2010-07-28

Konsten att kuva ett folk


Om man vill hålla kontroll över ett folk – då är det en effektiv taktik att hålla det i ovisshet.

För om människor inte riktigt kan veta vad som är tillåtet och vad som är förbjudet – då breder en obehaglig, överdriven försiktighet och självcensur ut sig.

Och i ett land där nästan alla – medvetet eller omedvetet – bryter mot lagen så gott som varje dag, där finns det också goda möjligheter för staten att "plocka in" obekväma medborgare. Om den skulle vilja.

Skattelagtiftningen är ett exempel. Ingen vanlig människa kan hålla koll på alla regler. Man behöver inte medvetet bryta mot några lagar för att råka illa ut. Man behöver faktiskt inte ha brutit mot några lagar alls, om staten får för sig att man har haft som syfte att lura skattesystemet. Råkar du i gräl med skatteförvaltningen, då är det ofta du som måste bevisa din oskuld. Och skulle du vinna mot skatteverket, då måste du ändå betala in och ligga ute med pengarna tills domen/beslutet vunnit laga kraft. Se där, ett verktyg som kan krossa precis vem som helst – på blotta misstanken.

Barnporrförbudet är ett annat exempel. Speciellt som spridnings- och innehavsförbudet nu toppas med ett tittförbud. En "anonym" anmälan kan ställa till det å det värsta för vem som helst. Och med det stigma som följer med en sådan anklagelse har det hänt att till och med helt oskyldiga misstänkta har tagit livet av sig. De senaste dagarnas debatt om tecknad barnporr gör det hela ännu värre. I hundratusentals svenska hem finns nu bilder som kan resultera i att man blir utsatt för en husrannsakan och släpad inför rätta – bokstavligen talat utifrån rena fantasier.

Droglagstiftningen kan också visa sig användbar om man vill trycka till en medborgare. Det behöver inte ens handla om planterade bevis. Sedan 1993 är det olagligt att ha ens spårbara mängder narkotika i blodet. Och för att kontrollera det får man följa med till polisstationen, vilket uppfattas som en rätt obehaglig idé för de flesta. Resultatet blir att polisen kan hota att plocka in alla som de misstänker eller anser kan ha använt droger. Vilket ofta är ett hot som används mot opåverkade medborgare som polisen vill utöva påtryckningar mot.

Man skulle även kunna ta en del exempel som rör fildelning, hetsbrott, sex och alla åsiktslagar som inte minst EU tvingar på oss. Det behöver inte ens vara något som är olagligt i Sverige. Begås ett "brott" som är straffbart i till exempel Litauen (att uttrycka sig positivt om homosexualitet) eller Frankrike (att ifrågasätta det turkiska folkmordet på armenier) på internet – då kan dessa länder begära den misstänkte utlämnad med hänvisning till EU:s internationella arresteringsorder.

Toppa sedan det hela med den nya övervakningsstat som håller på att byggas upp. Myndigheterna kommer att kunna få en aldrig tidigare koll på medborgarnas privatliv. I princip alla svenskar kommer att kunna anklagas, eller i vart fall misstänkas, för brott som de inte ens själva är medvetna om att de kanske kan ha begått.

Kronan på verket blir den nya politiska attityden att man skall kunna straffa folk, gärna med skamstraff, utifrån blotta misstanken – som till exempel justitieminister Beatrice Ask emellanåt torgför. (Plus hennes idéer om att man nog kan strunta i det där med rättegångar, i många fall.)

Så får staten pli på folket.

Så skapar man undersåtar som tänker sig för två gånger innan de mopsar mot Makten och dess funktionärer.

Så får man självcensuren att breda ut sig.

Och som vanligt är det den som är oskyldig har allra mest att frukta.

15 kommentarer:

 1. "Sedan 1993 är det olagligt att ha ens spårbara mängder narkotika i blodet"

  Kommer jag ihåg rätt så är det rent tekniskt sett inte straffbart att ha ämnena i blodet. Det är bruket som är olagligt och positiva drogtester ses då som ett bevis för lagöverträdelse. Om man kan påvisa att gärningen begåtts i ett annat land med andra lagar så bör man inte kunna dömas i Sverige. Vet dock inte om detta någonsin testats i rättegång.

  Sedan så är det i regel inte heller de aktiva ämnena som det testas efter utan metaboliter av dessa. Det som påvisas är alltså inte att man har "narkotika" i blodet utan helt andra ämnen som uppstår när drogen bryts ner i kroppen (ämnen som i sig oftast är helt oreglerade i lagen).

  SvaraRadera
 2. "Och som vanligt är det den som är oskyldig har allra mest att frukta."
  Öh. Det där får du förklara.

  Tycker nog att de som vet sig vara skyldiga, fruktar mer?

  (Håller med om att av den totala fruktan så kommer nog majoriteten från oskydliga)

  SvaraRadera
 3. Werner, de som är skyldiga brukar också veta hur man vidtar åtgärder för att skydda sig. De som inte är skyldiga kommer å andra sidan inte att skydda sig.

  Det leder till att staten kommer att "sila mygg och svälja kameler".

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Det som Henrik skriver, stämmer fullständigt!

  Har en godvän som blev utsatt för skatterevisorernas tortyr. Han hade följt alla regler i skattelagen, men blev ändå tivngad att betala extraskatt+straffavgifter. Då han frågade varför de gjorde så här när han faktiskt hade följt alla lagar, regler och paragrafer som skattelagen föreskriver, blev svaret att "felet" var att han hade valt de alternativ som var mest fördelaktigt för honom vid de regler där det fanns två olika alternativ.

  Han var tvungen att betala in vad skattemyndigheten krävde. Han beslöt sig därefter för att överklaga till länsrätten, vilket gav honom rätt. HAn fick sedan tillbaka de pengar han hade betalt in. Vad han inte fick tillbaka, var de pengar han blev tvungen att lägga på att få hjälp av en revisor och en jurist under överklagandet i länsrätten. Denna kostnad var ansenlig och något som han aldrig kommer att få tillbaka. Man kan säga att han förlorade trots att han fick rätt.

  Personligen tror jag att detta förfarande med omvänd bevisföring är något som successivt även kommer att införas på andra områden, som t.ex. internet och sexköp. Omvänd bevisföring är ett billigt och effektivt sätt för staten och myndigheterna att utöva makt medborgaren, som ur egen ficka och förmåga måste bevisa sin oskuld. Man är däred skyldig tills man själv har lyckats bevisat motsatsen.
  Detta blir ett bisarrt samhälle!

  SvaraRadera
 6. Det blir ju en delikat situation för den oskyldige: ska man skydda sig, sin oskuld till trots, för den händelse man skulle anklagas?

  Eller är det farligt att skydda sig, för att staten antar att den som döljer något sannolikt har något att dölja?

  Fruktan, osäkerhet och tvivel...

  SvaraRadera
 7. @Christer...

  Jag föreslog för min vän att han skulle kräva ersättning för de pengar han var tvungen att lägga ut på revisor och jusrist i fallet jag beskrev ovan. Juristen sa dock att det var bäst att "inte röra mer i det här" och nöja sig med det "positiva utfall" som denne fått, trots att oskulden ändå blev en ekonomisk förlust totalt sett. Om skattemyndigheten driver fallet vidare pga att du bråkar med dom, så kanske utslaget nästa gång blir mindre positivt.

  SvaraRadera
 8. Hur funkar den där internationella arresteringsordern egentligen? Sker det någon (rimlighets)prövning innan man blir handbojad och ivägskickad?

  SvaraRadera
 9. Att Wikileaks släppte informationen till media en vecka tidigare gav dem tid att sätta sin spinn och vinkling på det hela i propagandasyfte att attackera Pakistan.

  SvaraRadera
 10. @ Klas Katt:
  Vad jag förstår så är det INTE TILLÅTET att göra en rimlighetsprövning. När myndigheterna fått in en fullständig arristeringsorder för ett brott som omfattas av denna typ av tvångsåtgärder så är det vara att genomföra beslutet även om det får helt orimliga konsekvenser. Vi litar på vår EU-partners...

  Faktiskt exempel: En ganska obehaglig akademiker från Australien hade förnekat förintelsen på Internet. Eftersom detta kunde läsas i Tyskland begick mannen ett brott i detta land. När han var på väg från sitt land till USA, och mellanlandade i London, tog myndigheterna honom och skickade med hänvisning till arresteringsordern honom till Tyskland.

  SvaraRadera
 11. Lysande inlägg HAX,

  EUs arresteringsorder + andra relaterade EU-Direktiv är ytterst obehagliga.

  Till och med de EU-kritiska i Sverige sover. Gammalmedia inte sagt ett ord. Däremot är debatten i UK livlig.

  Se detta inlägg från bloggen Big Brother Watch:

  The European Investigation Order - foreign police, looking at YOU, without judicial oversight

  SvaraRadera
 12. det här med tittförbud. Nån som funderat på det & angående studenten
  ?? Alla plakat på barn, det har väll dom flesta sätt, det skulle betyda att alla är skyldig med eller mindre ?

  SvaraRadera
 13. Tidigare styrde kyrkan och kristendomen medborgarna med hot om "helvetet" och högst reella straff som skampålar, tortyr och häxbrasor men även på senare tid med en stark social kontroll. Antingen gör du som vi vill eller så stöts du ut ur samhället. Anna Troberg har haft några intressanta beskrivningar över hur kyrkan gör precis så på Irland.

  Nu har religionen till stor del spelat ut sin roll i västvärlden som verktyg för att kontrollera massorna. Vissa människor har fortfarande ett starkt behov av makt och att kontrollera hur andra människor tänker, resonerar och beter sig. De tror säkert att de agerar för samhällets bästa och representerar de "goda" men resultatet av deras ansträngningar berättar en helt annan historia.

  I det ljuset så är utvecklingen inte speciellt märkvärdig, utan snarare väldigt förutsägbar. Metoden nu är exakt samma som då, genom att kontrollera människors sexualitet så kontrollerar man hela deras beteendemönster, ingjuter skamkänslor och ger rädsla för repressalier. Det bästa sättet att kontrollera massorna är trots allt att få dem att kontrollera sig självt.

  SvaraRadera
 14. Polisen vill ha omvänd bevisbörda för brottslingar:
  http://www.dn.se/sthlm/polisen-vill-ha-omvand-bevisborda-for-brottslingar-1.1144990

  SvaraRadera
 15. Lucas: Notera även att det "bara är för brottslingar" man vill ha det. Inte snälla Svenssons som farbror blå ibland tror är brottslingar ;-)

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.