2015-08-05

Hur står det till med vänsterns demokratiska värdegrund?Alternativ tunnelbanereklam:

Welcome to Sweden,
where your freedom of speech
is defined by who you are and what you think.
Where you are free to silence others
if you are many and prepared to be somewhat violent.

Vad är det för fel på folk?

Först gav vänstern SD:s tunnelbanereklam publicitet av en omfattning som inte kan köpas för pengar. Sedan tog dessa "nyttiga idioter" till vandalism i grupp för att riva ner nämnda reklambanderoller. Vilket gav SD:s budskap ännu mer publicitet – och avsändaren ett visst mått av sympati från den del av svenska folket som tycker att yttrandefriheten är ett viktigt värde i en demokratisk stat.

Jag tycker också att SD är ett synnerligen obehagligt parti. Men det är helt absurt när vänstern försöker ge intryck av att försvara det fria, öppna, demokratiska samhället genom att tysta andra. Å andra sidan kanske det inte är det fria, öppna, demokratiska samhället som är vänstermobbens mål?

Det finns lagar som reglerar vad man får säga i Sverige. De är i och för sig principiellt tveksamma och problematiska. Men där går den juridiska gränsen. Fastställd av riksdagen. Om man inte säger eller skriver något olagligt, då skulle man kunna förvänta sig att samhällets institutioner ställer upp för att försvara den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Men på Östermalms tunnelbanestation stod polisen – det statliga våldsmonopolet – i allt väsentligt och tittade på när SD-reklamen slets ner. Varvid staten abdikerade som garant för våra demokratiska fri- och rättigheter.

Hur står det för övrigt till med vänsterns demokratiska värdegrund? Om vissa människor och politiska partier inte får säga vad de vill, inom lagens råmärken – vilka andra fri- och rättigheter är rödskäggen beredda att inskränka? För vilka? Vem skall avgöra vad som får skrivas och sägas i vårt land? Och på vilka grunder?

Tyvärr fruktar jag att så väl vänstern som SD har samma förhållningssätt till demokratin som Turkiets president Erdoğan – att den är som en spårvagn: du åker med tills du nått ditt resmål, sedan kliver du av.

I ett demokratiskt samhälle måste samma regler gälla för alla. Och alla måste garanteras lika fri- och rättigheter. Faller denna princip, då öppnar sig avgrunden. Vilket alla som har så mycket som en skissartad uppfattning om modern historia borde inse.

Vårt lands framtid skall avgöras med argument – inte med knytnävarna.

2015-08-04

Världen behöver fler whistleblowers. Bevilja Edward Snowden asyl!


Nybloggat på HAX.5July.org:


Det finns whistleblowers och det finns whistleblowers. Vill vi ha fler av Edward Snowdens klass – då måste vi ge honom asyl och visa att det går att avslöja sanningen och ändå kunna leva ett rimligt normalt liv i väst.

Radio Bubb.la - 4 augustiSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades den senaste olympiska dopingskandalen, Skatteverkets tips för hur medborgare i sin vardag kan underminera socialstaten, Frihetsfrontens sommarseminarium 21-23 augusti, nyttiga idioter i media som ger gratis uppmärksamhet värd miljoner till sina motståndare, felriktade åtgärder mot illegal invandring i Storbritannien, uppstädning av gränsen mellan Inden och Bangladesh och historien om hur Google+ misslyckades konkurrera med Facebook. Dessutom följer vi upp vår rapportering om reglering av crowdfunding med en dyster förutsägelse för FundedByMe."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-08-03

När det goda blir det bästas fiende


Välmenande, humant sinnade politiker missköter integrationspolitiken så till den milda grad att folk tröttnar och går till SD.

Integrationen kommer alltid att vara ett problem så länge vi har den bostads- och arbetsmarknadspolitik vi har. Men inga politiska partier (inte heller SD) har något av substans att komma med för att lösa upp denna gordiska knut. (Detta drabbar även svenska ungdomar, lågutbildade och andra som inte redan är inne i systemet.)

Vänstern och media gör de minsta kampanjer och utspel från SD till virala succéer. (Och de lyckas dessutom göra det hela till en yttrandefrihetsfråga – vilket tyvärr tvingar alla rimligt sinnade människor att på principiella grunder delvis ta SD:s parti.) Det är oerhört kontraproduktivt.

Myndigheterna törs inte upprätthålla de regler som redan finns för den fria rörligheten i EU. (Man har tre månader på sig att – på egen bekostnad – söka jobb, starta eget eller på annat sätt visa på egen försörjning. Annars får man åka tillbaka till sitt hemland igen. För att få del av det nya landets välfärds- och trygghetssystem måste man börja betala sina skatter och avgifter.) Denna underlåtenhet att följa regelverket medför att hela den fria rörligheten (en av de få saker som är bra med EU) kommit att ifrågasättas.

Man utvisar invandrare som etablerat sig, lärt sig språket, jobbar och betalar skatt – samtidigt som man struntar i existerande regler för egen försörjning vid anhöriginvandring.

Och så vidare.

Egentligen skulle allt kunna vara väldigt enkelt: Människor skall ha rätt att bo var de vill, men inte på andras bekostnad. Ett jobb / egen försörjning skall vara en biljett till permanent uppehållstillstånd. Vi skall ge människor som flyr från krig, förtryck och förföljelse en tillfällig fristad – men det innebär inte att de behöver betraktas som permanenta migranter och slussas in i den svenska välfärdsapparaten.

Humanism och medmänsklighet kan gå hand i hand med sunt förnuft – och skall inte framställas som dess motsats.

Men så lär det knappast bli. Istället kommer de självutnämnt goda krafterna i sin förmenta godhet – på grund av flathet, feghet och inkompetens – att driva väljarna rakt i armarna på ett parti med nazistiska rötter. Det "goda" har blivit det "bästas" fiende. Vilket inte kan leda till något gott. Speciellt inte för våra invandrare och flyktingar.

Välkommen till en helg i frihetens tecken!


Här är den senaste uppdaterade talarlistan för Frihetsfrontens sommarseminarium 21-23 augusti. Anmäl dig nu, medan det finns platser kvar.

Bokade talare:

Oscar Swartz, liberal debattör, skribent och entreprenör, talar om "Den svenska synden"

Henrik Sundbom, ordförande i Svensk-indiska föreningen, medlem i Frivärlds advisory board, talar om Indien på ämnet "Svågerpolitik och gräsrotskapitalism"

Susanne Tarkowski Tempelhof, entrprenör, grundare och CEO på Bitnation, talar om Bitnation och blockkedjeteknikens potential att konkurrera ut staten

Hanif Bali, riksdagsledamot (M) talar om hur det är att vara frihetlig i Riksdagen med "ohämmat maktspelande och kompromissade" om politiska reformer

Jim Turney, tidigare ordförande för US Libertarian Party och internetentreprenör talar om "How to speak libertarian to non-natives"

Lena Andersson, författare och journalist, som skall tala om kvasiliberalers användning av postkolonialism och identitetspolitik

Nima Sanandaji, teknologie doktor, författare och samhällsdebattör, berättar om sin senaste bok "Scandinavian Unexceptionalism"

Liksom förra året så håller vi till på en kollogård en bit norr om Norrtälje. Vi börjar efter lunch fredag 21 augusti och håller på fram till lunch söndag den 23:e.

Här samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetsvänner från Sverige, Norge och flera andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska frågor.

Försäkra dig om en plats genom att sätta in deltagaravgiften, 790 kr för studerande och 990 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum. Ange e-postadress för utskick av information. Mat och husrum är inkluderat i priset.

Som vanligt erbjuds: intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.

2015-08-02

Vad vill egentligen Moderaterna när det gäller kryptering?


Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask presenterade i fredags Moderatenas åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Det är ömsom vin, ömsom vatten.

Vissa saker bär tydligt f.d. justiteminister Asks signatur...
"Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket innebär möjligheter att läsa krypterad datatrafik för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet."
Det är lite oklart vad som menas med detta. (Frågan är om Ask vet själv.) Hemlig dataavläsning handlade från början om att kompromettera folks datorer med spionprogram. Men skrivningen om att "läsa krypterad datatrafik" antyder något annat.

Min gissning är att Moderaterna närmar sig den amerikanska och den brittiska regeringens ståndpunkt vad gäller kryptering. Det vill säga att kräva "bakdörrar" till olika former av krypterad datatrafik. (Läs mer här »)

Vilket är en befängd idé – och i princip omöjlig att genomföra på ett praktiskt rimligt och säkert sätt. (Kunde de, då skulle de förmodligen kräva ett förbud mot kryptering helt och hållet. Men det skulle göra internet osäkert och oanvändbart.)

Sedan är det ju så att tvångsmedel sällan införs mot en viss typ av brott, utan riktas snarare mot brott som har ett visst minsta straffvärde. Vilket innebär att vad det nu är Ask vill införa, så kommer det att kunna drabba alla.

Det vore mycket uppskattat om Moderaterna talade ur skägget – och gav klara besked om vad de egentligen vill göra när det gäller krypterad datatrafik.

• Moderaterna presenterar samlade åtgärder mot radikalisering och terrorism »
• Moderaterna: Skriv in reseförbud i terrormisstänktas pass »

• A first sign of an EU ban on encryption? »
• Vad är det SÄPO egentligen vill göra? »

Och så en äldre artikel, som ger ett större perspektiv på övervakningen:
• Rent mjöl i fel påse »

2015-08-01

Kommer även EU att försöka stoppa kryptering?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Plötsligt hör vi moderaternas partiledare uttrycka sig i ordalag som påminner om den brittiske premiärministerns – när det gäller att förbjuda eller kringgå kryptering. Det får mig att misstänka att det finns ett större policy-projekt på gång i frågan.

Radio Bubb.la - 1 augustiSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades Facebook och deras allt mer avancerade planer för att totalt dominera internet, restaurang Ester och dess fruktansvärda brott mot dansförbudet, cyniskt förtal av kinesiska pandor, spanska aggregatorskatten och våra exakta förutsägelser om denna som nu slår in, FundedByMe står upp för svågerkapitalism och konkurrenshämmande metoder, lyssnarfråga om att som libertarian jobba för staten, Turkiets och USA:s fortsatta dubbelspel och svek mot kurderna, första versionen av Ethereum lanseras och en ny smak som upptäckts av forskare."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

En tanke om droger...


Av sprit blir många människor gapiga, oregerliga och våldsamma. Dagen efter är de utslagna.

Av gräs och hasch blir de flesta människor fnittriga, kvasiintellektuella och emellanåt kontemplativa. Dagen efter är de med i matchen som vanligt.

Det är lite märkligt att sprit är den drog som är tillåten och cannabis den som är förbjuden.

Naturligtvis medför alla droger vissa risker. Men folk kommer ändå att använda dem. Så varför inte legalisera de mindre farliga? Så att de som vill kan byta – utan att riskera att hamna i konflikt med ordningsmakten, för ett "brott" utan offer?

2015-07-31

Euron - ännu en tågolycka i slow motion

Den regerar bäst som regerar minst, sägs det. Och så är det ju som regel. Lämna folk i fred, så blir det mesta bättre.

Ordstävet faller mig allt som oftast in, när jag läser om utvecklingen i euro-zonen. Här har politikerna lyckats åstadkoma ett fett dubbelfel med skruv.

Först konstruerade man ett politiskt gigantprojekt - en gemensam europeisk valuta. Man blundade för realiteter och grundläggande ekonomiska samband. Man vägrade att lyssna till alla varnande röster. Man gav sig helt enkelt in i något som man inte hade kompetens att förstå eller hantera.

När krisen sedan var ett faktum och vissa länder hamnade i tailspin - då upphörde plötsligt den politiska handlingskraften. ECB fick bemanna länspumparna (eller snarare sedelpressarna) för att hålla skutan flytande, medan politikerna fortsatte sparka denna tomma konservburk vägen fram. (Ursäkta de blandade metaforerna.)

Att hålla fingrarna i styr för att inte störa spontan utveckling, marknaden och människots skaparkraft är en sak. En bra sak. Att ställa till med politisk och ekonomisk oreda och sedan permanenta detta läge genom att drabbas av panik, förnekelsetillstånd och handlingsförlamning är något annat. En dålig sak.

För så länge Grekland och Tyskland, Italien och Finland, Spanien och Österrike har samma pris på pengar (samma växelkurs och samma ränta) - så länge kommer kris att följa på kris. Det kommer att drabba länder i båda ändar av spektrat, fast på olika sätt.

Det enda som teoretiskt sett skulle kunna fungera är om EU/euro-gruppen börjar centralstyra och införa en kommandoekonomi av Sovjetiska proportioner. Men det vore som bekant även ett sätt att döda demokratin, det fria företagandet och tillväxten.

Vi har alltså nått en punkt där politikernas prestige påbjuder att vi hellre ödelägger den fria ekonomin och det öppna samhället än att de erkänner att euro-projektet är en idiotisk idé. Allt som krävs för att det skall gå totalt åt helvete är att man fortsätter undvika att hantera de stora och principiella frågorna. Att inte göra något är också ett val.

2015-07-30

Radio Bubb.la - 30 juliSoundcloud # Radio Bubb.la # Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades Turkiets skamlösa attacker mot de kurder som krigar mot IS-terroristerna, Arbetsförmedlingens nya jättebudget som kommer att minska antalet förmedlade jobb, Jon Stewart och medias makt över politiken i USA, lyssnarfråga via ring bubb.la (076-686 14 68) om abort och livets början, SDU-avhoppare med nyvakna vänstervärderingar, regeringens nya satsning på att reglera crowdfunding, fortsatt diskussion om startups och Mathias Sundins förslag inklusive kommentar från riskkapitalist via ring bubb.la, allt mer oroande politisk utveckling i Spanien, jägaren som dödade lejonet Cecil identifierad, Stockholm petas från topplista av startupstäder och ny psykologisk forskning om upproriska och mobbande barn."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Kommer regeringen att döda crowdfundingen?Crowdfunding – gräsrotsfinansiering – är på väg att få fotfäste i Sverige. Kreatörer och entreprenörer samlar in pengar för projekt och affärsidéer via internet. Alla som är intresserade kan bidra med en slant efter vilja och förmåga. Spontan ordning råder på något som liknar en fri marknad.

Exempel på sådant som crowdfundats på senare tid är Docklands ekipage i Pride-paraden, medieprojektet Bubb.la och den EU-bok som jag just nu sitter och skriver på. Men det kan också handla om projkektlån och andelar i startup-företag.

Visst, det kan vara en smula komplicerat när det handlar om lån och andelar i nya företag. Men sådant finns det redan regler för – och de verkar fungera.

Kreativitet, entreprenörskap, maker culture, spontan ordning, frivilligt samarbete, frihet och decentraliserad finansiering. Kan det bli bättre?

Då gör regeringen entré. Svenska Dagbladet rapporterar...
– Vi ska sedan gå vidare och reglera detta på ett sätt så att marknaden fortsätter att växa, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).
Reglering – för att få marknaden att växa? Är han onykter?

Jodå, så är det. Regeringen skall in och pilla i gräsrotsfinansieringen. Detta trots att allt tycks fungera hur bra som helst.

Reglering. Inte för att det behövs. Bara för att man kan.

Som jänkarna säger: If it ain't broke, don't try to fix it.

Politiker är klåfingriga. Och allt de rör vid går åt helvete. Så räkna kallt med att Finansinspektionen blir tillsynsmyndighet. Det kommer säkert att bli fråga om registrering, med nya fina blanketter att fylla i. Med automatisk delning av uppgifterna till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att hindra penningtvätt. Kopia till Säpo, ifall någon terrorist kan tänkas lura i skuggorna. Rapportkrav. Statistik. Finns det en jämställdhetsplan i projektet? F-skattekrav. Förskottsinbetalning av moms och skatter. Och så vidare. Du fattar. Detta kommer att bli gräsrotsfinansieringens död.

Speciellt det där med skatterna får nog antas vara regeringens verkliga syfte med en reglering. Man har funnit en ny skattekälla.

Länk: Regeringen närmar sig reglering av crowdfunding »

2015-07-29

Vänstern är ett egoistiskt, reaktionärt särintresse


Är vänstermänniskor mer ego-centrerade än andra?

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att vänsterfolk är snabba med att låta meddela att de blivit kränkta, av en eller annan anledning. Däremot verkar de inte lika intresserade av att visa respekt för andra människor.

I den kulturella sektorn har vänsterartister som regel inga problem med att de själva är framgångsrika och drar in pengar – samtidigt som de gärna kritiserar kommersialism, kapitalism och masskultur i andra sammanhang.

Vänstern är inte heller sen att stämpla människor som vill behålla mer av sina egna, ärligt intjänade pengar som egoister. Samtidigt tvekar den själv inte en sekund vad gäller att göra anspråk på att få del av andras tillgångar.

Vänstern bygger strukturer för att värna intressen för de människor som har ett jobb, även om det innebär att det blir svårare för andra att etablera sig på arbetsmarknaden. På samma sätt värnar den intressen för de människor som har en bostad, även om det innebär att andra stängs ute från bostadsmarknaden.

Vänstern står bakom en monolitisk välfärdsstat som i princip inte lämnar något utrymme för alternativa lösningar, eget ansvar eller spontant framväxande system i civilsamhällets regi. Detta drabbar främst vanligt folk. I vänsterns välfärdsstat är det bara den med tjock plånbok som kan känna sig verkligt trygg och fri. Mer så där, än i ett pluralistiskt system. Allt detta för att vänstern sätter sina egna etablerade intressen och förmåner främst.

Avundsjuka är en central drivkraft för vänstern. Den ser hellre att alla har det lika dåligt än att några tillåts lyckas och bli framgångsrika. Den är blind för att fri företagsamhet och entreprenörskap skapar jobb för andra, tillväxt för vårt samhälle och utveckling. Den tycks tro att livet är ett nollsummespel.

Dessutom lyckas vänstern med allt detta mot en undertext som gör gällande att den skulle vara "snällare" och "mjukare" än andra politiska krafter. Vilket är ett imponerande illusionsnummer – med tanke på att vänstern vill bestämma över andra och minska människors möjlighet att kunna göra fria, frivilliga val efter eget huvud.

I själva verket är vänstern bara ett reaktionärt särintresse.

2015-07-28

Den totala övervakningsstaten närmar sig snabbt


Debatten om massövervakningen går på sparlåga i Sverige. Sossarna är angelägna om att fortsätta marschen mot övervakningssamhället. De borgerliga partierna stöder S. I regeringen har MP lagt sig platt – och kastat alla sina vallöften om att bekämpa Storebrotsstaten över bord.

Vad gäller datalagringen pågår ett lågintensivt krig mellan ett antal internetoperatörer och regeringen (genom dess kontrollmyndighet Post- & Telestyrelsen, PTS). Det ser ut som om att frågan kan komma att avgöras av EU-domstolen – som ju redan upphävt det EU-direktiv på vilket den svenska datalagringen bygger, eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt används datalagringen av alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner frikostigt. Ändamålsglidning pågår och bland andra Skatteverket använder datalagringen, till och med för vanliga sketna taxeringsmål. Antalet fall där myndigheter begär ut uppgifter om medborgarnas kommunikationer skjuter i höjden – och det kan handla om så många som en miljon ärenden om året.

I andra delar av EU stoppas datalagringen av politiker och domstolar (eller bantas radikalt). Men inte i Sverige.

Ser man till Försvarets Radioanstalt, FRA – då är frågetecknen minst lika många som tidigare. Och det finns ingen vilja att räta ut dem. Till exempel har riksdagen avslagit en motion om att riva upp FRA-lagen och en om att utreda samarbetet mellan FRA och amerikanska NSA.

Från Snowden-dokumenten vet vi att FRA har tillgång till NSA:s databas XKeyscore – som är ett slags spionernas Google, där allt som bedöms som intressant lagras. Med säkerhet innehåller den även uppgifter om svenskar och svenska förhållanden. Vilket lagstöd som finns för denna verksamhet är oklart. Likaså vem som godkänt att detta sker.

Sedan har vi frågan om "offensiv spaning" – det vill säga att FRA utför dataintrång i samarbete med NSA och brittiska GCHQ. (Vilket är en extra känslig fråga, eftersom GCHQ har pekats ut som en av de aktörer som hackat bland andra EU:s institutioner och bankernas Swift-system för transaktioner.) Något lagstöd har inte funnits. I vart fall inte mer än att om den hemliga FRA-domstolen säger att något är lagligt, då ifrågasätts detta inte. (FRA-domstolens beslut kan över huvud taget inte ifrågasättas, eftersom ärendena är hemliga.)

Här verkar regeringen dock ha fått lite kalla fötter. Enligt den försvarspolitiska propositionen (som lades fram av en regering där MP ingår) slås fast att försvaret skall få ägna sig åt cyberattacker. Det verkar alltså som om man i efterhand är på väg att göra något lagligt som FRA (enligt Snowden-dokumenten) redan ägnar sig åt. Arrogant så det förslår.

När någon enstaka, modig riksdagsledamot trots allt söker svar från FRA – då blir det i stort sett goddag yxskaft.

Europaparlamentets granskning av massövervakningen (2013-14) utmynnade i en till intet förpliktigande resolution – som ignoreras av EU:s medlemsstater och EU-Kommissionen och som inte på något substantiellt sätt följs upp av det nyvalda parlamentet.

Massövervakningen fortsätter – och ökar i omfattning. Någon egentlig principiell debatt syns inte till. (I vart fall ingen som ansvariga politiker kan tänka sig att delta i.) Miljöpartiets svek är totalt. Riksdagen lägger sig platt.

Den totala övervakningsstaten närmar sig snabbt.Videotips: United States of Secrets, del 1 och 2 »

Radio Bubb.la - 28 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades den senaste tidens upptäckter från Pluto, bluffmakeri om rysk ubåt hittat i Östersjön, Snoop Dogg genomför framgångsrik PR-kupp i Sverige, satanistisk staty invigd i Detroit i ceremoni med 700 deltagare, krav på statligt stöd till IT-startups och det berömda lejonet Cecils tragiska död. Dessutom presenteras ring bubb.la, ett nytt inslag i radio bubb.la som du själv kan medverka i genom att ringa 076-686 14 68 och lämna ett meddelande."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Frihetsfrontens sommarseminarium - glöm inte att anmäla dig!


Nu är det hög tid att anmäla sig till årets sommarseminarium med Frihetsfronten, 21-23 augusti.

Bokade talare – med en liten programändring:

Oscar Swartz, liberal debattör, skribent och entreprenör, talar om "Den svenska synden"

Henrik Sundbom, ordförande i Svensk-indiska föreningen, medlem i Frivärlds advisory board, talar om Indien på ämnet "Svågerpolitik och gräsrotskapitalism"

Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent

Hanif Bali, riksdagsledamot (M)

Jim Turney, tidigare ordförande för US Libertarian Party och internetentreprenör talar om "How to speak libertarian to non-natives"

Lena Andersson, författare och journalist, som skall tala om kvasiliberalers användning av postkolonialism och identitetspolitik

Nima Sanandaji, teknologie doktor, författare och samhällsdebattör, berättar om sin senaste bok "Scandinavian Unexceptionalism"

Liksom förra året så håller vi till på en kollogård en bit norr om Norrtälje. Vi börjar efter lunch fredag 21 augusti och håller på fram till lunch söndag den 23:e.

Här samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetsvänner från Sverige, Norge och flera andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska frågor.

Försäkra dig om en plats genom att sätta in deltagaravgiften, 790 kr för studerande och 990 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum. Ange e-postadress för utskick av information. Mat och husrum är inkluderat i priset.

Som vanligt erbjuds: intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.

2015-07-27

ISIS - ett problem som hade kunnat undvikas?PBS Frontline: Hur ett antal taktiska misstag i väst (främst i Vita Huset) kan ha skapat förutsättningar för ISIS att etablera sig och sitt terrorvälde.

Youtube » | PBS Frontline »

Ny vecka, nya insatser

2015-07-26

Massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle


Nybloggat på HAX.5July.org:


En bloggpost om hur massövervakning skapar ett misstänksamt samhälle, där människors tillit till varandra eroderar.

Bloggens 8.000.000-vall spräckt


Jag kan meddela att denna bloggs räkneverk nu har passerat åtta miljoner direkta träffar.

Till det kommer alla som läser via RSS (och det verkar vara en stor andel av läsarna) och återpubliceringar på andra siter.

Man tackar för visat intresse.

Föreligger det f.ö. intresse för podcasts framöver?

2015-07-25

Något håller på att hända med samtalsklimatet


Det svenska samtalsklimatet är deprimerande. Det är gapigt och anti-intellektuellt. Fri debatt offras för något slags supportermentalitet. Ett överordnat mål för många tycks vara att tysta sina motståndare istället för att själva söka och framföra goda argument. (Och vissa saker diskuteras helt enkelt inte i vårt land.)

Så där har vänstern gått på så länge jag kan minnas. Det nya är att en gapig, populistisk, nationalistisk och främlingsfientlig politisk kraft fått fotfäste i politiken. Dessa två krafter hetsar varandra in i något slags destruktiv och rätt förfärande spiral.

Genom åren har jag varit med om att vänstern (och någon enstaka nynazist) kastat gatsten mot mig, stört demonstrationer och försökt tysta mig genom att föra oväsen. Jag har hotats och fått stryk (inget riktigt allvarligt, men ändå) för mina åsikter. Allt oftare börjar jag uppleva att det även är främlingsfientliga nationalister beter sig obehagligt. Här finns en kuslig ton som för tankarna till biergarten-scenen i filmen Cabaret. Undertexten är hotfullt hånfull visavi frihetens idéer. (Nej, jag beklagar mig inte. Jag är som sagt van. Men jag vill peka på en intressant företeelse.)

Det är inget fel i att uttrycka sig enkelt, mustigt eller underhållande. Vårt land skulle behöva fler engagerande folktalare och envisa kättare. Man kan önska att fler vore skarpa i sin analys, snabba i repliken och intellektuellt spänstiga. Men det är raka motsatsen till vad vi ser i dag.

Det är mycket som behöver styras upp i vårt land. Men ju högre tonläget blir, ju mindre blir förutsättningarna för att lyckas med just detta.

Vilket för oss till elefanten i rummet: Invandringsfrågorna, som tillåts överskugga alla andra politiska frågor i vårt land. Så länge argumentationen ligger på järnrörsnivå, snuddar vid hat och bygger på förutfattade meningar – så länge kommer spänningarna att öka tills något går sönder. Vi kan, skall och måste diskutera situationen. Men det måste ske eftertänksamt, sakligt, intellektuellt hederligt – och i möjligaste mån baserat på fakta. (Till exempel som Nils Lundgren försöker göra här. ») Det måste helt enkelt gå att förhålla sig till denna debatt, erkänna de problem som de facto finns och ändå stå fast vid det öppna, fria och anständiga samhällets principer. Och utan att omfamna dessa värdens fiender.

Tyvärr förefaller det som att så väl de rödgröna som de borgerliga har lämnat walk-over – och därmed lämnat fältet fritt för (ännu) mer destruktiva krafter.

Det finns skäl att vara bekymrad.

Radio Bubb.la - 25 juliSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades NASA:s planer på att åka till månen, granatattacker i Malmö, en tjuvaktig men finsmakande svartbjörn, Financial Times nya japanska ägare, ett lyssnarbrev, svenska regeringens hyckleri om Uber, försök att avkriminalisera cannabis i Storbritannien, accelererande planekonomi i Venezuela och Universals anmälning av sig själva för upphovsrättsbrott. Sändingen avslutades med en fördjupning i ett antal länkar från vetenskapsavdelningen under ledning av vår vetenskapsredaktör Gustav Nilsonne."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »