2014-08-22

Till skogs!


Kära läsare!

Som vanligt vid denna tid på året blir det nu ett par dagars bloggavbrott – då jag tänker åka ut i skogen på Frihetsfrontens sommarseminarium.

Om det finns nättäckning kanske det blir en del uppdateringar och glada tillrop, annars inte.

Var osedvanligt snälla och trevliga mot varandra.

Twittertagg: #ffsommar

2014-08-21

Frige Dan Park!


Konstnären Dan Park har i dag dömts till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp – på grund av sin konst. [Länk»]

Att spärra in människor för deras yttranden är oacceptabelt i sig. (Såvida det inte rör sig om en konkret uppmaning till brott.)

Att spärra in konstnärer för att de är provocerande, obekväma eller avvikande från politiskt korrekta normer är ett generalangrepp på konsten som sådan.

Lagen om hets mot folkgrupp hotar inte bara yttrandefriheten, den bryter även mot grundläggande demokratiska principer. Hetslagstiftningen framhåller vissa grupper av människor som mer skyddsvärda än andra. Därmed gör man avsteg från principerna om alla människors likhet inför lagen och alla medborgares lika rättigheter.

Det är skamligt att kultursverige hukar i denna fråga. Istället borde man stå upp för konstens frihet.

Frige Dan Park!

Uppdatering 1: Tydligen hålls Park kvar i häkte, vilket är mycket ovanligt när det gäller ett så (relativt sett) kort fängelsestraff. Förmodligen är syftet att pressa honom till att inte överklaga.

Uppdatering 2: SR Ekot rapporterar "Tingsrätten skriver i domen att den som utnyttjar sin yttrandefrihet också har en plikt att undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra och som inte bidrar till en allmän debatt." Finns det verkligen något lagrum för detta, eller fabulerar tingsrätten fritt?

Och nu: Ett förbud mot att minnas


Nybloggat på HAX.5july.org:


Enjoy!

Varför vill vänstern bara låta de rika välja?


Jag har svårt att över huvud taget begripa vissa delar av vänsterns politik.

Ta det här med det fria skolvalet. Om vi utgår från den rådande ordningen – att barnens skolgång är finansierad av skattebetalarna – då finns det två alternativ.

i) Det ena är systemet med en skolpeng som följer eleven, vilket ger honom eller henne möjlighet att välja mellan många olika alternativ. Vissa kommunala, andra privata. Och det ger föräldrarna en möjlighet att engagera sig i att deras barn får en fungerande pedagogisk miljö för sina studier.

ii) Det andra systemet är att vi bara har kommunala (eller statliga) skolor. Möjligheten att välja utifrån önskemål, behov, förutsättningar och läge kommer då att inskränkas jämfört med hur det är i dag. Eftersom människor är olika kommer detta att leda till en sämre situation för många.

I ett system med offentlig finansiering kan jag inte se något annat än att det är bra om människor får så stor möjlighet att välja som möjligt.

Dock... om man väljer alternativ två – då innebär det ändå inte att möjligheten att välja försvinner helt. Däremot begränsas den till dem som har mycket pengar, som kan köpa sina barn en helt privat utbildning i Sverige eller i utlandet.

Det är detta som är intressant: Vänstern driver en politik där det bara är den som har tjock plånbok som har möjlighet att välja.

Och det är vanliga familjer som får sina barns valmöjligheter krossade.

Häri ligger något närmast sovjetiskt i vänsterns politik: Att i onödan göra saker sämre för alla vanliga människor, för att uppnå målet att allt skall vara likadant överallt.

2014-08-20

Övervakningsstaten: FRA och demokratin

Klimat: Tänk om "alla" har haft fel...


En tidningsnotis fångade min uppmärksamhet. Forskare vid Lunds Universitet har kommit fram till ett "ett oväntat samband mellan solaktivitet och klimatförändringar". Länk »

Vad jag förstår bekräftar lundastudien i stort sett den tidigare teorin om att det är solens aktivitet (solfläckar och solstormar) som styr jordens klimatförändringar.

(Hög solaktivitet påverkar infallet av övrig kosmisk strålning till jorden, vilket påverkar molnbildningen, vilket i sin tur påverkar temperaturen på jorden. Teorin finns närmare beskriven i denna film... »)

Detta är den teori som klimatalarmisterna ägnat bortåt tio år åt att hata, förlöjliga och förneka. Det skall bli mycket intressant att se om de nu kommer att slita forskarna i Lund i stycken...

Jordens klimat har alltid förändrats och kommer alltid att förändras. Bästa sättet att möta de problem som då kan uppstå är genom tillväxt (så vi har råd att hantera problemen) och teknisk utveckling.

Att det sedan är idiotiskt att vara beroende av arabisk olja och rysk gas är en annan fråga.

2014-08-19

Ord på vägen

Människor skall bedömas utifrån sina handlingar - inte grupptillhörighet


Jag är så trött på indelningen av människor efter kollektiva förtecken, som till exempel religion.

Enligt detta detta synsätt skulle jag etiketteras som kristen. Vilket vore att ta i.

Religion är något privat. Något folk ägnar sig åt för att odla sin andlighet, själva eller tillsammans med likasinnade.

Man kan (och bör) kritisera till exempel den kristna högern och fundamentalistiska islamister för mycket. Men det innebär inte att man kan klistra etiketter på hela kollektiv.

Varje individ skall bedömas utifrån sina faktiska handlingar, inte beroende på vilket kollektiv han eller hon kan stoppas in i.

Och detta gäller även om man skulle kunna påvisa att en viss grupp är överrepresenterad vad gäller vissa egenskaper. Man kan inte klistra etiketter på alla. Människor är olika. Ingen kan styra vilka situationer eller omständigheter han eller hon föds in i.

Att stämpla någon som ditt eller datt beroende på grupptillhörighet är inte bara orättvist – utan även raka motsatsen till den svenska öppna demokratiska rättsstatens grundläggande principer.

Dessutom: De flesta människor som sorteras in i fack efter religion i den svenska samhällsdebatten är inte direkt religiösa. Ofta inte alls. Därför blir stämpeln som till exempel kristen, muslim, jude, hindu eller buddhist vanligtvis tom och meningslös.

Hur människor skall bete sig mot varandra (och vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot samhället) bestäms i Sverige av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, av EU:s människorättsstadga och av svensk lag. Vilket alla som vill vara med i föreningen tvingas rätta sig efter.

(Jo, man kan fortfarande kritisera dåliga lagar. Man kan till och med ägna sig åt civil olydnad, när det gäller lagar som skapar brott utan offer. Men man skall alltid respektera andra människors frihet och rättigheter.)

En helg i frihetens tecken

Sista chansen: Nu finns det bara några enstaka platser kvar på Frihetsfrontens sommarseminarium nästa helg.

Missa inte sommarens frihetliga höjdpunkt – anmäl dig nu!

Mer information här... »

2014-08-18

NSA & FRA: Är det lagligt bara för att någon säger att det är lagligt?


Nybloggat på HAX.5july.org:


Om hur NSA och FRA kortsluter den demokratiska processen och sätter sig över såväl rättssäkerhet som rättsstat.

Demokrati, generell välfärdsstat, öppna gränser - välj två!


Statsminister Reinfeldt sommartalade i helgen och påpekade att flyktingströmmar och flyktingmottgande kan komma att kosta på.

Byråkraterna på Migrationsverket vill ha 48 miljarder kronor ytterligare för att hantera detta, under de kommande fyra åren.

Så det är bara att konstatera att "utlänningsfrågan" nu är en central valfråga.

Politik är ofta att tvingas fatta omöjliga beslut utifrån otillräcklig information. De beslut politikerna fattar får nästan alltid oförutsedda och ofta oönskade konsekvenser, inte sällan på helt oväntade områden. Så de politiska partierna bör tänka sig noga för innan de ger sig ut i detta gungfly.

Här är dagens teori, att diskutera...

Demokrati, generell välfärdsstat och öppna gränser – det sägs att man bara kan välja två.

Jag förstår resonemanget och skulle vilja säga att om det är korrekt, då måste man välja två och välja bort en. Alla tre samtidigt fungerar inte.

För mig är detta inget större problem. Jag vill avskaffa den generella välfärdsstaten.

Det intressanta är att det bara finns ett politiskt parti som gjort ett val. Det är (SD) – som vill stänga dörren för utlänningar. Vilket jag tycker är ett olyckligt val. Men inte desto mindre, de har gjort sitt val.

De övriga riksdagspartierna, däremot... De vill både ha kakan och äta upp den. De förmår inte att göra något val alls. Demokratin förväntas stå över allt annat. Den generella välfärdsstaten är en helig ko i svensk politik. Och det råder i princip konsensus om en human och generös flyktingpolitik.

Som jag uppfattar saken, så går det inte att låta bli att göra ett val. Väljer man inte, då kommer samhällets dynamiska krafter att fullborda processen åt en – utan att man har kontroll över vad som sker och vad som då får stryka på foten.

Jag antar att det är lätt för många att lyssna till reptilhjärnan och välja det antiintellektuella alternativet – att i någon mån stänga gränserna. (Detta speciellt som den svenska migrationsbyråkratin är ineffektiv och kafka-artad. Lägg till detta en havererad "integrationspolitik" och en arbetsförmedling som förmodligen gör mer skada än nytta... De etablerade partierna har verkligen bundit ris åt egen rygg.)

Det enda parti som gjort sitt val har enligt min mening valt fel. Och de övriga partierna tänker uppenbarligen inte välja alls. Vårt lands traditionella maktpartier tänker fortsätta köra på, på samma sätt som tidigare.

Jag fruktar att den av de tre spelpjäserna som då kommer att falla är demokratin.

(Vänstern har ju redan börjat tänja på demokratins principer.)

Om de svenska borgerliga partierna hade någon stake – då skulle de använda detta historiska tillfälle som murbräcka mot den generella välfärdsstaten.

Rädda demokratin. Rädda öppenheten och den fria rörligheten. Bygg om den svenska välfärdspolitiken till ett system där bara de som verkligen behöver hjälp får hjälp, där folk får ta mer ansvar för sina försäkringslösningar själva och där man får kvala in i de sociala trygghetssystemen (oavsett om de är offentliga eller privata) genom att först betala till dem.

Men det kommer de principlösa borgerliga partierna aldrig att våga. Speciellt inte i en valrörelse.

Så... vi går mot en turbulent framtid.

Politiska intressen bakom kokainmålet?


Det finns tydliga tecken på röta i det svenska rättsväsendet. Vi har oskyldiga människor som dömts till mycket långa fängelsestraff utifrån påhittade anklagelser som är så orimliga att de aldrig borde gått till åtal. Vi har Quick-fallet där grupptänk med skygglappar lett till att en mytoman dömts för ett antal mord, där de verkliga mördarna samtidigt kunnat gå fria. Och vi har sorgligt mörka rättsliga farser som utredningen av mordet på statsminister Olof Palme.

Men frågan är om kokainmålet i Stockholm inte slår alla rekord?

Här finns det mesta: Oklara gärningsbeskrivningar som aldrig borde ha lett till åtal över huvud taget. Undanhållande av bevis som talar till de åtalades fördel. Fabricerade bevis. Poliser vars vittnesmål direkt motsäger andra polisers vittnesmål. Rekordlånga häktningstider. Och så vidare...

Man undrar hur det kan bli så här. Handlar det om inkompetens? Om överdriven nit och ambition? Om förutfattade meningar och arrogans?

En intressant detalj i målet är de journalister som agerat "nyttiga idioter" och sprungit åklagarnas ärenden när fakta, bevis och verkliga omständigheter inte räckt till. Detta mål har en hög profil som gör mig nyfiken.

En fråga man därför bör ställa sig är vilken roll justitiedepartementet spelat i allt detta. Omständigheterna i fallet är ju sådana att departementet (och UD) rimligen måste blivit inkopplat vid vissa tillfällen. Har departementet i så fall okritiskt gått åklagarens ärenden? Har man alls gjort någon egen bedömning av rimligheten i vad man gett sig in i?

En annan spekulativ fråga är om justitiedepartementet haft något politiskt intresse i fallet som sådant? Har man möjligen låtit åklagarna förstå att det skulle sitta fint med en trofé i form av lite "storbus" i fängelse, att visa upp för väljarna och omvärlden? Har man sänt signaler om att nu är det hårdare tag och strängare straff som gäller – och att rättssäkerheten får stå tillbaka, om nödvändigt? Har åklagarna kanske själva dragit sådana slutsatser, för att hamna på god fot med departementets politiska ledning?

Det finns så mycket som är märkligt – på så många sätt – med denna obehagliga historia.

Läs Dick Sundevalls nedan länkade artikel om detta fall. Det är en hårresande berättelse.

Länk: Kokainmålet – ännu en rättsskandal »

NSA & FRA: Vilseledande lagstiftning


I går sände SVT Dokument Utifrån det första av tre program i serien Amerikas Fördolda Stater – som handlar om massövervakningen.

Programmet bekräftade mycket, kom med en del kompletterande information och visade upp det skamlösa maktspelet bakom NSA:s övervakning.

Men framförallt bekräftade filmen att Vita Huset och den amerikanska administrationen varit mycket väl medveten om att man drivit övervakningen längre än vad lagen och konstitutionen medger.

Detta är viktig information. Inte minst för oss svenskar, eftersom vårt FRA samarbetar nära med amerikanska NSA. Och eftersom det framkommit att den amerikanska säkerhetsadministrationen varit rådgivande när svenska övervakningslagar har skrivits.

Det finns skäl att tro att svensk lagstiftning om FRA och annan övervakning är minst lika vilseledande som den amerikanska.

Se programmet här »

2014-08-16

Oh, shit...


Politisk comeback för Dr Göran Persson? Historiens drygaste statsminister... godsägare och lobbyist. Staten och kapitalet. Mannen som ledde regeringen som sände folk till skenrätt och tortyr i Egypten. Mannen med det yttersta ansvaret för genomklappningen efter tsunamikatastrofen.

Glöm inte att lämna landet i tid.

Läs mer: Göran Persson kan bli utrikesminister »

2014-08-15

Sveriges nästa utrike(s)minister?[Direktlänk»]

Borgerlighetens största misslyckande


Den svenska borgerlighetens enskilt största misslyckande är att den inte lyckats (eller, snarare velat) använda frågan om "invandringens kostnader" som murbräcka mot den generella välfärdsstaten.

Den generella välfärdsstaten tvingar folket att stå med mössan i hand. Den misslyckas med att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp. Den kväver civilsamhället. Den vänjer folk av med att ta ansvar för sina egna liv. Och den hindrar människors fria rörlighet.

Sverige är ett sosseland, oavsett vilken regering vi har...

2014-08-14

En av orsakerna till att jag inte saknar mitt gamla jobb i Bryssel...EU-engelskan är förfärlig.

Läs även: Can You Speak Commission? »

Massövervakningen i EU


Nybloggat på HAX.5july.org:


Enjoy!

EU:s kris borde vara en svensk valfråga


EU och EMU har nätt och jämt näsan över vattenytan. Det tycks aldrig bli något tryck i ekonomin, hjulen vill inte börja snurra och det tycks inte synas något ljus i slutet av tunneln.

Det är så här det går när man försöker centralstyra och reglera. Detta är vad som sker när man ger politiker och byråkrater för mycket makt, speciellt i ett överstatligt system. Detta är konsekvensen av euro-zonens kommandoekonomi.

Europa är helt enkelt på väg att upprepa ett historiskt, klassiskt socialistiskt fiasko.

Sverige löper en uppenbar risk att dras med i denna dödsdans.

Något måste göras.

Det bästa vore att rulla tillbaka EU till ett mellanstatligt samarbete för frihandel och fri rörlighet. Men det finns tyvärr inte på den politiska kartan.

Möjligen borde Tyskland, Sverige, Danmark, Baltstaterna, Holland och kanske några till göra något tillsammans för att bygga en brandvägg mellan sig och Europas sjuka ekonomier.

Eller också får vi lämna EU. Vilket nog är den säkraste lösningen. Gärna tillsammans med britterna.

Det kommer att spela roll vilken regering Sverige har efter valet. Medlemsstaterna har stor makt över EU:s utveckling. Hur vill Sverige egentligen ha det? Den frågan lyser dock med sin totala frånvaro i den svenska riksdagsvalrörelsen.

Även frågan om ett svenskt EU-medlemskap är en riksdagsfråga. Men inte heller den syns till i valdebatten.

Länkar:
Nolltillväxt i EMU »
France’s hopes of cutting its ballooning public deficit took a blow Thursday as new figures revealed that the country’s flagging economy remained at a standstill in the second quarter. »

Uppdatering, fler länkar: AP » | Bloomberg »

I kväll: Liberöl x 2


I kväll är det liberöl i både Stockholm och Göteborg. Frihetsfrontare, libertarianer, anarkokapitalister, frihetsvänner, objektivister och andra frihetliga element tar en bägare och konspirerar över stort och smått.

Stockholm: Från 18-tiden på Pub Mowitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan.

Göteborg: Från 18-tiden på The Bishops Arms Plaza, Västra Hamngatan 3.

Välkommen!

2014-08-13

Dålig reklam


Nu när jag är i Sverige ett tag roar jag mig bland annat med att reta mig på dålig reklam.

Dubbelstöten? Själv kommer jag att tänka på en gammal tv-serie där Dynamit-Harry är bankrånare. En bekant associerade till fäktning.

Om man nu skall berätta hur illa det kommer att gå för landets ungdom vid ett regeringsskifte – varför visar man då ryggen på dem? Hade det inte varit fiffigare att ge dessa ungdomar ansikten, för att göra budskapet mer laddat?

Och texten! Lång, snårig och med synnerligen tveksamma syftningar. (Är sossarna emot att oppositionen vinner valet..?)

Så här skulle man kunna ha gjort istället...
Om sossarna vinner valet kommer de att höja restaurangmomsen.
Då blir det dyrare att gå på krogen.
Då kommer färre människor ha råd att gå ut och äta.
Då kommer massor av ungdomar som i dag jobbar på krogen att bli arbetslösa.
Rösta inte på sossarna.
Svårare skulle det inte behöva vara vara.

Sedan är det en helt annan sak att det där med olika moms på olika saker är en rätt idiotisk idé. Sänk skatten på allt istället.

2014-08-12

I konsekvensens namn...

Så... Beatrice Ask (M) försöker ta en rövare om datalagringen?


Sedan tidigare känner vi till att juristerna vid EU:s ministerråd har dödförklarat datalagringen – efter att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s datalagringsdirektiv.

Men den svenska regeringen och sossarna bryr sig inte. De vill fortsätta lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.

Frågan är nu gömd i en utredning, till efter valet. Men utredaren (den politiske torpeden Sten Heckscher) har lämnat ett förhandsbesked om att han tycker att den svenska datalagringen inte påverkas av EU-domstolens dom.

Nu kommer dock information som tyder på att frågan har diskuterats på ett ministerrådsmöte med EU:s justitie- och inrikesministrar. Och det är på detta möte som det skall ha klargjorts att den urskiljningslösa datalagringen är död. Insamlingen av teledata utan brottsmisstanke måste upphöra.

Då infinner sig ett antal frågor: Vad hade justitieminister Beatrice Ask (M) att säga om detta, på ministerrådets möte? Försöker hon mörka vad man kom fram till på mötet? Varför har varken Ask eller Heckscher sagt så mycket som ett pip om saken?

Frågorna lär ha ett enkelt svar: De försöker bluffa.

Ställ regeringen och sossarna till svars om datalagringen – innan valet!

Läs mer: EU Lawyers Confirm 'General And Blanket Data Retention Is No Longer Possible' In European Union »

2014-08-11

Om "rätten att bli glömd"


Nybloggat på HAX.5july.org:


Om "rätten att bli glömd" på internet.

Saker valrörelsen (tyvärr) inte kommer att handla om...


Något håller på att ske – eller har redan skett – med samhällsklimatet i Sverige.

Politikens överbeskyddande klåfingrighet har gått så långt att många människor nu för tiden tar den för given. Det offentliga skall ordna allt, man skall inte behöva ta ansvar (eller få välja lösningar) själv. Staten tycks göra mer för att skydda oss från oss själva än från andra. Begreppet "inlärd hjälplöshet" är nu för tiden en påtaglig realitet.

Samhällsdebatten håller på att kantra till något slags allmän hysteri, där den som inte är mainstream fulas ut och stigmatiseras. I ett rätt hårt tonläge görs det klart för folk vad de bör tycka. Morallagstiftning är nu för tiden något slags normaltillstånd, liksom åsiktslagar. Inte ens konsten är fri längre, vilket den kulturelit som blir allt mer beroende av skattepengar inte har några direkta problem med.

Det tycks och tros en väldig massa – samtidigt som logiskt tänkande, fakta och analys sätts på undantag. Medborgerliga fri- och rättigheter urholkas och rättsstaten vattnas ur. Demokratin håller på att förvandlas till en formalistiskt matematisk fråga, där den som först kan skapa en politisk majoritet ges oinskränkt rätt att med tvång bestämma över alla andra och att sätta sig över demokratins djupare värden.

Politiken har blivit en jakt mot mitten, i vilken alla principer och idéer har kastats över bord. Bristen på visioner gör debatten ängslig, oförutsägbar och kortsiktig. I den politiska debatten är metafrågorna på väg att tränga ut de genuint politiska. Samtidigt finns det mycket som talar för att folk i allmänhet håller sig med allt spretigare och inte sällan motsägelsefulla åsikter.

Viktiga saker som en fungerande polis, ett trovärdigt försvar och ett kompetent rättsväsende har ersatts med en massa trams, flum och oväsentligheter. De som är satta att ratta landet tycks inte längre vara beredda att ta ansvar för vare sig politiska beslut, offentlig förvaltning eller ens sina egna handlingar.

Någonannanismen får tågrafiken att bryta samman, hindrar sjukvården från att bota människor, leder till absurda upphandlingar, får så väl låg- som högpresterande elever att hata skolan – och skapar en administrativ kultur där rimliga resultat får stå undan för formalia.

Korporativismen breder ut sig och skapar ett system där särintressen och politik går runt den demokratiska processen och vad som rimligen kan kallas för allmänintresset. Offentlighetsprincipen inskränks, polisen militariseras och en aldrig tidigare skådad övervakningsstat rullas ut.

Media tycks nu för tiden se höga upplage- och tittarsiffror som sitt allt annat överskuggande mål. Uppdraget att kritiskt granska makten och att erbjuda en kvalificerad, mångsidig analys håller på att bli omodernt.

Ängslighet blandas med arrogans. Kränksjukan tar sig allt mer aggressiva former. Kvalificerad debatt sätts på undantag samtidigt som våld i vissa kretsar upphöjs till verktyg för att nå politiska mål.

Skall vi verkligen ha det så här?

2014-08-10

Frihetsfrontens sommarseminarium - Hög tid att anmäla sig!


Nu finns det bara ett fåtal platser kvar – så det är hög tid att anmäla sig till Frihetsfrontens sommarseminarium 22-24 augusti!

Talare...

  • Kareem Amer, egyptisk bloggare som suttit fängslad för hädelse, numera bosatt i Norge, talar om möjligheterna till demokrati i arabvärlden.
  • Amelia Andersdotter, f.d. EU-parlamentariker för Piratpartiet.
  • Sofia Arkestål, riksdagskandidat för C, talar om hur hon skall lyckas vara liberal i riksdagen, när alla andra som försökt har misslyckats.
  • Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och socialdemokratisk debattör, talar om "Socialdemokratin, nyliberalismen, åttiotalet och framtiden".
  • Henrik Malm Lindberg, forskare vid Ratio - Näringslivets Forskningsinstitut, och lärare vid Stockholms universitet, talar om "Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall".
  • Peter J Olsson, politisk redaktör på Kvällsposten.
  • Mattias Svensson, liberal författare och debattör, talar om svensk alkoholpolitisk historia.

Liksom förra året så håller vi till på en kollogård en bit norr om Norrtälje.

Här samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetsvänner från Sverige, Norge och flera andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska frågor.

Försäkra dig om en plats genom att sätta in deltagaravgiften, 790 kr för studerande och 990 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum. Ange e-postadress för utskick av information. Mat och husrum är inkluderat i priset. Det har varit fullt tidigare år så betala redan nu för att försäkra dig om en plats!

Som vanligt erbjuds: Intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god BBQ-mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.