2014-11-30

Gör motstånd. Innan det är för sent.


Politiken tar sig allt mer makt på allt fler områden och styr och ställer över allt mer av mänskligt beteende.

Man får lätt intrycket av att detta är ett icke-reversibelt flöde där makt alltid rör sig åt samma håll. Från medborgarna och civilsamhället – till politikerna och byråkraterna.

Den vägen leder till att man så småningom kommer att styra, reglera och kontrollera så gott som all form av mänsklig verksamhet.

Inget tyder på att vi är på väg att lämna denna väg. Tvärt om. Det finns i princip inga gränser för hur mycket våra politiker och statens funktionärer kan tänka sig att bestämma över andra människor.

Frågan är hur allomfattande den politiska makten kan bli. Finns det någon gräns innan vi går in i ett tillstånd av total kontroll?

Frågan måste ställas – och diskuteras. Den handlar i grund och botten om demokrati i en vidare mening. Den har konsekvenser vad gäller våra mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

I många små steg håller vi på att skapa en "ny människa". Hon lider av inlärd hjälplöshet, fruktar ansvar, saknar egen moralisk kompass och offrar sin frihet för kollektivet utan att invända.

Kombinera sedan detta med en allt mer allomfattande övervakningsstat – där människor vet att alla deras kommunikationer och rörelser registreras. Är inte detta ungefär vad man skulle kunna förvänta sig i en förtryckarstat?

Det finns inga synliga tecken på att denna utveckling går att stoppa på politisk väg. Samtliga politiska partier är i dag del av problemet. Då återstår civil olydnad, ohörsamhet gentemot överheten och medborgerligt motstånd. Vilket inte är svenska folkets bästa grenar...

2 kommentarer:

  1. Väl talat! Läget är allvarligt och boten är inte synlig, ens vid horisonten/ J_B

    SvaraRadera
  2. Om varför det är dåligt med Big Government:

    https://mobile.twitter.com/thereaIbanksy/status/539135233845911554/photo/1

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.