2015-10-09

Identitetspolitik är en härskarteknik


Identitetspolitik syftar inte till dialog. Istället är den destruktiv. Den går ut på att tysta människor.

Genom hemsnickrade, värdeladdade antaganden skapar identitetspolitiken falska premisser – vars syfte är att ge godtyckliga teser en förment moralisk tyngd.

Detta avskräcker människor från att uttrycka andra åsikter. Det försvårar kritik och rationell analys genom att ersätta fakta och logik med känsloladdad hittepåmoral. Vilket är effektiv härskarteknik.

Identitetspolitiken är det fria ordets fiende och den öppna debattens dödgrävare.

Den är dessutom en ulv i fårakläder. Identitetspolitik bygger på att göra skillnad på folk och folk – utifrån till exempel hudfärg, etnicitet, kön, sexuella preferenser eller religion. Resten av samhället håller på att lämna sådana tröttsamma fixeringar bakom sig.

Samtidigt tycks identitetspolitikens profeter vilja utgå från något slags postmodern tanke om att det inte finns några bestämda värden eller absoluta sanningar. Vilket blir obegripligt när den själv faktiskt kategoriserar människor utifrån objektivt observerbara egenskaper som hudfärg och kön. Man måste på allvar överväga att det hela är en metafysisk installation från Konstfack.

Alternativet är mycket enkelt: Att alla skall vara lika inför lagen och ha lika rättigheter inför staten.

2015-10-08

En av mina två favoritmarxister...Slavoj Žižek: Political Correctness is a More Dangerous Form of Totalitarianism | Youtube »

(Den andre är Boris Benulic.)

Övervakningspartiernas politiske torped fortsätter leda Post- & Telestyrelsen


Regeringen har i dag givit Post- & Telestyrelsens generaldirektör Göran Marby förnyat förordnande.

Detta trots att Marby uppträtt oprofessionellt och hotfullt och att han inte har tele- och internetoperatörernas förtroende. [Länk»]

Men vad spelar det för roll? Marby har lyckats vända ut och in på sig själv och sin myndighet för att hjälpa regeringen att rädda lagringen av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner. Han lyder sina politiska herrar och han belönas för detta.

Speciellt uppseendeväckande är hur PTS under Marbys ledning bytt uppfattning helt och hållet om datalagringen.

Efter att EU-domstolen upphävde EU:s datalagringsdirektiv (på grund av att det strider mot de mänskliga rättigheterna) meddelade PTS att även den svenska datalagringen kunde upphöra. Men sedan gjorde man plötsligt helt om – och meddelade att lagringen skall fortsätta samt hotade de tele- och nätoperatörer som inte fortsätter lagra.

Därefter vägrade man att lämna ut de dokument som låg till grund för det första beslutet. Först efter rättslig prövning blev dessa dokument offentliga. Och de visade att PTS från början, på stabil laglig grund stod på samma sida som EU-domstolen och operatörerna. Det vill säga att datalagringen skall upphöra.

Vilket alltså var en bedömning som sedan, utan förvarning ändrades helt och hållet. Inte av sakliga eller legala skäl. Utan av politiska skäl. Vilket är en skandal som bär generaldirektörens fingeravtryck.

Göran Marby är mer en politisk torped för övervakningspartierna än en oberoende generaldirektör. Att hans förordnande nu förlängs kastar en skugga över PTS trovärdighet.

Radio Bubb.la - 8 oktoberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens sändning av radio bubb.la avhandlades statliga handelsregleringspaketet TPP, Obamas ursäkt för bombningen av Läkare utan gränser i det sönderfallande Afghanistan, Skatteverket ger ut hyllningsbok om Skatteverket, världsunik fostersamling i Lund försvaras av ensam 86-åring, Åsa Romson nominerad till årets jurist och Hillary Clintons epostskandal intensifieras. Dessutom diskuterar vi två lyssnarbrev – ett om frivillig försvarsfinansiering och ett om surkål."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

I kväll: Liberöl i Stockholm

Då är det åter dags för alla frihetsfrontare, frihetsvänner och andra frihetskämpar att dricka öl, vin och sockerdricka - umgås och konspirera över stort och smått.

Tid: Torsdag 8 oktober från 18-tiden

Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34, Gamla Stan, Stockholm

Välkommen!

2015-10-07

Flyktingkrisen: Öppna era hjärnor


Verkligheten är komplicerad. Man måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Detta gäller inte minst den pågående flyktingkrisen.

Man kan vilja hjälpa människor som flyr från krig, förtryck och fattigdom. Samtidigt kan man vara oroad över att det, väldigt snart, inte kommer att finnas möjlighet att inkvartera fler flyktingar – och att kostnaderna för mottagandet skenar iväg. Det är den verklighet vi har att förhålla oss till.

Man kan mycket väl vilja att vi tillvaratar flyktingars och invandrares kompetens. Samtidigt kan man vara bekymrad över att den svenska arbetsmarknaden dras med höga kostnader, stelbenta regler och en struktur som stänger människor ute. Samt det faktum att många som kommer till Sverige har dålig eller i princip obefintlig utbildning.

Man kan tycka att nya kulturella intryck gör vårt land rikare, öppnare, roligare och mer intressant. Samtidigt kan man vara mycket klar med att det offentliga rummet skall hållas fritt från religiösa regler; att invandrare i förekommande fall måste ge upp sin klankultur och acceptera att Sverige är en rättsstat där konflikter hänskjuts till statens våldsmonopol; att den öppna, liberala demokratins fri- och rättigheter skall gälla och gälla lika för alla.

Man kan förstå att det verkliga problem som invandringen sätter fokus på är den generella välfärdsstaten. Samtidigt är det bara att inse att varken våra politiker eller svenska folket tycks hålla med om denna analys – och att vi i vart fall här och nu måste förhålla oss till hur systemet fungerar i dag. Tyvärr. I vart fall om man vill vara begriplig och relevant.

Men samtidigt måste man ha sina principer klara för sig, så att man vet vad man vill och hur man vill förändra samhället. Och, med risk för att upprepa mig, så vet ni redan vad jag tycker: Människor skall ha frihet att bo var de vill – men inte på andras bekostnad. Gränsen för denna frihet går där man kränker andras frihet, säkerhet eller egendom.

Denna bloggpost finns även som podcast på Youtube » | Soundcloud » | CC:BY | Stöd denna blogg »

Skall Miljöpartiet verkligen få komma undan även med detta svek?


Max Andersson som är ledamot för Miljöpartiet i Europaparlamentet skriver i dag på SVT Opinion: Bra kulturliv byggs inte genom massövervakning »

I texten går han till angrepp mot den rödgröna regeringens kulturminister, den nyblivna miljöpartisten Alice Bah Kuhnke. Det är kulturministerns tal om hårdare tag mot fildelare som irriterar Andersson.

Han påpekar helt korrekt att jakten på fildelare riskerar att allvarligt inskränka internets frihet och öppenhet – samt att den leder oss vidare in i övervakningsstaten.

Här har vi en miljöpartistisk kulturminister som drar åt ena hållet. Och en miljöpartistisk EU-parlamentariker som med stöd av sitt partis program drar åt andra hållet. Eller annorlunda uttryckt: Ett parti som driver två, rakt motsatta politiska linjer samtidigt.

Max Andersson kan vara hur irriterad han vill, men det är Bah Kuhnke som är kulturminister och som äger dessa frågor i Sverige. Det är hon som skapar den politik som verkligen förs i vårt land.

Och kulturministern driver alltså en politik som är den rakt motsatta mot hennes eget partis politik – och mot Miljöpartiets uttryckliga vallöften.

Miljöpartiet är ansvarigt för den politik det driver i regeringsställning. Speciellt när ett av partiets egna statsråd är pådrivande. Att man låter kulturministern komma undan med att driva en helt egen linje är uppseendeväckande.

Detta är inte bara ett uppenbart politiskt svek. Den kognitiva dissonansen är total. Det hela är ett hån mot demokratin.

Men det finns naturligtvis en förklaring: Miljöpartiet är beredda att svika, att offra sin heder och att driva vilken politik som helst för att få sitta med vid maktens köttgrytor.

Politikerna begriper inte

2015-10-06

Om presidentkandidat TrumpYoutube/Reason.tv: Dilbert Creator Scott Adams on Donald Trump's "Linguistic Kill Shots" »

We are doomed.

Alliansens enda och sista chans i flyktingfrågan


Hemskt ledsen, men flyktingsituationen är ohållbar. Jag skall inte trötta dig med siffror om antal, brist på inkvartering, dålig integration, bostadsbrist och den skruvade svenska arbetsmarknaden. Media svämmar just nu över av sådant.

Men varför gör politikerna inget åt saken? Det finns flera skäl.

Dels handlar det om Sverigedemokraterna. De etablerade partierna vägrar att göra något som ens kan framstå som att det är i närheten av SD:s politik. De vill helt enkelt inte ha något att göra med ett parti som har sina rötter i den gamla vit makt-rörelsen. SD är i dag ett av de främsta hindren för att någon skall våga göra något av betydelse. Ironin är mörk.

Dels handlar det om inkompatibla system. Det går inte att ha öppna gränser och en generell välfärdsstat (i vart fall inte en som slussar in alla nyanlända i socialstaten) samtidigt. Detta är något som de rödgröna aldrig kan erkänna, av ideologiska skäl. Det vore att underkänna hela vänsterns politiska fundament. Ändå är det så. Och de borgerliga partierna varken törs eller vill ta upp detta problemkomplex.

Dels handlar det om svenska sjukan. I den situation som nu råder duger det inte med den tillbakalutade inkompetens som kännetecknar stora delar av den offentliga verksamheten. (Och mycket privat verksamhet också, för den delen.) Nu krävs kompetens, handlingskraft, ansvarstagande och att man slutar tramsa om dagens olika i-landsproblem. Här krävs en kulturrevolution inom byråkratin, som de som är verksamma inom densamma aldrig kommer att gå med på.

Här har vi tre tydligt definierade problemställningar – som alla duckar.

Så... inget av betydelse kommer att göras. Svensk politik och byråkrati beter sig just nu som ett rådjur som paralyserats av strålkastarna på en bil som närmar sig i hög fart. Fortsätter det så här, då kommer allt att gå åt helvete. Totalt.

Det är så tragiskt. Sverige hade kunnat ha en rimlig invandrings- och flyktingpolitik:

  • Arbetskraftsinvandring är bra och alla som vill flytta till Sverige för att jobba skall vara välkomna.
  • Människor som på annat sätt kan försörja sig själva eller som har sponsorer (till exempel enskilda, organisationer eller företag) som ser till att de hålls försörjda är inte heller något problem.
  • Sverige skall i huvudsak ta emot de flyktingar som tilldelas oss av EU och FN. (EU har trots allt en gemensam flyktingpolitik och då skall vi dela på bördorna.)
  • Flyktingar skall få tillfälligt uppehållstillstånd, erbjudas mat, husrum och akut sjukvård – men inte automatiskt slussas in i det svenska välfärdssystemet.
  • Flyktingar och papperslösa som skaffar sig ett jobb eller annan egen försörjning skall snabbt och enkelt få permanent uppehållstillstånd.

Annorlunda uttryckt: Människor skall ha frihet att bo var de vill – men inte på andras bekostnad. Liksom för all annan frihet går gränsen för denna där man kränker andras frihet, säkerhet eller egendom.

Ovanstående borde självklart vara borgerlig politik. Sedan kan riksdagens vågmästarparti få välja mellan att stödja en regering som för denna politik – eller låta den rödgröna röran fortsätta.

Radio Bubb.la - 6 oktoberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades handelsavtalet TPP, informationskriget kring den militära upptrappningen i Mellanöstern, utvisningen av ännu en exemplariskt välintegrerad och produktiv invandrare, Boris reflektioner över sin gamla affärsbekant Henning Mankell, priset på Piggelin i guld, interna konflikter på SVT, demokratin som den blockerande faktorn i invandringsfrågan och hycklande antigentrifieringsaktivister i London. Dessutom diskuterades ett stort antal brev som skickats av lyssnare under den senaste tiden."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-10-05

Storebrorsstaten på syra


Nybloggat på HAX.5July.org:


I Storbritannien och Kina kan vi nu se exempel på nya auktoritära verktyg kopplade till övervakningsstaten – som syftar till att kontrollera och begränsa oönskade åsikter och aktiviteter.

Efter Decemberöverenskommelsen?


Det lutar åt att Kristdemokraterna kan komma att fatta stämmobeslut om att hoppa av Decemberöverenskommelsen.

Då inträffar det intressanta: Att gå in i DÖk var fel. Men att lämna DÖk är för den sakens skull inte helt lätt.

Faller DÖk, då finns det inte längre någon garanti för att den sittande regeringen kommer att få igenom sina budgetpropositioner.

Detta kan leda till nyval – vilket borgerligheten inte känner sig redo för, sossarna inte vill ha och som förmodligen bara skulle göra SD ännu starkare.

Man kan också tänka sig en blocköverskridande budgetuppgörelse varje år. Men då får sossarna bjuda till lite mer – och inte bara definiera "blocköverskridande" som att Allianspartierna skall lägga sig platt. (Detta vore kanske det bästa. Det skulle återföra makten till riksdagen, där den hör hemma.)

Eller, det mest troliga: KD lämnar DÖk – men M, FP och C står kvar vid den.

Vilket förmodligen är precis vad KD hoppas på. KD:s kritik mot DÖk bygger inte nödvändigtvis på genuin omsorg om demokratin och borgerlighetens heder – utan handlar nog mer om att inta en spännande och särskiljande position som kan hålla partiet över 4-procentsspärren.

Som vanligt när folk gör rätt, så gör de det av fel skäl.

Veckans FalkvingeYoutube »

2015-10-04

4 oktober - kampen mot socialismen fortsätter


Denna dag, den 4 oktober, för 32 år sedan hölls en av landets största demonstrationer. Det var dagen då svenska folket sa nej till att göra Sverige till ett rent socialistiskt land. Det var dagen man stoppade löntagarfonderna (i sin ursprungliga form).

Löntagarfonderna skulle finansieras genom att konfiskera företagens "övervinster" och använda dem för att köpa upp svenskt näringsliv. "Med fonderna tar vi över steg för steg" förklarade LO.

Planen var alltså att låta näringslivet betala för sin egen socialisering. Sedan skulle arbetarna ta över. Eller i vart fall deras representanter. Det vill säga fackpamparna. "LO:s pampar på folket trampar" skanderade folket i protest mot idén.

Till slut blev det ett slags löntagarfonder light, som sedan avskaffades av riksdagen ett par år senare.

Löntagarfonderna stoppades. Men striden fortsätter. För socialdemokraterna är det fortfarande ett överordnat mål att flytta makt från näringsliv och marknad till facket och politiken.

Häri ligger ett av socialdemokratins största problem. Istället för att bli ett modernt socialdemokratiskt parti som samverkar med näringslivet, satsar på tillväxt och som tillvaratar entreprenörskap har man grävt ner sig i gamla skyttegravar. Varje försök till förnyelse av partiet har stoppats. I grund och botten är sossarna fortfarande gammelsocialister. Nu dessutom med en fackpamp som partiledare och statsminister.

Detta går igen i så många frågor. Med höga skatter vill S överföra makt från medborgarna till politiken. Arbetsmarknadspolitiken syftar till att ge facket makt över andra snarare än att skapa nya jobb och välstånd. Bostadspolitiken är centralstyrd och genomreglerad, vilket skapat en akut bostadsbrist.

Samtidigt skapar Socialdemokraterna ett nytt proletariat. Det är till exempel alla unga som inte kommer in på arbetsmarknaden, invandrare som inte kan hitta enkla instegsjobb och alla småföretagare och frilansare som får vara med och betala en välfärdsstat som i stora delar inte ger dem något tillbaka. Sossarna har blivit ett parti för dem som redan har – och som jävlas med alla andra.

Partiet saknar fullständigt sjukdomsinsikt, självdistans och förmåga att anpassa sig till ett föränderligt samhälle.

2015-10-03

Radio Bubb.la - 3 oktoberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades den eskalerande krisen i Syrien, våldsattentat från djurrättsaktivister, moralpanik i sportvärlden över finska flygplan och könsbytande fotbollsspelare, ny podcast ska punktmarkera Paul Krugman, Obama sopar förföljelser av kristna under mattan, KD föreslår skattefria inkomster som lösning på integrationsproblem, Thomas Engström tar farväl av svenska välfärdsstaten inför skatteflykt, Angela Merkel väntas få fredspriset, Uber bekämpas med våld i Brasilien och korta män har färre sexpartners."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-10-02

Den svenska avundsjukan sänker Sverige


Sverige är ogint.

Alla vill ha "gratis" utbildning, sjukvård, sjukförsäkring, äldrevård, infrastruktur och gärna lite bidrag i olika former ovanpå det.

Systemet med källskatt gör att det totala skattetrycket (ungefär 2/3 av de pengar man arbetar ihop) inte syns fullt ut för vanliga löntagare. Men inte ens detta räcker för att finansiera den generella välfärdsstaten.

Människor som har jobb får betala för dem som inte arbetar. Människor som tjänar mycket pengar får se sina tillgångar överförda till andra som har lägre inkomster eller inga alls. Människor som satsar tid, pengar och energi på att skapa jobb för andra och tillväxt för landet straffas med högre skatter.

Så ser dagens spelplan ut. Vilket är illa nog.

Då kan man tycka att de som skapar välstånd och drar in pengar borde vara uppskattade – eftersom de betalar notan för så många andra.

Men icke. Höginkomsttagare behandlas ogint och med misstänksamhet i vårt samhälle. Företagare motarbetas. Människor som ger (eller tvingas ge) av det som är deras till andra, de bespottas av sossarna, vänstern och den tjattrande klassen. De som bidrar och betalar för andra förväntas trots det känna något slags skam över att de är framgångsrika. En destruktiv avundsjuka ligger som en blöt filt över landet.

Ett land som inte tillåter folk att lyckas kommer i längden inte heller att ha råd att ta hand om dem som misslyckas. Så enkelt är det. Men det kommer svenska folket förmodligen inte att inse förrän det är för sent.

Läs även:
Thomas Engström: Farväl till välfärden »
Motpol: Välfärdsstatens strupgrepp »

Fyra anföranden om drogpolitik

Här är några av alla anföranden under Svenska Brukarföreningens seminarium om drogpolitik den 23 september.Magnus Linton om boken Knark - En Svensk Historia | Youtube »Ted Goldberg: Synen på substitutionsbehandling | Youtube »Christina Gynnå-Oguz: Vad är UNGASS 2016? | Youtube »Damon Barrett: Sweden and human rights | Youtube »

2015-10-01

Malmström glider på sanningen om TTIP


Nybloggat på HAX.5July.org:


EU-kommissionär Cecilia Malmström försöker ge intryck av att förhandlingarna om handelsavtalet mellan EU och USA – TTIP – är öppna och transparenta. Läs här om hur hon försöker föra oss bakom ljuset.

Politikerna är helt enkelt inte kompetenta


Marknaden är fantastisk.

Utan någon form av centralstyrning eller överordnad planering ser marknaden varje dag till att lagom mycket sirapslimpa, polarkakor, potatislimpa, formfranska, croissanter, barkis, hönökaka, rågbröd, frallor och andra sorters bröd finns i våra affärer. Detta är en process som omfattar bland annat bönder, tillverkare av skördetröskor, kvarnanläggningar, jästfabrikörer, kryddodlare och kryddimportörer, mjölkbönder, mejerier, bagerier, transportörer och handlare. Här sker ett spontant och frivilligt samarbete som fungerar och som alla tjänar på. Den osynliga handen ordnar så att du kan köpa bröd i din affär.

Sådant klarar politiker och byråkrater inte av. Det finns de som har försökt. Resultatet blev ineffektivitet, misshushållning, prognosmissar – och brödköer.

Politiker och byråkrater kan helt enkelt aldrig ta in och bearbeta alla de faktorer och parametrar som styr en fri marknad. Politiska försök att styra produktion och utbud är dömda att misslyckas. Och varför ens försöka, när marknaden sköter allt så oerhört mycket bättre?

Ändå vill våra politiker och byråkrater lägga sig i. De älskar centralstyrning. De vill planera produktion och reglera marknader. De snedvrider den fria konkurrensen med företagsstöd och speciallagstiftning. De har åsikter om produkters utformning och egenskaper. De ger sig själva planeringsmakt och de drar sig inte ens för att reglera priser (vilket snabbt ödelägger en fungerande marknad).

Ta bostadsmarknaden som exempel. Den är politiskt styrd genom bland annat hyresreglering, planmonopol och byggnormer. Och vi har en akut bostadsbrist, som är vår motsvarighet till kommunistländernas brödköer. Misslyckandet är totalt. Ändå envisas politikerna med att vilja fortsätta styra och ställa över bostadsmarknaden. Det är fullständigt absurt.

Är det någon som på fullt allvar tror att en fri marknad inte skulle möta bostadsmarknadens behov? Att byggbolag och fastighetsägare inte skulle ta chansen att tjäna pengar på att möta en tydlig, existerande efterfrågan?

Mer makt till marknaden och mindre till politikerna – det är vägen till ett bättre fungerande samhälle, som utnyttjar sina resurser på bästa sätt. Det är dessutom ett sätt att ge dig mer makt. Som konsument är du nämligen en oerhört viktig marknadskraft, rent av den viktigaste.

Radio Bubb-la - 1 oktoberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens radio bubb.la avhandlades avgasskandalen som nu tycks involvera nästan alla bilföretag, svensk domstol ignorerar äganderätt till brygga, läckt strategidokument avslöjar regeringens FN-planer, tysk nakenkatt tvånskastreras för nakenhet, den sannolika egentliga orsaken till grälet mellan Linderborg, Suhonen och Juholt, SVT intervjuar Tiina Rosenberg som vanlig medborgare på stan, Politism kränkta över att smaka på sin egen medicin, privata medier tillsätter kommission för att granska public service, Hanif Bali gör snedsteg om skolplikt, Johan Norberg felciterar grovt från polisrapport och Hans Rosling lyfts återigen till skyarna av SVT och på Twitter."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-09-30

Öppna era hjärtan. Men stäng inte av hjärnan.


Nu skall man tydligen bygga regelrätta flyktingläger i Sverige. Till exempel tältläger i Norrland, lagom till vintern. Och på ett gammalt skjutfält utanför Kristianstad, som använts som läger förr – i samband med Baltutlämningen. I Göteborg överväger kommunen att köpa hundratals bostadsrätter för att möta flyktingströmmen.

Jag vill inte vara negativ. Men det känns som om vi börjar nå något slags kapacitetstak, i vart fall för vad den svenska offentliga sektorn klarar av att hantera.


Om det offentliga skall sköta flyktingmottagningen och om alla som kommer skall slussas in i socialstaten – då kanske vi borde börja med att räkna efter hur många som kan tas emot, rent praktiskt och ekonomiskt. Annars kommer detta att gå över styr.

Under rådande förhållanden måste flyktingmottagningen rimligen anpassas till de verkliga förutsättningarna. Det är en åsikt som man mycket väl kan ha utan att för den sakens skull vara rasist eller tycka illa om utlänningar.

Givet dagens system tycker jag att vi skall vara så generösa mot människor som flyr från krig och förtryck som vi kan. Men någonstans finns en gräns, bortom vilken systemet börjar falla samman under sin egen tyngd. Så även om det känns olustigt måste vi nog börja diskutera volymer, för att undvika något ännu värre.

Vi kan för övrigt göra detta med rimligt gott samvete. Sverige har gjort betydligt mer för att ge flyktingar en fristad än våra grannländer och EU-länderna i allmänhet. Vårt land har redan tagit något slags "ansvar" i en svår situation.

(Och, för tydlighets skull: All den omtanke och medmänsklighet som vanliga människor och civilsamhället nu visar förtjänar all respekt och uppmuntran.)

Så långt dagens system, som bygger på att låta politiker fördela gemensamma resurser. (Dock inte alltid på ett optimalt eller ens lämpligt sätt.)


I sammanhanget kan det vara på sin plats att påpeka att jag själv är positiv till invandring.

I mitt idealsamhälle ser det ut så här: Människor skall ha frihet att bosätta sig var de vill. Men inte på andras bekostnad. Och på samma sätt som för all annan frihet går gränsen där man kränker någon annan människas frihet, säkerhet eller egendom.

Men det är inte så det fungerar i dagens Sverige. I princip allt ansvar har lastats över på det offentliga. Räkningen skickas vidare till skattebetalarna. Det är det system svenska folket har valt, genom sina politiker. Alla riksdagens partier står bakom den generella välfärdsstaten. Alla. Ända in i kaklet.


Jag har tidigare skrivit att av de tre företeelserna öppna gränser, generell välfärdsstat och demokrati – så kan man förmodligen bara välja två. Jag väljer i så fall öppna gränser och demokrati.

Jag tror knappast att det skulle leda till att vi blir invaderade. Däremot skulle det säkert locka en del ambitiösa och företagsamma "nybyggare" som är beredda att ta ansvar för sin egen situation.


Alldeles oavsett flyktingströmmar och invandring kommer den generella välfärdsstaten inte att fungera i längden. Här behövs ett genomtänkt systemskifte. Men det är möjligen en annan diskussion.

2015-09-29

Några aktuella övervaknings-länkar...

The Intercept: PROFILED - From Radio to Porn, British Spies Track Web Users’ Online Identities »

Falkvinge: GCHQ Is Building A Stasi Archive On Steroids: Why Are People Still Surprised? »

EU Law Analysis: American Mass Surveillance of EU citizens: Is the End Nigh? »

Netzpolitik: Strategic Initiative Technology: We Unveil the BND Plans to Upgrade its Surveillance Technology for 300 Million Euros »

Daily Dot: FBI and DEA under review for use of NSA mass surveillance data »

Regeringen missar att utan vinst stannar Sverige

Sossarna har ett märkligt förhållande till företagande och företagare. (Vilket till exempel kommer till uttryck i debatten om vinst i välfärden.) De förstår inte hur företag fungerar, vad som driver företagare eller företagandets dynamiska effekter på samhället. Vänsterns sinnen är slutna och attityden antiintellektuell.

Det målas upp en bild av att vinst är lika med att vaska champagne – medan verkligheten är att kapital måste återinvesteras (direkt eller indirekt, i egen eller annan verksamhet) för att inte förmultna. Vinst är en förutsättning för vår ekonomiska tillväxt.

Till och med pengar på banken tillför samhällsekonomin rörelsekapital. (Och skulle någon till äventyrs vaska en flaska champagne, då skapar det i vart fall vinst och jobb i restaurangnäringen.)

Samtidigt beter sig den rödgröna regeringen själv precis på det sätt den (felaktigt) anklagar andra för att göra. Just nu ägnar sig S+MP åt att plocka ut vinst ur statliga företag, som skulle behöva återinvesteras i nämnda verksamhet. Till exempel plockar man ut miljarder ur SJ, trots att företaget står inför ett stort investeringsbehov i vagnparken. Man plockar ena sekunden ut pengar ur Akademiska Hus för att i nästa ögonblick ge förtaget i uppdrag att bygga studentbostäder. Kopplingen mellan vinst och långsiktigt, hållbart företagande finns inte i vänsterns föreställningsvärld.

Sossar är sossar. De har aldrig förstått företagandets villkor eller ens hur företag fungerar. Det vore en sak om det bara drabbade dem. Men detta handlar om Sveriges ekonomiska tillväxt. Det handlar om våra jobb, vårt välstånd och våra pensioner. Det handlar om den långsiktiga finansieringen av infrastruktur, sjukvård och utbildning. Det handlar om att skapa förutsättningar för forskning, teknisk utveckling och mänskliga framsteg.

Utan vinst stannar Sverige.

Radio Bubb.la - 29 septemberSoundcloud » | Radio Bubb.la » | Finns även på iTunes

"I dagens sändning av radio bubb.la fördjupade vi oss i Saudiarabiens förestående kollaps och därefter likheterna med Sverige som tycks göra sitt bästa för att gå under på sitt eget sätt, polisens insatser med helikopter och privatspanare mot knarkskogar, svenskfinansierad psyopskanal startar i Estland, SR fällda för två inslag om judar, Silk Road-härvan blir ännu mer lik en Hollywodd-film, krigstrummor ljuder i Sydamerika och en stor vetenskaplig studie som bekräftar det som Boris alltid har sagt om räkning. Dessutom uppmärksammar Martin att han fyller år och önskar sig en födelsedagspresent av lyssnarna."

• På Radio Bubb.la:s hemsida hittar du sändningarna nedbrutna på ämnen »
• Nu kan du även lyssna på Radio Bubb.la:s inslag i en dygnet-runt-ström »
• Följ det dagliga nyhetsflödet på Bubb.la:s newswall »

2015-09-28

Libertarianer och invandring

I lördagens Radio Bubb.la diskuterade Martin Eriksson och Boris Benulic libertarianism och invandring. Detta är intressant och de ger sig i kast med flera stora och problematiska frågeställningar.Jag håller kanske inte med om allt, men detta är väl värt att lyssna på och att diskutera.

Soundcloud »