju inga vapen i cirkulation. Numera sker det väl ett mord med skjutvapen om dagen i varje större svensk stad. Samtidigt som det står en politiker vid något podium på nåt torgmöte bakom en massa beväpnade livvakter och poliser och talar om för folket hur de måste skärpa förbudet mot innehav av vapen. Man tar sig för pannan, alltså.

   Så förbud mot vapen för enskilda medborgare är rätt meningslöst, eller hur? Polisen gör ju ett jättebra jobb när de skyddar befolkningen. Yes, man! Alla vet att lagar inte är till för brottslingarna utan de är enbart en politisk affisch och reklammeddelande till folket om att ... Passa Er Noga För Att Bryta Mot Den Här Lagen!

   /noone

   Radera
  5. Det sker 15-20 fall av dödligt våld med skjutvapen per år i hela landet. Skulle det enbart fördelas på varje större stad så skulle det vara mindre än ett i kvartalet.

   Radera
  6. Det sker 11500 fall av dödligt våld med skjutvapen i staterna per år. Deras befolkning är 25 gånger så stor som vår och deras dödsskjutningar är 640 gånger så många.

   Då är vapentätheten ungefär den samma i Sverige som i USA. Skillnaderna är:
   1. kontrollen för att få skaffa sig vapen.
   2. Typen av vapen.

   Samma sak har man sett i UK och Australien. Där förbjöd man alla halvautomatiska vapen och införde reglering för enhandsvapen liknande den svenska. Då sjönk mordfrekvensen dramatiskt strax efter det, men vapentätheten minskade bara marginellt.

   Befolkningen kan fortfarande vara beväpnad och med jävligt potenta vapen. Det finns ju t.ex. någon miljon klass1-studsare i Sverige.

   Radera
  7. ....
   3. Regler för förvaring och transport av vapen.

   Radera
 12. Städer i Grekland överger Euron och går tillbaks till byteshandel och lokala valutor.

  http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/02/euro-greece-barter-poverty-crisis

  SvaraRadera
 13. Den första "knäckfrågan" är ingen fråga. Dessutom bör det finnas dem som, precis som det nuvarande svenska straffsystemet, föredrar en kombination av absolut och relativ straffteori.

  Vidare; det är i allmänhet inte en förmildrande omständighet att vara påverkad av droger då ett brott begås. 1:2 BrB talar om att handlingen ska ses som brott även under självförvållat rus (vilket förmodas vara det du menar). 29:3 BrB tar upp förmildrande omständigheter vid straffmätningen och drogpåverkan är inte upptagen där.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.