2014-10-31

EU gör medborgarna rättslösa


Det håller på att skapas något slags klimat av rättslöshet i EU. Möjligen är det kopplat till att USA allt mer håller på att förvandlas till en polisstat. Och uppenbart är de flesta politiker inte intresserade av rättssäkerhet.

Det började med den europeiska arresteringsordern (EAW). Den var medvetet till för att undergräva rättssäkerheten. Tanken var att man skulle kunna skeppa svartmuskiga potentiella terrorister mellan EU-länderna, utan att behöva krångla med rättslig prövning och formalia. Vilket naturligtvis är oacceptabelt i sig.

I dag används EAW i en omfattning som nog ingen hade föreställt sig. Ofta handlar det om skitbrott, där utlämning helt enkelt inte står i proportion till brottet. Och det börjar bli gott om fall där EAW har använts för att djävlas med obekväma medborgare i exil.

En nödvändig grund för EAW är att EU:s medlemsstater erkänner och respekterar varandras polis- och rättsväsende. Vilket är ett absurt antagande, eftersom rättssäkerheten suger (och korruptionen blommar) i många EU-länder. Men så har man bestämt att det skall vara, oavsett hur det är i verkligheten.

Dock gäller detta bara ibland: När det är till den misstänktes nackdel.

Däremot respekterar man inte varandras rättssystem när en enskild människa lyckas försvara sig.

Det mest uppseendeväckande fallet är Jonas Falk, som efter en EAW nu är utlämnad till Spanien – misstänkt för skattebrott i samband med narkotikaaffärer som en svensk hovrätt kommit fram till aldrig har ägt rum. Vilket är helt orimligt.

Ett annat fall är Pirate Bay-grundaren Gottfrid Svartholm Warg, som just fällts för ett dataintrång i Danmark – där bevis och omständigheter är identiska med ett fall där en svensk hovrätt har friat honom.

Om vi alls skall ha en europeisk arresteringsorder, då måste vi också ha något slags regel om double jeopardy. Det vill säga att om en domstol friar någon för misstanke om ett brott – då skall ett annat EU-land inte automatiskt kunna få personen i fråga utlämnad för samma brott (eller ett annat brott som förutsätter skuld i det överordnade fallet).

Men våra politiker tycks inte se att det finns något problem på området. Tvärt om, efter den europeiska arresteringsordern följer nu den europeiska utredningsordern – som kommer att tvinga polisen i vårt land att utreda saker som är olagliga i andra EU-länder (som abort eller hädelse). Och därefter kommer den europeiska beslagsordern – som låter till exempel bulgariska, italienska och grekiska myndigheter beslagta tillgångar i Sverige, automatiskt och utan föregående svensk rättslig prövning.

Vad kan väl möjligen gå fel?

Tanken är gissningsvis att EU skall fungera som om det vore ett enda land. Vilket är dumt, farligt och omdömeslöst – när ordningsmakt och rättsväsende i en del EU-länder inte uppfyller de mest grundläggande krav på rimlighet och rättssäkerhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.