2014-02-24

EU gör det lättare för staten att beslagta pengar och egendom


I kväll skall Europaparlamentet debattera "Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen". [Länk»] Votering äger rum i morgon.

Naturligtvis skall byte från brottslig verksamhet konfiskeras (och återlämnas till den som drabbats av brottet i fråga). I vissa situationer kan det dessutom vara berättigat att belägga tillgångar med kvarstad (att frysa dem) medan brott utreds.

De flesta medlemsstater har redan rutiner för detta. Även för rättsbistånd över gränserna. Men nu vill EU alltså "harmonisera" frågan. Och då är det är dags att se upp.

Till att börja med skall man vara oerhört försiktig när man ger sig in på detta område. I USA är det vanligt att tillgångar som direkt eller indirekt kommer från brott konfiskeras. Och föga förvånande finns massor av exempel på hur detta har lett till rena rättsövergrepp, misstag och orimligheter.

Sådan här verksamhet måste uppfylla mycket högt ställda krav på rättssäkerhet.

Vilket leder oss in i nästa minfält. Harmonisering och utökat samarbete mellan EU-staterna bygger på ömsesidigt erkännande medlemsstaternas rättsväsenden emellan. Vilket är ett önsketänkande. Skillnaden i rättssäkerhet mellan, låt säga Grekland och Storbritannien, är påtaglig. Graden av korruption i rättsväsendet i, låt säga Bulgarien och Österrike, är inte ens på samma planet.

Många EU-länder har helt enkelt korrumperade, överbyråkratiserade och icke rättssäkra institutioner när det gäller våldsmonopol och rättsväsende.

Och så länge det är på detta sätt är "harmonisering" och utökat samarbete vanskliga saker. Det gäller i detta fall på samma sätt som till exempel med den europeiska arresteringsordern (som ständigt missbrukas, ofta på uppseendeväckande sätt och till stor kostnad för skattebetalarna).

Men nu öppnar vi alltså portarna för till exempel "förverkande utan föregående fällande dom". I händerna på rumänska åklagare, grekiska advokater och italienska domstolar. Även i ärenden där vad som är lagligt respektive olagligt skiljer sig åt mellan medlemsstaterna i fråga.

Ta sedan sådana här brasklappar...
"Insatserna för att på ett effektivt sätt förebygga och bekämpa organiserad brottslighet bör dock inte begränsas till att neutralisera vinning av brott, utan bör snarare utvidgas, i andra fall, till att omfatta all egendom som härrör från brottslig verksamhet. Det är inte tillräckligt effektivt att ömsesidigt erkänna beslut om frysning och förverkande av vinning av brott. För att bekämpningen av ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet och terrorism ska vara effektiv krävs ömsesidigt erkännande av åtgärder som vidtas inom andra områden än det straffrättsliga området eller åtgärder som vidtas utan föregående fällande dom i de fall som anges i artikel 5 och som mer allmänt riktas mot eventuella tillgångar eller inkomst som kan tillskrivas en kriminell organisation eller en person som misstänks eller anklagas för att tillhöra en kriminell organisation."
...som faktiskt öppnar för nästan vad som helst.

Men vad kan man vänta sig av det EU som inte ser några som helst problem med att konfiskera vanliga, hederliga människors banktillgodohavanden..?

Skymningsland.

Uppdatering: Bifölls, tyvärr.

5 kommentarer:

 1. Naturligtvis fruktansvärt orättvist men jag tyckte ändå att den här bilden passade på något sätt:

  Barroso

  SvaraRadera
 2. PS: Efter att ha skummat igenom förslaget måste jag säga att den enda orättvisan mot Barroso är att "parlamentets" förslag är ännu värre än kommissionens.

  Vi talar om ren leninism!

  Se t ex ändring 6, skäl 9: "Definitionen av begreppet vinning i detta direktiv bör även utvidgas till brott som inte omfattas av detta direktiv." Dessutom är man inte förtjust i preskriptionstid och nationella straffrättsliga regler.

  Det var en gång för inte så länge sedan som våra riksdags-ledamöter (i samtliga partier) hävdade att straffrätten bestämdes i Sverige och inte löd under EU. Det var då det....

  Om jag inte varit övertygad förr så är jag det nu:

  EU delendam est!

  SvaraRadera
 3. http://www.presstv.ir/detail/2014/02/24/352098/global-bankers-sacrifice-eu-real-economy/

  SvaraRadera
 4. Förslaget bifölls. Vem hade väntat annat? Får man nu fråga hur våra svenska MEPar röstade? Någon som kan hitta röstlängden på EU:s omöjliga hemsida?

  EU delendam est!

  SvaraRadera
 5. Hmm...rätt ska vara rätt.

  Ceterum censeo Unionem Europaeam esse delendam

  eller mer kortfattat

  Unio Europaea delenda est

  Allt enligt bloggen: http://laudatortemporisacti.blogspot.se/2004/11/new-twist-on-old-saying.html

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.

Om du skriver anonymt, använd ändå något slags signatur - så att det går att hålla isär kommentarerna vid repliker.