2016-10-21

Fri handel, inte krångligare än man gör den


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Fri handel och en fri marknad – mycket bättre än byråkratiska så kallade frihandelsavtal som TTIP och CETA.

2016-10-20

Radio Bubb.la - vetenskapsspecialSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens vetenskapsspecial avhandlas bland annat att världens första barn med DNA från tre föräldrar fötts, brittiska regeringen kritiseras för bristande hantering av policyforskning, svensk värnplikt ökade segregation och fattigas kriminalitet, bot kontrollräknar tiotusentals vetenskapliga artiklar och visar på allvarliga felräkningar hos var tionde samt starka sociala band underlättar informationsöverföring och lärande bland korpar."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

EU vill stoppa fildelning med hjälp av hittepå-juridik


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU:s senaste idé om att begränsa olaglig fildelning och upphovsrättsbrott svänger sig med påhittade juridiska termer som är tänkta att låta förtroendeingivande, men som i själva verket inte betyder något.

Arbetsanteckningar...

2016-10-19

Radio Bubb.la – onsdag 19 oktoberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlas bland annat att Läkare utan gränser tackar nej till vaccindonation från Pfizer, Christoffer Carlsson om att återvändande IS-terrorister behöver körkort, skuldsanering och bostad, Bengt Nilsson om att svenska biståndsmiljarder till Tanzania bidrog till lägre tillväxt och ekonomisk kollaps samt David Wong om att amerikanska presidentvalet handlar om staden mot landsbygden. Missa inte att gå med i nystartade frihetliga talarklubben Liberty Stockholm Toastmasters!"

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

Är det inte det som är problemet?


Jag snubblade över en artikel i Sydsvenskan från i somras:
I utredningen konstateras att den som deltar i en väpnad konflikt för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas. Det gäller till exempel stridande. 
Samtidigt finns det typer av understödjande deltagande som i dag inte är kriminaliserat, till exempel materielvård, transport och matlagning. Det vill man nu kriminalisera, med ett maxstraff på två års fängelse. 
Ett undantag, som inte ska vara straffbart, är sjuk- och själavårdsarbete.
Jag bara undrar... Själavårdsarbete? Är inte det – i denna kontext – exakt vad som skapat problemen från början?

Kommunal curling av IS-terrorister? Verkligen?


Det här med att hemvändande som stridit för terrorgruppen IS vid behov kommer att få lägenhet, körkort och skuldsanering har väckt berättigad vrede.

Jag skulle vilja försöka resonera igenom detta rent principiellt. Om inte annat, så för att se om denna åsikt stämmer överens med de krav jag tycker att vi måste kunna ställa på mänskliga rättigheter i en demokratisk rättsstat. Det är inte helt okomplicerat.

Några ledande principer: Människor i allmänhet har rätt till liv, säkerhet och egendom. Alla medborgare i en stat skall ha lika rättigheter och skyldigheter inför staten. Människor som vistas i vårt land men ej är medborgare har inte fullt ut samma rättigheter och skyldigheter som medborgare – men skall dock minst tillerkännas de allmänna mänskliga fri- och rättigheter som meddelas i Europarådets och FN:s deklarationer. Rättsstatens principer skall råda och hanteringen måste vara rättssäker. Envar skall anses vara oskyldig till dess motsatsen har bevisats.

Aktuell lagstiftning finns här »

En person har varit i Mellanöstern för att strida för terrorgruppen IS. Hen kommer tillbaka till Sverige. Då gäller (i vissa fall) förbudet mot terrorresor. I någon mening skulle kanske även terroristbrottslagen kunna vara tillämplig (i och med att personen i fråga varit kombattant för samma terrororganisation som utfört ett antal attentat i Europa).

En återvändare skall naturligtvis genast anhållas. Personen i fråga har varit stridande för en terrorgrupp som helst skulle vilja skära halsen av oss allihopa – och är naturligtvis en säkerhetsrisk. Allmän säkerhet kräver att personen i fråga tas i förvar tills man kan utröna om han (eller hon) utgör något hot.

Ett sådant frihetsberövande ryms förmodligen inom vad Europakonventionen medger i sina undantag. (Kan dessa undantag åberopas i alla möjliga andra sammanhang, då kan de åberopas här. Det kan rent av vara med just något sådant här i åtanke som man skrev undantagen. Inte för att jaga fildelare.)

Och så skall det fastställas vem personen är, vad den har ägnat sig åt och om det finns skäl att anta att rena krigsbrott har begåtts.

Från 1 april gäller förbudet mot terrorresor. [Länk »] Lagen är problematisk på vissa sätt, men den gäller och då måste den tillämpas lika för alla. Den påbjuder fängelse i upp till två år. Ovanpå detta kommer straff för eventuella krigsbrott som kan bevisas.

Om man kan visa att någon är farlig genom begångna krigsbrott – då finns det utrymme för mycket långa fängelsestraff.

Lagen om terrorresor kan dock inte gälla retroaktivt – eftersom man inte kan straffa människor som utfört en handling som inte var olaglig när den utfördes. Lagen gör dessutom undantag för den den som strider i ett land där han eller hon är medborgare. [Länk »]

Ett omhändertagande är det första som måste ske. I varje enskilt fall. Och utredningen måste utföras på ett kompetent sätt – av statens våldsmonopol.

Möjligen vore det bästa att sätta upp en internationell / europeisk tribunal (lämpligen under internationella domstolen i Haag eller Europadomstolen i Strasbourg) som på ett och samma ställe kan samla information, dokumentation och bevis om alla kända kombattanter, kända krigsbrott och återvändare. Europol hjälper säkert gärna till – nu när det för ovanlighetens skull är på riktigt.

De personer som sedan döms till fängelse kommer som regel ut förr eller senare. Då skall de behandlas efter exakt samma regler som andra människor. (Möjligen med undantaget att den som dömts för terrorrelaterad brottslighet nog får finna sig i att vara listad hos Säkerhetspolisen under överskådlig framtid.)

Det må vara att den kommunala socialtjänsten då har skyldighet att bidra med pengar till kost, kläder och logi.

Men en egen lägenhet? Knappast. Körkort? Nej. Skuldsanering? Nej. Socialtjänstlagen skall helt enkelt tillämpas lika för alla. Den föreskriver inga sådana skyldigheter. Och den tillämpas normalt sett med stor restriktivitet.

Så om någon kommun får för sig att börja curla plötsligt återvändande IS-terrorister – då är det både allmänfarligt och på ett principiellt plan orättvist.

Att komma fram till denna slutsats kräver varken känsloargument eller högt tonläge.

Det är bara att hålla fast vid och tillämpa de principer som är centrala för en demokratisk rättsstat – vilka är exakt de terroristerna försöker få oss att överge. På den punkten får vi aldrig svikta.

2016-10-18

5 juli-podden 22: Cirkus Assange, olaglig brittisk övervakning och dataskydd

5 juli-podden – för dig som vill vara uppdaterad i debatten om internet, övervakning och fri- & rättigheter.Storbritanniens underrättelsetjänster bröt mot lagen i 17 år - nu vill man ändra lagen. Fängelse för kränkande bilder på förslag, också i Storbritannien. Dataskyddet hotas i EUs handelsavtal. Men vi inleder med att analysera Wikileaks mystiska beteende i veckan. Dessutom kort om Chelsea Manning och Milo Yiannopoulos. Och så tipsar vi om två konferenser som kan vara intressanta för våra lyssnare.

Med Karl Andersson och Henrik Alexandersson.

Soundcloud » | Youtube » | iTunes »RSS-feed (via Soundcloud) » | Ladda hem filen (MP3) »

Feedback, läsarbrev och insändar-inslag (MP3) kan sändas till: karl[at]5july.org

Publicerad under Creative Commons (Soundclouds CC-licens: CC=BY&NC)

HAX 5 Juli-blogg (på engelska) »

Polisens kris skapar främlingsfientlighet


Läs min senaste krönika hos Mårtensson:


Om hur polisens haveri leder till att olika grupper kollektivt misstänkliggörs och att främlingsfientlighet breder ut sig.

2016-10-17

En dag av frågetecken om Assange och Wikileaks


Nybloggat på HAX.5July.org:


En dag av rykten, mystiska tweets, spekulationer och nya besked kring Wikileaks redaktör Julian Assange.

Börjar det inte bli hög tid för nationen att ta sig samman?


Tidsandan och tonläget i samhällsdebatten gör mig orolig och deprimerad. Det är som om alla har blivit skvatt galna.

Vänstern låtsas som om det inte finns några problem med den flykting- och migrantsituation som landet befinner sig i. All form av problematisering avfärdas som rasism. Nivån av förnekelse är direkt farlig.

På högerflanken har man förstått att det finns problem – men man har lika lite några rimliga lösningar som vänstern. Istället hetsar man upp sig till en nivå som ibland, i vissa kretsar närmast för tankarna till raskrig.

Tonläget höjs, känslorna kokar, rädsla och hat finner fäste. Det är verkligen inte en miljö som stimulerar till konstruktiva lösningar.

Till att börja med måste folk ta sig ur den känslospiral som bara får verkliga och upplevda problem att framstå som värre och värre. Den som är uppjagad är som regel dålig på att fatta rationella beslut.

Säg nu efter mig: Ja, förra höstens flyktingkris medför uppenbara problem när alla nu skall slussas in i samhället. Så intressant.

Det är som det är. Att klaga är kul, men gör inget bättre. Att oroa sig är lätt, men gör det bara svårare att förhålla sig rationell till de saker som ändå måste hanteras.

När vi kliver ur känslospiralen, då får vi bättre förutsättningar för att kunna tänka klart och hantera de problem som ligger framför oss – på ett rimligt, konstruktivt och effektivt sätt.

Även om det är så att Sverige befinner sig i en bubbla av högt välstånd, allomfattande välfärdssystem, högt kostnadsläge, höga priser, höga formella krav på arbetskraften, en hög grad av facklig »protektionism«, omfattande byråkrati, dyrt boende, höga skatter och bristande personligt ansvar – så måste vi förhålla oss till det. Allt detta gör integration till en ovanligt besvärlig fråga. Men den måste ändå hanteras.

Det är hög tid för en seriös debatt om hur vi löser de problem som föreligger.