2017-01-17

Brott och härkomst – en politisk härdsmälta


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


"Hur det förhåller sig med de verkliga siffrorna om brott och härkomst spelar från och med nu mindre roll. I den politiska debatten är bilden av verkligheten viktigare än verkligheten. Folk tror vad de vill tro – och de är benägna att dra sina egna slutsatser."

2017-01-16

En påminnelse...


Läs även denna artikel i The Spectator: What Oxfam won’t tell you about capitalism and poverty »

EU, Putin och Trump – vad är Europas plan?


Den internationella spelplanen förändras snabbt. (Se till exempel intervjun med Trump i Times/Bild. »)

En konsekvens kan bli att EU måste uppdatera sitt förhållande till Ryssland och Putin.

En förutsättning för allt är att EU:s medlemsstater kan försvara sig – om så krävs utan hjälp från USA. Bra staket ger goda grannar. Här måste alla ta sitt ansvar och upprusta. Och EU-länderna bör ge varandra ömsesidiga försvarsgarantier, på riktigt. (Däremot är tanken på en gemensam EU-armé ytterst tveksam.)

Putin har visat att han inte går att lita på och man kan inte utesluta att han är labil. Samtidigt är saker och ting som de är. Annekteringen av Krim var oacceptabel. Men allt talar för att Krim kommer att förbli under rysk kontroll. Västvärldens velande om Syrien ser ut att landa i att regimen sitter kvar och att landet blir kvar i den ryska intressesfären. Detta är i båda fallen tragiskt och svårt irriterande. Men det är som det är.

Så, vad gör Europa om Trump gör upp med Putin? Om Ryssland behåller Krim och Syrien, antalet kärnvapen reduceras och de amerikanska sanktionerna hävs? Tänker EU då stå fast vid de sanktioner som inte bara drabbar politiskt viktiga ryssar – utan även det ryska folket och det europeiska jordbruket? På något sätt måste man förhålla sig till att spelpjäserna flyttas.

Europa kan komma att behöva »normalisera« sitt förhållande till Ryssland – och samtidigt göra klart att man kräver synnerligen tydliga spelregler och att man inte kommer att acceptera ryskt trollande. Ett problem med detta resonemang är att EU är för svagt och för splittrat för att kunna tala med den tydlighet som krävs. (Förr eller senare kan EU dock ändå tvingas till något liknande, på grund av sitt beroende av rysk gas. Men då under sämre villkor.)

Jag litar inte för ett ögonblick på Putin. Jag är svårt misstänksam mot Ryssland – som är ett lynnigt, laglöst och i stora delar dysfunktionellt land.

Men jag har svårt att se satt något kan bli bättre av att vi inte har en genomtänkt plan – den här gången heller. Att inte göra något kommer också att få konsekvenser.


(Kom gärna med åsikter i kommentarerna. Men de skall vara sakliga och intressanta för att godkännas.)

Den svenska modellen

2017-01-15

Radio Bubb.la - 15 januariSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat fyra nyheter om Rex Tillerson och Donald Trumps kommande presidentskap, Skåneland ansluter sig till fotbollsförbundet Conifa, två abortnyheter och utläggningar i ämnet samt två krönikor om kristendomen och staten."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Life Accordion to TrumpYoutube »

2017-01-14

Störta den härskande klassen!


Sverige har en härskande klass bestående av politiker, högre offentliga tjänstemän, etablerade media, systemtrogna NGO:er och en lydig kulturelit.

Alla lever de på andra människors pengar. Alla är de intresserade av att makt flyttas från vanligt folk till politiken, från individen till det kollektiva.

Den härskande klassen har inte medborgarnas bästa för ögonen, utan statsapparatens. Den betraktar inte människor som unika individer, utan som undersåtar.

Den härskande klassen har en väpnad gren, polisen – plus en hel armé av ordningsmän. Gör inte så. Tyck inte så. Ifrågasätt inte. Händerna på täcket.

På senare tid har vi hamnat i en debatt om själva verkligheten, om sant och falskt. I denna debatt finns ett arrogant von oben-perspektiv som känns närmast DDR-mässigt.

Språket, litteraturen och historien städas och revideras. Fria och oberoende röster kritiseras och misstänkliggörs. Internet rensas från oönskad information.

Den härskande klassen är för övrigt inte speciellt kompetent. Vad den gör är att störa och ödelägga den spontana ordning och naturliga utveckling som annars bygger ett fungerande samhälle.

Den härskande klassen får hela tiden nya verktyg för att kontrollera att folket lyder:

Människor berövas kontrollen över sina pengar – i ett allt mer kontantlöst samhälle där staten har full insyn i individens privatekonomi. Det är ett oerhört kraftigt maktmedel.

Lägg till detta en aldrig tidigare skådad kontroll- och övervakningsstat – som kan användas för att i detalj kartlägga i vilka kretsar du umgås, var du brukar befinna dig och vad du håller på med.

Den härskande klassen har inga planer på att ge upp sin makt, tvärt om. Den är makthungrig och omättlig. Men dess ställning beror trots allt på att folket accepterar och legitimerar den. Kanske kan det bli ändring på den saken...

Det är hög tid att göra motstånd – medan det fortfarande är möjligt.